تحلیلگری بازار سرمایه


آزمون تحلیلگری بازار سرمایه

معرفی و دانلود PDF کتاب آمادگی آزمون تحلیل گری بازار سرمایه – جلد دوم: مبتنی بر استاندارد CFA و آخرین سرفصل‌های آزمون | محمد احمدی

معرفی کتاب آمادگی آزمون تحلیل گری بازار سرمایه – جلد دوم: مبتنی بر استاندارد CFA و آخرین سرفصل‌های آزمون

فعالیت در بازار بورس، توانایی مختص به خود را می‌طلبد و یکی از اجزای اصلی این توانایی، آگاهی از سازوکار این بازار گسترده است. کتاب آمادگی آزمون تحلیل گری بازار سرمایه – جلد دوم، نوشته‌ی محمد احمدی، علی ابراهیم‌نژاد، علی سرزعیم، طاهره حیاتی و حمید اسلامیان، کتابی راهگشا است که با مطالعه‌ی آن می‌توانید در آزمون تحلیل‌گری بازار سرمایه موفق شوید. این کتاب، جلد دوم از مجموعه کتاب آزمون‌های سازمان بورس و اوراق بهادار براساس استاندارد CFA است.

درباره‌ی کتاب آمادگی آزمون تحلیل گری بازار سرمایه – جلد دوم

یکی از بازارهای مهم برای سرمایه‌گذاری در کشور ما، بورس است. این بازار، از اهمیت و جذابیت بالایی برای بسیاری از افراد برخوردار است؛ اما لازمه‌ی حضور و موفقیت در آن، داشتن دانش کافی برای سرمایه‌گذاری است.

سازمان بورس و اوراق بهادار، هر ساله آزمون‌هایی را برگزار می‌کند که یکی از آن‌ها، آزمون تحلیل‌گری بازار سرمایه است. کتاب «آمادگی آزمون تحلیل‌گری بازار سرمایه – جلد دوم»، کتابی جامع و کاربردی برای کسانی است که قصد شرکت در این آزمون را دارند. سرفصل‌های این جلد از کتاب، به این صورت‌اند: روش‌های کمی پیشرفته، مباحث پیشرفته در امور مالی شرکتی و قوانین و مقررات تحلیل‌گری بازار سرمایه.

استفاده از کتاب آمادگی آزمون تحلیل گری بازار سرمایه – جلد دوم، می‌تواند چون راهنمایی عملی، شما را به شناخت بیشتر از بازار بورس نزدیک کند و امکانی را به وجود آورد که از طریق قبولی در آزمون‌های سازمان، به موفقیتی چشمگیر در سرمایه‌گذاری‌های پیش روی خود دست پیدا کنید.

کتاب آمادگی آزمون تحلیل گری بازار سرمایه – جلد دوم مناسب چه کسانی است؟

این کتاب، برای کسانی که قصد ورود و سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی و همچنین شرکت در آزمون تحلیل‌گری بازار سرمایه را دارند، کاربردی خواهد بود.

در بخشی از کتاب آمادگی آزمون تحلیل گری بازار سرمایه – جلد دوم می‌خوانیم

ابتدا به تعریف ریسک تجاری می‌پردازیم. ریسک‌های مرتبط با سود عملیاتی را ریسک تجاری می‌نامند. به بیان دیگر هر چه قابلیت پیش‌بینی سود عملیاتی کمتر و یا نوسانات سود عملیاتی بیشتر باشد، اصطلاحاً گفته می‌شود که شرکت از ریسک تجاری بالایی برخوردار است. می‌دانیم که سود عملیاتی برابر است با درآمد منهای هزینه‌های عملیاتی، بنابراین ریسک تجاری از ریسک مرتبط با میزان فروش و ریسک مرتبط با هزینه‌های عملیاتی نشأت می‌گیرد. به ریسک‌های مرتبط با میزان فروش، ریسک فروش و به ریسک‌های مرتبط با هزینه‌های عملیاتی، ریسک عملیاتی گفته می‌شود. در مباحث ساختار سرمایه نیز، ریسک تجاری را ریسکی می‌دانند که به سهام شرکت مربوط است (بدون لحاظ نمودن ریسک‌های ناشی از اخذ تسهیلات). ریسک اضافی ناشی از اخذ تسهیلات که بر صاحبان سهام عادی تحمیل می‌شود را ریسک مالی می‌نامند.

