انواع کانال ها


 • روش کاهش سرعت:
  در این روش با استفاده از اعداد ارائه شده در جداول مهندسی حداکثر سرعت مجاز عبور هوا در کانال اصلی را همراه با حجم یا CFM هوای مورد نیاز در نظر می گیریم و سپس با استفاده از این مقادیر حجم و سرعت مجاز هوا و مراجعه به داکتیلاتور ابعاد کانال چهارگوش یا گرد را به دست می آوریم. در این روش هرچه از طرف مبداء ورودی کانال اصلی (هوای ورودی) دورتر می شویم و به کانال های فرعی، انشعابات و دریچه ها نزدیکتر می شویم، بر اساس جداول استاندارد ارائه شده زیر سرعت عبور هوا را کمتر در نظر می گیریم و با توجه حجم هوای عبوری از هر مقطع از کانال، با استفاده از داکتیلاتور ابعاد کانال آن مقطع از مسیر را به دست می آوریم.
  استفاده از روش کاهش سرعت برای محاسبه ابعاد کانال، تنها توسط مهندسین و کارشناسان مجرب که اطلاعات و تجربیات خوبی در طراحی و اجرای کانال های عبوری هوا دارند مجاز می باشد. همچنین باید توجه داشت که این روش صرفاً در مواردی که سیستم ساده است و آن هم با در نظر گرفتن ضربه گیرهای قابل تنظیم جهت ایجاد توازن افت فشارها (Friction loss) در سیستم کانال های عبور هوا قابل استفاده می باشد.
 • روش اصطکاک یکسان:
  این روش تعیین ابعاد کانال ها برای محاسبه و طراحی سیستم کانال هوای ورودی به اتاق ها، هوای برگشتی و نیز هوای تخلیه مورد استفاده قرار می گیرد و در آن افت ناشی از اصطکاک عبور هوا با کانال در هر فوت از طول مسیر کانال برای کل سیستم کانال کشی یکسان در نظر گرفته می شود. در این روش ابتدا یک سرعت اولیه برای عبور هوا در کانال اصلی و نزدیک به فن از جدول فوق در نظر می گیریم.
  با داشتن این سرعت اولیه و حجم هوای عبوری از داکتیلاتور، ضریب اصطکاک را تعیین می نمائیم و همین افت اصطکاکی را در تمام سیستم کانال در نظر گرفته و با استفاده از این عدد افت حجم هوای عبوری از هر مقطع ابعاد کانال آن بخش را تعیین می کنیم. با وجود اینکه روش محاسبه اصطکاک یکسان در تعیین ابعاد کانال به دلیل نیاز کمتر به ایجاد توازن، بهتر از روش محاسبه کاهش سرعت است. اما چنانچه در سیستمی انشعابات هم با طول کوتاه و هم طول بلند داشته باشیم، متعادل کردن سیستم مشکل بوده و کار چندانی به جز استفاده از ضربه گیر برای یکسان کردن افت فشارها در انشعابات یا ایجاد فشار استاتیک مساوی در پشت هر دریچه انتهایی خروج هوا صورت نمی گیرد که این خود باعث عدم تامین فشار استاتیک یکنواخت در تمامی دریچه ها و انشعابات هوای کانال می گردد.
 • روش ازدیاد مجدد فشار استاتیک:
  پس از دانستن و تعیین حجم هوای عبوری در این روش، تعیین اندازه کانال در یک مسیر به گونه ای است که افزایش فشار استاتیک (ازدیاد مجدد فشار استاتیک در اثر کاهش سرعت) در هر انشعاب یا دریچه انتهایی فقط بر افت اصطکاک در همان قسمت غلبه کند، بنابراین در این روش فشار استاتیک قبل از دریچه انتهایی با فشار استاتیک در هر انشعاب یکسان می باشد. برای محاسبه و طراحی کانال ها با استفاده از روش ازدیاد مجدد فشار استاتیک، ابتدا با دانستن حجم هوای عبوری و مراجعه به جدول فوق سرعت شروعی و ابعاد کانال اصلی را برای کانال اصلی و نزدیک به فن در نظر می گیریم. ابعاد دیگر قسمت های کانال و انشعابات نیز از نمودار ( نسبت L/Q) و نیز نمودار ازدیاد فشار استاتیک در انواع کانال ها سیستم سرعت کم به دست می آید.

کانال و دریچه هوا

کانال هوا و دریچه هوا یکی از تجهیزات اصلی مهم سیستم های تهویه مطبوع هستند. به عبارت دیگر ، در واقع نتیجه عملکرد بیشتر سیستم های تهویه مطبوع از طریق کانال هوا و دریچه های هوا برای مصرف کنندگان انجام می گیرد. در ادامه اطلاع.

