محاسبه حق امتیاز


اگر از جستجو گر گوگل وارد شداید برای اطلاع از آخرین خبر ها به صفحه اصلی بروید.
دوستان و همکارانی که مایل به تبادل لینک هستند. بعد از لینک کردن وبلاگ در قسمت نظرات آدرس وبلاگ خود را بنویسند تا در اولین فرصت آنها را لینک کنم.

نحوه محاسبه حق ماموریت

حق ماموریت به صراحت در قانون ذکر شده ماده 46 قانون کار به حق ماموریت در قانون کار و محاسبه ماموریت می‌پردازد. به موجب این ماده قانونی، به کارگرانی که به موجب قرارداد یا موافقت بعدی (توافقات بین کارفرما و کارگر) به ماموریت‌های کاری خارج از محل خدمت خود اعزام می‌شوند، فوق العاده حق ماموریت تعلق می‌گیرد. براساس تبصره 1 ماده 46 قانون کار، تنها سفرهای کاری که کارگر برای انجام کار، حداقل 50 کیلومتر از محل اصلی کارگاه، کارخانه یا شرکت دور شود یا حداقل یک شب در محل ماموریت اقامت داشته باشد، حق ماموریت تعلق می‌گیرد. وجود هر کدام از این دو شرط (فاصله 50 کیلومتری یا اقامت شبانه) کافی است. بنابراین به کارگری که به فاصله 40 کیلومتری محل خدمت خود اعزام شود اما به هر دلیلی مجبور به اقامت شبانه در محل باشد نیز حق ماموریت تعلق می‌گیرد فوق‌العاده ماموریت در صورتی که مرتبط با فعالیت شرکت و ۵۰ کیلومتر از محل اصلی شرکت دور و یا ناچار به توقف شبانه جهت انجام کار موقت باشد، مشمول کسر حق بیمه و مالیات نخواهد بود به موجب ماده 46 قانون کار، فوق العاده حق ماموریت در قانون کار نباید کمتر از مزد ثابت یا مزد مبنای روزانه کارگر باشد. علاوه بر این باید مبلغ پرداختی هزینه رفت و برگشت کارگر به محل ماموریت را پوشش دهد. به این ترتیب، فوق العاده حق ماموریت حداقل به اندازه یک روز حقوق ثابت یا مزد مبنای کارگر است.مبلغ حق ماموریت می‌تواند براساس توافقات صورت گرفته بین کارفرما و کارگر بیشتر هم در نظر گرفته شود. بنابراین برخلاف محاسبه اضافه کاری، محاسبه فوق العاده ماموریت فرمول ثابت و هزینه ثابتی ندارد

امتیاز تجربه کاری شرکت های مشاور

1-1. چنانچه عنوان و موضوع کلی و شرح خدمات قراردادی بصورت روشن و مشخص در حیطه شرح خدمات یکی از تخصص های خدمات مشاوره ای موضوع جدول ۱۰ آئین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران قرار داشته باشد، می توان کلیه امتیاز آن قرارداد را به تخصص مذکور اختصاص داد و ضرورتی به جداسازی قسمتهائی که بطور مستقیم به تخصص مورد درخواست مربوطند نمی باشد.

2-1. در مواردی که عنوان و موضوع قرارداد بطور صریح در حیطه تخصص خاصی قرار ندارد(بر اساس جدول ۱۰ آئین نامه) مراجعه به شرح خدمات و جداسازی بخشهای مرتبط با تقاضای مورد درخواست (به کمک مدارک مثبته) بلامانع است

3-1. برای اخذ رتبه در هر تخصص شرکت های متقاضی بایستی قراردادهایی با عنوان و موضوع مرتبط با آن تخصص ارائه نمایند . لذا در حالت کلی شرکت های متقاضی مجاز نیستند از طریق جداسازی بخشهایی از قراردادهای که موضوع آنها صراحتا به تخصص “الف” مرتبط است برای اخذ رتبه در تخصص “ب” اقدام نمایند

تبصره ۱: در مواقعی که شرکت در اخذ تخصص جدید پس از ارائه قراردادهای مستقل در رابطه با تخصص مورد درخواستی با کسر امتیاز تجربه کاری (تا سقف ۳۰ درصد از تجربه مورد نیاز) مواجه باشد، مجاز خواهد بود که این کسری را با استفاده از تجربه کاری های تفکیک شده از سایر قراردادها (بشرط مرتبط بودن) تامین نماید.