فهرست مطالب کتاب

آشنایی با آزمون اصول بازار سرمایه

فهرست مواد آزمون و شرایط قبولی

سخن ناشر

مقدمه حامی کتاب

بخش پنجم: مباحث پیشرفته در امور مالی شرکتی

فصل پانزدهم: مباحث پیشرفته در بودجه‌بندی سرمایه‌ای

مروری بر ابزارهای بودجه‌بندی سرمایه‌ای

بودجه‌بندی سرمایه‌ای در شرایط جیره‌بندی

بودجه‌بندی سرمایه‌ای در پروژه‌هایی با عمر نامساوی

دوره برگشت سرمایه تنزیل شده ‌

ارتباط بین و ارزش شرکت و قیمت سهام آن ‌

تأثیرات تورم بر بودجه‌بندی سرمایه‌ای ‌

مقایسه روش ‌NPV‌با ‌IRR‌در بودجه‌ریزی سرمایه‌ای ‌

انواع تله‌های بودجه‌ریزی سرمایه‌ای ‌

سود حسابداری و سود افتصادی در بودجه‌بندی سرمایه‌ای

ارزیابی یک پروژه سرمایه‌ای با رویکرد سود باقیمانده

‌تصمیم‌گیری در مورد خرید یا اجاره

فصل شانزدهم: مباحث پیشرفته در هزینه سرمایه‌

‌صرف ریسک کشور

‌جدول هزینه نهایی سرمایه و نقاط شکست

فصل هفدهم: مدیریت سرمایه در گردش

مقدمه

مدیریت سرمایه در گردش

شاخص‌های سنجش سرمایه در گردش‌

‌فصل هجدهم: مباحث پیشرفته در مدیریت تامین مالی

‌حسابداری اجاره‌ها ‌

‌منابع تأمین مالی کوتاه مدت

فصل نوزدهم: مباحث پیشرفته در ساختار سرمایه و اهرم‌ها‌ ‌

‌محاسبه و تفسیر اهرم‌ها

ساختار سرمایه ‌

‌فصل بیستم: سود تقسیمی و سیاست تقسیم سود

مقدمه ‌ ‌

‌عوامل موثر بر سیاست‌های تقسیم سود

روش‌های توزیع سود بین سهامداران

تتوری‌های مرتبط با توزیع سود بین سهامداران ‌

‌فصل بیست و یکم: تحصیل شرکت‌های فرعی و ادغام ‌ ‌

‌مقدمه ‌ ‌

‌چرا شرکت‌ها به تملک روی می‌آورند؟ ‌ ‌

‌انواع روش‌های پرداخت ‌

واحد تجاری اصلی و فرعی، صورت‌های مالی تلفیقی

بخش ششم: روش‌های کمی پیشرفته

فصل بیست و دوم: مفاهیم احتمال ‌ ‌

‌آزمایش تصادفی، متغیر تصادفی، پیشامد و رویداد

توزیع احتمال و تمایز میان احتمال ‌تجربی، ‌ ذهنی و قیاسی ‌ ‌

‌احتمال یک پیشامد بر حسب تعداد دفعات وقوع یا عدم وقوع ‌ ‌

‌احتمال شرطی ‌ ‌

‌احتمال اجتماع و اشتراک رویدادها

استقلال رویدادها

قضیه احتمال کامل ‌ ‌

‌محاسبه و تفسیر کواریانس یک تابع احتمال مشترک ‌ ‌

‌محاسبه یک توزیع احتمالی با استفاده از قضیه بیز ‌ ‌

‌حل مسایل کمی با استفاده از قواعد فاکتوریل، ترکیب و ترتیب ‌ ‌

‌فصل بیست و سوم: توزیع احتمالات رایج ‌ ‌

‌توزیع احتمال و انواع متغیرهای تصادفی ‌ ‌

‌توزیع احتمال ‌ ‌

‌تابع توزیع تجمعی

توزیع احتمالات گسسته ‌ ‌

‌توزیع احتمالات پیوسته ‌ ‌

‌نرخ‌های بازده گسسته و پیوسته ‌ ‌

‌فصل بیست و چهارم: نمونه گیری و برآورد

تعاریف مرتبط با نمونه‌گیری ‌ ‌

‌قضیه حد مرکزی ‌ ‌

‌خطای استاندارد میانگین نمونه ‌ ‌

‌برآورد نقطه‌ای

معیارهای ارزیابی برآوردکننده‌ها ‌ ‌

‌برآورد فاصله‌ای

توزیع‌های نمونه‌ای

محاسبه فاصله اطمینان برای میانگین جامعه نرمال

تعیین اندازه مناسب نمونه وانواع خطاهای نمونه گیری ۱۳

فصل بیست و پنجم: آزمون فرضیه

دسته‌بندی فرض آماری

مراحل آزمون فرضیه ‌ ‌

‌خطاها ‌ ‌

‌احتمال معناداری ‌ (P-VALUE) ‌

رابطه فاصله اطمینان با آزمون فرض ‌ ‌

‌آزمون‌های آماری و تفسیر نتایج ‌ ‌

‌آزمون‌های پارامتریک و غیر پارامتریک ‌ ‌

‌فصل بیست و ششم: همبستگی و رگرسیون

تجزیه و تحلیل همبستگی ‌ ‌

‌محدودیت‌های تجزیه و تحلیل همبستگی ‌ ‌

‌آزمون معناداری ضریب همبستگی ‌ ‌

‌رگرسیون خطی ‌ ‌

‌مفروضات مدل رگرسیون خطی ‌ ‌

‌خطای استاندارد برآورد ‌ ‌

‌ضریب تعیین ‌ ‌

‌برآورد فاصله‌ای و آزمون فرض جهت ضرایب رگرسیون

فاصله پیش‌بینی برای متغیر وابسته ‌ ‌

‌آنالیز واریانس در رگرسیون با یک متغیر مستقل ‌ ‌

‌محدودیت‌های تجزیه و تحلیل رگرسیون ‌ ‌

‌فصل بیست و هفتم: رگرسیون چندمتغیره ‌ ‌

‌رگرسیون خطی چندمتغیره ‌ ‌

‌مفروضات رگرسیون خطی چندمتغیره

پیش‌بینی متغیر پاسخ در رگرسیون چندمتغیره ‌ ‌

‌آزمون صفر بودن همه ضرایب رگرسیون جامعه ‌ ‌

‌ضریب ‌ تعیین (R^2) ‌ تعدیل شده ‌ ‌

‌استفاده از متغیرهای مجازی در رگرسیون‌ها

نقض مفروضات رگرسیون ‌ ‌

‌بیان مدل و خطاهای موجود در آن ‌ ‌

‌فصل بیست و هشتم: تجزیه و تحلیل سری زمانی

چالش‌های استفاده از مدل سری زمانی ‌ ‌

‌مدل‌های روندی و استفاده از آن‌ها در پیش‌بینی با استفاده از ضرایب روند تخمینی ‌ ‌

‌مدل‌های سری زمانی خود رگرسیو (AR) ‌

گشت تصادفی و ریشه واحد ‌ ‌

‌اثر فصلی در سری‌های زمانی

مدل ناهمسانی واریانس شرطی خودرگرسیو ‌ (ARCH) ‌

پخش هفتم: قوانین و مقررات تحلیل‌گری بازار سرمایه

فصل بیست و نهم: بخش‌های از قانون تجارت ایران ‌ ‌

‌باب دوم: دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی ‌

‌اصلاحیه قانون تجارت: مبحث اول ‌ ‌

‌سایر شرکت‌های تجاری ‌ ‌

‌باب چهاردهم: اسم تجارتی ‌ ‌

‌باب پانزدهم: شخصیت حقوقی ‌ ‌

‌فصل دوم: درمقررات راجع به ثبت شرکت‌ها و نشر شرکت‌نامه‌ها ‌ ‌

‌فصل سوم: درتصفیه امور شرکت‌ها ‌ ‌

‌فصل چهارم: مقررات مختلفه ‌ ‌

‌باب چهارم: برات، فته طلب، چک ‌ ‌

‌باب پنجم: اسناد در وجه حامل

باب دهم: ضمانت ‌

‌فصل سی‌ام: قانون تجارت الکترونیکی ‌ ‌

‌فصل سی و یکم: قانون صدور چک و سایر مقررات در مورد چک

فصل سی و دوم: قانون مالیات‌های مستقیم ‌

‌فصل سی و سوم: قانون مالیات بر ارزش افزوده ‌

‌فصل سی و چهارم: قواعد عمومی قراردادها و شرایط حاکم بر عقود معین در قانون مدنی ایران

فصل سی و پنجم: دستورالعمل تأسیس و فعالیت پردازش اطلاعات مالی

تحلیلگری بازار سرمایه

برگزاری آزمون های اصول بازار سرمایه، تحلیل‌گری بازار

mmohammadi:
منبع: reg.seo.ir
اطلاعیة برگزاری آزمون های اصول بازار سرمایه، تحلیل‌گری بازار سرمایه، معامله گری اوراق تامین مالی، معامله گری بورس کالا و معامله گری ابزار مشتقه(دوره هفدهم)-مرداد 1390

سازمان بورس و اوراق بهادار برای صدور گواهینامه‌های حرفه‌ای در بازار سرمایه، درنظر دارد آزمون‌های اصول و تحلیل‌گری بازار سرمایه و همچنین آزمون‌های معامله گری تامین اوراق مالی، بورس کالا و ابزار مشتقه را برگزار نماید.

