شاخص تعدیل چیست ؟


فرمول R ۲ توضیحات فرمول R ۲

شاخص ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل شده

یکی از چالش برانگیزترین شاخص های ارزیابی مدلهای علی شاخص ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل شده است متاسفانه گاهی فراموش می شود که این شاخص ها در فرضیات علی محقق به دنبال پیش بینی رفتار متغییر مکنون درونزا است و بسیاری از ژورنالها از این شاخص ها برای ارزیابی کیفیت تدوین مدل در مرحله پیش از ورود به نرم افزار استفاده می کنند. در واقع اگر بخواهیم با توجه به دوره های مدلسازی معادلات ساختاری درآکادمی تحلیل آماری ایران این مبحث را تشریح نماییم رایج ترین سنجه مورد استفاده برای ارزیابی مدل ساختاری ضریب تعیین یا همان مقدار R 2 است. این ضریب سنجه دقت پیش بینی مدل است و برابر با توان دوم همبستگی میان مقادیر واقعی و پیش بینی شده یک سازه درونزای معین است. این ضریب اثرات چندگانه متغییرهای مکنون برونزا بر متغییر مکنون درونزا را معین می کند. از انجا که این ضریب توان دوم همبستگی مقادیر واقعی و پیش بینی شده است، مقدار واریانس سازه های درونزا را که به وسیله همه سازه های برونزای متناظر شرح داده می شود را نشان می دهد.

دامنه تغییرات R 2 از صفر تا یک است و مقادیر بزرگتر سطح پیش بینی بالاتر را نشان می دهد. مساله مهم ارائه قاعده ایی قابل قبول برای ضریب تعیین در بین محققین و داوران مجلات مختلف علمی است زیرا این مقدار بستگی به پیچیدگی مدل و رشته مورد مطالعه دارد مثلا 0/2 در رشته هایی نظیر رفتار مصرف کننده بالا در نظر گرفته می شود در حالی که در برخی دیگر از رشته ها مثل علوم اجتماعی یا روانشناسی محققان انتظار مقادیر بالاتر از 0/5 را دارند بنابراین در طی این سالها محققین بسیاری مقادیر مختلفی را برای سنجش قدرت تبیین واریانس متغییرهای درونزا گزارش کرده اند.( hair,2010 )

مثلا در مطالعه چین در سال 1998 مقادیر 0/19، 0/33 و 0/67 به ترتیب دقت کم، متوسط و زیاد پیش بینی را بیان می کند یا هیر و همکارانش در سال 2011 و نیز هنسلر و همکارانش در سال 2009 مقدار R 2 برابر 0/25 ، 0/50 و 0/75 را برای مطالعات بازاریابی بیان می کنند و یا عده ایی دیگر از محققین مثل سارستد و دیگران(2013) معتقدند که سه مقدار هیر و همکارانش برای متغییرهای مکنون درونزایی مناسب است که با بیش از پنج متغییر مکنون برونزا تبیین رفتار می شوند.(مرادی،1396)

مشکلات اغلب به دلیل استفاده از مقدار R 2 برای مقایسه مدلهایی که به طور متفاوت تدوین شده اند اما دارای همان سازه درونزا هستند به وجود می آیند. برای مثال اگر سازه های غیرمعنادار در یک مدل ساختاری که تنها اندکی با متغییر مکنون درونزا همبستگی دارند به مدل اضافه شوند علی رغم غیر معنادار بودن اندکی مقدار R 2 افزایش می دهند.

همچنین اگر حجم نمونه نزدیک به تعداد متغییرهای مکنون برونزا باشد این نوع حالت مقدار R 2 قابل توجهی خواهد داشت. بنابراین اگر از مقدار R 2 به عنوان تنها قاعده فهم دقت پیش بینی مدل استفاده شود، یک اریب ذاتی به سمت انتخاب مدلهایی با تعداد سازه های برونزا زیاد به وجود می آید که در بین آنها می توان سازه های غیرمعنادار را به تعداد قابل توجه مشاهده کرد.