تبصره ۲: تخصص سازه و تاسیسات برق و مکانیک از این قاعده مستثنی بوده و ۱۰۰ درصد تجربه کاری لازم برای محاسبه حق امتیاز ارتقاء در این تخصص ها قابل تفکیک از سایر قرارداهاست.

4-1. درصد تخصص سازه در قراردادهای ساختمانی و راه سازی، بدین شرح مورد تایید است: طراحی سیلو تا ۹۰ درصد، طراحی پل و تونل تا ۷۰ درصد، طراحی ساختمان های مختلف تا ۳۰ درصد بر حسب نوع ساختمان و ارتفاع آن ( بخش سازه ساختمان مسکونی زیر هفت طبقه قابل محاسبه نمیباشد)

5-1. در گروه مهندسی آب، ملاک انتساب قراردادهای انتقال آب به تخصص های شبکه آبیاری و زهکشی و تاسیسات آب و فاضلاب، نوع مصرف آب می باشد و مصارف کشاورزی در حیطه تخصص شبکه آبیاری و زهکشی و مصارف آب شرب در حیطه تخصص تاسیسات آب و فاضلاب ارزیابی می گردد.

6-1. قراردادهای نقشه برداری زمینی یا هیدروگرافی یا فتوگرامتری یا میکروژئودزی هریک در تخصص خود قابل محاسبه است لیکن در قرارداد هیدروگرافی یا فتوگرامتری یا میکروژئودزی بخش زمینی مربوطه می تواند بدون تفکیک در تخصص مربوطه (هیدروگرافی، فتوگرافی، میکروژئودزی) لحاظ شود. در موارد دارای ابهام در خصوص شرح خدمات هیدروگرافی تائید سازمان نقشه برداری ملاک عمل خواهد بود.

7-1. حداکثر ۲۰ درصد از قراردادهای ساختمانی قابل تفکیک و استفاده در تخصص تاسیسات برق و مکانیک می باشد

8-1. ارزش فنی قراردادهای شرکت در گذشته که به دلیل موانع قانونی ابطال شده، صفر منظور می گردد.

9-1. در صورت ارائه گزارش دستگاه اجرایی در خصوص نحوه عملکرد مشاور در پروژه ها، در صورت اعلام نارضایتی دستگاه از انجام خدمات مشاوره ، امتیاز آن پروژه برای شرکت محاسبه نمی گردد.

10-1 . پروژه های گروه گشت و بازرسی (تعادل بخشی) و آماربرداری برای خدمات مشاوره در گروه مهندسی آب قابل قبول نمی باشد و امتیازی در تشخیص صلاحیت مشاور نخواهد داشت.

11-1. تجربه کاری شرکت در بخش برق و ابزار دقیق بعنوان تجربه قابل قبول در تخصص اتوماسیون صنعتی است لیکن در صورتیکه این تجربه بهمراه سایر بخشهای دیگر نظیر بخش مکانیکال و سیویل در یک قرارداد ارائه شود مجموع تجربه بعنوان تجربه قابل قبول در تخصص مربوطه مثلا پالایشگاه یا صنعت موضوع قرارداد مورد پذیرش خواهد بود. در صورت درخواست شرکت حداکثر ۳۰ درصد از تجربه صرفأ برق و ابزار دقیق در تخصص مربوطه قابل پذیرش میباشد .

12-1. فعالیتهای آبیاری و زهکشی در مزارع کوچک و زمینهای محدود(زیر ۱۰۰۰ هکتار) جزء تخصص کشاورزی محسوب میشود. در صورت نیاز به تفکیک حداکثر ۳۰ درصد قابل تخصیص به شبکه خواهد بود. در دشتها و زمینهای وسیع (بالای ۱۰۰۰ هکتار) حسب شرح خدمات بخش شبکه فرعی جزء تخصص آبیاری و زهکشی محسوب میگردد و در صورت نیاز ۳۰ درصد قابل تخصیص به کشاورزی خواهد بود.

13-1. امتیاز قراردادهای پروژه های مسکن مهر حداکثر ده درصد منظور می گردد.

14-1. در پروژه های مربوط به طرح های تفصیلی شهرها، حق الزحمه پرسنل دفاتر مشاوره فنی مقیم در ستادهای کارفرمائی بعنوان نظارت کارگاهی منظور می شود

15-1. طراحی و نظارت بر احداث ایستگاههای CNG در تخصص خطوط انتقال نفت و گاز بعنوان نظارت کارگاهی محسوب می شود.