کانال هوا و دریچه هوا یکی از تجهیزات اصلی مهم سیستم های تهویه مطبوع هستند. به عبارت دیگر ، در واقع نتیجه عملکرد بیشتر سیستم های تهویه مطبوع از طریق کانال هوا و دریچه های هوا برای مصرف کنندگان انجام می گیرد. در ادامه اطلاعات مفیدی برای آشنایی با انواع کانال هوا و دریچه هوا و کاربرد های مختلف آنها در اختیار شما بازدید کنندگان محترم قرار گرفته است. همراه ما باشید تا با استفاده از این نکات بهترین و مناسبترین کانال هوا و دریچه هوای موردنیاز خود را انتخاب و خریداری کنید.

نحوه انتخاب و خرید انواع کانال هوا و دریچه هوا

کانال هوا:
به طورکلی کانال هوا به منظور هدایت هوای انواع دستگاه های تهویه مطبوع مانند هواساز، ایرواشرها، زنت ها، فن کویل های کانالی، اسپیلت های کانالی، کولر آبی و هواکش های سانتریفیوژ مورد استفاده قرار می گیرد.
ساختمان کانال ها: معمولا از ورقه های فلزی برای ساخت کانال هوا استفاده می شود که جهت برخورداری کانال از استحکام کافی، توجه به مواردی از قبیل ابعاد، کاربری و شرایط نصب و بهره برداری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. همچنین انواع متعددی از اتصالات و درزها برای شکل دادن به کانال هوا وجود دارد که انتخاب و به کار گیری این اتصالات نیز وابسته به شرایط ابعادی و کاربردی کانال ها می باشد.
سطح مقطع رایج کانال ها:
کانال های هدایت هوا از نظر نوع سطح مقطع در دو نوع چهار گوش و گرد و معمولا با ورق گالوانیزه طراحی و اجرا می گردند، البته در بعضی از موارد خاص از ورق استیل یا آلومنیوم برای ساخت کانال هوا استفاده می شود. کانال های گرد دارای راندمان بالاتری نسبت به کانال های چهارگوش می باشند، اما به دلیل دارا بودن قطر بزرگ تر و نبود فضای مناسب مخصوصا در بالای سقف کاذب واحدها (جهت عبور کانال مدور) در بسیاری از ساختمان ها و مشکلات اجرایی آن، معمولا استفاده از کانال های گرد کمتر رایج بوده و بیشتر در سوله های ورزشی یا کارخانه ها که محدودیت کمتری از نظر ارتفاع سقف وجود دارد مورد استفاده قرار می گیرند.

انواع کانال

کانال های هوا از نظر نوع جنس به صورت زیر تقسیم بندی می شوند :

 • کانال هوا گالوانیزه
 • کانال هوا فلکسیبل پلاستیکی
 • کانال هوا فلکسیبل فلزی
 • کانال هوا پیش عایق شده
 • پر کاربردترین کانال ها که امروزه در سیستم های تهویه مطبوع مورد استفاده می گیرد، کانال های گالوانیزه و کانال های پیش عایق می باشند

محاسبه و طراحی کانال

محاسبه و طراحی صحیح کانال ها از مهم ترین چالش های کارشناسان تاسیسات در پروژه ها بوده و انجام این مهم بدون تخصص، محاسبه و تجربه کافی امکان پذیر نمی باشد.

در طراحی و اجرای انواع کانال ها مهمترین نکات کلی عبارتند از:

 • به دست آوردن ابعاد بهینه کانال عبور هوا
 • امکان قرار گرفتن و نصب کانال در ابعاد در نظر گرفته شده (در فضای مربوطه)
 • استحکام و استقرار پایدار کانال در طول زمان با توجه به نحوه محاسبه فشار هوای داخلی کانال و عوامل محیطی
 • تقارن کانال از نظر ابعادی و انشعابات مربوطه
 • رعایت حداکثر فاصله ممکن کانال ها با سازه و دیگر تجهیزات حیاطی ساختمان
 • به دلیل حرکت و جریان هوا در کانال ها، پیوسته افت فشار وجود خواهد داشت. که این، به افت اصطکاکی (Friction Loss) موسوم بوده و بستگی به عوامل زیر دارد که باید در محاسبات و انتخاب کانال لحاظ گردد:
  1. حجم هوای عبوری از کانال
  2. سرعت هوا عبوری از کانال
  3. ابعاد کانال
  4. زبری سطوح داخلی کانال
  5. طول کانال

برای محاسبه و طراحی ابعاد بهینه کانال عبور هوا یکی از سه روش زیر استفاده می گردد:

