دفتر ثبت معاملاتی چیست؟


ژورنال یا دفتر ثبت معاملات فارکس

دفتر ثبت معاملاتی چیست؟

دفاتر تجارتی

دفتری که تاجر معاملات خود را در آن ثبت کند و از روی آن سود وی تعیین شود، در لغت دفتر تجارتی گفته می‌شود همچنبن در اصطلاح حقوقی، به دفاتری که تاجر مطابق مقررات قانون تجارت تهیه و نگهداری می‌کند، دفاتر تجارتی گویند.

هر تاجر مکلف است دفاتر مخصوصی را، به نحوی که در قانون مقرر شده است تهیه و کلیه داد و ستدها و معاملات خود را در آن ثبت کند. از آنجایی که تحمیل چنین تکلیفی بر بعضی از اشخاص که طبق تعریف به معاملات تجارتی اشتغال دارند، به لحاظ ناچیز بودن تعداد یا میزان و حجم معاملات عملی و مقرون به صرفه و صلاح نیست لذا قانونگذار طبق حکم مقرر در ماده‌ 6 قانون تجارت عنوان کسبه جزء را از تکلیف داشتن دفاتر تجارتی مستثنی کرده است.

این ماده‌ به چهار دفتر اشاره کرده و به وزارت دادگستری اجازه داده است دفاتر دیگری را به موجب آیین‌نامه، جانشین دفاتر چهارگانه شامل دفتر روزنامه، دفتر کل، دفتر دارایی و دفتر کپیه کند.

دفتر روزنامه

به موجب ماده 7 قانون تجارت دفتر روزنامه دفتری است که تاجر باید همه روزه مطالبات، دیون، داد و ستد تجارتی و معاملات راجع به اوراق تجارتی از قبیل خرید و فروش و ظهرنویسی، و به‌طور کلی جمیع واردات و صادرات تجارتی خود را به هر اسم و رسمی که باشد و وجوهی را که برای مخارج شخصی خود برداشت می‌کند در آن دفتر ثبت کند.

به عبارت دیگر مندرجات دفتر روزنامه باید متضمن جزییات حقوق و تعهدات صاحب آن باشد که نشان‌دهنده عملکرد مالی روزانه تاجر است. درج برداشت مخارج روزانه شخصی تاجر ضمن آن که برای تشخیص وضعیت حساب‌ها ضرورت دارد، در مورد برداشت‌های شخصی غیرمتغارف تاجر متوقف می‌تواند از نظر دادرس به عنوان اماره تقصیر تلقی و منجر به صدور حکم ورشکستگی به تقصیر شود.

ماده 10 آیین‌نامه قانون مالیات‌های مستقیم، حتی در مواردی که برای نگهداری حساب، از ماشین‌های مکانیکی یا الکترونیکی و کارت‌های حساب استفاده شود، اشخاص مشمول را مکلف می‌کند هرگونه عملیات مالی، پولی و محاسباتی خود را در دفتر روزنامه ثبت کنند.

از نظر مقررات آیین‌نامه مزبور، تاخیر تحریر معاملات در دفتر روزنامه، در موارد استثنایی و در صورتی که به منظور سوءاستفاده نباشد، مورد قبول است.

تأخیر ثبت معاملات برای مواردی که دفاتر توسط مقامات قضایی با سایر مراجع قانونی توقیف شده و از اختیار شخص خارج شود و همچنین در مورد اشخاص حقوقی جدید‌التاسیس برای نخستین سال تأسیس تا 30 روز است. (تبصره 3 ماده‌ 12 قانون مالیات‌های مستقیم)

در مواردی که اشخاص از سیستم‌های مکانیکی یا الکترونیکی استفاده می‌کنند باید حداقل ماهی یک‌بار خلاصه اسنادی که به ماشین‌های مکانیکی با الکترونیکی داده شده است در دفتر روزنامه ثبت شود و آیین‌نامه یا دستورالعمل کار ماشین و برنامه‌های آن نیز در اختیار مأمور رسیدگی قرار گیرد.(ماده ‌18 قانون مالیات‌های مستقیم)

منظور از سیستم‌های مزبور، کارت‌ها یا اوراق چاپی است که با دست یا توسط ماشین‌های حسابگر مکانیکی یا الکترونیکی تهیه و تکمیل می‌شود.

دفتر کل

ماده‌ 8 قانون تجارت مقرر می‌دارد: دفتر کل دفتری است که تاجر باید کلیه معاملات را لااقل هفته‌ای یک مرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلف آن را تشخیص و جدا کرده و هر نوعی را در صفحه مخصوصی در آن دفتر به‌طور خلاصه ثبت کند.

اشخاصی که از این نوع دفاتر استفاده می‌کنند مکلفند برای ثبت کلیه داد و ستد‌های خود دفتر کل جداگانه نیز نگهداری کنند.

در مورد اشخاصی که از سیستم‌های مکانیکی یا الکترونیکی استفاده می‌کنند، مهلت انتقال ثبت دفتر روزنامه به دفتر کل تا پانزدهم ماه بعد از ماه ثبت خلاصه اسناد در دفتر روزنامه است.

دفتر دارایی

به گزارش پژوهشکده باقرالعلوم، طبق ماده‌ 9 قانون تجارت دفتر دارایی دفتری است که تاجر باید هر سال صورت جامعی از کلیه دارایی منقول و غیرمنقول و دیون و مطالبات سال گذشته خود را به ریز ترتیب داده در آن دفتر ثبت و امضا کند و این کار باید تا پانزدهم فروردین سال بعد انجام پذیرد.

دفتر کپیه

به موجب ماده‌ 10 قانون تجارت دفتر کپیه دفتری است که تاجر باید کلیه مراسلات، مخابرات و صورت‌حساب‌های صادره خود را در آن به ترتیب تاریخ ثبت کند.

