اصطلاحات بورس ایران


ابلاغ دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی

«دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی» پس از تصویب در شورای پول و اعتبار توسط بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شد.

به گزارش بازار به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی وفق ماده (۲) «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» و ماده (۳۱) «قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار»، تدوین و به تصویب شورای پول و اعتبار رسید.

دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی
ماده ۱- در این دستورالعمل، واژه‌ها و اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
۱-۱- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛
۱-۲- مؤسسه اعتباری: تمامی بانک‌های دولتی و غیردولتی و مؤسسات اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارند؛
۱-۳- قرارداد تسهیلات: عبارت است از قراردادهای تسهیلات که در قالب عقود بانکی موضوع تبصره ذیل ماده (۳) قانون عملیات بانکی بدون ربا و اصلاحات و الحاقات بعدی آن به تسهیلات گیرنده پرداخت می‌شود.
۱-۴- قرارداد وابسته:عبارتست از قرارداد ضمانت تسهیلات، توثیق (ترهین مال به نفع مؤسسه اعتباری) و ارزیابی وثایق، امهال مطالبات مؤسسه اعتباری، اقرار تسهیلات‌گیرنده راجع به میزان بدهی و سایر موارد پیرامون تسهیلات اعطایی، تهاتر، صلح، رضایت‌نامه و هرگونه توافقات مرتبط با تسهیلات اعطایی بین مؤسسه اعتباری و تسهیلات‌گیرنده، ضامن یا راهن؛
۱-۵- تسهیلات‌گیرنده: طرف قرارداد مؤسسه اعتباری در قرارداد تسهیلات؛
۱-۶- متعهدین قرارداد تسهیلات: اعم از تسهیلات‌گیرنده و سایر اشخاصی که در نتیجه‌ی قرارداد تسهیلات یا قرارداد وابسته، ملزم به ایفای تعهد در برابر مؤسسه اعتباری می‌باشند از قبیل ضامن یا راهن.
ماده ۲- تا زمان پیاده‌سازی سامانه‌های بانکی موضوع ماده (۵)، مؤسسه اعتباری مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ انعقاد قرارداد، ترتیبی اتخاذ نماید تا متعهدین قرارداد تسهیلات بتوانند با ورود به صفحه‌ی شخصی خود در درگاه مؤسسه اعتباری، به تصویری از نسخه‌ی کاغذی قرارداد تسهیلاتی و قرارداد وابسته‌ی مربوطه، دسترسی داشته باشند.
ماده ۳- در صورت درخواست متعهد تسهیلات، شعبه‌ی ذی‌ربط مؤسسه اعتباری مکلف است تصویر معتبری از نسخه‌ی کاغذی قرارداد تسهیلات یا قرارداد وابسته‌ی متعلق به متعهد قرارداد تسهیلات را به وی تحویل داده و پس از دریافت رسید مربوط به تحویل تصویر قرارداد به درخواست‌کننده، رسید مزبور را در پرونده‌ی مربوط به تسهیلات اعطایی در شعبه، نگهداری نماید.
ماده ۴- در خصوص قراردادهای تسهیلاتی که حداکثر ظرف سه سال قبل از تاریخ لازم‌الاجرا شدن ماده (۳۱) الحاقی به «قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار» (بیست و هشتم اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱) تسویه شده‌اند، مؤسسه اعتباری باید ترتیباتی را فراهم نماید تا در صورت ارائه‌ی درخواست از سوی تسهیلات‌گیرنده یا سایر متعهدین تسهیلات مبنی بر دریافت نسخه‌ی مکتوب و مستندی از قرارداد تسهیلات و قرارداد وابسته به انضمام اطلاعات کاملی از تسهیلات مزبور از جمله میزان دقیق و تفکیک‌شده‌ی بدهی پرداختی توسط تسهیلات‌گیرنده در قالب جدول اقساط و مانند آن، درخواست مزبور در شعبه‌ی طرف قرارداد، ثبت و اجرا گردد.
ماده ۵- مؤسسه اعتباری موظف است حداکثر تا تاریخ بیست و هشتم اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲، در چارچوب این دستورالعمل، سامانه‌های بانکی را به نحوی ایجاد، پیاده‌سازی و یا توسعه دهند که هر تسهیلات‌گیرنده بتواند به اطلاعات مربوط به قرارداد تسهیلات و قرارداد وابسته، دسترسی کامل داشته باشد.
ماده ۶- پس از انقضای مهلت مذکور در ماده (۵)، دریافت هرگونه وجه مرتبط با تسهیلات توسط مؤسسه اعتباری از قبیل اصل و سود تسهیلات، کارمزد تسهیلات، وجه التزام تأخیر تأدیه‌ی اصطلاحات بورس ایران دین، هزینه‌ی کارشناسی برای ارزیابی وثیقه یا مال یا پروژه‌ی موضوع تسهیلات و غیر آن‌ها، صرفاً در قالب قرارداد درج‌شده در سامانه‌ی موضوع ماده (۵) قابل انجام است.
ماده ۷- پس از انقضای مهلت مذکور در ماده (۵)، محاسبات مبتنی بر اطلاعات مندرج در سامانه الکترونیکی قراردادهای تسهیلات، مبنای امور مربوط به قرارداد از قبیل تعیین میزان بدهی، تسویه حساب، مطالبه‌ی وجه موضوع بدهی از تسهیلات‌گیرنده، تهاتر بدهی، امهال قرارداد تسهیلات و ارائه‌ی دادخواست مطالبه‌ی وجه موضوع بدهی به مراجع ذی‌صلاح است.
تبصره- این حکم مانع از اختیارات مقام قضایی برای رسیدگی به اختلافات طرفین در خصوص مواردی از قبیل میزان بدهی تسهیلات‌گیرنده نیست.
ماده ۸- در صورت تخطی در مؤسسه اعتباری از مفاد این دستورالعمل، بانک مرکزی از طریق هیأت انتظامی بانک‌ها اقدامات انتظامی موضوع ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور و ماده (۱۴) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، به شرح زیر را در مورد مؤسسه اعتباری مربوط و همچنین مدیران متخلف علاوه بر مجازات‌های موضوع تبصره (۴) ماده (۳۱) الحاقی به "قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار" اعمال می‌نماید:
۸-۱- تذکر کتبی؛
۸-۲- تعلیق موقت مجوز بخشی از فعالیت برای مدت معین و یا لغو مجوز فعالیت؛
۸-۳- اعمال محدودیت یا ممنوعیت پرداخت پاداش و مزایای مدیران؛
۸-۴- سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره؛
۸-۵- پرداخت جریمه نقدی.