1- مزایای دریافت گواهینامه‌های حرفه‌ای در بازار سرمایه

هم‌اکنون برای تصدی برخی از سمت‌ها در کارگزاری‌های فعال در بورس اوراق بهادار و بورس کالایی و همچنین صندوق‌های سرمایه‌گذاری، داشتن یکی از گواهینامه‌های مذکور شرط لازم محسوب می‌شود. همچنین اعطای برخی مجوزهای فعالیت خاص به کارگزاری‌ها، منوط به استخدام و معرفی تعداد مشخصی از دارندگان گواهینامه‌های مذکور توسط کارگزاری متقاضی می‌باشد. با توجه به اینکه براساس قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه سال 1384، کلیة نهادهای مالی اعم از شرکت‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، سبدگردان‌ها، صندوق‌های بازنشستگی، شرکت‌های مادر (هلدینگ)، شرکت‌های تأمین سرمایه، مؤسسات رتبه‌بندی، شرکت‌های پردازش اطلاعات مالی و شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری تحت نظر سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت می‌کنند، تصدی برخی از سمت‌ها در این نهادهای مالی و اعطای مجوز برخی از فعالیت‌ها به این نهادها، منوط به داشتن گواهینامه‌های حرفه‌ای در بازار سرمایه یا استخدام تعداد کافی از دارندگان این گواهینامه‌ها خواهد بود. از سوی دیگر، شرکت های کارگزاری برای انجام معاملات قراردادهای آتی صرفاً باید از اشخاصی که دارای این مجوز هستند به‌عنوان نمایندۀ خود استفاده نمایند.

2- دوره و نحوۀ ثبت‌نام، شمارۀ پیگیری، مهلت ویرایش اطلاعات و نحوۀ تحلیلگری بازار سرمایه پیگیری وضعیت ثبت‌نام

ثبت‌نام از روز سه‌شنبه مورخ 17/03/1390 شروع و در پایان روز سه‌شنبه مورخ 31/03/1390 خاتمه می‌یابد. امکان ویرایش اطلاعات ثبت‌نام تا پایان روز شنبه مورخ 11/04/90 ادامه خواهد داشت، بنابراین هر داوطلب حداکثر تا تاریخ 11/04/90 فرصت دارد تا از صحت اطلاعات وارد شده در فرم ثبت‌نام اطمینان حاصل نماید. ثبت نام به‌صورت اینترنتی و شامل دو مرحلۀ ورود اطلاعات و عملیات بانکی می‌باشد که از طریق مراجعه به پایگاه الکترونیکی اداره امور گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای به نشانی http://reg.seo.ir و همچنین پایگاه الکترونیکی سازمان بورس و اوراق بهادار به آدرس www.seo.ir (لینک ثبت‌نام آزمون هفدهم گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای) انجام می‌شود. مراحل دوگانه ثبت‌نام می‌تواند به‌ صورت متوالی و یا به صورت جداگانه انجام شود که پس از انجام و تایید مرحلۀ اول، سامانه به داوطلب شمارۀ پیگیری یا رهگیری خواهد داد که نگهداری این شماره تا زمان اعلام نتایج آزمون الزامی است. برای حصول اطمینان از تأیید یا عدم تأیید اطلاعات ثبت شده در فرم ثبت‌نام، لازم است که داوطلب به قسمت پیگیری ثبت‌نام مراجعه و با وارد نمودن شماره پیگیری، از آخرین وضعیت خود مطلع شود. این امر به‌ویژه پس از پرداخت اینترنتی ضرورت دارد. تأکید می‌شود پس از پرداخت اینترنتی نسبت به بررسی وضعیت ثبت‌نام اقدام شود.

3- زمان و نحوۀ دریافت کارت شرکت در آزمون

کارت شرکت در آزمون کلیۀ داوطلبین از روز جمعه مورخ 24/04/90 برای پرینت بر روی سایت اداره امور گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای به نشانی http://reg.seo.ir قرار خواهد گرفت که هر داوطلب لازم است با مراجعه به بخش ثبت‌نام، زیربخش پیگیری ثبت‌نام و قسمت دریافت کارت و با وارد نمودن شماره پیگیری، پرینتی از کارت خود تهیه و به همراه اصل کارت ملی یا اصل شناسنامه عکس‌دار در جلسه آزمون ارائه نماید. بدیهی است داوطلبینی می‌توانند کارت شرکت در آزمون دریافت نمایند که اولاً قبلاً مراحل ثبت‌نام را به صورت کامل (شامل قسمت ورود اطلاعات و قسمت عملیات بانکی) انجام داده تحلیلگری بازار سرمایه باشند و ثانیاً عکس پرسنلی آنان مطابق عکس پرسنلی نمونه (ارائه شده در سایت اداره امور گواهی‌نامه‌ها) باشد. شرایط وکیفیت عکس‌های مورد قبول و همچنین نمونه عکس‌های غیرقابل قبول، در صفحۀ اول فرم ثبت‌نام (قسمت الصاق عکس) قابل مشاهده می‌باشد. به همراه نداشتن کارت شرکت در آزمون و مدارک شناسایی معتبر عکس‌دار در جلسه آزمون، موجب محرومیت از شرکت در آزمون خواهد شد.تحلیلگری بازار سرمایه

4- حوزه‌ها و تاریخ برگزاری آزمون:

آزمون های‌ اصول بازار سرمایه، معامله گری اوراق تامین مالی، معامله گری بورس کالا و معامله گری ابزار مشتقه در شش حوزۀ تهران، مشهد، اصفهان، تبریز، شیراز و کرمان و آزمون تحلیل گری بازار سرمایه فقط در حوزه تهران برگزار خواهد شد.
آزمون‌های اصول بازار سرمایه و تحلیل گری بازار سرمایه رأس ساعت 9 صبح روز پنج‌شنبه مورخ 06/05/1390، آزمون معامله گری اوراق تامین مالی رأس ساعت 8 صبح روز جمعه مورخ 07/05/1390، آزمون معامله گری بورس کالا رأس ساعت 11 صبح روز جمعه مورخ 07/05/90 و آزمون معامله گری ابزار مشتقه رأس ساعت 14 عصر روز جمعه مورخ 07/05/90 برگزار خواهد شد.
*: نشانی حوزه‌های آزمون طی اطلاعیۀ جداگانه متعاقباً اعلام خواهد شد.

5- شرایط شرکت در آزمون‌ها

الف- تحلیلگری بازار سرمایه آزمون اصول بازار سرمایه: مدرک تحصیلی کارشناسی یا بالاتر از دانشگاه‌ها یا مؤسسات آموزشی داخلی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری یا معادل آن‌ها یا مدرک تحصیلی از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی خارجی که توسط وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری معادل کارشناسی یا بالاتر ارزش‌گذاری شده باشد. (دانشجویان ترم آخر دورۀ کارشناسی که مدرک تحصیلی آنان حداکثر تا پایان مهرماه 1390 قابل ارائه باشد، می‌توانند در این آزمون شرکت نمایند).

ب- آزمون های معامله گری اوراق تامین مالی، معامله گری بورس کالا و معامله گری ابزار مشتقه: مدرک تحصیلی کارشناسی یا بالاتر از دانشگاه‌ها یا مؤسسات آموزشی داخلی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری یا معادل آن‌ها یا مدرک تحصیلی از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی خارجی که توسط وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری معادل کارشناسی یا بالاتر ارزش‌گذاری شده باشد.