امتیاز تجربه کاری شرکت های مشاور

2. مستندات مالی مورد قبول برای پذیرش قرار داد:

1-2. مستندات مالی که در رابطه با قراردادهای ” دست اول قابل قبول ” در تجربه کاری شرکت های مشاور بایستی اخذ شود (علاوه بر متن قرارداد و پیوستهای ضروری آن) بشرح زیر است:

• در مورد قراردادهایی که با دستگاه های دولتی منعقد شده باشد. برای خاتمه یافته ها، ارایه مفاصا حساب بیمه و یا مفاصا حساب مالیات بر ارزش افزوده و یا نامه تأیید از کارفرما و برای کارهای در دست اجراء، ارائه نامه تأیید از کارفرما کفایت می نماید.

محاسبه حق امتیاز در مورد قراردادهایی که با کارفرماهای غیردولتی منعقد شده باشد: برای خاتمه یافته ها، ارایه مفاصا حساب بیمه و یا مفاصا حساب مالیات بر ارزش افزوده و برای کارهای در دست اجرا، باید از بیمه تأمین اجتماعی استعلام شود. بدیهی است در تمامی محاسبه حق امتیاز مستندات ذکر شده، باید چارچوب و محتوای قرارداد اعم از: نام کارفرما و نام مشاور، موضوع کار و شماره و تاریخ قرارداد، مبلغ حق الزحمه دریافتی و تاریخ شروع و خاتمه قرارداد مشخص شده باشد. 2-2. مستندات مالی که باید در رابطه با قراردادهای دست دوم قابل قبول” در تجربه کاری شرکت های مشاوره ای اخذ شود.

علاوه بر متن قرارداد و پیوستهای ضروری آن عبارتند از:

• در مواردی که قرارداد اصلی با دستگاه های دولتی منعقد و خاتمه یافته است، ارائه برابر اصل مفاصا محاسبه حق امتیاز حساب بیمه و یا مفاصا حساب مالیات بر ارزش افزوده و یا تاییدیه کارفرما اصلی که تفکیک پرداخت میان مشاور اصلی و مشاور دست دوم را مشخص کرده باشد

• در مواردی که قرارداد اصلی با دستگاه های دولتی منعقد و در حال اجرا محاسبه حق امتیاز است.ارائه نامه تائیدیه کارفرما اصلی که تفکیک پرداخت میان مشاور اصلی و مشاور دست دوم را مشخص کرده باشد و یا از بیمه استعلام گردد.

• در مورد قراردادهایی که با دستگاه های غیردولتی منعقد و خاتمه یافته است، ارائه برابر اصل مفاصا حساب بیمه و یا مفاصا حساب مالیات بر ارزش افزوده الزامی است.

• در مورد قراردادهایی که با دستگاههای غیردولتی منعقد و در حال اجرا است، از بیمه استعلام گردد. بدیهی است در تمامی مستندات ذکر شده، باید چارچوب و محتوای قرارداد اعم از: نام کارفرما و نام پیمانکار، موضوع کار و شماره و تاریخ قرارداد، مبلغ اولیه پیمان و مدت پیمان ، مشخص شده باشد.

تبصره: در مورد قراردادهای دست دومی که پس از سال ۹۰ منعقد شده باشند تنها مستد مالی قابل قبول مفاصا حساب بیمه و یا مفاصا حساب مالیات بر ارزش افزوده می باشد.

3-2. امتیاز هر قرارداد ، فقط و فقط برای یک شرکت مشاوره ای محاسبه می شود. در مورد قراردادهایی که بخشی از آن بصورت دسته دوم به مشاوران دیگر ارجاع شود ، امتیاز قرارداد متناسب با حجم کار انجام شده بر اساس مستنداتی که ارائه می گردد، بین مشاور اول و دوم تقسیم می شود.