برگزاری دوره آموزشی بلد محلی در قشم

برگزاری دوره آموزشی بلد محلی در قشم

سرپرست مدیریت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم از برگزاری دوره آموزشی راهنمای محلی ( بلد بومی) در جزیره خبر داد.

ایوب زارعی با اعلام این خبر گفت: دوره آموزشی بلد محلی با هدف آموز مهارت و توان‌افزایی علاقمندان و راهنمایان گردشگری برگزار شد.

وی ادامه داد: فراگیران این دوره 10 سرفصل آموزشی از جمله مفاهیم و اصطلاحات میراث فرهنگی و گردشگری، قوانین و مقررات مربوط به حفظ میراث، جغرافیای جهانگردی و اکوتوریسم و جاذبه های تاریخی و میراث فرهنگی را فراگرفتند.

به گفته زارعی، آشنایی با فنون راهنمای تور، تاریخ و فرهنگ اقوام، اصطلاحات انگلیسی در زمینه گردشگری، صنایع دستی، بهداشت سفر و کمک‌های اولیه و آموزش عملی اجرای تور از دیگر مباحث ارائه شده در این دوره آموزشی است.

سرپرست مدیریت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم یادآور شد: در دوره بلد بومی قشم 96 داوطلب هریک در 70 ساعت شامل 62 ساعت آموزش نظری و یک سفر نیم‌روزه سرفصل‌‌های پیش گفت را آموزش می‌بینند.

وی افزود: دوره‌های راهنمای محلی تحت نظارت این مدیریت با هدف ارتقای صنعت سبز گردشگری و کمک به تسریع فرآیند جهانی شدن جزیره قشم برگزار می‌شود و در پایان هریک از افراد شرکت کننده گواهی‌نامه معتبر دریافت می‌کنند.