تذکر1: توجه شود علاقه‌مندان می‌توانند به‌طور همزمان در آزمون اصول بازار سرمایه و آزمون‌های معامله‌گری (ابزار تأمین مالی، بورس کالا و ابزار مشتقه) شرکت کنند اما از آنجا که پیش‌نیاز آزمون های معامله‌گری، آزمون اصول بازار سرمایه است، افرادی که بدون قبولی در آزمون اصول بازار سرمایه، در هریک از آزمون‌های معامله گری قبول شوند، قادر به استفاده از گواهی‌نامه معامله‌گری نمی باشند.

ج- آزمون های تحلیل گری بازار سرمایه: 1- اصول بازار سرمایه 2- مدرک تحصیلی کارشناسی یا بالاتر از دانشگاه‌ها یا مؤسسات آموزشی داخلی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری یا معادل آن‌ها یا مدرک تحصیلی از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی خارجی که توسط وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری معادل کارشناسی یا بالاتر ارزش‌گذاری شده باشد، در تمامی رشته‌های تحصیلی.

تذکرمهم: برای داوطلبینی که بدون رعایت شرایط شرکت در آزمون‌ها، نمره قبولی را کسب نمایند، گواهی‌نامه صادر نخواهد شد.

6- هزینة شرکت در آزمون و نحوۀ پرداخت آن

هزینة ثبت‌نام در آزمون اصول بازار سرمایه مبلغ 000ر312 ریال، آزمون معامله‌‌گری اوراق تامین مالی، معامله‌گری بورس کالا و معامله گری ابزار مشتقه مبلغ 000ر260 ریال و آزمون تحلیل‌گری بازار سرمایه تحلیلگری بازار سرمایه مبلغ 000ر520 ریال است. پرداخت هزینۀ ثبت‌نام از دو طریق امکان‌پذیر می‌باشد.

الف- از طریق کارت بانکی یکی از بانک‌های عضو مجموعۀ شتاب: داوطلبانی که هزینۀ شرکت در آزمون را از طریق کارت شتاب پرداخت می‌نمایند، لازم است به بخش « پیگیری ثبت‌نام» مراجعه و پس از وارد نمودن شماره پیگیری، به زیربخش «ویرایش» وارد شده و قسمت «عملیات بانکی الکترونیکی» را تکمیل نمایند. برای تکمیل قسمت عملیات بانکی الکترونیکی، هر داوطلب لازم است شماره کارت، تاریخ انقضای کارت بانکی، رمز خرید اینترنتی و همچنین کدcvv2 یک کارت بانکی عضو گروه شتاب را در اختیار داشته باشد. برای اطلاع از نحوۀ پرداخت اینترنتی وجه ثبت‌نام و جزئیات آن، به راهنمای پرداخت اینترنتی (ضمیمه فرم ثبت‌نام و همچنین مندرج در راهنمای ثبت‌نام واقع درپایگاه الکترونیکی این اداره به نشانی http://reg.seo.ir) مراجعه شود. تأکید می‌شود پس از پرداخت اینترنتی، در کوتاه‌ترین زمان ممکن وضعیت ثبت‌نام مورد بررسی قرار گیرد تا در صورت بروز هرگونه مشکلی در پرداخت اینترنتی موارد اصلاح شود.

ب- از طریق واریز دستی: داوطلبینی که تمایل دارند هزینۀ شرکت در آزمون را به صورت دستی پرداخت نمایند، حساب سیبا شمارة 0106561293000 بانک ملی ایران شعبه بورس اوراق بهادار به نام شرکت اطلاع رسانی بورس (قابل واریز در کلیة شعب در سراسر ایران) برای این امر در نظر گرفته شده است که لازم است هزینۀ شرکت درهر آزمون برای هر داوطلب به صورت جداگانه پرداخت شده و سپس مشخصات فیش بانکی، در فرم ثبت‌نام و در قسمت«عملیات بانکی دستی» وارد شود . بدیهی است قطعی شدن ثبت‌نام و دریافت کارت ورود به جلسه، موکول به انجام کامل مراحل ثبت‌نام (شامل ورود اطلاعات و انجام عملیات بانکی) می‌باشد.

7- نحوه معادل سازی گواهی‌نامه‌های قبلی

8- نحوة درج اطلاعیه‌های بعدی آزمون

اطلاعیه‌های بعدی راجع به آزمون‌های فوق در سایت‌های اینترنتی زیر منتشر می‌شود.

1-http://reg.seo.ir 2- www.seo.ir 3- www.sena.ir

1- برای افرادی که عکس پرسنلی آنان مطابق با نمونه اعلام شده در تارنمای اداره امور گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای نباشد، کارت شرکت در آزمون صادر نخواهد شد. نمونه و راهنمای الصاق عکس پرسنلی به پیوست فرم ثبت‌نام ارائه خواهد شد.

2-افرادی که هزینه ثبت‌نام را به صورت اینترنتی پرداخت می‌کنند، ضروری است پس از پرداخت هزینه و قبل از اتمام مهلت پرداخت، وضعیت ثبت‌نام را بررسی کنند.

3- استفاده از ماشین حساب بلامانع است.

4- آزمون انتخاب و ثبت شده در فرم ثبت‌نام توسط داوطلب، قابل تغییر و ویرایش نمی‌باشد. به داوطلبان توصیه می‌شود که در انتخاب آزمون به هنگام ثبت‌نام، دقت کافی داشته باشند.

5- همراه‌ داشتن هر گونه وسایل اضافی(در صورت استفاده یا عدم استفاده) مانند تلفن همراه، دستگاه‌های ضبط و پخش صدا ، جزوه، کتاب و. در جلسه‌ی آزمون تخلف محسوب می‌شود. در صورتی که داوطلبان وسایل اضافی همراه داشته باشند یا به تشخیص مراقب جلسه اقدام به تقلب یا تخلف از مقررات آزمون نمایند با مواردی نظیر عدم تصحیح پاسخنامه‌ی همان آزمون و یا محرومیت از شرکت در دوره‌های بعدی روبرو خواهند شد.

6- داوطلبان باید اطلاعات مورد درخواست در فرم ثبت نام را به ترتیب از بالا به پایین تکمیل نمایند. در غیر این صورت هر گونه مسولیت به عهده داوطلب است.

7- از وارد کردن شماره ملی اشتباه اکیداً خودداری فرمایید و چنانچه شماره ملی خود را به اشباه وارد کرده و ثبت نام را تایید کرده اید از اصلاح آن خودداری نموده و برای اصلاح شماره ملی اشتباه، لازم است که شماره پیگیری، شماره ملی صحیح و نام آزمون خود را به آدرس[email protected] ارسال نمایید.

8- برای ارسال تصویر، لازم است حتماً ابتدا شماره ملی خود را به صورت صحیح وارد نموده و سپس تصویر خود را ارسال نمایید درغیر اینصورت هیچ گونه مسولیتی متوجه این سازمان نیست.

