فرمول محاسبهٔ شاخص MTTR


اثر بخشي جامع تجهيزات (OEE) چيست ؟

به منظور داشتن ابزارهای مناسب برای ارزیابی عملکرد سازمان نت تعریف یک مجموعه از شاخص های کمی؛ که لازم است به طور منظم، اندازه گیری، ثبت و ضبط شده و در اختیار مدیریت و کاربران در سطوح مختلف سازمان نت قرار گیرند؛ امری الزامی است. این شاخص ها باید به نحوی تعریف شوند که مقادیر و اعداد لازم برای محاسبه آنها به سادگی و به دقت مناسب از بخش های مختلف سازمان قابل برداشت باشند. شاخص اثربخشی جامع تجهیزات یا همان OEE یکی از شاخص های مهم در بحث نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر است ولی این شاخص مختص TPM نیست.

اثر بخشي جامع تجهيزات چيست ؟
OEE-Overall Equipment Effectiveness یا Total EquipmentEffectiveness-TEE

يك اندازه گيري جامع از تجهيزات توليدي كارخانجات مي باشد. OEE از متدلوژی كاهش مشكل تجهيزات توليدي و اجراي بهبود مداوم توليد استفاده مي كند و در ابتدا از اقدامات اصلاحي به بهترين وجه در جهت محدود كردن تجهيزاتي كه تاثير منفي بر توليد داشته باشند استفاده کرده و در انتها اقدامات اصلاحي به ديگر قسمت هاي كارخانه بسط داده مي شود.

معمولا شاخص های مورد استفاده در سیستم نت مثل:MTBF,MTTR,MDT, ,هزینه نیروی انسانی و… به تنهایی قابل تحلیل و تصمیم گیری نیستند ولی در شاخص OEE تقریبا همه عوامل اصلی در خروجی دیده شده است و لذا اگر نرخ کیفیت با استانداردهای تعریف شده شرکت های دیگر تقریبا یکی باشد (تعریف حدود رد و قبول محصولات تولیدی) می توان شرکت ها را با عدد OEE آنها مقایسه کرد.

O EE شاخص رایجی است که از آن زیاد استفاده می شود ولی نکته قابل توجه اینجاست که این شاخص در مدت زمانی که ماشین باید کار کند (به عبارتی زمان برنامه ریزی شده برای کار ماشین) محاسبه می شود. لذا جهت به حداکثر رساندن اثربخشی تجهیزات علاوه بر محاسبه OEE و متعاقبا ریشه یابی و تحلیل، تعریف اقدامات اصلاحی و در نهایت بهبود OEE، زمان توقفات برنامه ریزی شده از جمله زمان های: استراحت، تنظیمات، PM و … را هم باید مورد تحلیل و بررسی قرار داده و آنها را در بهینه ترین حالات ممکن تحت کنترل داشته باشیم تا حتی المقدور زمانی که ماشین باید کار کند و در دسترس برای تولید باشد افزایش یابد و اثر خود را در افزایش OEE نشان دهد.

يکي از مشکلات در محاسبه اين شاخص جمع آوري داده هاي دقيق از واحدهاي مختلف سازمان است و ميزان همکاري و مشارکت آنها در اين خصوص مهم است، چون تمامي داده هاي لازمه در واحد نت متمرکز نمي باشد لذا بايد بدانيم که شاخص اثر بخشي کلي تجهيزات فقط براي واحد نت نيست زیراکه تجهيزات و دستگاه ها نيز فقط متعلق فرمول محاسبهٔ شاخص MTTR به واحد نت نيستند. همه و همه در قالب فراگير بودن مي گنجند. يعني همان نگهداري و تعميرات بهره ور فراگير.

اثر بخشي کلي تجهيزات جهت روشن کردن ميزان تاثير شش ضرر يا اتلاف عمده است و مي توان گفت: “شاخص سلامت عمومي تجهيزات است”. اگر به مباحث ايزو ۹۰۰۰ و ايزو تي اس به خواهيم به نت بهره ور فراگير نگاه کنيد شاخص اثر بخشي کلي تجهيزات پوشش دهنده بسياري از خواسته هاي مباحث مديريت سيستم کيفيت مي باشد.

شش ضرر يا اتلاف عمده

به طور کلي مشکلاتي (شش ضرر يا اتلاف عمده) که موجب اتلاف در راندمان تجهيزات بوجود آيد و باعث ضرر سازمان مي شود عبارتست از:

۱- خرابي اضطراری دستگاهها

۲- تنظيم دستگاهها

۳- توقفات موقتي دستگاه ها

۴- کم بودن سرعت کار

۵- خرابي محصولات و دوباره کاري ها

۶- اشکالات در فرایند

اتلاف ۱و۲ مربوط به قابلیت دسترسی، ۳و۴ مربوط به ضریب کارایی و اتلاف ۵و۶ مربوط به ضریب کیفیت است.

يکي از اهداف اصلي در نگهداري و تعميرات بهره ور فراگير TPM ريشه کن کردن اين شش اتلاف است و در اندازه گيري شاخص اثر بخشي کلي تجهيزات OEE مي توان مقادير اين شش ضرر را انداره گيري و بدست آورد و با استفاده از يک نمودار پارتو موارد عمده و اصلي را شناسائي کرد و بر روي آنها تمرکز بيشتري داشته تا بتوان الويت بندي اقدامات را براي حذف کامل آنها برنامه ريزي کرد.