4-2. تاییدیه های کارفرماهای دولتی در صورتی معتبر خواهند بود که به امضای یکی از مسئولین زیر در دستگاه اجرایی کارفرما رسیده باشد:

• مدیر عامل شرکت های دولتی یا بالاترین مقام کارفرمایی دستگاه اجرایی

• معاون مالی دستگاه اجرایی یا مدیر کل دفتر امور مالی یا ذی حساب معاون فنی دستگاه اجرایی با مدیر کل دفتر امور فنی مرتبط مجری طرحی که موافت نامه عمرانی با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی امضا کرده باشد و یا مجری طرحی که اختیارات بر اساس ماده ۵۳ قانون محاسبات عمومی به وی تفویض شده باشد . در این حالت ارائه کپی نامه حکم مجری طرح ضروری است

5-2. در مورد قراردادهای دارای طبقه بندی، ضرورتی برای قراردادن مستندات آنها در سایت ساجات نبوده و پس از بررسی سایر موارد، این قراردادها با استفاده از متن اصلی در حضور نماینده متقاضی، توسط کارشناس پرونده و رئیس گروه (یا معاون دفتر) ارزیابی می گردند

6-2. در مورد مدارک مربوط به صدور خدمات فنی و مهندسی، وجود مهر برجسته سفارتخانه مبنی بر اصالت کاغذ و نیز مهر برجسته کنسولگری مبنی بر تأیید مهر سفارتخانه ضروری است.

7-2. در صورتیکه دو شرکت مستقل مشاور در یکدیگر ادغام گردند و شرکت واحدی را تشکیل دهند، شرکت جدید مجاز خواهد بود از تجربه کاری شرکت های ادغام شده در تشخیص صلاحیت استفاده نماید.

8-2. در صورتیکه خدمات همیاری فنی و یا مهندسی کارگاهی علاوه بر خدمات مهندسی، شامل سایر خدمات نظیر کنترل پروژه، خدمات قراردادی و هزینه ای، مهندسی کالا، پشتیبانی و هماهنگی باشد، حداکثر ۳۰٪ كل حق الزحمه قابل محاسبه خواهد بود.

9-2. در خصوص قراردادهای خارجی در تجربه کاری پیمانکاران و مشاوران ، ارائه مدارک زیر الزامیست:

ارایه تأییدیه قرارداد: تمام صفحات قرارداد باید به تأیید سفارت ایران در کشور هدف و معاونت کنسولی وزارت امور خارجه رسیده باشد. (ارایه مدارک مربوط به تأییدیه های معاونت نظارت راهبردی در مواردی که کار خارجی با روال صادرات خدمات فنی مهندسی و کمیته ماده ۱۹ انجام شده باشد، مفید خواهد بود)

• ارایه یکی از مستندات مالی زیر: الف- مدارک بانکی معتبر مبنی بر دریافت صورت وضعیت ها و حق الزحمه ها از کارفرما بصورت LC یا سایر روشها. این مدارک بایستی از سوی بانکهای داخلی یا سفارت ایران در کشور هدف و معاونت کنسولی وزارت امور خارجه مورد تأیید قرار گرفته باشد. (مهر برجسته) ب- اصل بیمه پرداختی مربوط به قرارداد و اسناد مالیات پرداختی در کشور هدف که به تأیید سفارت ایران در کشور هدف و معاونت کنسولی وزارت امور خارجه رسیده باشد بعلاوه اظهارنامه مالیاتی و برگ تشخیص قطعی که به تأیید شعبه مالیاتی ایران رسیده و مؤيد و منعکس کننده قرارداد خارجی مورد ادعا باشد.

10-2. قراردادهایی که در روند اجرا پیمان ، مشاور توسط کارفرما خلع ید شده باشد. در امتیاز تجربه کاری ثبت شرکت قابل محاسبه نیست.

حق کمیسیون مشاورین املاک چگونه محاسبه می شود؟

افرادی که قصد تاسیس یک آژانس املاک را دارند به اولین نکته ای که توجه می کنند و درباره آن‌ تحقیقاتی را انجام می دهند حق کمیسیون املاک می باشد.

از آن جایی که این مسئله یکی از مسائل مورد علاقه افرادی است که تصمیم به تاسیس و یا کار در آژانس مسکن دارند ، سعی نمودیم در این مقاله به صورت موثر به این شرح این مسئله بپردازیم .

حق کمیسیون چیست ؟

قبل از پرداخت به موضوع تعیین و مقدار کمیسیون مسکن ابتدا لازم اسم با کمیسیون آشنا شویم .

مشاورین در بخش املاک و بنگاه ها در نقش واسطه و راهنمای با تجربه در زمینه معاملات عمل نموده و به مشتریان مشاوره می دهند و آن ها را در زمینه خرید ، اجاره و یا رهن مسکن راهنمایی می کنند و حق الزحمه ای را تحت عنوان حق کمیسیون از دو طرف معامله دریافت می نمایند.