قوانين و مقررات تحليلگري بازار سرمايه

قوانين و مقررات تحليلگري بازار سرمايه

اين كتاب از جمله منابع آزمون گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه محسوب مي شود كه توسط كانون كارگزاران بورس و اوراق بهادار ايران منتشر شده است. با توجه به این که براساس قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه سال ۱۳۸۴، کلیة نهادهای مالی اعم از شرکت‌های کارگزاری، سرمایه‌گذاری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، سبدگردان‌ها، صندوق‌های بازنشستگی، شرکت‌های مادر (هلدینگ)، شرکت‌های تأمین سرمایه، مؤسسات رتبه‌بندی، پردازش اطلاعات مالی و مشاور سرمایه‌گذاری تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت می‌کنند، مطابق مقررات فعلی حاکم بر بازار سرمایه تصدی برخی از سمت‌ها در این نهادهای مالی و اعطای مجوز برخی از فعالیت‌ها به این نهادها، منوط به استخدام تعداد کافی از دارندگان این گواهی‌نامه‌ها خواهد بود. به عنوان مثال معامله گران اوراق بهادار و کالا، معامله گران قراردادهای آتی، مسئولین سبدگردانی، مدیران صندوق های سرمایه گذاری و … در شرکت های کارگزاری می بایست گواهی نامه حرفه ای مربوطه را اخذ نموده باشد.

آزمون تحلیلگری بازار سرمایه

آزمون تحلیلگری بازار سرمایه

آزمون تحلیلگری بازار سرمایه

آزمون تحلیلگری بازار سرمایه

مخاطب
این آزمون، آن دسته از علاقه‌مندان به احراز مشاغلی نظیر سمت تحلیل‌گری در شرکت­های
کارگزاری، سبدگردان و مشاور سرمایه‌گذاری هستند که باید پیش از احراز سمت، در
این آزمون شرکت نموده و موفق به اخذ گواهینامه شوند.

آزمون تحلیلگری بازار سرمایه

آزمون تحلیل‌گری بازار سرمایه

پیش نیاز: دارا بودن تحلیلگری بازار سرمایه تحلیلگری بازار سرمایه حداقل مدرک کارشناسی مورد تأیید وزارت علوم و گواهینامه اصول بازار
سرمایه

هم نیاز: ندارد.

حدنصاب قبولی: کسب هر دو شرط زیر برای قبولی در آزمون الزامی است:

الف- نمره هر درس: حد نصاب قبولی در هر درس، کسب نمره 35 از 100 می باشد.

ب- نمره کل: حد نصاب نمره کل، 50 از 100 می باشد.

ردیف

عنوان دروس

تعداد سوال

ضرایب

سرفصل

آزمون

منابع پیشنهادی

1

متون مالی و اقتصادی زبان انگلیسی

20

2

دریافت فایل

دریافت فایل تکمیلی با فرمت پاورپوینت

2

فهم و تحلیل صورت‌های مالی پیشرفته

20

4

دریافت فایل

3

مالی شرکتی پیشرفته

20

4

دریافت فایل

دوره دو جلدی کتاب مدیریت مالی نوین ترجمه
جهانخانی (نشر سمت)

4

سرمایه‌گذاری پیشرفته

آزمون تحلیلگری بازار سرمایه

20

4

دریافت فایل

کتاب
مهندسی مالی و مدیریت ریسک راعی و سعیدی (سمت)

کتاب مدیریت سرمایه‌گذاری پیشرفته راعی و پویان‌فر
(سمت)

5

اقتصاد پیشرفته

20

3

دریافت فایل

اقتصاد کلان تیمور رحمانی نشر برادران (کلیه فصول
جلد اول به جزء فصل 2 و 3 فصل اول جلد دوم)

فصل 6 و 7 اقتصاد خرد محسن نظری (نگاه دانش)

جزوه اقتصاد کلان

دریافت فایل

6

روش‌های کمی پیشرفته

20

3

دریافت فایل

دوره دوجلدی کتاب آمار و کاربرد آن در مدیریت
عادل آذر و مومنی (سمت)

جزوه آمار

دریافت فایل

7

مقررات تحلیل‌گری بازار سرمایه

20

4

دریافت فایل

دریافت فایل

مجموع سوالات: 140 سوال – زمان
پاسخگویی: 195 دقیقه

سلام من فوق دیپلم دارم اصلا توی ازمون نمیتونم شرکت کنم یا راه حلی داره؟؟

سلام، تحلیلگری بازار سرمایه حداقل مدرک کارشناسی نیاز هست

سلام خسته نباشی یک سوال داشتم اینکه بنده ارشد مدیریت مالی دارم آیا معافیت امتحان اصول اولیه بازار دارم

سلاماگه شرط معدل رو احزار کرده باشی، صرفا برای آزمون معامله گری بله

با عرض سلام و خسته نباشیداز کتاب ها و جزوات آمادگی آزمون تحلیلگری جهت مطالعه، پیشنهادتون رو میفرمایید.ضمنا مطالبی که در خصوص قوانین پیشنهاد دادید، کفایت میکنه؟؟؟با تشکر

سلامقوانین خیر باید به روز شود

با سلام.میخواستم بدونم پیش نیاز مدرک بازار سرمایه برای رشته های مدیریت مالی لازمه یا نه

سلامبا توجه به رشته شما و در صورت احراز معدل، شما برای گرفتن مدرک معامله گری نیازی به شرکت در آزمون اصول بازار سرمایه ندارید؛ در واقع مشمول شرایط معافیت هستیدولی اگه بخواهید بعدا در آزمون تحلیلگری شرکت کنید نیاز به اخذ مدرک اصول خواهید داشت.

سلام زمان ثبت نام را لطفا اطلاع دهیدمن کارشناسی حسابداری و ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی دارم بنظر شما در کدام رشته ثبت نام کنم بهتر است؟

سلامابتدا اصول رو بگیرید

سلام و عرض ادب لطفا در مورد آزمون های بازار سرمایه اطلاع رسانی کنید با تشکر

سلام، میخواستم بپرسم که آیا احتمال داره دوباره اعلام ظرفیت بشه براى ثبت نام؟ چون الان ظرفیت پره و من میخوام حتما این دوره شرکت کنم.