به هر حال نمی توان کتمان کرد که از سال 2010 به بعد محققان با توجه به فضای علمی حاکم بر ژورنالها به دنبال مدلهایی هستند که با حداقل متغییرهای برونزا حداکثر تبیین واریانس متغییر درونزا را داشته باشند، چنین مدلهایی را مدلهای مقتصد یا اقتصادی می نامند.

همانند رگرسیون چندگانه مقدار R 2 تعدیل شده یا adj R 2 می تواند به عنوان معیاری برای اجتناب از اریب به سمت مدلهای پیچیده استفاده شود. این معیار بر اساس تعداد سازه های برونزا نصب به حجم نمونه تعدیل شده است. مقدار adj R 2 به صورت زیر تعریف می شود

R 2 adj = 1- (1- R 2 ) * [(n-1) / (n-k-1)]

در این فرمول n حجم نمونه و k تعداد متغییرهای مکنون برونزای پیش بینی کننده رفتار متغییر مکنون درونزای تحت بررسی می باشد.

ضریب تعیین تعدیل شده مقدار R 2 را به وسیله تعداد سازه های برونزا و حجم نمونه کاهش و تعدیل می کند.البته باید توجه داشت بسیاری از محققین معتقد هستند که نمی توان آن را همانند R 2 تفسیر کرد.

تعدیل قرارداد چیست؟

قرارداد، توافقی است که بین دو یا چند نفر در خصوص مسئله مشخص مالی یا غیرمالی صورت می‌گیرد. یکی از آثار مهمی قرارداد این است که طرفین خود را متعهد بدانند.

تعدیل قرار داد

یک قرارداد آگاهانه اصولاً با تمام شروط و تعهداتش معتبر است و به هیچ عنوان نمی‌­توان آن را یک‌­طرفه برهم زد، زیرا این امر موجب می‌شود که نظم اجتماعی برهم بخورد و دیگر نتوان به قراردادها و توافقات اشخاص اعتماد کرد. حتی دادگاه­‌ها هم عموما مجاز نیستند که برخلاف قرارداد طرفین حکمی صادر کنند.

اما در موارد معدودی وجود دارد که ممکن است اوضاع به نحوی باشد که یک قرارداد به تغییر و تعدیل نیاز داشته باشد. درواقع، علی­‌رغم اهمیتی که حفظ تعهدات و قراردادها برای جامعه دارد، در برخی موارد مصلحتی مهم­‌تر وجود دارد. به همین دلیل، قانون گاهی اجازه دارد که بعضی قراردادها را تعدیل نماید.

در مواردی استثنایی قانوگذار قادر است به منظور عادلانه ساختن قرارداد یا حمایت از طرف متضرر در پیمان و یا اوضاع غیر عادی شاخص تعدیل چیست ؟ حاکم بر شرایط، اراده خود را بر اراده طرفین قرارداد تحمیل نماید.

تعدیل قرارداد یعنی چه؟

تعدیل در لغت به معنی معتدل‌کردن و تقسیم‌کردن ازروی عدالت است. تعدیل قرارداد یعنی شروط قرارداد یا آثار آن به اجازه قانون و بدون توافق طرفین تغییر پیدا می‌­کند.

این تغییر معمولا برای برقرارکردن تعادل بین تعهدات قراردادی است که ممکن است به هر علت از بین رفته باشد. به‌عبارت‌دیگر، گاهی اوضاع به نحوی پیش می‌­رود که رابطه قراردادی میان اشخاص، به‌شکلی کاملاً فاحش، به ضرر یکی از طرفین تغییر می­‌کند.

در برخی از این موارد قانون به افراد اجازه تعدیل قرارداد را می‌­دهد تا توازن بین طرفین قرارداد برقرار شود. به همین دلیل، تعدیل قرارداد اصولاً درمورد قراردادهایی با جنبه مالی به کار می‌­رود.