در واقع می توان گفت این حق الزحمه، به دلیل ارائه خدمات و راهنمایی به خریداران توسط مشاوران در هنگام‌ معامله می باشد و میزان آن بستگی به ارزش ملک و یا خدمات ارائه شده دارد.

این میزان در معاملات مختلف یکسان نیست و بستگی به ارزش معامله انجام شده دارد و بر اساس اصولی مشخص تعیین می شود.

از این رو آگاهی یافتن از چگونگی تعیین حق کمیسیون املاک و قوانینی که مربوط به این مسئله می باشد می تواند از بروز و ایجاد هر گونه مشکلی هر چند جزئی جلوگیری نماید.

حق-کمیسیون-چیست-؟

معرفی بنگاه های معاملات ملکی:

در واقع بنگاه های محاسبه حق امتیاز ملکی دفاتری هستند که مشاوران املاک در آن به فعالیت و واسطه گری در معاملات می پردازند و در واقع می توان گفت که به عنوان واسطه بین خریدار، فروشنده و یا مستاجر و مالک هستند و خدماتی را به هر دو طرف معامله ارائه می دهند و آن ها در امری که قصد انجام آن را دارند راهنمایی می کنند.

از این رو مشاوران به دلیل خدماتی که به دو طرف معامله ارائه می دهند از حقوقی از طرف آن ها برخودار می شود که همان گونه که در موارد قبل به آن اشاره نمودیم به آن حق کمیسیون املاک گفته می شود.

در واقع به زبان ساده می توان بنگاه معاملاتی را دفتری معرفی نمود که در ان مشاوران املاک دو طرف معامله که خریدار و یا فروشنده و یا مالک و مستاجر می باشد را به هم معرفی نموده و خدمات به ان ها ارائه می دهند و معامله را در دفتر خود انجام داده و از این طریق درآمدی را کسب می کنند.

حق کمیسیون املاک‌ چگونه محاسبه می شود؟

حال که با حق کمیسیون مسکن و دفاتر املاک آشنا شده اید قصد داریم به موضوع چگونگی تعیین حق کمیسیون املاک‌ بپردازیم .

حق کمیسیون مشاوران املاک مثل دستمزد سایر مشاغل در تمام معاملات ملکی به صورت کامل پرداخت‌ می شود.

این حق بر اساس مصوبه صنف برای هر نوع معامله مختلف می باشد و بر اساس فاکتور های مختلفی تعیین می شود.

از این رو مشاوران املاک نیز موظف هستند بر اساس تعرفه ای که هر سال ارائه می شود میزان کمیسیون خود را برای انجام هر معامله مشخص و مطابق تعرفه ی ارائه شده بیان نمایند.

به خاطر داشته باشید که هرچه ارزش ملک معامله بالاتر باشد این حق کمیسیون نیز بالاتر خواهد بود.

انواع‌ حق کمیسیون‌ املاک:

اکنون به قسمت جالب مقاله که همان بیان چگونگی محاسبه حق کمیسیون می باشد رسیدیم.

اما به خاطر داشته باشید که انجام‌ تمام‌ معاملات ملکی از قبیل رهن ، خرید و فروش ، اجاره و . دارای حق کمیسیون یکسان نیستند و هر کدام از این مورد ها دارای روش محاسبه خاص خود می باشد.

انواع حق کمیسیون عبارت اند از:

  • کمیسیون خرید و فروش مسکن
  • کمیسیون رهن و اجاره مسکن
  • کمیسیون رهن کامل مسکن
  • کمیسیون حق مشارکت در ساخت مسکن
  • کمیسیون معاوضه مسکن
  • کمیسیون در صورت فسخ معامله

که در ادامه به صورت کامل در مورد این‌ موضوعات توضیح خواهیم داد.

انواع‌-حق-کمیسیون‌-املاک

محاسبه حق کمیسیون مشاوران مسکن در معاملات مختلف:

محاسبه حق کمیسیون برای خرید و فروش خانه:

تعرفه کمیسیون مشاوران املاک به صورت هر ساله توسط اتحادیه مربوطه اعلام می گردد .