سلام، بله، ظرفیت آزمون تحلیل گری پر شده؛ احتمالش کم هست

سلام،دوره بعدی آزمونا کی برگزار میشه؟ بخصوص آزمون تحلیل گری؟ممنون

سلام حوالی دی و بهمن ماه 96

سلام بنده الآن میخواستم آزمون تحلیل گری رو ثبت نام کنم اما ظرفیت پر شده بود و ظرفیت خالی برای ثبت نام وجود نداشتمیخواستم ببینم شما میدونید ظرفیت ثبت نام هر دوره چقدره؟ و تحلیل گری هم فقط دو مرتبه در سال آزمون هاش برگزار میشه؟

سلام، بله متاسفانه ظرفیت آزمون های الکترونیکی محدود هست و باید از زمان اعلام، سریع تر ثبت نام کردبله دو مرتبه در سال

سلام اگه کسی امسال مرداد آزمون تحلیلیگری شرکت کنه و قبول بشه و شهریور اصول رو امتحان بده و اینم قبول بشه آیا تحلیلگریش مردود میشه؟بعصیا میگن میشه بدون اصول هم تحلیلگری رو امتحان داد به شرطی ک تا دوره بعد اصول قبول شی

سلامپیش نیاز ثبت نام و شرکت در آزمون تحلیل گری داشتن مدرک اصول بازار سرمایه هست

سلامبنده رشته اقتصاد خوندم و معدلم بالای 16 هستمیخواستم بدونم آیا برای شرکت در آزمون تحلیل گری بورس باید آزمون اصول را بدهم؟باتشکر

سلام بله، پیش نیاز ثبت نام و شرکت در آزمون تحلیل گری داشتن مدرک اصول بازار سرمایه هست

تاریخ آزمون های حرفه ای بازار سرمایه کی هستش؟؟؟؟

در وبلاگ اعلام می شود.

درجریان گذاشتن آزمون ها ومنابع

دریافت فایل

دریافت فایل

دریافت فایل

دریافت فایل

دریافت فایل

دریافت فایل

دریافت فایل

دریافت فایل

دریافت فایل

دریافت فایل

%PDF-1.4
%
1 0 obj
>/Rotate 0/TrimBox[ 0 0 396.85 595.276]/Type/Page>>
endobj
2 0 obj
>stream
ʾ>AOhr endstream
endobj
3 0 obj
>/Font>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Rotate 0/StructParents 5/TrimBox[ 0 0 396.85 595.276]/Type/Page>>
endobj
4 0 obj
>stream

&Ƙ[g-,[HAeJwEdOKy%y2,([3.iHYy?-yev%pWc&Upҥ
T[ qc+[

140,000 تومان

نویسندگان: محمد احمدی، علی ابراهیم نژاد، علی سرزعیم، طاهره حیاتی و حمید اسلامیان

این کتاب به منظور کسب آمادگی شرکت‌کنندگان در آزمون تحلیل‌گری بازار سرمایه (ازسری آزمون‌های سازمان بورس)‌ نگاشته شده است. و مبتنی بر استاندارد CFA و آخرین سرفصل‌های آزمون است.

جلد اول شامل این سرفصل‌ها است:

دانلود رایگان PDF صفحاتی از کتاب‌ آمادگی آزمون تحلیل گری بازار سرمایه (شامل فهرست)

آزمون تحلیلگری بازار سرمایه

موجود در انبار

حمید اسلامیان, طاهره حیاتی, علی ابراهیم نژاد, علی سرزعیم, محمد احمدی

آبان 93

اول

3000 نسخه

332

تابلوی بورس اوراق بهادار تهران

رحلی 21*29

978-60-6227-28-3

الهه فرج‌عصری

داریوش گل‌سرخی


هدیه ناصری
– مهر 15, 1399

سلام و عرض ادب
برای قبولی در آزمون تحلیلگری همین جلد اول کافیه یا کتاب دیگه ای هم باید خونده بشه؟؟
ممنون از پاسخگویی


مدیر سایت
– آبان 19, 1399

سلام
پیشنهاد میشه جلد دوم کتاب هم خوانده شود


آریان شبروهی
– بهمن 21, 1399

سلام و عرض خسته نباشید بابت کتاب های خوبتون. میخواستم بپرسم چه زمانی این جلد اول رو به چاپ میرسونید؟
ممنون


مدیر فروشگاه
– اردیبهشت 8, 1400

سلام جناب شیروهی
کتاب در حال حاضر موجود هست میتونید از سایت تهیه کنید.


حمیدرضا
– اسفند 18, 1399

سلام وقت بخیر. لطفا بفرمایید جلد اول چه زمانی موجود میشه و آیا خوندن این دو جلد برای قبولی در آزمون تحلیلگری سازمان بورس کافیه؟
متشکرم


حمید
– اسفند 24, 1399

این کتاب چه زمانی موجود میشه؟


مدیر سایت
– فروردین 13, 1400

سلام
این کتاب در حال حاضر موجود است و می توانید سفارش دهید.


رضا
– مهر 14, 1400

سلام وقت بخیر
آیا انتشارات آریانا قلم کتاب تست آزمون تحلیل گری بازار سرمایه رو هم داره؟ از کجا میشه نمونه سوالات جدیدش رو پیدا کرد؟


مدیر فروشگاه
– مهر 20, 1400

سلام وقت بخیر، کتاب تست این آزمون رو نداریم متاسفانه.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه شما *

نام *

ایمیل *

Δdocument.getElementById( “ak_js” ).setAttribute( “value”, ( new Date() ).getTime() );

◾ ارتباط با ما

آزمون تحلیلگری بازار سرمایه

◾ درباره ما

◾ زمان و نحوه ارسال کتاب

◾ راهنمای خرید کتاب

◾ فیلم نشست‌های کتاب

◾ نمایندگی‌های فروش

◾ همکاری با انتشارات آریاناقلم

◾ پذیرش و بررسی اثر

◾ شماره حساب‌ها

موجود در انبار

دانلود رایگان PDF صفحاتی از کتاب‌ آمادگی آزمون تحلیل گری بازار سرمایه (شامل فهرست)

بروشور کتاب‌ها

نسخه
الکترونیک
آمادگی آزمون تحلیل‌گری بازار سرمایه
به همراه
هزاران کتاب دیگر از طریق اپلیکیشن رایگان فیدیبو در دسترس است. همین حالا
دانلود کنید

معرفی کامل آمادگی آزمون تحلیل‌گری بازار سرمایه را رایگان
بشنوید

تخصص و تسلط به مباحث تئوری و عملی یکی از شروط اصلی ورود به بازارهای مالی به شمار می‌آید. به همین علت آزمون‌های استانداری برای سنجش میزان دانش افراد در بازار سرمایه طراحی شده است.

کتاب آمادگی آزمون تحلیل‌گری بازار سرمایه 1 و 2 با توضیح مباحث ضروری، اطلاعات لازم برای موفقیت در آزمون و اخذ گواهی‌نامه‌های ضروری را در اختیار مخاطب قرار می‌دهد.

آزمون تحلیلگری بازار سرمایه

کتاب آمادگی آزمون تحلیل‌گری بازار سرمایه در سال 1393 منتشر شد. این آزمون از سری آزمون‌های سازمان بورس و اوراق بهادار بوده و بر اساس استاندارد CFA تنظیم شده است.

از آنجایی که بازارهای مالی روز به روز با پیچیدگی‌های زیادی روبه‌رو می‌شود، افراد علاقمند به فعالیت در بازارهای مالی و سرمایه‌گذاری، باید مدارک حرفه‌ای این رشته را اخذ کنند. در چند سال گذشته تغییرات زیادی در نحوه‌ی برگزاری و ارائه‌ی آزمون‌ها ایجاد شده است و آن را به استانداردهای روز دنیا نزدیک کرده است. کتاب‌های آمادگی آزمون تحلیل‌گری بازار سرمایه جلد 1 و 2 یک منبع عالی برای داوطلبان این رشته محسوب می‌شود.