در مورد مراسلات، مخابرات و صورت‌حساب‌های وارده نیز تاجر مکلف به نگهداری و ضبط آنها در لفاف مخصوص به ترتیب تاریخ ورود است.

از آنجایی که دفتر کپیه برخلاف دفتر روزنامه و کل و دفتر دارایی از اهمیت چندانی برخوردار نیست لذا قانونگذار برای تهیه و تنظیم آن ضوابط ساده و عملی مقرر داشته است.

شیوه‌ نگهداری دفاتر تجاری

طبق مقررات، دفاتر تجارتی یا دفاتر قانونی به استثنای دفتر کپیه باید به وسیله‌ نماینده‌ اداره‌ ثبت امضا شود. (ماده‌ 11 قانون تجارت)

دفتری که برای امضا به متصدی امضا تسلیم می‌شود باید دارای نمره‌ ترتیبی و قیطان‌کشیده باشد و متصدی امضا‌ مکلف است صفحات دفتر را بشمارد و در صفحه‌ اول و آخر هر دفتر مجموع عدد صفحات آن را با تصریح به مشخصات صاحب دفتر بنویسد و با قید تاریخ دفتر را امضا کند و دو طرف قیطان را با مهر سربی که به این منظور تهیه شده است، منگنه کند. (ماده‌ 12 قانون تجارت)

ثبت معاملات باید به ترتیب تاریخ و برابر عرف متداول در دفترنویسی بدون تراشیدن،‌ حک کردن، بین سطور نوشتن یا بیش از حد معمول جای سفید گذاشتن، باشد. (ماده 13 قانون تجارت)

تخلف از مقررات مواد 6 و 11 قانون تجارت مستلزم جزای نقدی است و این امر مانع اجرای مقررات راجع به تاجر ورشکسته که دفاتر مرتب ندارد، نخواهد بود. دفاتری که تجار یا بازرگانان برای امور تجارتی خود به کار می‌برند در صورتی که مطابق مقررات تنظیم‌شده باشد بین تجار و در امور تجارتی سندیت دارد و در صورتی که تنظیم آن وفق مقررات نباشد فقط علیه صاحب آن معتبر و قابل استناد خواهد بود. (ماده ‌14 قانون تجارت و ماده 1297 قانون مدنی)

دفتر تاجر علیه غیرتاجر سندیت و اعتبار ندارد اما اگر شخصی به دفتر تاجر استناد کرد، نمی‌تواند با تفکیک مندرجات دفتر، آنچه به نفع او است قبول و آنچه بر ضرر او است رد کند مگر آن که بی‌اعتباری آنچه را که بر ضرر خود می‌داند اثبات کند. (ماده 1298 قانون مدنی)

املاک صنعتی پایتخت

جامعترین مرکز اطلاعات املاک در کشور

جاده مخصوص کرج (لشگری) ، جاده قدیم کرج (فتح)

مرکز شهر ، غرب تهران

خرید و فروش ، رهن و اجاره انواع ملک شامل

انبار ، سالن ، سوله ، کارگاه ، کارخانه ، اداری ، تجاری ، فروش کارخانه

انبارهای مواد غذایی ، آرایشی بهداشتی ، دارویی ، فروشگاههای اینترنتی

انبار ، کالاهای تجاری ، بازرگانی ، انبارهای عمومی و اختصاصی

کارخانجات تولیدی ، غذایی ، دارویی ، صنعتی ، شیمیایی

مطبخ ، کترینگ آشپزخانه صنعتی ، رستوران ، تالار و باغ تالار ، باغ و باغچه

تجاری ، تعمیرگاه مجاز ، نمایندگی ، کارواش ، گاراژ

اداری ، دفترکار ، سالن فیلمبرداری ، کنفرانس ، همایش

انبار روباز ، انبار سنگ ، کاشی ، سرامیک ، مصالح و آهن آلات ، دپوی خودرو

زمینهای کشاورزی و صنعتی .

۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹ افشار

نیازمند املاک اداری ، تجاری ، صنعتی شما جهت

رهن و اجاره یا خرید و فروش در جاده مخصوص کرج ، جاده قدیم کرج ، مرکز شهر و غرب تهران هستیم.

( به مابسپارید ازما بخواهید )

( درصورت تمایل فایل فروش یا اجاره ملکتان تماس حاصل نموده یا مشخصات را به شماره 09122967839 واتساپ یا تلگرام نمایید )

نکات حقوقی مهم درباره معامله املاک وکالتی و وراثتی

خرید و فروش ملک ورثه‌ای، یکی از دشوارترین معاملاتی است که ممکن است، هر فردی در طول زندگی خود انجام دهد؛ اما، نه برای شخصی که اطلاعات کافی و لازم را دارد.

خرید و فروش ملک ورثه‌ای، یکی از دشوارترین معاملاتی است که ممکن است، هر فردی در طول زندگی خود انجام دهد؛ اما، نه برای شخصی که اطلاعات کافی و لازم را دارد. ممکن است برای شما هم این مشکل، به وجود آمده باشد که برای خرید ملکی با شرایطی بسیار عالی، اما ورثه‌ای، چه نکاتی را باید رعایت کنیم؟ یا برای تخلیه ملک ورثه‌ای، چه اقداماتی را انجام دهیم؟ در ادامه این مقاله، به تمامی این سوالات، پاسخ خواهیم داد.

معامله وکالتی چیست؟

معامله وکالتی، معامله‌ای است که شخص فروشنده، به نیابت از شخص یا اشخاص دیگر، به خریدار، وکالت می‌دهد که کارهای مربوط به انتقال سند را خودش، انجام می‌دهد. در خصوص معاملات وکالتی، باید توجه داشته باشید که وکالت‌نامه به صورت رسمی و کتبی در دفتر اسناد رسمی به ثبت رسیده باشد؛ در غیر این صورت، وکالت، سندیت نخواهد داشت. معامله وکالتی در معاملات مربوط به ملک ورثه‌ای به وفور دیده می‌شود.