 • روش کاهش سرعت:
  در این روش با استفاده از اعداد ارائه شده در جداول مهندسی حداکثر سرعت مجاز عبور هوا در کانال اصلی را همراه با حجم یا CFM هوای مورد نیاز در نظر می گیریم و سپس با استفاده از این مقادیر حجم و سرعت مجاز هوا و مراجعه به داکتیلاتور ابعاد کانال چهارگوش یا گرد را به دست می آوریم. در این روش هرچه از طرف مبداء ورودی کانال اصلی (هوای ورودی) دورتر می شویم و به کانال های فرعی، انشعابات و دریچه ها نزدیکتر می شویم، بر اساس جداول استاندارد ارائه شده زیر سرعت عبور هوا را کمتر در نظر می گیریم و با توجه حجم هوای عبوری از هر مقطع از کانال، با استفاده از داکتیلاتور ابعاد کانال آن مقطع از مسیر را به دست می آوریم.
  استفاده از روش کاهش سرعت برای محاسبه ابعاد کانال، تنها توسط مهندسین و کارشناسان مجرب که اطلاعات و تجربیات خوبی در طراحی و اجرای کانال های عبوری هوا دارند مجاز می باشد. همچنین باید توجه داشت که این روش صرفاً در مواردی که سیستم ساده است و آن هم با در نظر گرفتن ضربه گیرهای قابل تنظیم جهت ایجاد توازن افت فشارها (Friction loss) در سیستم کانال های عبور هوا قابل استفاده می باشد.
 • روش اصطکاک یکسان:
  این روش تعیین ابعاد کانال ها برای محاسبه و طراحی سیستم کانال هوای ورودی به اتاق ها، هوای برگشتی و نیز هوای تخلیه مورد استفاده قرار می گیرد و در آن افت ناشی از اصطکاک عبور هوا با کانال در هر فوت از طول مسیر کانال برای کل سیستم کانال کشی یکسان در نظر گرفته می شود. در این روش ابتدا یک سرعت اولیه برای عبور هوا در کانال اصلی و نزدیک به فن از جدول فوق در نظر می گیریم.
  با داشتن این سرعت اولیه و حجم هوای عبوری از داکتیلاتور، ضریب اصطکاک را تعیین می نمائیم و همین افت اصطکاکی را در تمام سیستم کانال در نظر گرفته و با استفاده از این عدد افت حجم هوای عبوری از هر مقطع ابعاد کانال آن بخش را تعیین می کنیم. با وجود اینکه روش محاسبه اصطکاک یکسان در تعیین ابعاد کانال به دلیل نیاز کمتر به ایجاد توازن، بهتر از روش محاسبه کاهش سرعت است. اما چنانچه در سیستمی انشعابات هم با طول کوتاه و هم طول بلند داشته باشیم، متعادل کردن سیستم مشکل بوده و کار چندانی به جز استفاده از ضربه گیر برای یکسان کردن افت فشارها در انشعابات یا ایجاد فشار استاتیک مساوی در پشت هر دریچه انتهایی خروج هوا صورت نمی گیرد که این خود باعث عدم تامین فشار استاتیک یکنواخت در تمامی دریچه ها و انشعابات هوای کانال می گردد.
 • روش ازدیاد مجدد فشار استاتیک:
  پس از دانستن و تعیین حجم هوای عبوری در این روش، تعیین اندازه کانال در یک مسیر به گونه ای است که افزایش فشار استاتیک (ازدیاد مجدد فشار استاتیک در اثر کاهش سرعت) در هر انشعاب یا دریچه انتهایی فقط بر افت اصطکاک در همان قسمت غلبه کند، بنابراین در این روش فشار استاتیک قبل از دریچه انتهایی با فشار استاتیک در هر انشعاب یکسان می باشد. برای محاسبه و طراحی کانال ها با استفاده از روش ازدیاد مجدد فشار استاتیک، ابتدا با دانستن حجم هوای عبوری و مراجعه به جدول فوق سرعت شروعی و ابعاد کانال اصلی را برای کانال اصلی و نزدیک به فن در نظر می گیریم. ابعاد دیگر قسمت های کانال و انشعابات نیز از نمودار ( نسبت L/Q) و نیز نمودار ازدیاد فشار استاتیک در سیستم سرعت کم به دست می آید.

بازیافت فشار استاتیک در سیستم کانال هوا با سرعت کم

جهت دریافت اطلاعات تکمیلی مورد نیاز محاسبات کانال ها به کتاب های مرجع تهویه مطبوع مراجعه فرمائید.