البته باید توجه داشت که نمی‌­توان به صرف هر تغییری در اوضاع‌واحوال خواهان تعدیل شرایط قرارداد شد، زیرا اساسا یکی از مبانی قراردادها ‌ و خصوصا قراردادهای درازمدت این است که اشخاص می‌­خواهند ثبات داشته باشند و با کوچک‌­ترین تغییر در اوضاع اقتصادی مجبور نباشند متحمل خسارت و هزینه شوند. به همین دلیل، تعدیل قرارداد فقط در مواردی انگشت‌شمار ممکن است.

قانون در چه مواردی قرارداد را تعدیل می‌کند؟

گاهی بعد از جنگ­‌ها یا بحران‌­های اقتصادی طولانی‌مدتی که موجب تغییرات عمده در ارزش واقعی پول می‌­­شوند، قانون قراردادها را تعدیل می‌­کند تا با ارزش واقعی پول متناسب شوند. این امر ممکن است در هر زمانی که ارزش پول کاهش شدید پیدا کند انجام گیرد. به‌عنوان‌مثال، در کشور ما که با مشکل تورم مواجه است، قانون درمورد بعضی از قراردادها به‌صراحت تعدیل قرارداد را پذیرفته است.

به‌عنوان‌مثال مهریه که قراردادی است میان زن و مرد، هم‌اکنون با نرخ روز محاسبه می‌­شود. به‌طور عرفی، در ایران زن برای دریافت مهریه خود اقدام نمی‌­کند مگر اینکه با شوهر خود دچار مشکل شود. ازآنجاکه این امر ممکن است سال­‌ها طول بکشد، زمانی که بسیاری از زنان مهریه خود را درخواست می‌­کنند، اصولاً مدت زیادی از عقد نکاح گذشته است و مهریه آن­ها، به‌دلیل تورم، ارزش اولیه خود را از دست داده است.

بنابراین، قانون تلاش می‌­کند مهریه را با شاخص نرخ تورم بانک مرکزی محاسبه کند تا کاهش ارزش آن جبران شود. در اینجا قانون به کمک زن، به‌عنوان طرف قراردادی که به‌دلیل گذشت زمان و کاهش ارزش پول دچار ضرر شدید شده است، می­‌آید و قرارداد مهریه را تعدیل می‌­کند.

یکی از شروط بسیار مهم در قراردادها مهلت پرداخت مبلغ است که تخطی از آن می‌­تواند عواقب مهمی برای اشخاص داشته باشد. با وجود این، در مواردی قانون به دادگاه اجازه داده است که، براساس اوضاع‌واحوال، برای پرداخت مبلغ به متعهد مهلت بدهد یا حتی آن را برای او قسط‌بندی کند.

برای این مورد هم مهریه مثال مناسبی است. در مواردی که مرد نمی‌­تواند مهریه زن را به‌طور یک­جا پرداخت نماید، دادگاه می‌­تواند باتوجه‌به وضعیت و اوضاع‌واحوال مرد یا موقعیت‌های دیگر، پرداخت مهریه را برای مرد اقساطی کند تا او بتواند دین خود را به‌مرورزمان ادا کند.

به‌طورکلی باید دانست که تعدیل قرارداد قاعده‌­ای است که در موارد استثنایی اجرا می‌­شود و اصل بر این است که اشخاصی که قراردادی را منعقد می‌­کنند، بدون توجه به اینکه چه تغییرات و تحولاتی در بازار یا در موقعیت این اشخاص رخ می‌­دهد، ملزم و متعهد به قراردادهای خود هستند و نمی‌­توانند صرفا به‌دلیل اینکه اجرای قرارداد برای‌شان دشوار شده است یا سود کمتری می‌­برند از اجرای تعهدات‌شان خودداری کنند.