املاک موروثی چه املاکی هستند؟

املاک موروثی، املاکی هستند که صاحب آن‌ها، از دنیا رفته و طبقه قوانین، مالکیت آن‌ها، به وراث منتقل شده است. پس از فوت مالک، تمام اموال وی بین ورثه تقسیم‌بندی می‌شود؛ مگر اینکه، در تقسیم‌بندی املاک، وصیت خاصی، تدوین شده باشد. املاک به جای مانده از متوفی، یا بین موروثین تقسیم‌بندی می‌شود یا اینکه، پس از فروش ملک ورثه‌ای، پول آن، به نسبت سهم هر کس، تقسیم می‌شود.

گاهی، ممکن است وراث، در یک شهر یا کشور مشترک، حضور نداشته باشند؛ در این صورت، وکیل ورثه، به نیابت از آن‌ها، معامله را انجام خواهد داد و که نوعی از معامله وکالتی است. وکالت‌نامه، باید در دفاتر اسناد رسمی، تنظیم شده باشد. وکیل ورثه، باید اجازه فروش و دریافت پول ملک معامله‌شده را داشته باشد و تمام جزئیات، در وکالت نامه، ذکر شده باشد.

خرید و فروش ملک

برای خرید و فروش ملک ورثه‌ای به چه نکاتی باید توجه داشت؟

نکات حقوقی مربوط به خرید و فروش املاک، کمی گسترده هستند؛ اما، این نکات، برای ملک ورثه‌ای، بسیار پیچیده و دشوار می‌شوند. به طوی که، گاهی ممکن است، برای خرید و فروش چنین املاکی، دفتر ثبت معاملاتی چیست؟ نیاز به مشاوره یک وکیل خبره و مجرب، داشته باشید، تا بتوانید امور را بدون پیمودن کارهای اداری طاقت‌فرسا و دشوار، طی نمایید. در ادامه، برخی از مواردی که برای خرید و فروش املاک ورثه‌ای، باید به آن‌ها، توجه داشته باشید را بررسی خواهیم کرد.

موافقت وراث برای فروش ملک ورثه‌ای

برای خریداری ملک ورثه‌ای، توجه دفتر ثبت معاملاتی چیست؟ داشته باشید که از تمام وراث، اصل گواهی انحصار وراثت یا فتوکپی برابر اصل شده آن که نام و میزان سهم‌الارث آن‌ها در گواهی قید شده است را برای معامله، همراه داشته باشند. دلیل آن این است که وراث با ارائه این گواهی، موافقت خود را برای فروش ملک ورثه‌ای اعلام می‌کنند. اگر هر کدام از وراث، زیر مبایعه‌نامه را امضا نکنند، یعنی، رضایتی برای فروش سهم‌الارث خود، ندارد. در چنین شرایطی، خریدار، با اشخاصی که در معامله شرکت نکرده‌اند، به صورت مشاع و مشترک، مالک ملک فوق است.

حکم تخلیه ملک ورثه‌ای

املاک ورثه‌ای، تا زمانی به فروش نرسیده باشد، مال مشترک محسوب می‌شود و تصرف مادی در آن، به رضایت تمامی وراث، نیاز دارد. اگر یکی از وراث، در مال مشاع ورثه‌ای، تصرف کند، باقی وراث، می‌توانند خلع ید وی را بخواهند و برای مدت زمانی که بر ملک، تصرف داشته است، اجرت بخواهند. بنابر توضیحات داده شده، ملک ورثه‌ای، جزو اموال مشترک تمام وراث است و برای سرنوشت آن، همگی باید تصمیم‌گیری نمایند. اگر ملکی، به مستاجر اجاره داده شود، تمامی وراث، باید برای عقد اجاره، راضی باشند؛ اما، اگر موعد اجاره به اتمام برسد و مستاجر، تخلیه نکند، شرایط متفاوت است. برای گرفتن حکم تخلیه ملک ورثه‌ای، نیازی نیست که تمامی وراث، حضور داشته باشند و فقط یکی از ورثه نیز، می‌تواند کارهای اداری مربوط به تخلیه را انجام دهد.

معامله ملک ورثه‌ای با وجود ورثه محجور

ورثه محجور، شخصی است که غیررشید و یا صغیر باشد و یا به نوعی، بهره هوشی، نداشته باشد. این گونه افراد، از هر نوع معامله‌ای، مبرا هستند و "قیم" آن‌ها، که توسط دادستان پیشنهاد و به وسیله دادگاه، منصوب می‌شود، اداره امور مالی وی را انجام می‌دهد.

پرداخت سهم وراث از ملک ورثه‌ای

اموال به جای مانده از متوفی، به طور مشترک، متعلق به تمام وراث است و هر یک از ورثه، برحسب سهم‌الارث خود و یا وصیت‌نامه‌ی به جای مانده از متوفی، از فروش اموال، سهم خود را می‌گیرد. بنابراین، خریدار، باید میزان سهم‌الارث هر شخص، از فروش ملک ورثه‌ای را محاسبه کند و به خود شخص و یا وکیلش که از او وکالت‌نامه کتبی و رسمی دارد، تقدیم کند.