همکاری استارباکس با شبکه پالیگان

استارباکس ، برند معروف قهوه، اکنون با بلاک چین پالیگان برای ایجاد تجربه Web۳ که اخیراً رونمایی شده است، شریک شده است.

همکاری استارباکس با شبکه پالیگان

اقتصاد آنلاین – مهرداد فرامهر؛ از طریق این ابتکار جدید، مشتریان و کارگران برنامه جوایز استارباکس در ایالات متحده قادر خواهند بود تمبرهای کلکسیونی دیجیتال را در قالب NFT جمع آوری و خریداری کنند.

تمبرها دارای آثار هنری شناخته شده استارباکس هستند که به طور مشترک توسط هنرمندان خارجی و شرکای استارباکس تولید شده است. تمبرهای نسخه محدود را می توان با کارت اعتباری خریداری کرد.

در نتیجه، هیچ کیف پول بیت کوین یا کریپتو ضروری نخواهد بود و استارباکس این را به موقعیت سرگرم کننده و ساده ای برای اعضا تبدیل می کند تا از این فناوری جدید استفاده کنند و ادعای وفاداری به استارباکس را داشته باشند.

کاربران استارباکس برای تعامل با تجربه Starbucks Odyssey با استفاده از اعتبار پاداش فعلی خود به برنامه وب وارد می شوند.

پس از آن، کاربران می توانند در فعالیت های مختلفی شرکت کنند که توسط استارباکس به عنوان "سفرها" شناخته می شود، مانند بازی های تعاملی یا تکمیل کارهایی که دانش آنها را در مورد استارباکس یا قهوه به طور کلی گسترش می دهد. اعضا می‌توانند با تکمیل این ماجراجویی‌ها (توکن‌های غیرقابل تعویض) گنجینه‌های دیجیتال اولیه را در قالب NFT به دست آورند. با این حال، Starbucks Odyssey از اصطلاحات فنی خودداری می‌کند و از این مجموعه‌های اصطلاحات بورس ایران NFT به عنوان «مهر سفر» یاد می‌کند.

مجموعه ای از NFT های نسخه محدود نیز در برنامه وب Starbucks Odyessy فروخته می شود که با دستگاه های تلفن همراه سازگار است.

به گفته این شرکت، این انتخاب ها هنوز در حال انجام است، بنابراین هنوز آماده نیستند که هزینه NFT های خود را فاش کنند یا اینکه در زمان راه اندازی چه تعداد در دسترس خواهد بود.

با این حال، تمبرهای مختلف NFT بر اساس کمیاب بودن ارزش متفاوتی دارند و می‌توانند توسط اعضای Starbucks Odyessy در بازار خریداری یا معامله شوند و مالکیت آنها در بلاک چین تأیید شود.

عاشقانه‌های یک گزارشگر کشتی

هادی عامل از گزارشگران حرفه‌ای ورزش کشتی است. او ثانیه به ثانیه مسابقات کشتی را آن‌قدر با هیجان گزارش می‌کند که نفس‌ها در سینه حبس می‌شود. درضمن بسیاری از ایرانی‌ها با صدای این گزارشگر یاد گرفته‌اند بارانداز، فن کمر، زیرگیری و. چیست و چه امتیازی دارد.