نوسان‌های شدید قیمت‌ها شاخص تعدیل چیست ؟ که می‌تواند موجب مخدوش شدن تعادل قرارداد شود، به‌خصوص در قراردادهای با اجرای طولانی‌مدت، نظیر قراردادهای پیمانکاری ‌شود. یکی از روش‌های به حد معقول رساندن خطر ناشی از هزینه‏های پیش‌بینی نشده‌ نشأت گرفته از نوسان‌ قیمت در مواد اولیه و نیروی انسانی، طراحی نظام تعدیل قیمت قرارداد است.

در حقوق ایران، شرایط عمومی پیمان مبنای تنظیم قراردادهای پیمانکاری دولتی قرارگرفته است. با توجه به این‌که در پیمانه‌ای عمومی در ایران، دولت به‌عنوان رکن شاخص تعدیل چیست ؟ نظارتی، دخالت مستقیمی بر روند اجرای این دسته از قراردادها دارد، تحلیل ماهیت و مبنای تعدیل در شرایط عمومی پیمان، محل اختلاف است.

تعدیل قضایی قرارداد در اثر کاهش ارزش پول، از مفاهیم حقوقی- اقتصادی است که در نتیجه نوسانات اقتصادی حادث می شود. با توجه به مبانی حقوقی، فلسفی واقتصادی ارائه شده برای تعدیل قرارداد و کاهش ارزش پول، به نظر میرسد دارا شدن ناعادلانه، مبنای مناسبی است؛ اما وضعیت فعلی نظام شاخص تعدیل چیست ؟ شاخص تعدیل چیست ؟ حقوقی، کمتر پذیرای آن است.

قرارداد، توافقی است

کاهش ارزش پول نیز با توجه به ماهیت آن قابل جبران است. اما نکته حائز اهمیت آن است که قبل از بررسی تعدیل، امکان حفظ قرارداد با همان شکل و با توجه به نمایندگی ارزش پول وجود دارد. به این ترتیب در برخی شقوق کاهش ارزش پول، تعدیل فاقد توجیه خواهد بود.

شرایط به کارگیری تعدیل قرارداد پیمانکاری در هنگام وقوع حوادث غیرمترقبه، طبق کتب حقوقی بر مبنای موارد زیر است:

قرارداد، توافقی است که بین دو یا چند نفر در خصوص مسئله مشخص مالی یا غیرمالی صورت می‌گیرد. یکی از آثار مهمی قرارداد این است که طرفین خود را متعهد بدانند.

- حادثه مذکور در هنگام عقد قابل پیش بینی نباشد

- حادثه پیش بینی نشده عمومی باشد نه شخصی

- حادثه مذکور نباید نتیجه عمل یا انتخاب طرف قرارداد باشد

- مدت دار بودن عقد قرارداد و وجود فاصله بین زمان وقوع آن

- حادثه غیر مترقبه عمل به عقد قرارداد را ناممکن نسازد بلکه توام با نابرابری عوضین و بر هم خوردن تعادل نسبی آن دو باشد.

انواع تعدیل قرارداد

- تعدیل در جریان اجرای قرارداد: گاهی هر دو طرف معامله در قرارداد توافق می کنند چنانچه رویداد غیر مترقبه و یا ناگهانی مثل ( نوسانات احتمالی قیمت قرارداد، تغییرات ناشی از کاهش ارزش پول و …) تعادل قرارداد را بر هم زند و یا طرفی از این معامله را به شدت متضرر نماید، طرف متضرر حق دارد برای ایجاد موازنه بین شروط قرارداد و وضع جدید به تعدیل قرارداد استناد نماید که این کار غالبا با انعقاد یک قرارداد تکمیلی یا اصلاحی صورت می پذیرد.

- تعدیل قانونی: عموما قانونگذار مجاز به تغییر مفاد قرارداد خارج از درخواست دو طرف معامله نمی باشد. در مواردی استثنایی قانوگذار قادر است به منظور عادلانه ساختن قرارداد یا حمایت از طرف متضرر در پیمان و یا اوضاع غیر عادی حاکم بر شرایط، اراده خود را بر اراده طرفین قرارداد تحمیل نماید.

