آموزش کوتاه مدت


 • حضور دانشگاهيان دانشگاه ايلام در راهپيمايي يوم الله 22 بهمن ۲۴ بهمن ۱۳۹۷
 • قهرماني تيم واليبال کارکنان دانشگاه ايلام در مسابقات کارکنان منطقه پنج کشور ۲۱ بهمن ۱۳۹۷
 • تشريح وظايف و بخشي از عملکرد مديريت دانشجويي دانشگاه ۲۱ بهمن ۱۳۹۷
 • تشريح روند توسعه آموزش عالي در استان ايلام بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ۱۷ بهمن ۱۳۹۷
 • ثبت نام ايده شو دانشکده کشاورزي شروع شد ۱۶ بهمن ۱۳۹۷
 • مجوز راه اندازي رشته کارشناسي ارشد مطالعات عراق اخذ گرديد ۱۶ بهمن ۱۳۹۷
 • اولين اجلاسيه استاني «عتبات عاليات، ظرفيت ها و فرصت ها» در دانشگاه ايلام برگزار گرديد ۱۵ بهمن ۱۳۹۷
 • کارگاه آموزشي انقلاب اسلامي، فرصت ها و تهديدها در دانشگاه برگزار گرديد ۱۵ بهمن ۱۳۹۷
 • مراسم ويژه آغاز دهه فجر و عطرافشاني مزار شهداي آموزش کوتاه مدت گمنام دانشگاه با حضور دانشگاهيان استان برگزار گرديد ۱۳ بهمن ۱۳۹۷
 • کارگاه آموزشي ارتقاء فرهنگ ترافيک بانوان در دانشگاه برگزار گرديد ۱۳ بهمن ۱۳۹۷
 • گزارش تصويري حضور رئيس دانشگاه واسط و هيات همراه در دانشگاه ايلام ۱۲ بهمن ۱۳۹۷
 • روساي دانشگاه هاي ايلام و واسط عراق ياداشت تفاهم همکاري علمي و پژوهشي امضاء کردند ۱۲ بهمن ۱۳۹۷
 • افتتاح صندوق پژوهش و فناوري استان ايلام توسط معاون علمي و فناوري رئيس جمهور ۱۰ بهمن ۱۳۹۷
 • دکتر نورالدين رستمي استاديار دانشکده کشاورزي به سمت سرپرست پژوهشکده گياهان دارويي دانشگاه ايلام منصوب گرديد ۱۰ بهمن ۱۳۹۷
 • دکتر ستاري در دانشگاه ايلام: در زمينه علمي ايران در سطح منطقه و جهان اسلام رتبه اول را دارا مي باشد ۹ بهمن ۱۳۹۷

آموزش کوتاه مدت

به منظور بررسی اثر بخشی آموزش کوتاه مدت مهارت های زندگی، دو کلاس از دانش آموزان دختر سال اول دبیرستان بنت الهدی صدر منطقه 18 تهران (63 نفر) به صورت تصادفی انتخاب و به دو گروه آزمایش (n=33) و گواه (n=30) تقسیم شدند. دانش آموزان گروه آزمایش به مدت 6 جلسه تحت تاثیر آموزش مهارت های ارتباطی و بین شخصی قرار گرفتند. دانش آموزان گروه گواه طی این مدت به فعالیت تحصیلی عادی خود ادامه دادند. قبل و بعد از آموزش مهارت ها، از هر دو گروه خواسته شد تا مقیاس سنجش مهارت های اجتماعی ماتسون را تکمیل کنند. به آموزش کوتاه مدت منظور پاسخدهی به سوالات پژوهش، از آزمون آماری تحلیل واریانس آمیخته استفاده گردید. بر اساس نتایج حاصله مشخص گردید که میزان تکانشوری دانش آموزان گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه به طور معنی داری کاهش یافت، اما از نظر سایر عامل ها، تفاوت معنی داری بین دو گروه دیده نشد. اگر چه شواهد پژوهشی خاصی در خصوص تاثیر آموزش کوتاه مدت بر عوامل مهارت های اجتماعی (مقیاس ماتسون) در دسترس نبوده و امکان مقایسه یافته حاضر با سایر پژوهش ها وجود ندارد، با این وجود به نظر می رسد با توجه به ماهیت چهار عامل دیگر، لازم است برای تغییر این عوامل ضمن ایجاد تغییراتی در محتوای آموزش، از جمله استفاده از دیگر مهارت های زندگی، بر مدت زمان آموزش نیز افزوده شود. در عین حال به نظر می رسد با توجه به اهمیت رفتار تکانشی، نتایج حاضر می تواند در ارتقا بهداشت روانی دانش آموزان مورد استفاده قرار گیرد.