معرفی پارامترها

زمان اشغال مدت زمانی است که برای یک سیستم تولیدی (یک ماشین،یک تجهیز) در نظر گرفته شده است تا به تولید یک محصول خاص مشغول باشد.

به دلیل وجود ضایعات ۱و۲ از شش ضایعه ماشین ها نمی توانند همواره در کل زمان اشغال در حال کار بوده و تولید داشته باشند.

عبارتست از مقدار زمانی که در صورتیکه ماشین با سرعت اسمی و بدون توقف کار می کرد، برای تولید یک مقدار مشخص محصول صرف می شد. به دلیل وجود ضایعات ۳و ۴ زمان خالص تولیدی از زمان تولیدی کمتر است.

در صورتیکه محصولات تولید شده توسط ماشین همگی سالم نباشد نمی توان گفت که ماشین در زمان خالص تولیدی خود به طور کامل کار مفید انجام داده است. زمان خالص تولید برابر است با زمان خالص تولید منهای زمانی است که ماشین محصول ناسالم تولید نموده است.

سرعت اسمی یک تجهیز عبارت از مقدار تولید دریک واحد زمان است که تجهیز برای کار در این سرعت طراحی شده است و توسط سازندگان اعلام فرمول محاسبهٔ شاخص MTTR می شود.

مقدار زمانی که طبق مشخصات ارائه شده توسط سازندگان باید یک ماشین برای تولید واحد محصول صرف نماید که برابر است با ۱ بر سرعت اسمی

محاسبه شاخص

۳ عامل که در محاسبه OEE استفاده می شود به شرح زیر است:
قابليت دسترسي (Availability):
عبارت است از نسبت زمان تولیدی به زمان اشغال ماشین
(قابلیت دسترسی) A= (اشغال زمان – رکود زمان)/( اشغال زمان)
نسبت كارآيي (Performance):
عبارت از زمانی که بر اساس سرعت اسمی باید ماشین برای تولید مقدار مشخصی از محصول صرف نماید به زمانی که عملا ماشین برای تولید این مقدار فرمول محاسبهٔ شاخص MTTR محصول صرف نموده است.
P= (اسمی زمان *تولید مقدار)/(تولیدی زمان)
نسبت تولید سالم (Quality):
عبارت از نسبت محصول سالم به کل مقدار محصول که توسط ماشین تولید شده است.
Q= (تولید مقدار – ضایعات مقدار)/(تولید مقدار)

فرمول OEE:

نکته۱- در محاسبه مولفه کيفيت تمامي محصولات نامرغوب به هر دليل اعم از مشکلات ماشين، اشتباه اپراتور، حتي بازکاريها، مواد نامرغوب اوليه، ضايعات حاصل در ابتداي راه اندازي دستگاه يا مراحل اوليه توليد و … در محاسبه کيفيت در OEE مي بايست مد نظر باشد. چون OEE اثر بخشي کلي(جامع) تجهيزات است و يکي از شاخصهاي کليدي در TPM مي باشد و هر آن چيزي که به صورت مستقيم و غير مستقيم بر ميزان بازدهي و کارائي تجهيزات ما مي تواند تاثير بگذارد مي بايست مد نظر باشد بدين ترتيب تمامي امکان مشارکت فراگير واحدهاي سازمان در تعيين OEE فراهم مي گردد.

نکته۲- براي محاسبه مولفه عملکرد (کارآيي) ساير عوامل موثر بر کارآيي ماشين مثل مهارت اپراتور نيز در نظر گرفته مي شود. شاخص اصلي کاهش عملکرد توقفات کوچک و غير قابل ثبت و يا کار کردن با سرعت پايين مي باشد. چند مورد از دلايل کار با سرعت پايين: روشهاي اشتباه توليد، عدم آموزش، توانايي و مهارت کافي اپراتورها، عدم شناخت توانايي ماشين، عدم وجود روشهاي و دستورالعملهاي مناسب و … مي باشند.

نکته۳- از اين ابزارهر دو عضو آن يعني مشتريان و تامين كنندگان سود خواهند برد. در طول استفاده از OEE و فرآيند بهبودآن تامين كنندگان مي بايست بهبود رضايت مشتريان را تجربه کنند.

اهداف ژاپنی ها در مورد شاخص های قابلیت دسترسی، نرخ عملکرد، نرخ کیفیت و در کل OEE به شرح زیر است:

رسیدن به قابلیت دسترسی بالای ۹۰%

رسیدن به نرخ عملکرد بالای ۹۵%

رسیدن به نرخ کیفیت بالای ۹۹%

رسیدن به اثر بخشی تجهیزات بالای ۸۵%

لازم به ذکر است که برای کسب جایزه ملی TPM در ژاپن OEE تجهیزات میبایستی بیشتر از۸۵% باشد.