مقایسه کانال های از پیش عایق شده با کانال های گالوانیزه

صرف نظر از قیمت ارزان تر کانال های گالوانیزه نسبت به کانال های از پیش عایق شده و نیز الزام استفاده از کانال های گالوانیزه برای کاربردهایی مانند کانال کولر آبی، استفاده از کانال های از پیش عایق شده دارای مزایایی به شرح زیر می باشد.

کانال هوا

 • نصب اکسپوز:
  پانل های کانال های از پیش عایق شده پس از ساخت، ظاهری بسیار زیبا و شکیل دارند. به همین دلیل می توان آنها را بدون هیچ گونه هزینه اضافی و به صورت اکسپوز (به صورت نمایان) اجرا نمود و همچنین استفاده از آنها در ساختمان های بدون سقف کاذب مانند سوله ها و . نیز مناسب می باشد. علاوه بر این به دلیل دارا بودن لایه خارجی با قابلیت رنگ پذیری، امکان رنگ آمیزی دلخواه آنها وجود دارد.
 • صرفه جویی انرژی:
  با توجه به اینکه کانال های از پیش عایق شده نیاز به عایق نداشته و پرت حرارتی نیز ندارد (ضریب حرارتی بسیار پایین K=0.01) عملا با کاهش هزینه های انرژی، صرفه جویی ۲۵٪ در مصرف انرژی به همراه داشته و بازگشت سرمایه را به دنبال دارند.
 • طول عمر مفید:
  کانال های از پیش عایق شده به دلیل روکش آلومینیوم در دو طرف فوم دارای عمر بسیار بالاتر (10 برابر بیشتر نسبت به کانال های گالوانیزه) و مقاومت بیشتری در برابر اشعه های خورشید، نسبت به کانال های گالوانیزه دارند. از آنجایی که کانال های از پیش عایق شده دارای روکش آلومینیومی هستند، در شرایط آب و هوایی مختلف از جمله نقاطی با رطوبت بالا دچار خوردگی وفرسودگی نشده، در صورتی که کانال های گالوانیزه دچار خوردگی شده وطول عمر پایینی دارند.
 • سرعت ساخت و نصب:
  سرعت ساخت ون با کانال های از پیش عایق شده بیش از 10 برابر سرعت ساخت و نصب کانال های گالوانیزه بوده ودر برخی از موارد در کانال های گالوانیزه با ابعاد بزرگ نیاز به ماشین آلاتی نظیر جرثقیل و تجهیزاتی مانند دستگاه های برش می باشد. اما در کانال های از پیش عایق شده به دلیل داشتن وزن بسیار سبک تر، نیازی به ابزار خاص و ماشین آلات سنگین نداشته و همچنین برای پرسنل اجرایی از ایمنی بیشتری در قیاس با کانال های گالوانیزه برخوردار می باشند.
 • وزن:
  وزن کانال های از پیش عایق شده یک هفتم وزن کانال های گالوانیزه می باشد که در محاسبات بار سازه نیز موثر است.
 • هوا بندی :
  به دلیل استفاده از چسب های آنتی باکتریال فلنچ های مخصوص در کانال های از پیش عایق شده درز بندی کامل انجام شده و از اتلاف جریان هوای درون کانال جلوگیری می نماید.
 • آلودگی صوتی:
  کانال های از پیش عایق شده به دلیل داشتن ضخامت عایق موجب دمپ صدا گردیده و نتیجتا آکوستیک صدا بوده و تا ۲۰ دسیبل صدا را خنثی می نمایند. اما کانال های گالوانیزه علاوه بر انتقال صدا در قسمت های با زایده نیز تولید آلودگی صوتی می نمایند.
 • بهداشت:
  در کانال های گالوانیزه به علت پروسه ساخت آن در گوشه های کانال محل رشد باکتری و قارچ می باشد. در صورتی که در کانال های از پیش عایق شده به دلیل استفاده از آلومینیوم و یون نقره در ساخت آن در مقابل رطوبت نفوذ ناپذیر بوده واز رشد قارچ و باکتری جلوگیری می نماید.
 • ایمنی :
  فوم پلی اورتان که از آن برای عایق کردن کانال های پیش عایق استفاده می شود، فاقد هر گونه مواد سمی از جمله CFC و HCFC بوده و در هنگام آتش سوزی هیچ گونه گاز سمی تولید نمی گردد. در صورتیکه انواع عایق های مورد استفاده مرسوم در کانال های گالوانیزه (مانند پشم سنگ،پشم شیشه وعایقهای الاستومری) علاوه بر سرطان زا بودن در هنگام آتش سوزی نیز گازهای سمی وخطرناکی تولید می نمایند.