این تعرفه برای خرید و فروش مسکن در تهران شامل موارد زیر می باشد:

  • اگر ارزش ملک مورد معامله تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان باشد ، بنگاه معادل ۵ دهم درصد ارزش ملکی که مورد معامله قرار گرفته است حق برداشت کمیسیون را دارد و این کمیسیون از دو طرف معامله، یعنی ۵/۰ درصد از خریدار و ۵/۰ درصد از فروشنده اخذ می شود.
  • اگر ارزش ملک مورد معامله بیش از ۵۰۰ میلیون‌ تومان باشد ، تا مبلغ ۵۰۰ میلیون آن طبق بند یک حق کمیسیون گرفته می شود و برای مازاد آن ۲۵/۰ درصد به عنوان حق کمیسیون از دو طرف معامله گرفته می شود.

نکته: توجه کنید که به حق کمیسیون مشاوران املاک که مورد محاسبه قرار گرفته است مالیات بر ارزش افزوده نیز تعلق می گیرد که حدود ۹ درصد می باشد ، و پرداخت این‌ مبلغ نیز برعهده فروشنده و خریدار ملک است.

به مثال های زیر برای روشن تر شدن موضوع توجه کنید:

اگر ملکی که مورد معامله قرار می گیرد ارزشی معادل ۶۰۰ میلیون تومان داشته باشد ، حق کمیسیون ۵۰۰ میلیون آن ۵/۰ درصد می باشد و برای ۱۰۰ میلیون ان ۲۵/۰ کمیسیون گرفته می شود و مالیات بر ارزش افزوده نیز به مبلغ اضافه می شود و از دو طرفه این کمیسیون اخذ می شود.

( ۵۰۰میلیون ×۵/. درصد)+ ( ۱۰۰میلیون ×۲۵/. درصد )+ مالیات بر ارزش افزوده = حق کمیسیون

اگر ارزش ملک مورد معامله معادل ۳۰۰ میلیون تومان باشد چون کمتر از ۵۰۰ میلیون می باشد حق کمیسیون معادل ۵/۰ درصد ارزش ملک به اضافه مالیات بر ارزش افزوده است.

(۳۰۰ملیون ×۵/. درصد )+ مالیات بر ارزش افزوده = حق کمیسیون

محاسبه حق کمیسیون املاک برای اجاره ملک:

مشاورین املاک مجاز می باشند که برای قرار داد های اجاره ملک ۲۵/۰ در صد از اجاره بها ماهیانه را به عنوان حق کمیسیون دریافت نمایند ، این در صورتی می محاسبه حق امتیاز باشد که هیچ مبلغی تحت عنوان پول پیش و یا رهن نوشته نشده باشد و موجر تنها با دریافت اجاره بها ماهیانه ملک خود را در اختیار مستاجر قرار بدهد.

اگر اجاره بهای ماهیانه یک ملک ۲ میلیون تومان باشد بدون پرداخت پول پیش محاسبه حق امتیاز کمیسیون این ملک این گونه محاسبه می شود:

(۲ میلیون تومان ×۲۵/۰ )+مالیات بر ارزش افزوده= حق کمیسیون

محاسبه حق کمیسیون املاک برای رهن و یا اجاره کامل:

برای محاسبه حق کمیسیون این مورد ابتدا رهن را به اجاره تبدیل نموده ( به ازای هر یک میلیون تومان ۳۰ هزار تومان حق اجاره در نظر گرفته می شود) و سپس مجموع آن را با مبلغ اجاره بها در ۲۵/۰ضرب می کنند .

به خاطر داشته باشید که به این مبلغ مالیات نیز افزوده می شود و سپس مجموع این موارد حق کمیسیون را تشکیل می دهند.

اگر ملکی ۲۰ میلیون تومان رهن و ماهانه یک‌ میلیون تومان اجاره بها داشته باشد حق کمیسیون این ملک برابر است با:

مبلغ رهن × ۳۰۰۰۰ = تبدیل رهن به اجاره

رهن تبدیل شده به اجاره +اجاره بها ماهیانه= کل بها

(کل بها ×۲۵/۰) +مالیات بر ارزش افزوده = حق کمیسیون

محاسبه حق کمیسیون املاک در رهن کامل:

مبلغ کمیسیون در رهن کامل بر اساس مبلغ به دست آمده از تبدیل رهن به اجاره محاسبه می شود به گونه ای که به ازای هر یک میلیون تومان رهن ۳۰ هزار تومان اجاره در نظر گرفته می شود و بعد از مبلغ به دست آمده ۲۵/۰ درصد آن را به عنوان حق کمیسیون دریافت می کنند.

البته به مبلغ محاسبه شده مالیات بر ارزش افزوده را نیز اضافه نمایید.