در محاسبه OEE معمولا ۳شاخص A,P,Q در هم ضرب می شود ولی جدیدا در بعضی از شرکت های پیشرفته دنیا از جمله بوئینگ، بعد از اینکه در مورد این شاخص تقریبا اهداف مورد نیاز را بدست آورده اند ، در راستای مشتری مداری و افزایش سهم بازار،شاخص چهارمی هم در محاسبه OEE کرده اند و آن هم (Delivery) D است.به این معنا که اگر محصولی در زمان معین و طبق خواسته مشتری به او نرسد در اثربخشی کلی تجهیزات یا همان OEE تاثیر می گذارد.به عبارتی هر چند محصول،با کیفیت از مجموعه خارج شود ولی اگر آن محصول در زمان تعیین شده و مطابق با خواسته های مشتری نباشد در کاهش OEE تاثیر خواهد گذاشت.

مثلا اگر به مشتری قول دادیم ظرف ۱۰ روز فرمول محاسبهٔ شاخص MTTR محصول او را تحویل دهیم و این مهم محقق نشد اثر منفی در OEE دارد یا مثلا اگر قول تحویل خودروئی با رنگ یا آپشن خاصی به مشتری داده شود و محقق نشود باز هم تاثیر منفی در OEE دارد و مدیران شرکت های معتبر دنیا برای این موضوع اهمیت خاصی قائل هستند.

بنابراین فرمول OEE شرکت های مذکور به شرح ذیل است:

(OEE = A(Availability) * P(Performance) * Q(Quality) * D(Delivery

مراحل تجزيه و تحليل اطلاعات

برای تجزیه و تحلیل داده های منتج از شاخص اثر بخشی کلی تجهیزات مراحل زیر انجام می شود:

  1. تهيه نمودار علت و معلول
  2. پارتو مشكلات و علل‌ها
  3. تعريف اقدامات اصلاحي
  4. اندازه‌گيري مجدد شاخص OEE
  5. تجزيه و تحليل داده‌هاي جديد و تعيين ميزان اثر بخشي اقدامات اصلاحي انجام شده

نمودار علت و معلول تجزیه و تحلیل شاخص اثر بخشی کلی تجهیزات

نمودار پارتو تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده در محاسبات شاخص OEE

شناسایی علل ریشه ای:

فرآيند آناليز علت ريشه اي (اصلي) وقوع خرابي ها و فعاليتهايي كه براي از بين بردن اين علل تعريف مي شود يكي از ابزارهاي قوي در بهبود عملكرد و قابليت اطمينان تجهيزات كارخانه است. اما “علّت ريشه اي (اصلي)” چيست؟ به بياني علت وقوع يك مسئله اي است كه اگر بقدر كافي به آن توجه شود مي توان از وقوع مجدد آن مسئله پيشگيري كرد. به يك مثال توجه كنيد:

تصور كنيد كه يك ياتاقان خراب شده است ”چرا“ اين ياتاقان خراب شده است ؟ و تحقيقات فرمول محاسبهٔ شاخص MTTR نشان مي دهد كه ياتاقان روغن كاري نشده بوده است. سوالي كه بايد طرح شود اين است كه ”چرا“ اين ياتاقان روغن كاري نشده بود؟! ممكن است پاسخ اين باشد كه محل روغن كاري ياتاقان مربوطه در چك ليست روغن كاري فراموش شده است . اما ”چرا“ اين فعاليت در چك ليستهاي روغن كاري ديده نشده بود؟ و آيا ممكن است كه مواردي ديگري از اين قبيل وجود داشته باشد كه در نظر گرفته نشده باشند.

اين “چرا“ ها و پاسخ هاي آنها مسئله را به علت ريشه اي اتفاق مسئله نزديك مي كند. حال با تعريف اقدام اصلاحي و بررسي سيستم روش اجرائي نت تجهيزات و بازنگري در چك ليستهاي روغن كاري تجهيزات كارخانه مي توان از وقوع مسائل مشابه پيشگيري كرد و مطمئن شد در آينده خرابي ياتاقان بدليل عدم روغن كاري اتفاق نخواهد افتاد.

روش پيشنهادي اجراي OEE

مراحل زیر برای اجرای شاخص اثر بخشی کلی تجهیزات در کارخانه پیشنهاد می گردد:

۱٫تعيين تيم كاري جهت جمع‌آوري صحيح داده‌ها، اطلاعات پايه و نيز ايجاد هماهنگي بين بخشهاي مختلف (پيشنهاد مي‌گردد اين تيم متشكل از مديران توليد، كيفيت، نگهداري و تعميرات، برنامه‌ريزي و مهندسي باشد.)

۲٫تعيين مسؤول تيم جهت پيگيري امور

۳٫جمع‌آوري داده‌ها، شامل:

-تعيين مراحل مختلف توليد محصولات

-تعيين زمانهاي استاندارد

۴٫تهيه‌ي فرم ثبت داده‌ها (فرم گزارش روزانه توليد) و ثبت داده‌ها: فرم با توجه به نياز سازمان طراحي و تهيه مي‌شود؛ ولي حداقل اطلاعات مورد نياز در اين فرم عبارت است از:

-نام ماشين -شيفت -مدت زمان شيفت -تاريخ -نام اپراتور -نام قطعه‌ي توليدي (شرح فعاليت) -ميزان توليد سالم -مدت زمان توقف -ميزان توليد ضايعات، دوباره‌كاري

۵٫پردازش داده‌ها

۶٫محاسبه شاخصها

فوايد OEE براي شركتها

– بالا بردن دسترسي به تجهيزات، بهره وري عملكرد، و همچنين نرخ كيفي كه همگي در جهت OEE بهينه و بهبود بخشيدن به توليد مي باشد.