تاکید می شود؛ این امر فقط در شرایط استثنایی و با تصریح کامل، دقیق و روشن در قرارداد ممکن می باشد. یکی از امکانات نرم افزار مدیریت قراردادهای درگاه، امکان تعدیل قرارداد است.

این مطلب صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر شده و محتوای آن لزوما مورد تایید تبیان نیست .

شاخص تعدیل چیست ؟

ضریب تعیین یا ضریب تشخیص

ضریب تعیین (R ۲ (R-squared correlation میزان ارتباط خطی بین دو متغیر را اندازه گیری می کند. R ۲ نسبت تغییرات متغیر وابسته را که می توان به متغیر مستقل نسبت داد اندازه گیری می کند. در تعاریف موجود به R ۲ ، ضریب تعیین یا ضریب تشخیص نیز گفته می شود. به بیان ساده می توان گفت ضریب تعیین نشان می دهد که چند درصد تغییرات متغیر های وابسته در یک مدل رگرسیونی با متغیر مستقل تبیین می شود. به عبارت دیگر، ضریب تشخیص یا (R ۲ ) نشان می دهد که چه میزان یا مقدار از تغییرات متغیر وابسته مساله تحت تاثیر متغیر مستقل مساله بوده است. همچنین تا چه حدی مابقی تغییرات متغیر وابسته مساله مربوط به سایر عوامل موجود در مساله است.

همبستگی قدرت رابطه بین یک متغیر مستقل و وابسته را توضیح می دهد، ضریب تعیین یا ضریب تشخیص بیانگر این است که تا چه اندازه واریانس یک متغیر واریانس متغیر دوم را توضیح می دهد. ضریب تعیین نمی تواند تعیین نماید که آیا مدل برازش شده دارای شیب است یا نه و به همین دلیل باید نمودارهای باقیمانده را مورد ارزیابی قرارداد.

محاسبه R ۲

همان طور که بیان شد ضریب تعیین یا ضریب تشخیص نشان دهنده نسبت کل تغییر متغیر وابسته (حول میانگین خود) که بوسیله واریانس متغیرهای مستقل در رگرسیون توضیح داده می شود است. فرمول این شاخص به صورت زیر است:

فرمول ضریب تعیین

فرمول R ۲ توضیحات فرمول R ۲

R ۲ مقداری بین ۰ و ۱۰۰٪ به دست می آید که عدد ۰٪ نشان می دهد که مدل هیچ ارتباطی با متغییر های وابسته و مستقل را در اطراف میانگین آن نشان نمی دهد و عدد ۱۰۰٪ نشان می دهد که مدل همه تغییرپذیری داده های پاسخ در اطراف میانگین آن را تبیین می نماید.

در مورد ارزیابی دو مدل، با ضرایب تعیین تقریبا یکسان، مدلی انتخاب می‌شود که خطای استاندارد مقادیر خطا (باقیمانده) کمتری داشته باشد.

ضریب تعیین تعدیل شده

مقدار تعدیل شده ضریب تعیین، میزان R2 را با توجه به متغیرهای مستقل اضافه شده به خط رگرسیون و با توجه به عرض از مبداهای جدید ، تعدیل و اصلاح می نماید .هرچه تفاوت بین R2 و R2 تعدیل شده کمتر باشدنشان میدهد که متغیرهای مستقل که به مدل اضافه شده اند به درستی انتخاب شده اند. فرمول این ضریب به صورت زیر است:

فرمول ضریب تعیین تعدیل شده

فرمول ضریب تعیین تعدیل شده

همانطور که در فرمول مشاهده می‌شود، وقتی تعداد مشاهدات (N) کم و تعداد پیش بینی‌ها (متغیرهای مستقل P ) زیاد باشد، تفاوت بین ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل شده بسیار زیاد خواهد بود زیرا نسبت (N-P-1)/(N-1) بزرگتر از ۱ خواهد شد. همچنین هنگامی که تعداد مشاهدات در مقایسه با تعداد پیش بینی‌ها بسیار زیاد باشد، مقدار ضریب تعیین به ضریب تعیین اصلاح شده نزدیک و نزدیکتر می‌شود، زیرا نسبت (N-P-1)/(N-1) به ۱ نزدیک می شود.