اگر مبایعه‌نامه تنظیم شد و وراث به اختلاف رسیدند، خریدار چه اقدامی انجام دهد؟

بارها پیش آمده است که تمامی وراث، در فروش ملک ورثه‌ای، توافق نظر داشته‌اند، اما، قبل از حضور در دفترخانه، از انجام تعهدات خود، سر باز زده‌اند و به نوعی، خریدار را دچار چالشی بزرگ کرده‌اند. در چنین مواردی، پیشنهاد می‌شود که خریدار، شماره و مشخصات و مرجع صدور تمامی مدارک و مستندات ابرازی توسط وراث اعم از: شماره سریال سند مالکیت ملک مورد معامله، مفاصا حساب مالیات بر ارث، قیم نامه، مجوز صادره از واحد سرپرستی دادسرا مبنی بر تجویز فروش ملک صغیر در ملک مورد معامله وکالت نامه، پایانکار شهرداری وصیت نامه، گواهی حصر وراثت را در قرارداد تنظیمی ثبت کند. خریدار، باید تصویری از این مدارک را همراه خود داشته باشد تا در صورت بروز چنین مشکلاتی، بتواند طبق قانون، اقدامات لازم را انجام دهد.

معامله ملک وراثتی

در نهایت، نکات مهم و کلیدی که برای معامله ملک ورثه‌ای باید به خاطر داشته باشید را در چند نکته کوتاه قید کرده‌ایم.

 • وراث اصل سند مالکیت را ارئه دهند.
 • گواهی حصر وراثت باید ارائه شود.
 • تمامی وراث یا وکیل قانونی آن‌ها باید هنگام انجام معامله حضور داشته باشند.
 • مفاصا دفتر ثبت معاملاتی چیست؟ حساب مالیات بر ارث به خریدار ارائه شود.
 • اگر بین ورثه، شخص محجور وجود داشته باشد، شخص قیم، باید مدارک وکالت خود را ارائه دهد.
 • خریدار باید سهم‌الارث هر شخص را محاسبه و به وی یا وکیلش تقدیم نماید.
 • وجود و یا عدم وجود وصیت نامه از متوفی در خصوص تقسیم ملک ورثه‌ای بررسی شود.
 • در متن مبایعه‌نامه تمامی مدارک و مشخصات بالا با ذکر شماره و سریال کامل ذکر شود.

معامله خرید و فروش ملک ورثه‌ای با کارمنتو

با توجه به اینکه، برای خرید و یا فروش ملک ورثه‌ای، با جمعی از فروشندگان، روبه‌رو خواهید بود، شرایط ایجاب می‌کند، تا قوانین خاصی برای این گونه از املاک، تنظیم شود. قوانین مربوط به املاک ورثه‌ای، بسیار پیچیده هستند و چنانچه با آن‌ها، آشنایی نداشته باشید، ممکن است دچار ضرر و زیان‌های کلان شوید. کارشناسان و مشاوران با تجربه "کارمنتو"، در کمترین بازه زمانی و با مقرون به‌صرفه‌ترین هزینه‌ها در کنار شما هستند، تا بتوانید معاملات خرید و فروش ملک ورثه‌ای خود را به راحتی، به سرانجام برسانید.

هر آنچه لازم است در خصوص دفاتر حسابداری بدانید

دفاتر حسابداری

پایه و اساس هر شغلی بی شک مسائل مالی مربوط به آن حرفه می‌باشد. تمامی صاحبان مشاغل و کسب و کارهای کوچک و بزرگ برای این‌که اطلاعات و آمار دقیقی از مسائل مالی و سود زیان خود داشته باشند میزان سود و زیان خود را به دقت بررسی کرده و ثبت می‌کنند که به اصطلاح به آن حسابداری می‌گویند. مفهوم دفاتر حسابداری نیز بر همین اساس شکل گرفته است.

اولین و مهم‌ترین ابزاری که برای ثبت اطلاعات مالی لازمه کار حسابداری می‌باشد دفاتر حسابداری هستند که در این دفاتر اطلاعات و داده‌های مالی به صورت دقیق و کامل همه روزه ثبت می‌شود. حال ما در این مطلب قصد داریم شما را با مفهوم کلی دفاتر حسابداری، ترتیب نوشتن حسابها در دفتر کل ، انواع دفاتر حسابداری و انواع دیگر دفاتر رسمی و غیر رسمی که در خصوص ثبت اطلاعات مسائل مالی وجود دارد آشنا کرده و پاسخگوی سوالات دفتر ثبت معاملاتی چیست؟ و ابهامات شما در این زمینه باشیم.

دفتر حسابداری چیست

دفتر حسابداری چیست

ثبت اطلاعات و رویدادهای مالی در هر موسسه و مجموعه‌ای از اساسی‌ترین و مهم‌ترین نکاتی است که باید به آن توجه ویژه‌ای داشت. در حال حاضر برای ثبت و نگهداری این رویدادهای مالی دفاتر مخصوصی وجود دارند که توسط حسابدار تنظیم و ثبت می‌شود. به طور کلی در تعریف دفاتر حسابداری می‌توان گفت رویدادهای مالی هر مجموعه‌ای پس از ثبت شدن در اسناد حسابداری و به تایید رسیدن توسط مدیریت مجموعه در دفاتر مخصوص حسابداری که توسط قانون تعیین شده‌اند نگهداری و بایگانی می‌شوند.

بر اساس ماده ۶ قانون که به تصویب نمایندگان مجلس رسیده‌ است تمامی تجار و صاحبان مشاغل مکلف به داشتن دفاتر حسابداری هستند تا اطلاعات مالی مجموعه خود را در آن ثبت کنند. این دفاتر حسابداری انواع مختلفی دارند که درصورت همراهی با ما تا پایان مطالب می‌توانید با آن‌ها آشنا شده و اطلاعات جامع و کاملی در خصوص کارایی هرکدام کسب کنید.