– بهبود فرهنگ كار تيمي در راستاي بهبود عملكرد مديريت و بهره وري

– بهبود مهارتهاي نگهداري و تعميرات اپراتورها، تكنسين ها و مهندسين

– افزايش نرخ كيفي با كاهش خرابي تجهيزات (كاهش دوباره كاري وضايعات)

– بهبود توان عملياتي تجهيزات در گلوگاهها براي بالا بردن ظرفيت توليد كارخانه، كه مي تواند نياز به افزايش تعداد تجهيزات را كم كند.

– تمركز روي منابع اقدامات اصلاحي كه باعث شناسايي سريع نگهداري هاي پايدار مي شود.

– افزايش كارتيمي بين پيمانكاران (نت) و توليدكنندگان در جهت يافتن راههاي پايدار براي رفع توقف تجهيزات.

– كاهش زمان وتعداد تعميرات تكراري، مصرف لوازم يدكي كمتر و كمتر شدن هزينه فرمول محاسبهٔ شاخص MTTR خدمات كه همه در كنار هم هزينه عملكرد كارخانه را بهبود مي بخشد.

– كاهش نياز به پرسنل تعمير كار براي تعمير تجهيزات وماشين الات

– با درگير شدن اپراتورها در جهت جلوگيري از خرابي هاي روزانه تجهيزات تيم نگهداري وتعميرات بزرگتري خواهيم داشت. (حركت بسوي TPM)

سیستم مدیریت تولید (PMS (Production Management System

سیستم مدیریت تولید (PMS (Production Management System

مطابق تعریف عمومی راندمان و بازده هر سیستم دیگر در اینجا نیز میزان خروجی یک فرآیند به ورودی آن را راندمان می‌گوییم، اما در عمل، محاسبه‌ی این شاخص ساده نیست و قدری زحمت دارد، خصوصاً در سازمان‌هایی که چند نوع محصول مختلف را تولید می‌کنند محاسبه آن اندکی پیچیده است. نحوه محاسبه راندمان تولید به این صورت است که تولید انجام شده یک محصول را در یک دوره‌ی زمانی مثلاً یک ماه بر توان تولید در همان دوره تقسیم می‌کنیم؛ حاصل راندمان تولید است. با ضرب حاصل کسر در عدد 100، در صد راندمان به دست می‌آید.

به عنوان مثال فرض کنید از محصولی مانند میل لنگ نیسان به تعداد 5000 عدد در یک ماه مشخص تولید شده باشد، توان تولید شرکت نیز 6000 عدد در ماه است. راندمان تولید محصور موتور خودرو در این شرکت 83% است. مقدار تولید با خروجی فرآیند به‌راحتی از آمار تولید انجام شده به‌دست می‌آید. اما برای محاسبه‌ی شاخص شما نیاز به دانستن توان تولید دارید؛ توان تولید همان ورودی سیستم است که مفهوم آن توانایی و برآیند ورودی‌های فرآیندی که شامل نیروی انسانی، تجهیزات و دستگاه‌ها و … است. این توان تولید را ظرفیت بالقوه خط تولید می‌گوییم. توان تولید با ظرفیت خط تولید با استفاده از روش‌های زمان‌سنجی و ظرفیت‌سنجی به‌دست می‌آید. ضمن آنکه بایستی از اطلاعات فنی مربوط به تجهیزات خط تولید که سازنده‌ی تجهیزات آن را در مدارک درج کرده است استفاده نمایید.

فرمول: مقدار تولید تقسیم بر توان تولید واحد: درصد هدف: ماکسیمم کردن

موارد زیر زمانهای خارج از دسترس دستگاه تعریف شده است.

خرابی یا از کار افتادگی تجهیزات: زمان مشخصی که برای یک تجهیز برنامه ریزی جهت تولید انجام گرفته باشد و به هر دلیلی که از قبل برنامه ریزی نشده، تولید انجام نگردد. این ضرر مربوط به فاکتور دسترسی می باشد.

خرابی ابزارها و ماشین­ آلات، تعمیرات و توقف­های برنامه­ ریزی نشده مثال­هایی از دلایل رایج خرابی یا از کار افتادگی دستگاه­ها می باشد. مشکلاتی از قبیل نبود اپراتور و مواد اولیه نیز شامل از دسترس خارج شدن یک تجهیز از تولید می­باشد.فرمول محاسبهٔ شاخص MTTR

در تعیین مرز خرابی تجهیزات (از دسترس خارج شدن آن) و توقف کوتاه (افت عملکرد) انعطاف پذیری وجود دارد که میتوان آن را با توجه به سیاست های هر سازمان برای ردیابی هرچه بهتر دلایل مشخص نمود.

راه اندازی و تنظیمات: زمان مشخصی که برای یک تجهیز برنامه ریزی جهت تولید انجام گرفته باشد و به دلایلی نظیر تغییر تولید و یا تنظیمات سایر دستگاه­ها، تولید انجام نگردد. به عبارتی هر توقف برنامه‌ریزی شده‌ای در این دسته قرار میگیرد. این ضرر مربوط به فاکتور دسترسی می باشد.