آموزش کوتاه‌مدت در علمی کاربردی دنبال می‌شود

آموزش کوتاه‌مدت در علمی کاربردی دنبال می‌شود

رئیس دانشگاه علمی کاربردی چهارمحال و بختیاری گفت: نبود آموزش‌های کوتاه‌مدت به عنوان نقطه ضعف در مراکز علمی کاربردی است. در نظر داریم آموزش‌های کوتاه‌مدت را در این مرکز علمی فعال کنیم.

بهروز شایق بروجنی در گفت و گو با خبرنگار ایمنا، با اشاره به سالروز تأسیس دانشگاه علمی کاربردی و ۲۹ ساله شدن این دانشگاه در کشور، اظهار کرد: این مرکز علمی در سطح استان تمام تلاش را جهت پیشبرد اهداف و خدمت به مردم به کار برده است. با حذف مراکز دولتی اعم از استانداری، فنی و حرفه‌ای و بهزیستی تعداد زیادی از متقاضیان تحصیل در این دانشگاه کاهش یافت.

وی تصریح کرد: در حال حاضر با هشت مرکز که عمده آنها مراکز وابسته به بخش خصوصی است در جهت خدمت و آموزش جامعه تلاش می‌کنیم. متأسفانه سال گذشته پذیرش مناسبی از نظر تعداد دانشجویان در این مرکز نداشتیم و همین موضوع باعث شد برخی مراکز خصوصی در شرف تعطیلی قرار بگیرند. بخش خصوصی تمایل چندانی برای بازگشت به آموزش نداشت، اما با تلاش در این حوزه مراکز خصوصی به این حوزه بازگشتند.

رئیس دانشگاه علمی کاربردی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: امسال نسبت به پذیرش مهرماه سال گذشته، به طور متوسط بیش از ۴۰ درصد افزایش صورت گرفت؛ در حالی که اکثر دانشگاه‌ها با کاهش پذیرش و صندلی خالی روبه‌رو هستند؛ این ظرفیت در این مرکز علمی با ایجاد ۱۵ کد رشته در مراکز محقق شد.

وی با اشاره به اینکه برخی از این رشته‌ها برای نخستین در کشور و استان اجرایی شد، خاطرنشان کرد: مهرماه امسال در دو مقطع کاردانی و کارشناسی حدود یک هزار و ۵۰۰ دانشجو جذب شد که امیدواریم در بهمن ماه هم با تکمیل ظرفیت یا پذیرش مجدد آموزش کوتاه مدت ۵۰ درصد رشد داشته باشیم.

شایق بروجنی با اشاره به اینکه رشته‌های جدید در این مرکز علمی با توجه به مناسب سازی در مشاغل صورت پذیرفته است، گفت: نبود آموزش‌های کوتاه مدت به عنوان نقطه ضعف در مراکز علمی کاربردی وجود دارد. در نظر داریم آموزش‌های کوتاه‌مدت را در این مرکز علمی فعال کنیم تا تا افرادی که تمایل دارند با گذراندن دوره‌های مهارتی کوتاه‌مدت جذب بازار کار شوند در این دوره‌ها شرکت کنند.

وی با پیش بینی اینکه تا پایان سال ۴۰ تا ۵۰ دوره کوتاه‌مدت در مراکز علمی کاربردی چهارمحال و بختیاری برگزار می‌شود، گفت: این دوره‌ها به صورت پودمان برای گروه‌های هدف در طول زمان‌هایی مانند خدمت سربازی اجرایی خواهد شد.