دفتر نویسی در منزل

دفتر نویسی در منزل

دفاتر حسابداری جزء مواردی هستند که برای افراد حقیقی و حقوقی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار هستند و برای نگارش و تحریر اطلاعات در این دفاتر باید دقت و مهارت بالایی داشت. توصیه ما برای شما در خصوص دفتر نویسی این است اگر اطلاعات و تجربه لازم در خصوص دفتر نویسی را ندارید از انجام این کار خودداری کنید. زیرا دفتر ثبت معاملاتی چیست؟ در صورت مشاهده هر مشکلی در این دفاتر شک نداشته باشید که دفاتر حسابداری شما از سوی حوزه مالیاتی در اصطلاح رد دفتر خواهند شد.

تبحر و مهارت لازم و کافی از مهم‌ترین ویژگی‌هایی هستند که برای دفتر نویسی لازم بوده و به آن احتیاج است. توصیه‌ای که ما برای شما داریم این است که در صورت نیاز برای برای ثبت در آن ها و هزینه‌های خود در دفاتر حسابداری از دفتر نویسی در منزل خود داری کرده و این امر مهم را به متخصصین این حرفه بسپارید.موسسات حسابداری به دلیل کمک گرفتن از حسابدار‌های ماهر و کاردان می‌توانند در این زمینه کمک شایانی به شما داشته باشند. انتخاب موسسه حسابداری معتبر با سابقه‌ای درخشان می‌تواند مطمئن‌ترین گزینه برای آسودگی خاطر شما باشد.

ترتیب نوشتن حسابها در دفتر کل

همان گونه که قبلا نیز اشاره کردیم دفتر کل دفتری است که در آن هر صفحه به ثبت یک حساب اختصاص می‌یابد. و رویداد‌ها و مسائل مرتبط با آن حساب در آن صفحه ثبت می‌شود.

یعنی در دفتر کل اطلاعات مربوط به بدهکاری، بستانکاری و مانده نهایی با تاریخ دقیق ثبت می‌شود. اصولا یک دفتر کل دارای یک ستون تاریخ و یک ستون شرح و بعد از آن ستون مربوط به مبلغ بدهکار حساب و ستون بعد ستون بستانکار حساب می باشد و در نهایت یک ستون که مانده حساب را نشان می‌دهد دارد.

در مورد ترتیب نوشتن حسابها در دفتر کل باید بدانید بعد از ستون شرح یک ستون کوچک به نام عطف وجود دارد که در آن شماره صفحه دفتر روزنامه که رویداد مالی اتفاق افتاده ثبت شده است نوشته خواهد شد.

ترتیب نوشتن حسابها در دفتر کل

دفتر کپیه در حسابداری

براساس ماده ۱۰ قانون تجارت که از سوی نمایندگان مجلس به تصویب رسیده است تمامی تجار مکلف هستند تمامی مراسلات، مخابرات و همچنین صورت حساب‌های صادره مربوط به فعالیت های تجاری خود را که برای قانون اهمیت داشته و ثبت شده اند را به ترتیب تاریخ در دفتر مخصوصی به نام دفتر کپیه ثبت و یا رونویسی کنند. این اطلاعات باید در لفاف و پرونده‌هایی مخصوص به ترتیب تاریخ انجام آنها ضبط و ثبت شوند.

در دفتر کپیه برخلاف سایر دفاتر حسابداری موجود دیگر نیازی نیست که قبل از ثبت اطلاعات این دفتر به امضای نماینده‌ی ادار‌ه‌ی ثبت برسد. دیگر شرایطی که برای دفاتر حسابداری نیاز است در دفتر کپیه نیز باید به صورت دقیق رعایت شود. در حال حاضر برخی از تجار بجای استفاده از دفتر کپیه از دفتر اندیکاتور یا بایگانی الکترونیکی برای انجام امور خود استفاده می‌کنند.

دفتر روزانه و کل چیست

دفتر روزنامه و کل و دارایی به امضای نماینده اداره ثبت قبل از تحریر نیازمند است. بعد از ثبت شرکت توسط اداره ثبت، شرکت‌ها باید هر ساله دو دفتر تحت عنوان دفتر روزانه و دفتر کل جهت ثبت نگارشی رویداد‌های مالی خود تهیه کنند. شرکت ها بر اساس نیا‌های مجموعه خود تعداد صفحات مورد نیاز برای دفاتر حسابداری را به پست درخواست داده و دفاتر مورد نیاز برای مجموعه‌ها به‌وسیله سازمان ثبت شرکت‌ها تنظیم و فرستاده می‌شود.

این دفاترحسابداری یکی از مبناهای سازمان دارایی کل کشور برای رسیدگی مالیاتی مودیان و تعیین مالیات مجموعه می‌باشد. توجه داشته باشید که نوع نگارش این دفاتر نیز بسیار مهم است. در دفتر کل معمولا سرجمع گردش حساب‌ها و دردفتر روزانه معمولا ریز گردش حساب‌های مجموعه درج می‌شود به این نکته نیز توجه داشته باشید که دفتر کل بر اساس اطلاعات موجود در دفتر روزانه و به اصطلاح از روی دفتر روزانه نوشته می‌شود بنابراین اطلاعات مندرج در دفتر کل باید دقیقا مطابق با دفتر روزانه باشد .

اهمیت این دفاتر قانونی مالیاتی از این جهت است که به همراه دسته فاکتور، روکش اسناد، کاردکس کالا، اظهار نامه فصلی، اظهار نامه ارزش افزوده و اظهار نامه سالیانه به اداره دارائی جهت ممیزی عملکرد ارائه می‌شود. دفتر روزانه و دفتر کل قبل از تحریر و نگارش باید به امضای نماینده‌ی اداره ثبت رسیده باشد.