عامل با اصطلاحات خودساخته‌اش به استقبال شیرمردان ایرانی می‌رود و جملاتش را این‌گونه می‌سازد: «دلاورمردی از خطه پهلوان‌خیز (یکی از نقاط ایران)، بزرگی می‌کنه در آوردگاه المپیک، یک امتیاز شیرین و دلچسب رو برای ما به ارمغان میاره، دستان پرتوان کشتی‌گیر ما روی حریف کار می‌کنه، چغر اصطلاحات بورس ایران بد بدن، سالن را به غوغاکده‌ای تبدیل می‌کند، کشتی بلد، شیر مادرت حلالت باد، خدا قوت پهلوان و. » او همیشه در گزارش کشتی حریف را به ماری زخمی تشبیه می‌کند که بدن زهرداری دارد. این‌گونه است که مسابقات کشتی شبیه یک فیلم سینمایی مهیج می‌شود. سابقه گزارشگری هادی عامل به ۳۸سال قبل برمی گردد؛ همان زمانی که خبری از دستگاه‌های گیرنده تلویزیون رنگی نبود و او مجبور بود بگوید: کشتی‌گیری که با دوبنده کمرنگ در سمت راست صفحه مشاهده می‌فرمایید. عامل بیشتر واژه‌ها و جملاتی که در گزارش‌هایش به کار می‌برد را احساساتش به او می‌گوید. او به دلیل خلق و خوی خاص و گزارش‌های درخشانش یکی از محبوب‌ترین مجریان ورزشی صداوسیماست. با او گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که این روز‌ها در صربستان حضور دارد و مسابقات کشتی قهرمانی جهان۲۰۲۲ را برای شبکه ورزش سیما گزارش می‌کند.

از فضای مسابقات و گزارشگری در صربستان برایمان بگویید که چرا امسال نتایج خوبی از مسابقات کشتی فرنگی نگرفتیم. ارزیابی شما از مسابقات چیست؟


آقای لالوویچ، رئیس اتحادیه جهانی کشتی اهل صربستان بوده و سال گذشته، مسابقات امید که زیر ۲۳سال است در این کشور برگزار شده و میزبانی زیادی داشتند. در مجموع، صربستانی‌ها از همه لحاظ میزبانی بسیار خوبی دارند. سالن مسابقات یک سالن بزرگ است که ۱۸هزار نفر ظرفیت دارد و همه چیز از جمله نورپردازی، صوت و اینترنت خیلی خوب است. مردم توقع بیشتری از کشتی فرنگی داشتند. در چهار وزن اول نتوانستیم نتیجه خوبی بگیریم و در چهار وزن دوم کمی بهتر بود (یک نقره و یک برنز). درخصوص این‌که چرا امسال مانند سال گذشته نتیجه نگرفتیم باید بگویم سطح مسابقات امسال بالاتر است. سال گذشته دو ماه بعد از المپیک بود و تنها سالی بود که در سال المپیک مسابقات جهانی برگزار می‌شد و این باعث شد در آنجا نتیجه بهتری بگیریم، اما امسال سطح مسابقات بالاست و بچه‌های ما نتوانستند در اندازه‌های خودشان ظاهر شوند یا این‌که توقعشان بیشتر از این‌ها بود. در مجموع مردم از کشتی فرنگی توقع بیشتری داشتند. سال گذشته چهار مدال طلا کسب کردیم، ولی امسال تاکنون بچه‌ها نتوانستند خوب ظاهر شوند و تحت هیچ شرایطی قهرمانی به ما نمی‌رسد، چون خیلی عقب هستیم.


با این‌که نتایج چندان رضایت‌بخشی کسب نکردیم، اما این موضوع در صدای گزارشگری شما مشهود نیست و همچنان با امید مسابقات را گزارش می‌کنید؟


راستش من همیشه سعی می‌کنم به گونه‌ای گزارش کنم که امید را به واسطه گزارش‌های تلویزیونی‌ام به مردم منتقل کنم. خدا را شکر می‌کنم صدایم به دل مردم نشسته، زیرا وظیفه سنگینی روی دوشم هست که همیشه خوب گزارش و بتوانم مردم را شاد کنم. همیشه با هیجان و عشق مسابقات را گزارش می‌کنم و مطالعه همیشه اولویت زندگی‌ام است. تلاش می‌کنم تا بتوانم بهترین گزارش‌ها را ارائه کنم و هیچ‌وقت راضی نمی‌شوم. اگر بگویم خوب هستم نقطه توقف من است و سعی می‌کنم همیشه نسبت به گذشته بهتر کار کنم؛ بنابراین با عشق و برای دل مردم گزارش می‌کنم. یک رابطه عاطفی بین من و مردم در این ۴۰ سال به وجود آمده که بسیار برایم مهم و ارزشمند است و این را لطف خدای مهربان می‌دانم. در صربستان هم تلاش می‌کنم با انرژی گزارش کنم و به مردم انرژی مثبت دهم.