جلد اول کتاب آمادگی آزمون تحلیل‌گری بازار سرمایه از 4 بخش و 14 فصل به ترتیب زیر تشکیل شده است:

بخش اول: مباحث پیشرفته‌ی سرمایه‌گذاری

فصل اول: بازده

فصل دوم: ریسک

فصل سوم: ارزش گذاری سهام

فصل چهارم: ساختار زمانی نرخ سود

فصل پنجم: اوراق قرضه

فصل ششم: سایر اوراق با درآمد ثابت

بخش دوم: مباحث پیشرفته‌ در فهم و تحلیل صورت‌های مالی

فصل هفتم: مکانیسم‌ها و استانداردهای گزارشگری مالی

فصل هشتم: مسائلی در مورد صورت سود و زیان و ترازنامه

فصل نهم: مسائلی در مورد جریان وجوه نقد

فصل دهم: تکنیک‌های پیشرفته در تجزیه و تحلیل نسبت‌های مالی

بخش سوم: اقتصاد پیشرفته

فصل یازدهم: مباحث پیشرفته‌ در اقتصاد کلان

فصل دوازدهم: مباحث پیشرفته در اقتصاد خرد

بخش چهارم: لغات تخصصی مالی-اقتصادی و درک مطلب متون مالی

فصل سیزدهم: درک مطلب

فصل چهاردهم: سوالات چندگزینه‌ای

علی ابراهیم نژاد از مولفان جلد اول و دوم کتاب آمادگی آزمون تحلیل‌گری بازار سرمایه است. او دانش آموخته‌ی رشته‌ی مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی شریف است. ابراهیم نژاد تحصیلات خود را در مقطع کارشناسی ارشد، در رشته‌ی اقتصاد تدریس دوره‌های اقتصاد و ابزارهای مشتقه آمادگی آزمون CFA در موسسه آریانا، اقتصاد خرد، اقتصاد، مدیریت مالی، روانشناسی بازارها و نهادهای مالی در مجتمع فنی تهران اشاره کرد.

علی سر زعیم از دیگر مولفان این اثر در سال 1354 در تهران به دنیا آمد و تحصیلات خود را در رشته‌ی مهندسی مکانیک دانشگاه شریف به پایان رساند. او برای ادامه‌ی تحصیلات در رشته‌ی برنامه ریزی اقتصادی به ایتالیا رفت و دکترای اقتصاد خود را از دانشگاه میلان دریافت کرد.

اقتصاد خرد به تحلیل رفتار عاملین اقتصادی یعنی خانوارها و بنگاه‌ها در یک با خاص می‌پردازد. به عنوان مثال رفتار خانوارها به عنوان مصرف کننده و بنگاه‌ها به عنوان تولیدکننده در بازار کفش، یا بازار درمان یا بازار آموزش عالی، و یا بازار محصولات هنری در اقتصاد خرد تحلیل می‌شود اما در اقتصاد کلان، واحد تحلیل موجودیتی بزرگ‌تر از یک بازار خاص است و معمول تحلیل‌ها در سطح کشور انجام می‌شود. در اقتصاد کلان، مجموع فعالیت همه خانوارها؛ بنگاه‌ها و بازارها مورد تحلیل قرار می‌گیرد. حال که تحلیل در سطحی بزرگ‌تر کلان‌تر صورت می‌گیرد طبیعی است که از تعابیر و اصطلاحات خاصی باید استفاده کرد

اولین مفهوم مورد نیاز، مفهوم تولید کلان است. مقصود از تولید کلان، ارزش همه کالاها و خدمات تولیدی در اقتصاد در یک بازه‌ی زمانی مشخص (معمولا یک سال) است. درآمد کلان به مجموع درآمد کلیه عوامل تولید مورد استفاده در ارائه‌ی کالا و خدمات در آن بازه زمانی است.

هزینه کلان کل هزینه صرف شده روی کالاها و خدمات تولید شده در اقتصاد در آن بازه زمانی است. لذا هزینه کلان باید با تولید کلان و درآمد کلان برابر گردد.

تولید ناخالص داخلی (GDP) ارزش بازاری همه کالاها و خدمات نهایی تولید شده در اقتصاد در یک بازه زمانی را اندازه‌گیری می‌کند. این متغیر مجموع درآمد همه خانوارها، همه شرکت‌ها و دولت در یک اقتصاد را اندازه می‌گیرد. همچنین می‌توان تولید ناخالص داخلی را از جمع زدن ارزش افزوده کلیه فعالیت‌های صورت گرفته در اقتصاد محاسبه کرد. می‌توان دید که هر سه روش فوق به یک عدد منتهی می‌شوند. شایان ذکر است که اقلام ساخته شده در سال قبل، رشد قیمت دارایی، اقلام غیر بازاری نظیر آشپزی در خانه یا نگهداری باغچه خانه، اقلام مبادله شده در اقتصاد زیرزمینی، اقلام غیرقانونی تولید و مبادله شده نظیر مواد مخدر در محاسبه تولید ناخالص داخلی به حساب نمی‌آید.

همان‌طور که می‌دانیم ارزش کالاها و خدمات از حاصل‌ ضرب قیمت در میزان تولید به دست می‌آید. حال رشد تولید ناخالص داخلی می‌تواند ناشی از رشد قیمت باشد و یا ناشی از رشد تولید کالا و خدمات و یا ناشی از رشد هردو. ازاین‌رو تولید ناخالص داخلی که از ضرب قیمت کالا و خدمات امسال در میزان کالا و خدمات ایجاد شده به دست می‌آید را تولید ناخالص داخلی اسمی می‌گویند. برای اينکه اثر رشد قیمت‌ها را از رشد تولید ناخالص داخلی حذف کنند. محاسبه تولید ناخالص داخلی را بر حسب قیمت‌های یک سال مبنا انجام می‌دهند. به این ترتیب تولید ناخالص داخلی واقعی یا حقیقی به دست می‌آید.

پکیج آموزش هنر تحلیل گری در بازار سرمایه (11 دوره)

برای معامله کردن در بازارهای مالی اعم از بورس، سهام، کالا، قلزات،انرژی، سکه . حتی کریپتوکارنسی (رمزارزها) در بازارهای داخلی و تحلیلگری بازار سرمایه بین المللی بایستی با دانش تحلیل گری در بازار آشنایی داشته باشید. اما چگونه ؟ در این پکیج به شکلی کاربردی با دانش تحلیل گری در بازار سرمایه آشنا می شوید.

مدرس این دوره دکتر علی محمدی مدرس و تحلیل گر نام آشنای بازار سرمایه و نویسنده بیش از 25 عنوان کتاب بازار سرمایه می باشند (کلیک کنید).