فرمول: زمان در دسترس تقسیم برزمان برنامه ریزی شده واحد:فرمول محاسبهٔ شاخص MTTR درصد هدف: ماکسیمم کردن

یک شاخص خوب و جالب دیگر برای پایش فرآیند تولید، شاخص سرانه تولید است. این شاخص میزان بهره‌وری جزئی یکی از عوامل تولید یعنی نیروی انسانی را اندازه‌گیری کرده و در اختیار ما قرار می‌دهد. با محاسبه‌ی این شاخص می‌توانید دریابید که تا چه حد در به کارگیری کارآمد نیروی انسانی جهت تولید با کمیت بالا موفق بوده‌اید.

نحوه‌ی محاسبه شاخص به این صورت است که میزان تولید را بر نفرساعت کاری کلیه پرسنل تولیدی تقسیم کنید. به‌عنوان مثال اگر تعداد تولید یک محصول در ماه 200000 پیستون باشد و مجموع نفر ساعت پرسنل تولید در همان ماه 4000 نفر ساعت باشد، حاصل فرمول عدد 50 است. یعنی یک نفر اپراتور در یک ساعت، 50 عدد پیستون تولید می‌کند.

ساعت کاری پرسنل شامل ساعات اضافه کار نیز هست. زمان‌های مرخصی، تأخیر و غیبت نیز باید کسر گردد. همین‌طور ساعت توقف خط تولید و بیکاری پرسنل نیز از مجموع ساعت کاری باید کم شود یعنی ساعت‌های کاری خالص تک تک پرسنل تولید بایستی با هم جمع شود. همانطور که دریافتید هر چقدر عدد حاصل یعنی سرانه تولید، بزرگ‌تر باشد بهتر خواهد بود. این شاخص به طور خاص نشان دهنده‌ی سطح عملکرد پرسنل تولید در ساعاتی که بدون مشکل امکان تولید را دارند می‌باشد.

بهبود انگیزه‌ی پرسنل، طراحی و اجرای سیستم‌های مناسب و اثربخش تشویق پرسنل می‌تواند این شاخص را بهبود دهد. یک راه مناسب، آکورددهی به اپراتورهای تولید در ازای تولید بیشتر می‌باشد. بدین صورت که اگر اپراتور با گروهی از اپراتورها از حد مشخصی در یک دوره‌ی زمانی، بیشتر تولید کنند، متناسب با مقدار اضافه تولید، پاداش و آکورد دریافت نمایند. بدیهی است که قطعات تولید شده بایستی سالم بوده و معیوب و نامنطبق نباشد.

دومین شاخص که برای شکست‌ها یا خرابی‌ها تعریف می‌شود، میانگین زمان بین خرابی است.MTBF که مختصرشده Mean Time Between Failure است، می‌تواند زمان پیش‌بینی‌شده‌ای را بین خرابی قبلی یک سیستم مکانیکی، برقی، ابزار دقیق و سایر سیستم‌ها و خرابی بعدی در هنگام کار عادی را اندازه‌گیری کند. به عبارت ساده‌تر، شاخص MTBF به شما کمک می‌کند تا پیش‌بینی کنید که از یک دارایی چه مدت می‌توان بهره‌برداری کرد قبل از اینکه یک اتفاق برنامه‌ریزی نشده فنی یا خرابی در آن ایجاد شود. نام این شاخص مهم در استاندارد به METBF یا Mean Elapsed Time Between Failure تغییر کرده است اما در نحوه محاسبه و توضیحات آن تغییری ایجاد نشده است.فرمول محاسبهٔ شاخص MTTR

5 . متوسط زمانی تعمیر یا شاخص MTTR

شاخص MTTR یا Mean Time to Repair که فارسی شده آن متوسط زمان تعمیر است، به مدت‌زمان لازم برای تعمیر سیستم و بازیابی آن به عملکرد مورد انتظار و قابلیت‌های کامل و استاندارد اشاره دارد.

زمان شاخص MTTR با شروع عملیات ترمیم آغاز می‌شود و تا زمان عملیات ادامه می‌یابد. این زمان شامل زمان تعمیر، دوره تست و آزمایش و بازگشت به شرایط عملیاتی عادی است یا به عبارتی شامل زمان اطلاع‌رسانی، تشخیص، آماده‌سازی و زمان صرف شده برای تعمیر واقعی و همچنین سایر فعالیت‌های موردنیاز برای اینکه تجهیزات، زیرمجموعه و همچنین آیتم قابل نگهداری و تعمیر را دوباره بتوان برای شرایط کاری قبل از خرابی به کار گرفت.

این شاخص کلیدی نگهداری و تعمیرات در استاندارد ISO/TR 12489 به Mean Time To Restoration یا متوسط زمان‌ترمیم تغییر پیداکرده است، اما در کل این دو کاملاً مشابه هستند.

نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه

=0/82 % يعني 82 درصد از16 سا عت. زمان دسترسي به ماشين بوده است.

روش دوم محاسبه A : 82% = 16 / 3-16 = كل زما ن- توقف برنامه اي/ كل زما نش=a

آشنا يي با شاخص ( MTBM ) متوسط زما ن بين دو تعمير پيشگير و اضطراري

MTBM=MEAN TIME BETWEEN MAINTENANCE

يك سيستم ممكنست هر چند مدت دچار خرابي اضطراري شود كه در آنصورت نيا ز است تعميرات اضطراري بر روي سيستم اعلام شود. علاوه بر آن نيا ز خواهد بودكه در فاصله ها ي مشخص و از قبل تعيين شده تعمييرات پيشگيري روي سيستم اعما ل گردد.