با توجه به رفاقتی که میان شما و کشتی‌گیران وجود دارد، وقتی کشتی‌گیری، اصطلاحات بورس ایران مسابقه را می‌بازد چه واکنشی نسبت به او دارید؟


حتما بچه‌ها را دلگرم می‌کنم و اصلا به دنبال حاشیه نیستم و اگر یک کشتی‌گیر بد کشتی بگیرد، می‌گویم اتفاقی است که افتاده و روز شما نبوده و کشتی از دستانت خارج شده است. ذات کشتی همین است، حتی اگر کشتی‌گیر ببازد. در گزارشم سعی می‌کنم مردم را دلداری دهم. وقتی بچه‌ها کشتی می‌گیرند و حتی بعد از کشتی گرفتن، با بچه‌ها و مربیان هستم و با آن‌ها صحبت می‌کنم و تلاشم این است که دلداری دهم و کمک کنم برای اعتلای کشتی و ورزش کشورمان. برای این‌که مردم را شاد کنیم، پیروزی‌های ورزش بسیار ارزشمند است و این پیروزی‌ها می‌تواند غرور ملی مردم را بالا ببرد، آن‌ها را شاد کند و امید را در دلشان زنده کند؛ بنابراین سعی می‌کنم با کشتی‌گیران که با هم رابطه عاطفی داریم و هر دو طرف یکدیگر را دوست داریم، آن‌ها را نیز به شکلی دلگرم کنم و به آنان روحیه دهم.


اما در حال حاضر، تصاویر مسابقات را که از صربستان مشاهده می‌کنیم، این حس را داریم که وقتی شما سمت کشتی‌گیران فرنگی می‌روید و می‌خواهید با آن‌ها گپ و گفت داشته باشید، خیلی تمایل ندارند این اتفاق بیفتد. آیا اختلافی وجود دارد؟


دلیل این که بچه‌ها کم مصاحبه می‌کنند، این است که خسته هستند و استرس دارند. در ضمن این موضوع به خودشان برمی‌گردد که مصاحبه نمی‌کنند، چون مردم می‌خواهند صحبت‌های آن‌ها را بشنوند؛ بنابراین وقتی مصاحبه نمی‌کنند این فرصت را از خودشان می‌گیرند و شاید زیاد جالب نباشد. در کل فکر می‌کنم به خاطر استرسی است که دارند وگرنه ما با کسی اختلاف نداریم و آن‌ها هم با ما اختلافی ندارند.


با توجه به این‌که مسابقات کشتی آزاد از روز پنجشنبه شروع می‌شود، این مسابقات را شما از آنجا گزارش می‌کنید یا از تهران؟

کشتی‌گیران کشتی آزاد تازه رسیده‌اند و روز پنجشنبه مسابقات‌شان شروع می‌شود و کشتی‌های مقدماتی حسن یزدانی است. پیش‌بینی می‌شود یزدانی به فینال برود و روز جمعه فینالش با تیلور باشد. به نظرم حسن یزدانی این رقابت را می‌برد. ما رقابت سختی با آمریکایی‌ها داریم و آمریکایی‌ها شش مقام قهرمانی جهانی و المپیک دارند و گروه‌شان به شکلی از ما باتجربه‌تر و پرستاره‌تر است. گروه ما جوان است و غیرت و تعصب ایرانی دارد. امیدوارم بتوانیم آن‌ها را شکست دهیم و قهرمان شویم، ولی کاری سخت، اما با ارزش است.

پیروزی هموطنان

عامل در پاسخ به این سوال که چرا کشتی‌های مقدماتی بیشتر از تهران گزارش شد و شما تعداد محدودی از کشتی‌های فرنگی را گزارش کردید، می‌گوید: کشتی‌های مقدماتی را به خاطر مسائل فنی، همکارانم از ایران گزارش می‌کنند و من فقط رده‌بندی و فینال‌ها را گزارش می‌کنم. رده‌بندی اول مشکل فنی بود که نشد گزارش کنند و کشتی رده‌بندی علیزاده بود که گزارش کردم و متاسفانه باخت و نیمه‌نهایی را که برد برای گرایی گزارش کردم. برنامه این‌گونه است که صبح همکارانم از ایران گزارش می‌کنند و بعدازظهر من رده‌بندی، نیمه‌نهایی و فینال را برای شبکه سه گزارش می‌کنم. امیدوارم گزارش من همراه با پیروزی‌های هموطنان‌مان باشد و بتوانند دل مردم را شاد کنند.