پکیج آموزش هنر تحلیل گری در بازار سرمایه (11 دوره)

معرفی

فرقی نمی کند که تازه شروع کرده اید یا اینکه سالهاست در بازارهای مالی فعالیت دارید. در چه کسب وکاری مشغول هستید، رشته تحصیلی تان چیست؟ …

برای معامله کردن در بازارهای مالی در بازارهای مالی اعم از بورس، سهام، کالا، قلزات،انرژی، سکه . حتی کریپتوکارنسی (رمزارزها) در بازارهای داخلی و بین المللی بایستی با دانش تحلیل گری تحلیلگری بازار سرمایه در بازارهای سرمایه آشنایی داشته باشید. اما چگونه ؟

پکیج حاضر

در این مجموعه به شکلی کاربردی می توانید به اهداف زیر دست یابید:

آشنایی با دانش تحلیل گری در بازارهای سرمایه اعم از بورس، سهام، کالا، ارز، فیوچرز، سکه آتی، فرابورس، رمزارز (کریپتوکارنسی) و .. هر بازاری که در آن نمودارهای قیمت ناشی از عرضه و تقاضا وجود دارد .
اینکه چگونه کف و سقف های قیمت را بشناسید؟
چگونه بهترین نقاط بازگشتی (PRZ) را بشناسید؟
چگونه نقاط جادویی ایکس پوینت (X Point) را در بازار پیدا نمایید؟
کجای بازار هستید و مسیر بعدی بازار به کدام سمت است؟
بر اساس استراتژی های معاملاتی در روند باقی بمانید؟
مباحث روانشناسی در حرفه معاملاتی و تکنیک های بهبود آنها
آموزش مقدماتی امواج الیوت
صفر تا صد امواج الیوت
آموزش کاربردی امواج الیوت
امواج الیوت پیشرفته

در این مجموعه قابل دسترس است

دانش تحلیل گری

تحلیل فنی یک تکنیک در بازار های مالی است که برای پیش بینی جهت گیری قیمت های اوراق بهادار در آینده از طریق بررسی داده های آماری گذشته بازار خصوصا در مورد قیمت انجام می شود.

تحلیل فنی در حالت محض ، با فرض اینکه قیمت و حجم مهمترین و مرتبط ترین عامل ها برای تعیین جهت گیری آینده و تحلیلگری بازار سرمایه عملکرد یک نماد هستند ، فقط رفتار واقعی قیمت ها را مورد توجه قرار می دهد .

اهمیت تحلیل

درک مفاهیم تکنیکال برای معامله‌گران و کلیه کسانی که علاقه‌مند به تحلیل بازارهای سرمایه هستند، از ضروریات است چرا که تحلیل تکنیکال در واقع الفبای علم تحلیل در بازارهای مختلف مالی اعم از سهام، کالا، ارز ، رمز ارز (کریپتوکارنسی) و … محسوب می‌شود.

از این رو با بهره گيري ازمعتبرترين و در عين حال جديدترين منابع تحلیل تکنیکال، دوره كامل و كاربردي “آموزش هنر تحليل گري در بازارهای سرمایه ” طراحي شده است. اطلاعات بیشتر….

محتویات

این بسته آموزشی شامل موارد زیر می باشد که برای مشاهده سرفصل هر یک از آنها بر روی قسمت اطلاعات بیشتر در زیر هر عنوان کلیک کنید:

نمونه آموزش

فیلم آموزشی از مثال های معاملاتی مربوطه رادر زیر ببینید:

اطلاعات تکمیلی :

ویژگی نسخه دانلودی : بلافاصله بعد از اتمام خرید نسخه دانلودی می توانید پکیج مورد نظر را دانلود نمایید و بعد از دریافت کد فعال سازی بر روی یک سیستم ویندوزی (رایانه شخصی یا دسکتاپ) آن را فعال نمایید.

از جمله مزایای این شکل ماندگاری بیشتر نسبت به دی وی دی است چرا که امکان خراب شدن محتویات آموزشی به دلیل خراش و آسیب های احتمالی دی وی دی وجود ندارد. ضمن اینکه افراد خارج از کشور نهایت تا 24 ساعت می توانند به بسته آموزشی دسترسی داشته باشند. دقت داشته باشید که نسخه دانلودی نیز فقط بر روی یک سیستم قابل فعال سازی است. فرم دانلودی برای افراد زیر مناسب است:

  • ساکنین خارج از کشور
  • دارندگان رایانه شخصی فاقد دی وی رام (سیستم ویندوزی)
  • دارندگان تبلت ویندوزی
  • افرادی که برای دریافت بسته عجله دارند.

  ویژگی نسخه فیزیکی : نسخه فیزیکی پکیج های آموزشی (دی وی دی مالتی مدیا) بعد از آماده سازی 24-28 ساعته و با توجه به نوع حامل انتخابی شما، ارسال می شود و شما می توانید بعد از دریافت کد فعال سازی آن را بر روی یک سیستم ویندوزی (رایانه شخصی یا دسکتاپ) فعال نمایید.

  محدودیت : شما هر بسته آموزشی را فقط در 1 رایانه ویندوزی (PC یا نوت بوک) به صورت نامحدود می توانید فعال و استفاده کنید (حتی با تغییر ویندوز هم مشکلی پیش نمی آید اما در صورتی که سخت افزار سیستم (مادربورد و سی پی یو) تغییر کند پکیج غیرفعال می شود. ).

  برای فعال سازی بسته می توانید با استفاده از شماره سریالی که در اختیارتان قرار می گیرد به 4 صورت اتوماتیک، تلفن گویا، پیامک و به صورت دستی (ورود به سایت مای چارت) اقدام کنید (نحوه فعال سازی و سوالات مربوطه را اینجا ببینید ).

  دقت داشته باشید که این بسته آموزشی به صورت مجزا و با فناوری خاصی تهیه، کنترل و منتشر شده است که در صورت هر گونه کپی‌برداری یا تکثیر، اطلاعات نسخه اصلی غیرقابل استفاده می‌شود. لذا ضمن استفاده صحیح آن، از هر گونه تکثیر و کپی‌برداری خودداری فرمایید ضمن اینکه سریال فعال سازی خود را در اختیار هیچ کس قرار ندهید.

  مسئولیت غیرقابل استفاده شدن بسته آموزشی با خود شماست.

  هر کاربر برای طرح سوالات و اشکالات آموزشی خود می تواند به مدت 2 ماه از زمان فعال سازی پکیج از خدمات رایگان پشتیبانی مای چارت فروم بهره مند گردد. برای اطلاع از نحوه پشتیبانی اینجا را ببینید.

  ایشان دانش آموخته دانشگاه شهيد بهشتي و عضو هیأت علمي دانشگاه می باشند که از ایشان تاکنون بیش از 25 عنوان کتاب در حوزه تحلیل در بازار سرمایه منتشر شده است. براي مشاهده اطلاعات بيشتر ابنجا كليك نماييد.

  نکته:

  1- بعد از بررسی کامل بسته را سفارش دهید. چون بعد از ارسال به هیچ عنوان پس گرفته نمی شود.

  2- تخفیف سفارش تعداد : مراکز آموزشی ، کارگزاری ها، بانک ها و… که درخواست خرید گروهی را دارند می توانند از تخفیف گروهی برخوردار شوند.

  برای ثبت نظرات، پرسش ها، انتقادات و پیشنهادات خود بر روی تصویر زیر کلیک کنید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.