دریچه های توزیع هوا

به طور کلی به منظور توزیع و انواع کانال ها یا مکش مناسبتر هوا در اتاق یا فضای مورد تهویه، از دریچه های توزیع یا مکش هوا استفاده می شود. با توجه به اینکه معمولاً سطح مقطع مفید دریچه ها بزرگ تر از ابعاد شاخه کانال مربوطه می باشد، در نتیجه سرعت عبور هوا از دریچه کمتر از سرعت عبور هوا در کانال خواهد بود.
توجه داشته باشید هرگونه تغییر در ابعاد کانال و اتصال دریچه به کانال باید به تدریج و حداکثر با زاویه 15 درجه گسترش پیدا کند. در غیر این صورت سرعت هوا در کانال و در وسط دریچه از حد مجاز فراتر رفته و برای ساکنین صدای مغشوش و آلودگی صوتی ایجاد می نماید. دریچه ها از نظر سطح مقطع به دو صورت گرد و چهارگوش بوده و از نظر جنس عمدتا از جنس فلز یا آلومینیوم می باشند. همچنین از انواع ساده و دمپردار برخوردار بوده که نوع انواع کانال ها دمپردار آن خود به دو صورت دمپر دستی و دمپر موتوری عرضه می شود.

دریچه های توزیع هوا

انواع دریچه های توزیع هوا

 • دریچه های مشبک
 • دریچه های شکاف دار
 • دریچه های سقفی

دریچه های هوا مشبک

اینگونه دریچه ها نسبتاً پره کوچکی دارند و می توانند نتیجه ی اثربخشی ناچیزی داشته باشند که موجب می شود از این نوع دریچه ها بیشتر به عنوان دریچه تخلیه یا برگشتی استفاده کنند. اما به ندرت برای دریچه ورودی هم استفاده می شوند.

 • دریچه با پره های میله ای شکل ثابت
 • دریچه با پره های میله ای شکل قابل تنظیم

دریچه های هوا شکاف دار

این نوع دریچه ها ممکن است چندین شکاف گسترده داشته باشند و تا 10% سطح آزاد را شامل می شوند. کار آن شبیه دریچه های با پره میله ای شکل با همان cfm و فشار استاتیک است اما وزش آن به دلیل مکش بیشتر در دهانه خروجی، کوتاهتر است و به دو مدل زیر تقسیم می شوند.

 • دریچه های خروجی پخش کن
 • دریچه های مکش داخلی

دریچه های سقفی

دریچه های سقفی که گاهی چراغ اتاق را هم در آن ها جاسازی می کنند عمل توزیع هوا را از قسمت سقف سازه انجام می دهند. دریچه های سقفی به دو دسته تقسیم می شوند:

 • دریچه سقفی مشبک
 • دریچه سقفی سینی شکل

خرید کانال و دریچه هوا

کانال هوا از نظر نوع متریال ساخت به انواع کانال هوا گالوانیزه، فلکسیبل پلاستیکی، فلکسیبل فلزی و پیش عایق شده تقسیم می‌گردد. در هنگام خرید و نصب کانال و دریچه هوا می‌بایست نوع جنس مورد نیاز و همچنین اندازه استاندارد مسیر ورود و خرج هوا را در نظر داشته باشید. همچنین کانال هوا باید از مقاومت بالایی برخوردار باشد و به خوبی پیاده سازی گردد تا در دراز مدت از مشکلات و آسیب‌های احتمالی جلوگیری شود.
در مجموعه تخصصی و فروشگاهی دماتجهیز، اطلاعات فنی ده ها مدل از انواع کانال و دریچه هوا، از برندهای معتبر با گارانتی اصلی، جهت برخورداری شما عزیزان از حس خوب خرید بهینه و هوشمند ارائه گردیده است.

قیمت کانال و دریچه هوا

اولین و مهم‌ترین آیتم در تعیین قیمت کانال هوا، نوع ورق مصرفی است. از جمله دیگرعواملِ دخیل در قیمتِ کانال و دریچه هوا، قیمت قطعات و اتصالاتِ مربوط به کانال هوا می‌باشد. برای مثال قیمت انواع زانوها، سه راهی‌ها، تبدیل‌ها، چهارراه‌ها، رابط‌ها، فلنچ‌ها و ساپورت‌ها می‌باشد که هر کدام از این آیتم‌ها دارای قیمت مشخصی در لیست قیمت کانال و دریچه هوا می‌باشند.
کلیه کانال‌ها و دریچه هوا ارائه شده در مجموعه تخصصی دماتجهیز دارای شناسه کالا و قیمت مناسب بوده و تخفیف‌های مورد نظر مصرف کنندگان در این قیمت‌ها لحاظ گردیده است.