هوشنگ مرادی کرمانی در مراسم رونمایی مطرح کرد؛ نوشتن «بچه‌های قالی‌باف‌خانه»باعث شد به سیاه نمایی متهم شوم

 نوشتن «بچه‌های قالی‌باف‌خانه»باعث شد به سیاه نمایی متهم شوم

مرادی کرمانی در رونمایی از کتاب صوتی «بچه‌های قالی‌باف‌خانه» گفت: رژیم پهلوی حاضر به چاپ این اثر نمی‌شد و تا مدتی پس از انقلاب هم چاپ نمی شد و همه مرا متهم به سیاه‌نمایی می‌کردند.
به گزارش الف کتاب، به نقل از مهر، آئین رونمایی از کتاب صوتی «بچه‌های قالی‌باف‌خانه» نوشته هوشنگ مرادی کرمانی نویسنده اثر، نادر فلاح گوینده و پیروز ارجمند آهنگساز آن، محمدقاسم لیماصالح رامسری مدیر انتشارات معین (ناشر نسخه چاپی کتاب)، اسدالله امرایی، داریوش کاردان، زهرا سعیدی، رضا خضرائی (گوینده رادیو)، حسن علیکرمی (بازیگر و گوینده)، بهنام کلاه‌بخش (آهنگساز)، حسین مسعودی آشتیانی (مترجم) و… حضور داشتند.

نظری در ابتدای صحبت خود ضمن تاکید بر تأثیرگذاری این نویسنده بر ذهن نوجوانان گفت که وقتی در مقطع راهنمایی تحصیل می‌کرد، معلم زبان انگلیسی‌ای داشته که نمی‌توانسته این درس را آموزش بدهد و به جای آن کتاب «شما که غریبه نیستید» را اصطلاحات بورس ایران برای دانش‌آموزان می‌خوانده است! همین امر سبب اخراج او از مدرسه شده اما دست‌کم اسباب آشنایی بچه‌ها را با یک نویسنده مهم فراهم کرد.

فاطمه محمدی، مدیر انتشارات نوین کتاب گویا، ضمن خوشامدگویی به همه مهمانان و قدردانی بابت فرصت تولید کتاب‌های صوتی از آثار هوشنگ مرادی کرمانی به شکل اختصاصی در این مؤسسه، گلایه‌ای را نیز مطرح کرد و گفت: بیش از ۱۵ سال است که اصطلاحات بورس ایران مشغول به کار تولید کتاب صوتی هستیم و تاکنون حتی یک نفر از مسئولان و مقامات دولتی هیچ گونه توجهی به این انتشارات نشان نداده و بستری از دلگرمی را فراهم نکرده‌اند اما ما با تکیه بر حضور همدلانه مخاطبان همچنان به راه خود ادامه می‌دهیم.

رامسری، مدیر انتشارات معین نیز گفت: تعجب می‌کنم که نوین کتاب گویا با چه دل و جرأتی به سراغ تولید نسخه صوتی کتاب «بچه‌های قالی‌باف‌خانه» رفته است، چراکه محتوای کتاب بسیار سنگین است و روایت آن جرأت زیادی می‌طلبد. این کتاب درباره زندگی تلخ کودکانی است که روزگارشان با رنج آمیخته بود.

وی زبان فارسی را معجزه قرون نامید و گفت: «هوشنگ مرادی کرمانی باعث جلوه‌گری بیشتر این اعجاز شده است. او یک کتاب بسیار غم‌انگیز را با شیرینی اصطلاحات و ضرب‌المثل‌های فارسی در هم آمیخته اصطلاحات بورس ایران است و خانم محمدی نیز به زبان فارسی خدمت بزرگی کرده که کتاب صوتی «بچه‌های قالی‌باف‌خانه» را منتشر کرده تا قدمی برای بیشتر شنیده شدن این قصه برداشته باشد.