اگر مبلغ رهن کامل ملکی ۷۰ میلیون تومان باشد حق کمیسیون املاک این گونه محاسبه می شود:

۷۰ میلیون تومان ×۳۰ هزار تومان= تبدیل رهن به اجاره

(مبلغ اجاره ×۲۵/۰) +مالیات بر ارزش افزوده = حق کمیسیون

حق کمیسیون املاک در صورت فسخ قرار داد:

فسخ قرار داد زمانی رخ می دهد که به دلایلی دو طرفه معامله و یا یکی از طرفین تمایلی برای ادامه قرار داد نداشته باشند و ان را تمام کنند، در این صورت حق کمیسیون برای مشاورین املاک پای برجا می ماند.

به خاطر داشته باشید پس از عقد قرار داد در صورت انجام هر گونه تغییراتی در اصل قرار داد و یا ایجاد تغییر در هزینه های آن طرفین نمی توانند درخواستی مبنی بر پس گرفتن حق کمیسیون داشته باشند.

به این نکته توجه داشته باشید که حق کمیسیون مشاوران املاک همان طور که در مطالب بالا به آن اشاره نمودیم در موارد مختلف متفاوت می باشد ولی در هر مورد نیز دارای نرخ ثابت و مشخص است که مشاورین املاک حق گرفتن حق کمیسیون بیش از آن چه که در تک تک موارد گفته شد است را ندارند.

البته این حق کمیسیون در همه موارد از دو طرف معامله گرفته می شود.

امید است که توانسته باشیم اطلاعات مفیدی را در زمینه حق کمیسیون مشاوران محاسبه حق امتیاز مسکن در اختیار شما عزیزان قرار داده بدهیم.

ضمن خدمت فرهنگیان بوشهر

نمونه سوالات ضمن خدمت ، طرح درس و نمونه سوالات امتحانی

نحوه محاسبه حق شغل و حق شاغل و تفاوت تطبیق کارمندان

نحوه محاسبه حق شغل و حق شاغل و تفاوت تطبیق کارمندان

امتياز حق شغل مشاغل دستگاه هاي اجرايي ، بر اساس اهميت و پيچيدگي وظايف و مسئوليت ها ، سطح تخصص و مهارت هاي مورد نياز ، بر اساس جدول به شرح ذيل تعيين مي شود :

طبقات جدول و رتبه هاي شغلي

مقدماتي

پايه

ارشد

خبره

عالي

تبصره : امتياز حق شغل مشاغل آموزشي تمام وقت وزارت آموزش و پرورش و مشاغل بهداشتي و درماني وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي ، با توجه به طبقه و رتبه شغلي مربوط با ضريب (1/1) محاسبه مي شود .

امتياز حق شاغل کارمندان بر اساس عوامل تحصيلات ، سنوات خدمت ، تجربه ، دوره هاي آموزشي و مهارت ها و توانايي هاي فردي بر اساس جدول ذيل تعيين مي شود :

رديف

امتياز تحصيلات

امتياز دوره هاي آموزشي

مصوب

امتياز مهارت و توانايي ها

امتياز سنوات خدمت در هر سال

امتياز تجربه مربوط و مشابه در هر سال

به ازاي طي هر يک ساعت دوره آموزشي مصوب ، نيم امتياز

( حداکثر 500 امتياز )

توجه : امتیازات را در ضریب ریالی همان سال ( مثلا ۱۰۰۶ در سال ۱۳۹۲) ضرب نمایید تا مبلغ ریالی را بدست آورید.

ابتدا جمع بند های مشمول كسورات بازنشستگي مندرج در آخرين حكم سال 87 رابدست مي آوريم : (حقوق مبنا -افزايش سنواتي -فوق العاده شغل -سختي كار- فوق العاده جذب - فوق العاده ويژه -حق مسئوليت -جذب مديران -فوق العاده برجستگي -حداقل دريافتي)

سپس جمع امتياز (حقوق ثابت ) اولين حكم سال88/1/1 را ضربدر 500مي كنيم .هرچه بدست آمده منهاي جمع بند های مشمول كسورات بازنشستگي حكم سال 87مي كنيم آنگاه تفاوت تطبيق بدست مي آيد .