تفاوت ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل شده

تفاوت مهم میان ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل شده این است که R ۲ بر این فرض است که هرمتغیر مستقل مشاهده شده در مدل، در تغییرات متغیر وابسته نقش دارد. بنابراین درصد نشان داده شده ضریب تشخیص براساس تاثیر همه متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته است. در صورتی که درصد نشان داده شده توسط R ۲ تعدیل شده فقط حاصل از تاثیر واقعی متغیرهای مستقل مدل بر وابسته است نه همه متغیرهای مستقل. می توان گقت R ۲ تعدیل شده قابل اطمینان تر است.

محاسبه ضریب تعیین در SMARTPLS

در نرم افزار SMARTPLS می توان شاخص R ۲ را محاسبه کرد. این شاخص به عنوان یکی از شاخص شاخص تعدیل چیست ؟ های برازش مدل در تحلیل مدل معادلات ساختاری استفاده می شود. پس از اجرای مدل با دستور PLS ALGORITHM یک پنجره باز می شود. در میان شاخص های QUALITY CRITERIA، گزینه اول R SQUARE است.

محاسبه R2 در PLS

محاسبه R2 در PLS

با کلیک بر روی گزینه R SQUARE یک پنجره دیگر باز می شود. این پنجره سه ستون دارد. MATRIX، R SQUARE و R SQUARE ADJUSTED. ستون ماتریکس بیانگر ماتریس و یا جدول عددی مقادیر ضریب تشخیص متغیرهای وابسته مدل است. R SQUARE نمودار ضریب تعیین است و R SQUARE ADJUSTED مقدار ضریب تعیین تعدیل شده است.

در ادامه نمودارهای این دو شاخص نشان داده شده است:

نمودار R2 در SMARTPLS نمودار R2 تعدیل شده در SMARTPLS

در این نمودارها اگر مقدار ضریب ها مناسب نباشد، نمودار به صورت قرمز نشان داده می شود.

محاسبه ضریب تعیین در EVIEWS

در نرم افزار EVIEWS می توان شاخص R ۲ را محاسبه کرد. پس از اجرای مدل رگرسیونی در میان خروجی های تعیین صحت مدل، اولین معیارها، شاخص ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل شده هستند.

R2 در EVIEWS

R2 در EVIEWS

فرامتره

فرامتره

با توجه به شباهت اقلام ستاره دار و جدید و فاکتوری در تنظیم صورت وضعیت در اینجا به تفاوت های این موارد با یکدیگر می پردازیم.

در اسناد پیمان یا پروژه ای که با توجه به فهرست بها تنظیم شده است ، ممکن است به کارهایی برخورد کنیم که برای آن کار ردیف و قیمت واحد در فهرست بها یا اسناد پیمان پیش بینی نشده است.حال با توجه به این موضوع 3 حالت زیر ایجاد می شود:

1.( اقلام ستاره دار ) : اگر دستگاه نظارت برای آن موارد ردیف و قیمت در اسناد پیمان مشخص کرده است که در اینصورت مطابق سایر ردیف های فهرست بها می باشد و با اعمال تمام ضرایب (بالاسری،پیمان،منطقه ای ، . ) در صورت وضعیت قابل پرداخت می باشد .