آموزش کوتاه مدت

به منظور بررسی اثر بخشی آموزش کوتاه مدت مهارت های زندگی، دو کلاس از دانش آموزان دختر سال اول دبیرستان بنت الهدی صدر منطقه 18 تهران (63 نفر) به صورت تصادفی انتخاب و به دو گروه آزمایش (n=33) و آموزش کوتاه مدت گواه (n=30) تقسیم شدند. دانش آموزان گروه آزمایش به مدت 6 جلسه تحت تاثیر آموزش مهارت های ارتباطی و بین شخصی قرار گرفتند. دانش آموزان گروه گواه طی این مدت به فعالیت تحصیلی عادی خود ادامه دادند. قبل و بعد از آموزش مهارت ها، از هر دو گروه خواسته شد تا مقیاس سنجش مهارت های اجتماعی ماتسون را تکمیل کنند. به منظور پاسخدهی به سوالات پژوهش، از آزمون آماری تحلیل واریانس آمیخته استفاده گردید. بر اساس نتایج حاصله مشخص گردید که میزان تکانشوری دانش آموزان گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه به طور معنی داری کاهش یافت، اما از نظر سایر عامل ها، تفاوت معنی داری بین دو گروه دیده نشد. اگر چه شواهد پژوهشی خاصی در خصوص تاثیر آموزش کوتاه مدت بر عوامل آموزش کوتاه مدت مهارت های اجتماعی (مقیاس ماتسون) در دسترس نبوده و امکان مقایسه یافته حاضر با سایر پژوهش ها وجود ندارد، با این وجود به نظر می رسد با توجه به ماهیت چهار عامل دیگر، لازم است برای تغییر این عوامل ضمن ایجاد تغییراتی در محتوای آموزش، از جمله استفاده از دیگر مهارت های زندگی، بر مدت زمان آموزش نیز افزوده شود. در عین آموزش کوتاه مدت حال به نظر می رسد با توجه به اهمیت رفتار تکانشی، نتایج حاضر می تواند در ارتقا بهداشت روانی دانش آموزان مورد استفاده قرار گیرد.

آموزش کوتاه مدت

مرکز تخصصی بین المللی آموزش کوتاه مدت فجرنا با همکاری آموزش عالی دارالحکمه دوره های کوتاه مدت به زبان انگلیسی برگزار می کند.

دوره های کوتاه مدت با همکاری آموزش عالی دارالحکمه

مرکز تخصصی بین‌المللی فجرُنا با همکاری آموزش عالی دارالحکمه https://edihe.ac.ir دوره‌های کوتاه مدت به زبان انگلیسی برگزار می‌کند.

به اطلاع کلیه خواهران و برادران؛ طلاب و دانشجویان و اساتید محترم حوزه و دانشگاه می‌رساند سه دوره‌ کوتاه مدت به زبان انگلیسی برگزار می‌گردد:

1- کلام امامیه
2- تفکر انتقادی
3- ژئوپلیتیک‌ شیعه

دوره‌ها بصورت آفلاین و در بستر پرتال آموزشی LMS برگزار می‌گردد.

(سیستم LMS یا Learning Management System سیستمی است که کلیه نیازهای آموزشی را به صورت الکترونیکی و اینترنتی برآورده می‌کند. با داشتن سیستم LMS می‌توان کلیه فعالیت‌های آموزشی را به صورت اینترنتی انجام داد.)

شرایط: 1- دانستن زبان انگلیسی (در حد متوسط رو به پیشرفته) 2- ارسال رسید واریزی 3- موفقیت در آزمون آنلاین پایان دوره


مزایا: 1- برگزاری دوره به صورت مجازی و آفلاین (غیربرخط) 2- صدور گواهی اتمام دوره


توضیحات: 1- مدت هر دوره: 24 ساعت (16 جلسه 90 دقیقه‌ای) 2- صدور مدرک جداگانه برای هر دوره 3- امکان شرکت همزمان در چند دوره. 4- برگزاری کلاس‌ها بصورت آفلاین (که در زمان دلخواه خود می‌توانید جلسات را فراگیرید و پس از پایان هر جلسه به سوالات تستی هر جلسه پاسخ دهید.)


لازم به ذکرست که اساتید این دوره ترکیبی از اساتید مؤسسه آموزش عالی دارالحکمه و مرکز تخصصی بین‌المللی فجرنا است.