البته برای استخدامی های سال 88 به بعد مبلغ تفاوت تطبیق به شرح زیر می باشد: ديپلم 1797000ريال
فوق ديپلم 1383000ريال
ليسانس
1093500 ریال

اگر از جستجو گر گوگل وارد شداید برای اطلاع از محاسبه حق امتیاز آخرین خبر ها به صفحه اصلی بروید.
دوستان و همکارانی که مایل به تبادل لینک هستند. بعد از لینک کردن وبلاگ در قسمت نظرات آدرس وبلاگ خود را بنویسند تا در اولین فرصت آنها را لینک کنم.

هیچ قله‌ای تا امروز فتح نشده، مگر اینکه زیر ساخت آن در آموزش پرورش شکل گرفته است و به همین دلیل باید به سمتی حرکت کنیم که محوریت تفکر، اندیشه و خلاقیت را در آموزش و پرورش بارور کنیم.

محاسبه حق امتیاز

کمیسیون قابل پرداخت هر طرف

محاسبه حق کمیسیون مشاورین املاک برای رهن کامل

اگر بخواهیم یک معامله امن و مطمئن خواه در زمینه خرید و فروش ملک و خواه در بخش رهن و اجاره ملک داشته باشیم قطعا نیازمند حضور یک کارشناس ماهر و یک مشاور زبده هستیم که اشرافیت کامل به ملک داشته و منطقه مورد نظر ما را کاملا می شناسد و می تواند واسطه خوبی برای پیدا کردن یک مشتری خوب برای شخص فروشنده و یک ملک ارزنده و مناسب برای شخص خریدار یا اجاره کننده باشد. یک مشاور املاک خوب باید آنقدر در کار خود مهارت و در کلام خود صداقت داشته باشد که شخص مالک و طرف خریدار هر دو به وی اعتماد داشته باشند و این حسن اعتماد نه تنها به نفع طرفین معامله خواهد بود بلکه کاملا به سود فرد مشاور و یا کارشناس نیز می باشد. که در ادامه توضیح خواهیم داد. در تمام معاملات ملکی کل دنیا آنچه در معاملات ملکی مرسوم است و کاملا شکل قانونی دارد این است که در یک معامله ملکی درصد بسیار کوچکی از معامله به عنوان حق مشاوره و حق معرفی ملک و خریدار به شخص کارشناس ملکی جهت حق مشاوره و دستمزد کار داده می شود‌. در اصطلاح معاملاتی به این درصد و دستمزد کار، حق کمیسیون گفته می شود.

محاسبه حق کمیسیون مشاورین املاک برای رهن کامل

حق کمیسیون در معاملات رهن کامل ملک

حق کمیسیون در معاملات رهن کامل ملک

حق کمیسیون مبلغی است که هر دوطرف معامله ملزم به پرداخت آن هستند. اما اینکه این مبلغ چطور و چقدر باید باشد فرمول محاسبه ای دارد که اصناف ملک و املاک به طور سالانه آن را مصوب می نمایند. نکته مهم این است که در معاملات رهن کامل، رهن و اجاره و یا فروش ملک، مبلغ حق کمیسیون متغیر است. علاوه بر این مبلغ نیز ۹ درصد دیگر تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده به ان اضافه می شود که حق قانونی کمیسیون می باشد.

نحوه محاسبه حق کمیسیون در رهن ملک

در بخش رهن کامل باید مبلغ اجاره را به رهن تبدیل کنیم. به طوری که از هر یک میلیون رهن ملک مبلغ ۳۰ هزار تومان اجاره گرفته می شود‌. یعنی به طور مثال اگر رهن یک ملک ۱۰۰ میلیون باشد:

طبق مصوبه صنف مشاورین املاک در سال جاری یعنی ۱۴۰۰ اینطور مقرر شد که: پس از محاسبه این مبالغ ۲۵٪ از این مبلغ به عنوان حق کمیسیون محاسبه می شود.

خب گفتیم که ۹ درصد هم مالیات بر ارزش افزوده داریم. اکنون آن مبلغ جمع بسته شده و به دست آمده را ضربدر ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده می نمایبم.

حال مبلغ مالیات را با مبلغ حق کمیسیون جمع میبندیم. انچه حاصل می شود مبلغی است که می بایست به عنوان حق کمیسیون هم از طرف مالک و هم از طرف رهن کننده ملک به مشاور و کارشناس مربوطه داده شود. تمام این محاسبات قانونی است. اما گاه به طور سالانه و یا چند سال در میان از طرف صنف تغییر نموده و در نامه ای رسمی به مشاورین املاک ابلاغ می شود.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.