دفتر روزانه و کل چیست

دفتر کل چیست

دفترکل دفتری است که تمامی اطلاعات مالی و معاملاتی که در دفتر روزنامه ثبت شده است به آن انتقال می‌یابد. شاید برای شما این سوال مطرح شود که در صورت وجود دفتر روزنامه و ثبت اطلاعات مالی دیگر چه لزومی به استفاده از دفتر کل است؟ در جواب این سوال باید بگوییم که با توجه به اطلاعات موجود در دفتر روزانه شما نمی‌توانید اطلاعاتی در مورد مانده‌ی یک حساب به صورت دقیق و درست داشته باشید. در دفتر کل برای هر حساب صفحه ای مجزا وجود دارد که می‌توان تمام اطلاعات مربوط به آن از جمله بستانکار و بدهکار را به صورت دقیق و کامل ثبت کرده و در صورت نیاز مشاهده و بررسی شود.

تمامی حساب‌های مربوط به یک مجموعه به تفکیک و مجزا در این دفتر نگهداری می‌شود. مسئول ثبت اطلاعات دفاتر حسابداری مکلف است که تمامی اطلاعات و داده‌های موجود در دفتر روزنامه را ظرف مدت زمان یک ماه به دفتر کل منتقل کند. برای آشنایی بیشتر شما با دفتر کل در زیر نمونه‌ای از این دفتر را نمایش خواهیم داد.

چه مواردی باعث رد دفتر می‌شود

چه مواردی باعث رد دفتر می‌شود

همان گونه که شما نیز به خوبی می‌دانید هدف از تنظیم و تهیه دفاتر حسابداری ثبت معاملات مالی می‌باشد تا بتوان در پایان هر سال اطلاعات موجود در این دفاتر را توسط کارشناسان مالی و افراد ماهر بررسی و تایید کرد.

ولی در بعضی از مواقع به دلیل رعایت نکردن قوانین و وجود مشکلاتی در اطلاعات دفاتر حسابداری، این دفتر به تایید کارشناسان مالی نمی‌رسد و در اصطلاح می‌گویند که رد دفتر شده‌است. در زیر مواردی را که باعث رد دفتر از سوی کارشناسان مالی می‌شود بررسی می‌کنیم.

 • تحریر و نوشتن اطلاعات مالی نادرست و دروغین
 • خارج شدن دفاتر حسابداری از حالت پلمپ
 • وجود داشتن صفحات سفید بیش از میزان مجاز و استاندارد
 • استفاده از دفاتر مالی سالهای گذشته
 • مشاهده خط خوردگی دفتر روزنامه ، تراشیدگی و پاک شدگی در دفاتر
 • ثبت نشدن اطلاعات مرتبط با چند فعالیت
 • ثبت نشدن اطلاعات مالی شعب دیگر

دفتر روزنامه چیست

دفتر روزنامه دفتری است که در آن تمامی اطلاعات و مساپل مالی به صورت دقیق وکامل با ذکر تاریخ و زمان در آن ثبت می‌شود. دفتر روزنامه با عنوان دفتر ثبت اولیه اطلاعات نیز شناخته می‌شود. دفتر روزنامه خود دارای انواع مختلفی مانند دفتر روزنامه عمومی و دفتر روزنامه اختصاصی می‌باشد.

در دفتر روزنامه عمومی تمامی معاملات و عملیات های مالی ثبت می‌شود ولی در دفتر روزنامه اختصاصی فقط نوع خاصی از معاملات و عملیات مالی ثبت و نگهداری می‌شود. از انواع دفتر روزنامه اختصاصی می‌توان دفتر روزنامه خرید، دفتر روزنامه فروش و…. را نام برد. استفاده از دفتر روزنامه مزایای زیادی دارد که از جمله آن‌ها می‌توان موارد زیر را نام برد.

 • در صورت استفاده از دفتر روزنامه امکان بروز خطا و اشتباه به کمترین میزان خود می‌رسد.
 • در این دفتر تمامی اطلاعات مرتبط با معاملات در یک مکان ثبت و نگهداری می‌شود.
 • در دفتر روزنامه اطلاعات دقیق و کاملی از تاریخ انجام تمامی معاملات مالی ثبت می‌شود.

اگر شما جزء آن دسته از افرادی هستید که از شیوه‌های دفتر نویسی و تمامی آیین نامه‌ها و مقرارت مربوط به تحریر و نوشتن دفاتر حسابداری آگاهی داشته و همچنین می‌توانید تجزیه و تحلیل دقیق و درستی از نتیجه یک معامله، سرمایه و بدهی داشته باشید باید بگوییم که توانایی نوشتن این دفاتر را به صورت دقیق دارید.

اشخاص حقیقی مکلف به نگهداری دفاتر قانونی

در آیین نامه‌ای که توسط قانون گذاران با توجه به ماده ۹۵ قانون اساسی تصویب شده است نحوه گروه بندی صاحبان مشاغل، انواع دفاتر، اسناد و مدارک و همچنین روش‌های نگهداری آن‌ها به صورت دستی و مکانیزه وانواع نمونه های اظهار نامه مالیاتی و شیوه ارائه آن‌ها برای بررسی بیشتر مشخص شده است. براساس این آیین نامه صاحبان مشاغل با توجه به معیارها و مشخصه‌هایی همانند حجم و نوع فعالیت خود به سه گروه تقسیم میشوند.

گروه اول:

مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات سال قبل یا ده برابر درآمد مشمول مالیات قطعی شده (قبل از کسر معافیت)

طبق آخرین برگ مالیات قطعی عملکرد سال ۱۳۹۱ و بعد از آن که تا تاریخ پایان دی ماه سال قبل از شروع سال مالیاتی ابلاغ شده باشد هر کدام بیشتر از نبلغ سی میلیارد ریال باشد.