تبصره: در این حالت جمع جبری مبالغ ستاره دار نباید از 30(مناقصه) ، 15(مناقصه محدود) ، 10(ترک تشریفات) درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود.(بدون در نظر گرفتن تجهیز کارگاه)

2.( کار/قیمت جدید ) : در حالت دوم که ردیف و قیمت در اسناد پیمان و فهرست بها پیش بینی نشده است ، کار مورد نظر بصورت قیمت جدید تعریف می شود و پس از آنالیز ردیف شاخص تعدیل چیست ؟ مربوطه که مورد توافق پیمانکار و دستگاه نظارت می باشد بصورت قیمت جدید و با اعمال تنها ضریب بالاسری در صورت وضعیت قابل پرداخت است.

تبصره: در این حالت جمع جبری مبالغ قیمت جدید نباید از 10 درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود.

3.(ا قلام فاکتوری ) : اگر کار جدید ایجاد شده تنها بصورت خرید باشد در اینصورت کار جدید بصورت اقلام فاکتوری تنها با ضریب بالاسری در صورت وضعیت قابل پرداخت می باشد.

شاخص تعدیل چیست ؟

به مناسبت عید سعید قربان میتوانید اشتراک‌های ۱ ماهه و ۳ ماهه چارتیکس را با ۲۰% تخفیف از طریق وبسایت خریداری نمایید.

chartix

چارتیکس

نمودار آنلاین بازارهای مالی

نمودار آنلاین چارتیکس

پلتفرم حرفه‌ای بازارهای مالی

انعطاف پذیری بالا و امکانات بیشتر را تجربه کنید.

عضو اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی ایران

ویژگی های جدید

قابلیت های حرفه ای
چند نموداری

قابلیت چند نموداری چارتیکس به شما این امکان را میدهد تا بتوانید چند نمودار مختلف را در کنار یکدیگر و به صورت همزمان مشاهده کنید.

طراحی جدید دیده‌بان

حالا می‌توانید دیده‌بان را به دلخواه خود مرتب سازی کنید و حتی خارج از مرورگرتان آن را ببینید!

باز پخش | Bar Replay

قابلیت بازپخش نمودار برای شاخص تعدیل چیست ؟ بک تست گیری از استراتژی در تمام تایم فریم‌ها

سیستم هشدار قیمت

با این قابلیت می توانید برای عدد مشخص شده خود هشدار از طریق ربات تلگرام و پیامک دریافت کنید.

ابزار محاسباتی تکنیکال

سطوح Pivot Points و Camarilla برای ۵ تایم فریم اصلی به صورت اتوماتیک محاسبه شده و در اختیار شما قرار داده شده‌اند!

دانلود دیتای نمودارها

دیتای همه نمودارها (طلا، ارز، فارکس و رمزارزها) را برای برنامه‌های مختلف دریافت کنید؛ حتی بر اساس تایم فریم‌های دلخواه‌تان!

دارای نسخه PWA

با یک کلیک به دسکتاپ و موبایل خود برنامه چارتیکس را نصب کنید.

رصد هوشمند سهام

با فیلترهای مهم، نمادهای بورسی را رصد کنید.

دوره های آموزشی

با آکادمی چارتیکس میتوانید به راحتی کار با چارتیکس را بیاموزید

نمودارهای چارتیکس

طلا و ارز

بورس اوراق بهادار

بازار جهانی

ارز دیجیتال

تعرفه ها

جشنواره فروش پاییزه

با ۲۰% تخفیف به استقبال پاییز بروید!

۱ روز

روزانه

۱ ماهه

۳ ماهه

چارتیکس صرفا ارائه دهنده نمودار آنلاین تحلیلی است، و هیچگونه خدماتی در زمینه انجام معاملات خرید و فروش طلا و ارز ارائه نمی‌دهد.

نسخه موبایل

می‌توانید به سادگی وب اپلیکیشن چارتیکس را روی گوشی/تبلت خود نصب کرده و از آن استفاده کنید

با این قابلیت می توانید برای عدد مشخص شده خود هشدار از طریق ربات تلگرام و پیامک دریافت کنید.