اگر بخواهيم متوسط زمان بين دو تعمير متوالي كه ممكنست از نوع پيشگيري يا اضطراري باشد را محاسبه كنيم از فرمول ذيل استفاده مي كنيم.

P=1/MTBP متوسط زما ن بين دو خرابي پيشگيري MEAN TIME BETWEEN PREVENTIVE MAINTENANCE

F=1/MTBF متوسط زما ن بين دو خرابي اضطراري MEAN TIME BETWEEN FAILURES

=P فركا نس خرابي پيشگيرانه

=F فركا نس خرابي اضطراري

فركانس خرابي اضطراري = تعداد خرابي اظطراري/ كل زما ن

فركانس خرابي پيشگيرانه = تعداد توقف پيشگيرانه/ كل زما ن

بطور كلي عكس MTBF را فركا نس خرابي گويند

تمرين:يك ما شين در 40 سا عت كا ركرد دچا ر 10 با ر خرابي اضطراري و 2 بار نيز تحت تعميرات پيشگير انه قرار گرفته است اين ما شين هر چند ساعت براي تعميرات متوقف بوده است.

MTBM=1/0/25+0/05=198 M يعني اين ما شين در اين پروسه هر 193 دقيقه يك بار توقف كرده است

تمرين:يك ما شين به طور متوسط هر شش ما ه 6 با ر دچا ر خرابي اضطراري ميشود.مطابق برنا مه پيشگيرا نه ما شين با يد هر يك ما ه تحت تعميرا ت پيشگيري قرار گيرد اين ماشين بطور متوسط چند روز يكبار براي انجام تعميرات متوقف است.

مرجع آموزش ها و پروژه های مهندسی صنایع و مدیریت ایران

اثر بخشی جامع تجهیزات چیست؟ مثال OEE در نرم افزار excel

اثر بخشی کلی تجیهزات OEE چیست؟

ابزار اندازه گیری جامع شاخص های کلیدی عملکرد نگهداری و تعمیرات از تجهیزات تولیدی کارخانه میباشد.که اصل کاهش مشکلات ماشین آلات تولیدی و اجرای بهبود مداوم تولید را به کار گرفته و در اوایل از اقدامات اصلاحی به بهترین وجه در جهت محدود کردن تجهیزاتی که تاثیر منفی بر تولید دارند استفاده میکند و در آخر اقدامات اصلاحی را به دیگر قسمت های کارخانه بسط داده میشود. شاخصی جهت کنترل 6 ضرر بزرگ که در تمام صنایع موجود است.در این شاخص سه عامل کیفیت سطح دسترسی و عملکرد در کنار هم قرار گرفته و اثر بخشی ماشین آلات را محاسبه میکنند.OEE یک ابزار ساده ولی قدرتمند است و معیاری است که اطلاعات روزانه درباره چگونگی عملکرد موثر ماشین آلات و اینکه کدام یک از 6 ضرر بزرگ را باید بهبود بخشیم ارائه میگردد.

فرمت پروژه: فایل WORD (گزارش پروژه که فهرست مطالب آن در زیر آورده شده است) + فایل اکسل مثال اثربخشی کلی تجهیزات (OEE)

توجه: در فایل اکسل پیوستی کدنویسی فرمول محاسبه شاخص OEE نرم افزار oee آورده شده است. به منظور درک بهتر این شاخص یک مثال ساده نیز در فایل اکسل اجرا شده است. میتوان با وارد کردن داده ­های دیگر شاخص OEE مربوط به تجهیزات را محاسبه نمود

فرمول محاسبهٔ شاخص MTTR

عنوان
البريد الإلكتروني

نکات کلیدی در محاسبه OEE (محاسبه شاخص اثر بخشی

روش محاسبه و تحلیل شاخص OEE فرمول محاسبه ساده OEE- مثال های کاربردی از نحوه محاسبه OEE شاخص اثر بخشی کلی تجهیزات محاسبه پیشرفته OEE مثال ۱ برای محاسبه OEE در یک شیفت ۶ ساعته (یا ۲۱۶۰۰ ثانیه)، کارخانه ۳۶۰۰ واحد تولید می کند.

چرا ؟! و چگونه شاخص MTTR را محاسبه کنیم نکات

عبارت «میانگین زمان» به معنای بررسی زمان بین دو اتفاق است؛ میانگین زمان تعمیر یا MTTR، شاخصی است که زمان مورد نیاز برای تشخیص علت و رفع خرابی تجهیزات را محاسبه کرده و توسط بخش‎های مربوط به تعمیرات و نگهداری استفاده می‎شود.