سفارش خرید و گارانتی کانال و دریچه هوا

 • در سایت مرجع و فروشگاهی دماتجهیز، اطلاعات فنی و قیمت تضمین شده انواع کانال و دریچه هوا، با گارانتی اصلی، جهت برخورداری شما عزیزان از حس خوب خرید بهینه و هوشمند ارائه گردیده است.
 • چنانچه پس از مطالعه مطالب ارائه شده فوق، سوالات بیشتری جهت تصمیم‌گیری برای خرید انواع کانال های هوا فلکسیبل، گالوانیزه، پیش عایق شده و همچنین دریچه های هوا مشبک، شکاف دار و سقفی مورد نیاز دارید، می‌توانید پس از تماس با مجموعه دماتجهیز و شماره‌های داخلی 117 – 119 – 120 – 126 - 317 ، از کارشناسان فروش بخش تجهیزات تهویه مطبوع مشاوره بگیرید و سوالات خود را مطرح نمایید.

"از دماتجهیز با اطمینان و خیال آسوده خرید کنید"

پروانه کسب


گواهینامه ثبت علامت - پروانه کسب و کارت مباشرت از اتحادیه صنف کسب و کارهای مجازی - پروانه کسب از صنف لوازم شوفاژ و تهویه مطبوع

نمایشگاه تاسیسات


حضور دماتجهیز در نمایشگاه های بین المللی تاسیسات ساختمانی و سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی

بیشتر ببینید ، بهتر انتخاب کنید

کاربر گرامی : در صورت انجام خرید اینترنتی محصولات گروه کانال و دریچه هوا از سایت مرجع دماتجهیز، از امکان حمل رایگان و تحویل در مدت 6 ساعت کاری در تهران (و 2 روز کاری برای شهرستانها) برخوردار خواهید گردید.

مجموعه تخصصی دماتجهیز علاوه بر جواز کسب معتبر از اتحادیه صنف شوفاژ و تهویه مطبوع، دارای نماد اعتماد الکترونیکی بوده و فعالیت سایت فروشگاهی خود را از سال 1383 در دفتر مرکزی تهران آغاز نموده است.

انواع کانال ها

انواع کانال های ارتباطی مشتریان

خانه » بلاگ » انواع کانال های ارتباطی مشتریان

 • پارسا احمدی‌تبار
 • 31 فروردین 1401
 • بدون دیدگاه

کانال های ارتباطی مشتریان نقش بزرگی در کمک به برندها برای ارتباط با مشتران و تعامل با آنان به اشکال مختلف دارند. کسب و کارهایی که بر هنر برقراری ارتباط در کانال‌های مختلف تسلط دارند، می‌توانند تجربه‌ای بی‌نظیر را در حوزه امور مشتریان فراهم کنند. این مشتریان عموماً بر اساس رفتار و جمعیت‌شناسی متفاوت هستند و به‌راحتی از کانال‌های متفاوتی برای پشتیبانی استفاده می‌کنند.

اهمیت کانال های ارتباطی مشتریان

کانال های ارتباطی مشتری چیست؟

کانال های ارتباطی مشتری، رسانه‌ای است که کسب و کارها از طریق آن با مشتریان ارتباط برقرار می‌کنند یا با آن‌ها تعامل می‌کنند. برخی از نمونه‌های کانال های ارتباطی برای خدمات مشتری شامل تلفن، ایمیل، رسانه‌های اجتماعی و غیره است. اساساً دو نوع کانال وجود دارد که شامل کانال‌های ارتباطی سنتی و دیجیتال می‌­شود. درحالی‌ که کانال‌های سنتی برای دهه‌ها وجود دارند و مورد استفاده قرار می‌گیرند، کانال‌های دیجیتال نسبتاً جدید هستند.

نحوه انتخاب کانال های ارتباطی مناسب

86 درصد از خریداران برای تجربه‌ای عالی هزینه بیشتری پرداخت می‌کنند. بااین‌حال، یک تجربه عالی همیشه بر اساس ارتباطات سریع و مؤثر ساخته شده است. اولین چیز برای کسب و کار، مرکز تماس و مرکز ارتباط این است که کانال های ارتباطی مشتریان را بشناسید. قبل از اینکه به دنبال دستیابی به ارتباط مؤثر برای فروش یا پشتیبانی باشید، کانال‌های ارتباطی مناسب را شناسایی کنید.

برای انتخاب کانال مناسب باید سه پارامتر کلیدی در نظر گرفته شود.

انتظارات مشتری خود را شناسایی کنید

درک اینکه مشتریان شما چه می‌خواهند و چگونه آن را دریافت می‌کنند مهم است. همچنین اینکه کجا می‌توان با آن‌ها ارتباط برقرار کرد، برای برنامه‌ریزی ارتباطی شما بسیار اهمیت دارد.