گروه دوم:

مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات سال قبل یا ده برابر درآمد مشمول مالیات قطعی شده (قبل از کسر معافیت)

طبق آخرین برگ مالیات قطعی عملکرد سال ۱۳۹۱ و بعد از آن که تا تاریخ پایان دی ماه سال قبل از شروع سال مالیاتی ابلاغ شده باشد. هر کدام بیشتر از مبلغ ده میلیارد و تا سی میلیارد ریال باشد.

گروه سوم:

مودیانی هستند که در گروه اول و دوم جای نگرفته و به گروه سوم تعلق دارند.

 • در مواردی که صرفا ارائه خدمات باشد، ۵۰% مبالغ تعیین شده ملاک عمل می باشد.
 • در مشارکت مدنی جمع مبلغ فروش کالا و خدمات و یا درآمد مشمول مالیات قطعی شده کلیه شرکاء ملاک عمل می باشد.
 • مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات سال قبل بر اساس فعالیت مودی در سال قبل می باشد.

توجه در ضمن مودیان مالیاتی که در هر کدام از گروه‌های ذکر شده قرار دارند تا مدت زمان سه سال بعد از لحاظ انجام امور قانونی در طبقات پایین‌تر قرار نخواهند گرفت. × بستن هشدار

انتقال اطلاعات از دفتر روزنامه به دفتر کل

انتقال اطلاعات از دفتر روزنامه به دفتر کل

ثبت دفتر روزنامه سبب می‌شود که تراکنش‌های مالی فقط در دفتر روزنامه ثبت گردند ونه در دفتر کل. همواره یک کپی از این تراکنش‌ها باید در دفتر کل نیز ثبت گردد. عملیات کپی کردن اطلاعات از دفتر روزنامه به دفتر کل، انتقال اطلاعات از دفتر روزنامه به دفترکل نامیده می‌شود. هر مجموعه‌ای موظف است که اطلاعات را از دفتر روزنامه خود به دفتر کل منتقل کند.

تمامی ستون‌های بدهکار دفتر روزنامه به ستون بدهکار در دفتر کل منتقل می شود، و ستون‌های بستانکار دفتر روزنامه نیز به ستون بستانکار دفتر کل انتقال می‌یابد. تمامی معاملات ثبت شده در دفتر روزنامه در هر ماه باید حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به دفتر کل انتقال یابد. دفتر کل باید دارای ستون‌های مناسب برای انتقال اطلاعات مندرج در دفتر روزنامه باشد .

جریمه خط خوردگی دفتر قانونی

جریمه خط خوردگی دفتر قانونی

همان گونه که در قسمت‌های قبلی عنوان کردیم دفتر ثبت معاملاتی چیست؟ دفاتر حسابداری که برای بررسی به کارشناسان مالی ارائه می‌شود باید فاقد هر گونه خط خوردگی باشد. در صورت مشاهده خط خوردگی دفتر روزنامه و موارد دیگری که سبب رد دفاتر حسابداری می‌شود واحدهای متخلف مجبور به پرداخت جریمه خواهند شد. لازم به ذکر است که میزان جریمه‌ای که از سوی دولت برای رد دفاتر حسابداری تعیین شده‌ است ۱۰ درصد مبلغ کل مالیات بوده و در صورت ارائه ندادن دفاتر حسابداری جریمه ۲۰ درصدی در انتظار متخلفین خواهد بود.

امروزه با کمک گرفتن از نرم افزار‌های حسابداری موجود شما می‌توانید امور مربوط به تنظیم دفاتر حسابداری خود را با دقت و همچنین سرعت بیشتری انجام داده و جریمه‌های تعیین شده دیگر شامل حال شما نخواهد شد.

ژورنال یا دفتر ثبت معاملات فارکس

ژورنال یا دفتر ثبت معاملات فارکس

ژورنال یا دفتر ثبت معاملات فارکس

ژورنال یا دفتر ثبت معاملات فارکس

تاریخ معامله یا تاریخ معامله بهترین روش برای یادگیری حرفه تجارت

و بهبود استراتژی معاملاتی شما است. اما ورود معاملات چیست؟

خلاصه اینکه ، این دفتر تمام فعالیتهای شما را در بازار ثبت می کند. شما

می توانید با نوشتن تمام تجربیات و مشاهدات خود در بازار و همچنین ثبت

معاملات ، عملکرد خود را به راحتی ارزیابی کنید.

چرا از معاملات فارکس استفاده می کنیم؟

شما همیشه می توانید از دیروز بهتر باشید! تاریخچه معاملات به شما کمک

می کند تا سبک تجارت خود را پیدا کنید و از همه مهمتر ، عملکرد خود را

بهبود بخشید. معامله گران تازه وارد اغلب غافل از استراتژی های معاملاتی

هستند و بنابراین باید استراتژی های مختلفی را تجربه کنند. اما چگونه می توان

یک استراتژی خوب را از یک استراتژی خوب متمایز کرد؟ برای تشخیص عملکرد

استراتژی ، باید همه موارد را در طول تست ضبط کنید.

چه چیزی باید در مجله ثبت شود؟

اطلاعات زیر باید در ژورنال شما ثبت شود ،

اما می توانید اطلاعات دیگری را نیز در صورت لزوم تهیه کنید:

دلیل ورود معامله

زمان ورود معامله

قیمتی که در آن تجارت می کنید

مدت زمان افتتاح معامله یا معامله

دلیل ترک یا بستن معامله

مقدار سود یا ضرر نهایی

برای مبتدیان ، این مکان بسیار خوبی برای شروع است.

روزنامه نگاری را ادامه دهید تا استراتژی خوبی داشته باشید.

بعد از اینکه روش و استراتژی معاملاتی خود را پیدا کردید ، از مجله استفاده کنید

تا استراتژی معاملاتی خود را با گذشت زمان به روز کنید. این مجله همچنین

می تواند احساسات شما را به ثبت برساند! برای مثال ، وقتی وارد معامله شدید ،

چه حسی داشتید؟ عصبانی یا خوشحال شدید؟

بنابراین می توانید احساسات شخصی خود را نیز ثبت کنید.