نحوه محاسبه ظرفیت یو پی اس فرمول محاسبه کاکتوس

2021-12-12 به طور کلی توان مورد نیاز برای انتخاب یک یو پی اس مناسب را می توان به دو روش زیر محاسبه کرد: توان مصرفی هر یک از تجهیزات مصرف کننده را بر حسب وات محاسبه کرده و به ضریب توان خروجی یو پی اس تقسیم

نحوه محاسبه بار برودتی سردخانه قبل از راه

هدف از محاسبه بار برودتی سردخانه، دستیابی به اطلاعات درست و دقیق جهت انتخاب بهترین کمپرسور، کندانسور، اواپراتور و شیر انبساط برای سردخانه مورد نظر ماست. در صورتی که این تجهیزات به درستی

نحوه محاسبه و روش کاهش مصرف فرمول محاسبهٔ شاخص MTTR برق داکت اسپلیت

برای محاسبه دقیق مصرف برق داکت اسپلیت، ابتدا باید بدانید که ظرفیت داکت اسپلیت مد نظر، مناسب با متراژ محیط مورد استفاده باشد یکی از پرکاربرد ترین تجهیزات ساختمانی در حوزه تهویه مطبوع داکت اسپلیت ها هستند که امروزه به

نحوه محاسبه و انتخاب صحیح فن کویل دماپویا هاب

2022-6-9 نحوه محاسبه ظرفیت فن کویل. در این بخش از مقاله برای دریافت روش محاسبه فن کویل متناسب با نوع نیاز و موقعیت نصب آن با ما همراه باشید. با ذکر این مثال به راحتی میتوانید روش و نوع محاسبه را دریافت

محاسبه ظرفیت فن کویل دو روش برای محاسبه ظرفیت

2021-11-23 فن کویل یکی از پرکاربردترین تجهیزات تهویه مطبوع است، که برای انتخاب آن علاوه بر نوع طراحی، ظرفیت فن کویل نیز مولفه مهمی می‌باشد.در این مقاله قصد داریم به نحوه محاسبه ظرفیت فن کویل پرداخته و فرمول محاسبه ظرفیت فن کویل

نحوه محاسبه قدرت موتور برق محاسبه گر هوشمند

2022-6-9 نحوه محاسبه قدرت موتور برق در تنها یک دقیقه به کمک نرم افزار جامع و هوشمند تایین توان موتور برق مورد نیاز ارائه شده توسط آی ناین نکات مهم در خصوص برنامه بالا : مقادیر محاسبه شده فوق تا حد زیادی دقیق است؛ اما به هیچ وجه

نحوه کار دستگاه اپکس لوکیتور دندانپزشکی

نحوه کار دستگاه اپکس لوکیتور دندانپزشکی دندانپزشکی یکی از شغل‌های حساس و پردرآمد در ایران است که به دقت و حساسیت زیادی نیاز دارد. برای بهتر بودن نتیجه کار دندانپزشکی، انواع مختلفی از تجهیزات دندانپزشکی ساخته شده است

نحوه محاسبه دقیق استهلاک تجهیزات مطب برای

2022-5-26 برای محاسبه استهلاک سالیانه تجهیزات پزشکی نیاز است ۳ پارامتر زیر را مشخص کنید: ۱٫ قیمت دستگاه. ۲٫ تا چند سال می‌توانید از این دستگاه استفاده کنید. ۳٫ پس‌ازاینکه دستگاه شما مستهلک شد با چه

نحوه محاسبه ظرفیت یو پی اس فرمول محاسبه کاکتوس

2021-12-12 به طور کلی توان مورد نیاز برای انتخاب یک یو پی اس مناسب را می توان به دو روش زیر محاسبه کرد: توان مصرفی هر یک از تجهیزات مصرف کننده را بر حسب وات محاسبه کرده و به ضریب توان خروجی یو پی اس تقسیم

تجهیزات کنترل حرکت ایران تاکوژنراتور چیست و

2022-6-4 نحوه محاسبه خروجی تاکوژنراتور چگونه است؟ ساختمان تاکوژنراتور ها به چه صورت می باشد؟ Instagram Telegram 2-2 معایب استفاده از تاکوژنراتور های DC 1. کموتاتور و ذغال ها نیاز به بازدید دوره ای دارند

چگونه نحوه استفاده از تجهیزات ترافیکی را به

2022-6-2 چگونه باید استفاده از تجهیزات ترافیکی را به کودکان آموزش داد. یکی از بهترین راه ها برای آموزش چیزهای مهم به بچه ها بازی است. به کودک خود داستانی بگویید و از او بپرسید چه کاری باید انجام دهد. به

نحوه محاسبه تعداد دانخوری و آبخوری در سالن

2021-7-29 نحوه محاسبه هیتر مورد نیاز برای سالن مرغداری تا سن 14 روزگی برای گرمایش جوجه ها از مادر مصنوعی استفاده میشود. یک عدد لامپ مادر مصنوعی مادون قرمز 250 وات برای گرمایش 250 عدد جوجه کافی می باشد.

محاسبه تعداد شات دوربین دورنگاه شاپ

2021-11-14 تمامی تجهیزات عکاسی اعمم از دوربین عکاسی و فیلمبرداری، کارت حافظه، فون عکاسی، سه پایه و در فروشگاه دورنگاه موجود است. جهت سهولت در استفاده از محصولات کلیک کنید.