در صورت بروز هرگونه مشکل فنی با شماره مرکز تماس حاصل فرمایید:
02537742414

✅ هزینه ثبت‌نام برای هر دوره:
318 هزار تومان (برای داوطلبان داخل ایران)
ملبغ هر یک دوره را به کارت 5047061053514713 بنام سیدمحمدمهدی شهرستانی واریز نموده و رسید آن را به واتساپ و یا ایتا شماره 09120691820 ارسال فرمایید.
لطفا در زمان ارسال رسید، نام و نام خانوادگی و شماره تماس خود و نام دوره را ذکر کنید.

و 75 دلار (برای داوطلبان خارج از ایران)
از طریق Paypal در سایت مؤسسه آموزش عالی دارالحکمه:
https://lms.edihe.ac.ir

هزینه ثبت‌نام برای دانش‌پژوهان مرکز فجرُنا: 163 هزار تومان برای هر دوره

✅ هزینه صدور گواهینامه برای هر دوره: 603 هزار تومان

⛔ مهلت ثبت نام: تا تکمیل ظرفیت

✅ زمان برگزاری کلاس‌ها: کلاس‌ها چون از قبل ضبط استودیویی و تدوین و روی سرور و پرتال آموزشی بارگزاری شده‌است، پس از پرداخت شهریه‌ی ثبت‌نام می‌توانید وارد پرتال آموزشی شده و درس‌ها را فراگیرید.

عنوان دوره شماره 1: تفکر انتقادی
تعریف دوره: فراگیری مهم‌ترین موضوعات و روش‌ها در تفکر انتقادی و آشنایی با انواع مغالطه‌ها
ضرورت ارائه: با توجه به حجم انبوه از اطلاعات و پراکندگی و گستردگی آن، لازم است با روش‌های تحلیل محتوا و انواع مغالطات آشنا شد. نتیجه آن؛ آشنایی با تفکر انتقادی، تکنیک و روش‌ها و نیز انواع مغالطه‌های به کار رفته در متن و فرآورده‌های فرهنگی است.

1- تعریف تفکر و چیستی تفکر انتقادی
2- رابطه تفکر انتقادی با آموزش کوتاه مدت منطق، معرفت‌شناسی و فلسفه
3- قابلیت‌ها و محدودیت‌های مبادی معرفت: حس، عقل، گواهی، مرجعیت
4- تعریف، انواع آن و نقش آن در بیان تفکر: وضوح و شفافیت در بحث
5- اخلاق مباحثه و مهارت‌های گفتگو
6- چیستی استدلال و اقسام آن
7- استفاده از استدلال های مباشر در اثبات یا نفی مدعیات
8- کارکرد تمثیل و استقرا در نقد
9- اقسام قیاس و بررسی چگونگی خطاهای صوری و مادی در قیاس
10- مغالطه و رابطه آن با استدلال
11- اقسام مغالطه و چگونگی تشخیص هر قسم
12- هدف از تفکر انتقادی و اهمیت فرهنگ گفتگو

نام استاد: دکتر شیرعلی شجاع

عنوان دوره شماره 2: جغرافیای سیاسی شیعه
تعریف دوره: آشنایی با سرزمین‌هایی که در اختیار شیعیان است یا اینکه جمعیت غالب آن را شیعیان تشکیل می‌دهد و شناخت کلیاتی از زندگی سیاسی – اجتماعی شیعیان در جغرافیای جهان.
ضرورت ارائه: تحولات خاورمیانه در عصر حاضر اهمیت آشنایی با جغرافیای سیاسی شیعه را برای مخاطبین دوچندان می‌کند.