پس از مدتی ، مجله تجارت تبدیل به استراتژی نهایی شما خواهد شد.

اگر ابتدا برای یافتن یک طرح معاملاتی از یک ژورنال استفاده می کنید ،

پس از مدتی متوجه خواهید شد که یک روش خاص برای تجارت را تکرار می کنید!

این بدان معناست که مجله را خوانده اید و به این نتیجه رسیده اید که مجبور

نیستید اشتباهات قبلی را تکرار کنید و از همه مهمتر ، تصمیم های قبلی صحیح را تکرار کنید!

فراموش نکنید که کار تمام نشده است. شاید بخواهید

با یک منبع خاص شروع کنید ، اما بعد از مدتی متوجه خواهید شد

که در حال خواندن مطالب و منابع دیگر هستید. شما یادگیری جدید را

برای معامله اعمال خواهید کرد و در صورت داشتن دفترچه معاملاتی ،

بازدهی یادگیرندگان جدید را نیز مشاهده خواهید کرد! تنها کاری که باید

انجام دهید این است که همچنان به ضبط مجله بپردازید و پس از مدتی

از نتایج و تأثیر آن شگفت زده خواهید شد.

ژورنال یا دفتر ثبت معاملات فارکس

درست وقتی فکر می کنید همه چیز را می دانید و نیازی به یادگیری

چیزهای جدید ندارید ، این لحظه ای است که شما را در معرض خطر قرار می دهد.

نه تنها اطلاعات شما به مرور زمان منسوخ می شود ،

بلکه می توانید اصول راهبرد دفتر ثبت معاملاتی چیست؟ تجارت را نیز فراموش کنید. یک ژورنال تجارت می تواند

به شما در ادامه کار خوب کمک کند. هرچه بیشتر به استراتژی خود پایبند باشید

و به درستی آن را تکرار کنید ، در استراتژی تجارت شخصی خود حرفه ای تر

خواهید شد. در اکثر موارد ، دلیل عدم موفقیت معامله گران فراموش کردن یا نادیده

گرفتن بخش هایی از استراتژی معاملات است.

این مجله به شما کمک می کند استراتژی تجارت را فراموش نکنید.

دفترچه خاطرات تجاری شما یک گنج ارزشمند است.

به راحتی می توانید داده های ضبط شده در این دفتر را به رایانه منتقل کرده

و عملکرد خود را ارزیابی کنید. در این میان معاملات را مشاهده خواهید کرد که

دارای شباهت های خاصی هستند. این معاملات ممکن است شکست

خورده و ممکن است موفقیت آمیز باشد! در هر صورت ، به راحتی می توانید علت

اشتباه یا موفقیت خود را ببینید! اگر مجله ای وجود ندارد ، چگونه می توانید

اشتباهات خود را پیدا کرده و از تکرار آنها خودداری کنید؟

اشاره!

همیشه با خودتان صادق باشید. خودتان کلاه نگذارید. همه چیز

را با دقت ضبط کنید. همیشه افکاری را که منجر به ورود یا خروج معامله شده است ،

بنویسید. مجله را به طور مرتب تکمیل کنید ، اما فراموش کردن یک یا دو بار اشکالی ندارد.

خودتان را خیلی سخت نکنید. اگر ضبط تراکنش را در ژورنال فراموش کرده اید ،

بعداً آن را کامل کنید. اما هرگز به خودتان اجازه ندهید که مطبوعات را تحت الشعاع قرار دهید.

این مجله معمولاً چگونگی واکنش معامله گر نسبت به وقایع بازار را ثبت می کند.

اما گاهی اوقات بازار آنقدر طوفانی است که تحلیلی در کمتر از یک دقیقه منقضی

می شود! شاید ایده خوبی باشد که حوادث مهم این مجله را مورد توجه قرار دهیم.

به عنوان مثال ، اخبار سیاسی ممکن است باعث بی ثباتی شدید در بازار شده

باشد یا ممکن است یک گزارش مهم اقتصادی خارج از انتظارات بازار منتشر شده باشد.

صرافی ارز دیجیتال سرمایکس

انتخاب یک کیف پول امن برای نگهداری دارایی های دیجیتال می تواند دشوار باشد، با ثبت نام در سرمایکس شما می توانید به کیف پولی مطمئن و سریع با پایین ترین کارمزد دسترسی داشته باشید. کیف پول اختصاصی سرمایکس با استفاده از آخرین تکنولوژی های امنیتی، راه حل نهایی برای نگهداری، ارسال و دریافت بیش از 50 رمزارز متنوع است.

intro image

راه حل تمام نیازهای شما در سرمایکس

سرمایکس با ارائه ابزارها و خدمات متنوع، بهترین فضا برای نگهداری و مبادلات ارزهای دیجیتال است.

خرید و فروش ارز دیجیتال

در سرمایکس با بهترین قیمت رمزارزهای متنوع را به صورت مستقیم یا با کاربران مبادله کنید.

معاملات آنی و آسان

خرید و فروش ارزهای دیجیتال در سرمایکس اتوماتیک، آسان و سریع است.

تبدیل ارز به ارز

بی واسطه، اتوماتیک و با بهترین نرخ رمزارزهای خود را مستقیم به دیگر ارزها تبدیل کنید.

درگاه ارز دیجیتال

رمزارزهای دیجیتال محبوب را خرید و فروش کنید و در یکجا وضعیت موجودی خود را دنبال کنید

اپلیکیشن سرمایکس

با نصب اپلیکیشن موبایل، از امکانات پیشرفته و جذاب سرمایکس در محیطی ساده و زیبا در هر مکان و زمان استفاده کنید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.