محاسبه سیستم‌های سرمایشی گلخانه با فن و پد

1 天前 استفاده از سیستم‌های سرمایش گلخانه با پد نیز همانند دیگر سیستم‌های سرمایشی دارای محدودیت‌هایی است. نحوه محاسبه تعداد پد هر پد سلولزی 10 سانتی متری نیاز به 250 CFM هوا در هر فوت مربع دارد

نحوه کار دستگاه اپکس لوکیتور دندانپزشکی

نحوه کار دستگاه اپکس لوکیتور دندانپزشکی دندانپزشکی یکی از شغل‌های حساس و پردرآمد در ایران است که به دقت و حساسیت زیادی نیاز دارد. برای بهتر بودن نتیجه کار دندانپزشکی، انواع مختلفی از تجهیزات دندانپزشکی ساخته شده است

هزينه جذب مشتری (CAC) چیست و چطور محاسبه می‌شود

2022-6-13 هزینه جذب مشتری (Customer Acquisition Cost) یا CAC چیست و چگونه محاسبه می‌شود؟ در این مطلب با روش محاسبه هزینه جذب مشتری + روش های کاهش آن آشنا می‌شویم. Publisher اولین آکادمی تخصصی آموزش بازاریابی و فروش

مرور حوزه ای رسانیدن دستگاه الکتروشوک با

2022-6-10 در این مطلب به مرور حوزه ای رسانیدن دستگاه الکتروشوک با استفاده از درُون ها هنگام بروز حملات قلبی خارج بیمارستانی پرداختیم. رسانیدن دستگاه الکتروشوک با استفاده از درُون ها هنگام بروز حملات قلبی خارج بیمارستانی

نحوه کار دستگاه اپکس لوکیتور دندانپزشکی

نحوه کار دستگاه اپکس لوکیتور دندانپزشکی دندانپزشکی یکی از شغل‌های حساس و پردرآمد در ایران است که به دقت و حساسیت زیادی نیاز دارد. برای بهتر بودن نتیجه کار دندانپزشکی، انواع مختلفی از تجهیزات دندانپزشکی ساخته شده است

محاسبه سیستم‌های سرمایشی گلخانه با فن و پد

1 天前 استفاده از سیستم‌های سرمایش گلخانه با پد نیز همانند دیگر سیستم‌های سرمایشی دارای محدودیت‌هایی است. نحوه محاسبه تعداد پد هر پد سلولزی 10 سانتی متری نیاز به 250 CFM هوا در هر فوت مربع دارد

نحوه محاسبه مقاومت کششی میلگرد فولادی آهن پویا

2022-6-12 پس از به دست آوردن میزان ازدیاد طول با استفاده از فرمول زیر، مقاومت کششی میلگرد را به دست خواهید آورد. ᶔ *E= σ اگر به دنبال خرید میلگرد هستید، علاوه بر محاسبه کشش میلگرد باید اطلاعات دیگری در مورد قیمت و نوع میلگرد به دست

نحوه محاسبه ظرفیت یو پی اس فرمول محاسبه کاکتوس

2021-12-12 به طور کلی توان مورد نیاز برای انتخاب یک یو پی اس مناسب را می توان به دو روش زیر محاسبه کرد: توان مصرفی هر یک از تجهیزات مصرف کننده را بر حسب وات محاسبه کرده و به ضریب توان خروجی یو پی اس تقسیم

نحوه محاسبه دقیق استهلاک تجهیزات مطب برای

2022-5-26 برای محاسبه استهلاک سالیانه تجهیزات پزشکی نیاز است ۳ پارامتر زیر را مشخص کنید: ۱٫ قیمت دستگاه. ۲٫ تا چند سال می‌توانید از این دستگاه استفاده کنید. ۳٫ پس‌ازاینکه دستگاه شما مستهلک شد با چه

هزينه جذب مشتری (CAC) چیست و چطور محاسبه می‌شود

2022-6-13 هزینه جذب مشتری (Customer Acquisition Cost) یا CAC چیست و چگونه محاسبه می‌شود؟ در این مطلب با روش محاسبه هزینه جذب مشتری + روش های کاهش آن آشنا می‌شویم. Publisher اولین آکادمی تخصصی آموزش بازاریابی و فروش

نحوه محاسبه دستگاه های تهویه مطبوع بوران

2017-12-16 محاسبه ی بار سرمایی : نحوه ی محاسبات بازاری: در این روش به ازای هر 30 مترمربع از مساحت فضای مورد نظر 1 تن تبرید سرما برای قدرت سرمایی دستگاه در نظر می گیریم. (1 ton-ref = 1200 btu/hr = 3412 w) نحوه ی محاسبات سریع

محاسبه تعداد شات دوربین دورنگاه شاپ

2021-11-14 تمامی تجهیزات عکاسی اعمم از دوربین عکاسی و فیلمبرداری، کارت حافظه، فون عکاسی، سه پایه و در فروشگاه دورنگاه موجود است. جهت سهولت در استفاده از محصولات کلیک کنید.

نحوه و فرمول محاسبه وزن آهن‌آلات استانداردها

2021-11-20 آشنایی و نحوه استفاده از فرمول محاسبه وزن آهن ، اندازه گیری وزن تیرآهن، میلگرد، پروفیل و لوله های فولادی، اندازه گیری وزن آهن در بازار ایران فرمول اندازه‌گیری وزن تیرآهن: W t *B W t: وزن یک متر تیرآهن در جدول اشتال

مرور حوزه ای رسانیدن دستگاه الکتروشوک با

2022-6-10 در این مطلب به مرور حوزه ای رسانیدن دستگاه الکتروشوک با استفاده از درُون ها هنگام بروز حملات قلبی خارج بیمارستانی پرداختیم. رسانیدن دستگاه الکتروشوک با استفاده از درُون ها هنگام بروز حملات قلبی خارج بیمارستانیاشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.