 • شیعه در جهان اسلام
  -‌ کشورهایی که شیعه در آن در اکثریت است (ایران، عراق، لبنان، بحرین، آذربایجان، یمن)
  -‌‌ کشورهایی که شیعه در آن در اقلیت‌اند (هند، افغانستان، پاکستان، عربستان، کویت، سوریه، ترکیه، مصر، عمان)
  -‌ شیعه در کشورهای غیر اسلامی: -‌ اروپا -‌ آمریکا (آمریکای شمالی، آمریکای مرکزی، و آمریکای جنوبی) -‌ آفریقا -‌ آسیای دور -‌ اقیانوسیه
  • اوراسیا
  • برخی از مختصات چشمگیر فرهنگی هر یک از جمعیت‌های شیعی جهان
  • مشکلات و مصائب داخلی شیعیان (نظیر قتل و عام شیعیان هند و پاکستان و به رسمیت شناخته نشدن آنها و…)آموزش کوتاه مدت
  • مشکلات و آلام خارجی شیعیان (اشغال عراق، افغانستان، در معرض تهاجم بودن ایران و …)
  • آیین‌ها و نمادهای مشترک شیعیان جهان

  نام استاد: دکتر جاوید اکبری

  عنوان دوره شماره 3: کلام امامیه
  تعریف دوره: آشنایی با تاریخ کلام شیعه (متکلمان و جریان‌های کلامی از آغاز تا کنون)

  الف. کلیات شامل: تعریف کلام، فرق نخستین کلامی، مکاتب و فرق کلامی اهل سنت، مخالفت‌های اهل حدیث با کلام، موضع ائمه شیعه در قبال کلام، ادوار کلام شیعه، مدارس کلامی شیعه
  ب. در قرن نخست هجری (دوران چهار امام نخست شیعه، مدرسه‌ی مدینه)

  1. محورها و اولویت‌های کلامی در میراث حدیثی چهار امام نخست شیعه
  2. متکلمان و مناظرات شیعه در این دوره و نوع فعالیت‌های کلامی آن‌ها
  3. وضعیت فکری حاکم بر مدینه
   ج. مدرسه‌ی کوفه (دوران چهار امام بعدی شیعه)
  4. بازه‌ی زمانی مدرسه‌ی کوفه (از اوائل قرن دوم تا اوائل قرن سوم)
  5. کوفه شناسی (جریان‌های فکری کوفه از آغاز شکل‌گیری کوفه دراواخر دهه سوم قرن نخست، عوامل مؤثر در تشیع کوفه)
  6. جریان‌های شیعی کوفه در این دوره
  7. متکلمان نامدار شیعه در این دوره (آرای آنها، مدح و ذم‌های رسیده درباره‌ی آنها، از زراره تا یونس بن عبدالرحمان تا فضل بن شاذان)
  8. انواع مواجهه‌ی چهار امام شیعه با کلام و متکلمان
   د. مدرسه‌ی قم (دوران چهار امام بعدی شیعه و غیبت صغرا تا نیمه‌ی قرن چهارم)
  9. بازه‌ی زمانی مدرسه‌ی قم
  10. پیشینه‌ی قم و نقش آن در تاریخ شیعه
  11. مرکزیت علمی و حدیثی قم از اوائل قرن سوم (طبقات محدثان قم)
  12. گرایش‌های فکری و رویکرد کلامی محدثان قم (با تکیه بر شیخ صدوق)
  13. نقش و رویکرد کلامی مرحوم کلینی
   ه: مکتب بغداد
  14. پیشینه‌های عقل‌گرایانه‌ی بغداد (خط کلامی منتهی به فضل بن شاذان، معتزلیان شیعه شده، نوبختیان، قدیمین)
  15. نقش تاسیسی شیخ مفید (زندگی فکری، آثار، رویکرد کلامی)
  16. اوج عقل‌گرایی بغداد با سید مرتضی (زندگی علمی، آثار، مبانی کلامی)
  17. نقدها‌ی بغدادی‌ها (شیخ مفید و سید مرتضی) بر قمی‌ها
  18. امتداد سید مرتضی (در شامات با حلبیان، یعنی ابن براج و ابوالصلاح حلبی و در ری)
  19. امتداد شیخ مفید (کراجکی صاحب کنز الفوائد)
   و: مدرسه‌ی حله
  20. شکل گیری حله ومرکزیت علمی آن (بازه‌ی زمانی، چهره‌های مؤثر)
  21. رویکرد عقلی و اجتهادی در حله از ابن ادریس تا سدیدالدین حمصی و ورام
  22. عالمان مؤثر در رونق و رویکرد کلامی حله از حمصی تا علامه حلی
  23. تشیع اعتدالی با علامه حلی (زندگی علمی، آثار، رویکردهای فکری وکلامی، کلام فلسفی)
  24. امتداد علامه حلی تا فاضل مقداد و ابن فهد حلی
  25. نقش حله در رویکردهای شیعی و علمی ایران و جبل عامل
   ز. مدارس فلسفی، کلامی، عرفانی شیراز و اصفهان (آمیختگی فلسفه‌ی مشاء با اشراق و با عرفان و همه در خدمت عقائد، دشتکی‌ها و دوانی در شیراز، و میرداماد و میر فندرسکی و شیخ بهائی در اصفهان، حکمت متعالیه با ملاصدرا)
   ح. اخباری گری
  26. پیشینه‌ی اخباریان (عوامل مؤثر معرفتی و غیر معرفتی در شکل‌گیری اخباری‌گری، نقش صفویه در ظاهر گرایی، نسبت اخباریان با نص‌گرایان قم)
  27. نقش تأسیسی (یا احیائی) محمد امین استر آبادی (زندگی علمی، آثار و آرای وی، شاگردان بلافصل وی)
  28. چهره‌های مؤثر اخباری (از قرن دهم تا قرن دوازدهم)
  29. مبانی نظری اخباریان (گرایش‌های اعتدالی‌ و افراطی، در اصول فقه و معارف)
   ط. جریانات کلامی معاصر (شیخیه، مکتب تفکیک، امتداد متعالیه)
   ی. نواندیشی دینی (و احیای کلام سنتی) در پنجاه سال اخیر