پیروز ارجمند، آهنگساز کتاب نیز با تأکید بر کرمانی بودن اصالت خود به مرور خاطرات کودکیش پرداخت و گفت: هرگز فکر نمی‌کردم روزی آهنگساز کتاب نویسنده‌ای باشم که از دیرباز تا امروز در زندگی من اثرگذار بوده است.

هوشنگ مرادی کرمانی که در آستانه جشن تولد ۷۸ سالگی خود بود، درباره «بچه‌های قالی‌باف‌خانه» گفت: هم قبل از سال ۵۷ و هم بعد از آن به سیاه‌نمایی متهم شدم و از سال ۵۴ تا ۵۹ که کتاب منتشر شد، در این ابهام بودم که پس بالاخره این کتاب چطور باید به دست مردم برسد؟

وی افزود: من دو کتاب دارم که الزاماً باید با لهجه اصطلاحات بورس ایران کرمانی خوانده شود که «بچه‌های قالی‌باف‌خانه» یکی از آنهاست و نادر فلاح بسیار زیبا از عهده این کار برآمده است. او خلاف نقش‌های منفی‌ای که معمولاً بازی کرده، قلب بزرگ و مهربانی دارد.

نویسنده «بچه‌های قالی‌باف‌خانه» پیروز ارجمند را افتخار اهالی کرمان دانست و افزود: با وجود وسواس زیاد او و به تبعش، تأخیر زیاد در ارائه خروجی کار، از اینکه موسیقی اثر را این هنرمند ساخته، خرسند و راضی است.

هوشنگ مرادی کرمانی با همان لهجه شیرینی کرمانی‌اش اضافه کرد: از خانم محمدی ممنونم که سخت‌گیری‌های مرا که گاهی حتی جای ویرگول را هم در برمی‌گیرد، تحمل کرد.اصطلاحات بورس ایران

نویسنده «خمره»، «ته‌خیار» و… همچنین یک خاطره زیبا از کودکی خود تعریف کرد و گفت: یک روز در نوجوانی، در اوج احساس تنهایی اول یک دفتر نوشتم این کاغذ سفید پدر من است، مادر من است، خواهر و برادر من است، همه کس من است. حالا ۶۰ سال از آن روزها گذشته و وقتی برای رونمایی از کتابم به دانشگاه علوم پزشکی کرمان رفتم دیدم این تکه از کاغذ را قاب کرده و به دیوار زده‌اند. مشاهده چنین اتفاقات شیرینی یک نویسنده را عمیقاً خوشحال می‌کند.

نادر فلاح، گوینده کتاب صوتی «بچه‌های قالی‌باف‌خانه» در آئین رونمایی از این اثر گفت: من کوچک‌ترین عضو این جمع بزرگ هستم. روایت این کتاب یک سعادت برای من بود. همیشه این آرزو را داشته‌ام که آثار نویسنده بزرگ شهرمان کرمان را خود ما اهالی همین اصطلاحات بورس ایران شهر به آثار صوتی یا نمایشی تبدیل کنیم؛ این یک حسرت برای همه ما کرمانی‌هاست که «قصه‌های مجید» با لهجه‌ای که کرمانی نبود به یک اثر تصویری بدل شد.

این بازیگر تئاتر و گوینده کتاب اضافه کرد: در هنگام خوانش «بچه‌های قالی‌باف‌خانه» بارها به گریه افتادم و ضبط را متوقف کردیم. اثرگذاری بالای کتاب را نمی‌توان انکار کرد و من از آقای مرادی کرمانی ممنونم که این فرصت را به من دادند.

کتاب «بچه‌های قالی‌باف‌خانه» که نسخه فیزیکی آن از سوی انتشارات معین به بازار کتاب آمده، هم اکنون در قالب یک نسخه صوتی در انتشارات نوین کتاب گویا با گویندگی نادر فلاح و آهنگسازی پیروز ارجمند، در ۳ ساعت و ۵۸ دقیقه در دسترس علاقمندان است و تهیه آن در وب سایت نوین کتاب گویا و دیگر پلتفرم‌های معتبر میسر شده است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.