پیام خود را در نظر بگیرید

نوع پیام‌هایی که کسب و کار شما می‌خواهد ارسال کند، چه رسمی یا غیررسمی، محدود به زمان یا پیش‌پاافتاده بسیار مهم است. این موضوع باید در انتخاب کانال‌های ارتباطی مناسب در نظر گرفته شود.

بودجه خود را در نظر بگیرید

یک کسب‌وکار باید تصمیم بگیرد که چقدر از نظر بودجه می‌خواهد پیش برود. دلیل آن این است که انتخاب چندین کانال برای ارتباط قطعاً هزینه بیشتری نسبت به انتخابی بودن در رویکرد دارد.

انواع کانال های ارتباطی مشتریان و نحوه استفاده از آن‌ها برای پشتیبانی از مشتریان

انواع کانال های ارتباطی و نحوه استفاده از آن‌ها

امروزه کانال های ارتباطی بازاریابی فراوان است. بنابراین کسب و کارها مطمئناً در موقعیت مناسبی برای ارزیابی بهتر روند تعامل با مشتری هستند. در واقع، 10 درصد رشد سال‌به‌سال توسط برندهایی حاصل می‌شود که روی استراتژی‌های تعامل کانال همه‌جانبه سرمایه‌گذاری می‌کنند. بنابراین به‌جای انتخاب کانال‌های پشتیبانی مشتری، باید شکاف بین انتظارات مشتریان جدید و پلتفرم برقراری ارتباط مؤثر را پر کند.

1.چت آنلاین

چت آنلاین به پلتفرمی برای ارتباط تجاری بسیار محبوب در بین کانال های ارتباطی مشتریان تبدیل شده است. این چت نه‌تنها مد روز است، بلکه پاسخ‌های سریع را نیز تضمین می‌کند. از این‌ گذشته، اگر شرکت شما چت آنلاین را به‌عنوان نوعی ارتباط ارائه دهد، 38٪ از مشتریان احتمالاً بیشتر خرید می‌کنند.

 • چت زنده می‌تواند به‌عنوان یک کانال پشتیبانی عمل کند و مکالمات می‌توانند در هر زمان و هر مکان انجام شوند.
 • پاسخ‌های سریع و متناسب را می‌توان در سفر وب‌سایت به مشتریان ارائه داد.
 • نمایندگان می‌توانند از نرم‌افزار چت زنده برای هدایت مشتریان از طریق وب‌سایت و افزایش تجربه استفاده کنند.
 • درصورتی‌که مشتریان از پاسخ راضی باشند، مکالماتی که از طریق چت شروع شده‌اند به تماس ویدئویی یا صوتی پیشرفت می‌کنند.

2.چت تصویری

چت ویدئویی به‌راحتی در میان محبوب‌ترین کانال‌های ارتباطی خدمات مشتری، برای فعال‌کردن خدمات مشتری بسیار شخصی‌سازی‌ شده ارائه می‌شود. از هر ده کسب‌وکار شرکتی بیش از 8 شرکت از چت تصویری استفاده می‌کنند.

 • برندها می‌توانند از چت‌های ویدئویی برای ارائه تجربه حضوری در وب و اطمینان از دیدگاه بصری برای مشتریان استفاده کنند.
 • چت تصویری همچنین یک کانال خدمات مشتری بسیار مفید است. این چت برای نمایش چیزها و حل مشکلات پیچیده‌ای است که کانال‌های چت نمی‌توانند از پس آن برآیند.
 • با استفاده از چت ویدئویی، نمایندگان می‌توانند پشتیبانی حضوری از راه دور را ارائه دهند. این پشتیبانی در زمان واقعی را از طریق صفحه اشتراک‌گذاری ارائه می‌­دهند.

3.چت‌بات

چت‌بات‌ها به‌سرعت در حال تبدیل‌شدن به بخشی جدایی‌ناپذیر از استراتژی‌های پشتیبانی مشتری مشاغل در هر اندازه هستند. بنابراین، آن‌ها در حال حاضر تقریباً از هر شش تعامل با مشتری در سطح جهان، یکی را مدیریت می‌کنند. این روش یکی از روش‌های محبوب در کانال های ارتباطی مشتریان است. ویژگی‌های آن این موارد است.

 • ربات‌های چت می‌توانند 2×7 کار کنند و به طور هم‌زمان پاسخ‌های سریع به چندین پرس‌وجو را ارائه دهند.
 • استفاده از چت‌بات‌ها می‌تواند کارایی پشتیبانی مشتری را تا حد زیادی افزایش دهد.
 • برندها از ربات‌های چت برای پاسخ به رایج‌ترین سؤالات مشتریان استفاده می‌کنند. آن‌ها همچنین از انواع کانال ها ربات‌ها همراه با پاسخ‌های انسانی برای سؤالات پیچیده استفاده می‌کنند.