  سیستم LMS چیست؟

  سیستم LMS یا Learning Management System سیستمی است که کلیه نیازهای آموزشی را به صورت الکترونیکی و اینترنتی برآورده می‌کند. با آموزش کوتاه مدت داشتن سیستم LMS می‌توان کلیه فعالیت‌های آموزشی را به صورت اینترنتی انجام داد.

  این امر مزایای زیادی دارد از جمله این که:

  1) نیازی به حضور فیزیکی همه شرکت کنندگان در آموزش کوتاه مدت یک مکان نیست.

  2) می‌توان یک برنامه آموزشی واحد را اجرا کرد.

  3) طلاب و دانشجویان شهرستان‌ها می‌توانند از همان کیفیت و همان کلاس درس برگزار شده در کلاس‌های حضوری استفاده کنند.

  4) زمان استاد و فراگیران برای رفت و آمد و حضور در کلاس تلف نمی‌شود.

  5) امکان تصحیح آنلاین تکالیف و نمرده دهی آنلاین وجود دارد.

  6) منابع بسیاری از طریق اینترنت، می‌توانند بین اساتید و فراگیران جابجا شوند.

  آموزش کوتاه مدت

  آموزش دوره هاي کوتاه مدت عمومي و تخصصي در صدر برنامه هاي بهره وري و توسعه مديريت دانشگاه ايلام قرار دارد و تاکنون 45750 نفر ساعت دوره آموزش کوتاه مدت براي کارکنان دانشگاه و ساير ادارات و نهادهاي استان برگزار شده است.

  به گزارش روابط عمومي، دکتر محمد سلاورزي سرپرست مديريت برنامه، بودجه، تحول اداري و بهره وري دانشگاه، درباره برگزاري دوره هاي آموزش کوتاه مدت، بيان داشت: در راستاي ايفاي نقش موثر دانشگاه ايلام و با هدف ارتقاء سطح دانش کارکنان و روز آمد نمودن توانمندي کارکنان به منظور افزايش عملکرد و اثربخشي سازماني ، مديريت برنامه، بودجه، تحول و بهره وري دانشگاه تاکنون 13 کارگاه آموزشي کوتاه مدت عمومي و تخصصي يک يا چند روزه را به ميزان 45750 نفر ساعت براي کارکنان دانشگاه ايلام و ساير ادارات و نهادهاي استان برگزار نموده است.