با استفاده از این قابلیت می‌توانید نمای بزرگتری از نمودار را حتی در صفحات نمایش کوچک مشاهده کنید

می‌توانید به سادگی وب اپلیکیشن چارتیکس را روی گوشی/تبلت خود نصب کرده و از آن استفاده کنید

با این قابلیت می توانید برای عدد مشخص شده خود هشدار از طریق ربات تلگرام و پیامک دریافت کنید.

با استفاده از این قابلیت می‌توانید نمای بزرگتری از نمودار را حتی در صفحات نمایش کوچک مشاهده کنید

دریافت اشتراک رایگان

با معرفی ما به دوستان خود از طریق لینک دعوت ۱ روز رایگان دریافت کنید.

برای دریافت لینک معرفی وارد پنل کاربری شوید در منوی سمت راست گزینه کد معرف کلیک نمایید.

نسخه نصبی PWA

دارای نسخه PWA

با یک کلیک به دسکتاپ و موبایل خود برنامه چارتیکس را نصب کنید.

سوالات متداول

متداول ترین پرسش و پاسخ
  1. وارد آدرس https://next.chartix.ir/ شوید.
  2. سپس با وارد کردن شماره موبایل به خط شما کد تایید ارسال خواهد شد
  3. بعد از درج کد تایید در محل مربوطه وارد فرم مشخصات حساب کاربری می شوید.
  4. با پر کردن فرم و کلیک بر روی گزینه ثبت نام حساب کاربری برای شما ایجاد خواهد شد.

خیر اما شما می تواند با ثبت نام اولیه ۲۴ ساعت رایگان استفاده کنید و پس از آن نیاز به خرید اشتراک خواهد بود.

  • ۱۰۰۰ نماد سهام بورس اوراق بهادار
  • ۳۲ نماد طلا و ارز داخلی
  • ۳۳ نماد اونس طلا، نقره و جفت ارزهای جهانی
  • ۹۹ نماد ارزهای دیجیتال

بله، در چارتیکس شما برای هر نماد لایه جداگانه دارید و لایه های تحلیل شما به مدت یک سال در صورت استفاده باقی می ماند.

منابع دریافت دیتا

بورس اوراق بهادار

بورس کالا ایران

اتحادیه طلا و جواهرات تهران و تبریز

صرافی ملی ایران

شرکت متشکل ارز ایران

Tradingview

Binance

چارتیکس هیچ دخل و تصرفی در ارائه نمودارهای بازارها ندارد، و مستقیما از منابع ذکر شده بالا تامین میگردد.( چارتیکس هیچ گونه فعالیت نرخ زنی بخصوص در شبکه های اجتماعی ندارد.)

چارتیکس یک سرویس تحت وب جمع آوری اطلاعات بازارهای مالی است که به شما این امکان را می‌دهد تا بدون نیاز به نصب برنامه‌های خاص و انجام تنظیمات پیچیده، از نمودارهای بازارهای مالی به راحتی استفاده کنید.

chartix

نمودار آنلاین بازارهای مالی

نمودار آنلاین چارتیکس

انعطاف پذیری بالا و امکانات بیشتر را تجربه کنید.

desktop-chartix

ویژگی های جدید

قابلیت های حرفه ای

نمودارهای چارتیکس

قابلیت ها

قابلیت های حرفه ای

تعرفه ها

دریافت نسخه PWA

نصب روی موبایل

قابل نصب روی سیستم‌ عامل‌های Android و iOS

مراحل استفاده از نسخه PWA چارتیکس رو موبایل/تبلت به صورت زیر می‌باشد:

۱- ابتدا وارد وبسایت چارتیکس شوید.
۲- روی منوی "سه نقطه" در گوشه بالا سمت راست مرورگر کروم ضربه بزنید.
۳- گزینه Install app را انتخاب کنید.
۴- روی گزینه Add ضربه بزنید.

اکنون وب اپلیکیشن چارتیکس به صفحه اصلی دستگاه‌تان اضافه خواهد شد و با استفاده از آن می‌توانید به محیط گسترده‌تری دسترسی داشته باشید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.