  سرپرست مديريت برنامه، بودجه، تحول اداري و بهره وري دانشگاه، افزود: در مجموع 174 ساعت معادل 18302 نفر ساعت اين دوره ها براي کارکنان دانشگاه ايلام و 124 ساعت معادل 27448 نفر ساعت براي کارکنان ادارات و نهادهاي سطح استان بوده است که تاکنون در مجموع 235/188/000 ريال براي دانشگاه ايلام درآمد زايي داشته است.

  دکتر سلاورزي حرکت دانشگاه در مسير برنامه راهبردي، برنامه عملياتي و برنامه جامع نيروي انساني براي دستابي به اهداف استراتژ هاي تعيين شده را از مشخصه هاي بارز دانشگاه ايلام عنوان کرد و تأکيد نمود: آموزش دوره هاي کوتاه مدت عمومي و تخصصي به منظور افزايش بهره وري و کارايي در ساختار سازماني دانشگاه ايلام در صدر برنامه هاي بهره وري و توسعه مديريت دانشگاه قرار دارد.

  وي همچنين افزود: با توجه به دسترسي دانشگاه ايلام به نيروي انساني کارآمد براي آموزش، اين مديريت آمادگي لازم را براي برگزاري دوره هاي آموزشي کوتاه مدت و ميان مدت براي ادارت و نهادهاي استان دارا مي باشد.

  سرپرست مديريت برنامه، بودجه، تحول اداري و بهره وري دانشگاه، در پايان با تقدير از زحمات آقاي محمد حسين عسکري نيا مسئول برگزاري دوره هاي آموزشي کارکنان، ابراز اميدواري کرد در سال آينده روند برگزاري اين دوره هاي توسعه يابد.

  آخرین خبرها

  • حضور دانشگاهيان دانشگاه ايلام در راهپيمايي يوم الله 22 بهمن ۲۴ بهمن ۱۳۹۷
  • قهرماني تيم واليبال کارکنان دانشگاه ايلام در مسابقات کارکنان منطقه پنج کشور ۲۱ بهمن ۱۳۹۷
  • تشريح وظايف و بخشي از عملکرد مديريت دانشجويي دانشگاه ۲۱ بهمن ۱۳۹۷
  • تشريح روند توسعه آموزش عالي در استان ايلام بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ۱۷ بهمن ۱۳۹۷
  • ثبت نام ايده شو دانشکده کشاورزي شروع شد ۱۶ بهمن ۱۳۹۷
  • مجوز راه اندازي رشته کارشناسي ارشد مطالعات عراق اخذ گرديد ۱۶ بهمن ۱۳۹۷
  • اولين اجلاسيه آموزش کوتاه مدت استاني «عتبات عاليات، ظرفيت ها و فرصت ها» در دانشگاه ايلام برگزار گرديد ۱۵ بهمن ۱۳۹۷
  • کارگاه آموزشي انقلاب اسلامي، فرصت ها و تهديدها در دانشگاه برگزار گرديد ۱۵ بهمن ۱۳۹۷
  • مراسم ويژه آغاز دهه فجر و عطرافشاني مزار شهداي گمنام دانشگاه با حضور دانشگاهيان استان برگزار گرديد ۱۳ بهمن ۱۳۹۷
  • کارگاه آموزشي ارتقاء فرهنگ ترافيک بانوان در دانشگاه برگزار گرديد ۱۳ بهمن ۱۳۹۷
  • گزارش تصويري حضور رئيس دانشگاه واسط و هيات همراه در دانشگاه ايلام ۱۲ بهمن ۱۳۹۷
  • روساي دانشگاه هاي ايلام و واسط عراق ياداشت تفاهم همکاري علمي و پژوهشي امضاء کردند ۱۲ بهمن ۱۳۹۷
  • افتتاح صندوق پژوهش و فناوري استان ايلام توسط معاون علمي و فناوري رئيس جمهور ۱۰ بهمن ۱۳۹۷
  • دکتر نورالدين رستمي استاديار دانشکده کشاورزي به سمت سرپرست پژوهشکده گياهان دارويي دانشگاه ايلام منصوب گرديد ۱۰ بهمن ۱۳۹۷
  • دکتر ستاري در دانشگاه ايلام: در زمينه علمي ايران در سطح منطقه و جهان اسلام رتبه اول را دارا مي باشد ۹ بهمن ۱۳۹۷اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.