4.رسانه‌های اجتماعی

57 درصد از مصرف‌کنندگان، یک برند را در رسانه‌های اجتماعی دنبال می‌کنند. آن‌ها این کار را انجام می‌دهند تا از محصولات جدید مطلع شوند یا در مورد اطلاعات شرکت به‌روز بمانند. پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی به‌عنوان یک کانال ارتباطی عالی شهرت پیدا کرده‌اند. این امر به آن دلیل است که امروزه مشتریان ترجیح می‌دهند در آنجا کسب و کار پیدا کنند.

 • رسانه‌های اجتماعی می‌توانند به‌عنوان یک کانال تماس قدرتمند بین کانال های ارتباطی مشتریان باشند. همچنین می‌توانند به‌عنوان یک ابزار بازاریابی مؤثر مورداستفاده قرار گیرند.
 • مناطق جغرافیایی و جمعیتی مختلف را می‌توان به‌راحتی با استفاده از تبلیغات رسانه‌های اجتماعی تهیه کرد. این می‌تواند به دستیابی به اهداف بازاریابی کمک کند.

5.برنامه‌های پیام‌رسان

محبوبیت روزافزون اپلیکیشن‌های پیام‌رسان، نشان‌دهنده روشنی از روند تغییر در ارتباطات است. از هر 10 نفری که گوشی‌های هوشمند دارند، 9 نفر به برنامه‌های پیام‌رسانی دسترسی دارند. این نشان می‌دهد آینده ارتباط با مشتری کجا است.

 • برنامه‌های پیام‌رسان با عادات امروزی کاربران هماهنگی دارند. این برنامه‌ها می‌توانند ابزاری عالی برای اهداف بازاریابی پس از فروش و پشتیبانی مشتری باشند.
 • برندها از برنامه‌های پیام‌رسان مصرف‌کننده استفاده می‌کنند تا مشتریان را با پیشنهادها و تبلیغات درگیر کنند.
 • برنامه‌های پیام‌رسان به‌عنوان یک کانال فعال، نسبت به کانال‌های واکنش‌پذیر مانند ایمیل و تلفن، برای پیگیری بهتر مفید هستند.

سخن آخر

کانال های ارتباطی مشتریان همیشه برای کسب و کارها ضروری هستند. آن‌ها در رساندن پیام به مشتریان و دستیابی به تمام اهداف در بازاریابی، فروش و پشتیبانی ضروری بوده‌اند. استفاده معقول از آن­‌ها می‌تواند سطح ارتباط با مشتری را افزایش دهد. همچنین ارزش را برای طرفین تضمین کند؛ بنابراین برای کسب‌وکارها مهم است که استراتژی کانال ارتباطی مناسب را با تمرکز بر همگام‌سازی نقاط تماس مشتری طراحی کنند.

اگر شما امکان پشتیبانی سریع و در لحظه را از مشتریان در کانال های ارتباطی مناسب ندارید می‌توانید خدمات پشتیبانی خود را برون سپاری کنید. مرکز تماس همکال در حوزه پشتیبانی می‌تواند انواع خدمات مشتری را از جمله پشتیبانی تماس، پشتیبانی چتی و ایمیلی یا حتی شبکه‌های اجتماعی برای شما ارائه دهد. اینکه بتوانید در لحظه پاسخ سوالات مشتریان خود را بدهید کلید وفاداری و حفظ آن‌ها به عنوان مشتریان دائمی برای شرکت شما است.

انواع کانال های داکت اسپلیت و نحوه کانال کشی

انواع کانال های داکت اسپلیت

قطعا مهم‌ترین موضوع در خصوص سیستم های داکت اسپلیت، پس از نوع و برند سیستم، موضوع کانال‌کشی برای انتقال هوای مطبوع به تمامی نقاط مدنظر مصرف‌کننده است. نوع کانال به کار رفته و نحوه اجرای کانال کشی داکت اسپلیت، یکی از نکات مهم اجرایی است که هرگونه تغییر در آن، سبب تغییر در سطح کارایی و راندمان سیستم داکت اسپلیت خواهد شد.

نحوه صحیح اجرای کانال کشی داکت اسپلیت

کانال کشی در مراحل نصب داکت اسپلیت باید به گونه‌ای انجام شود تا کمترین هدررفت انرژی را در انتقال سرمایش و یا گرمایش داشته باشد تا با بالاترین بازدهی دمای محیط مدنظر را به حد مطلوب برساند. البته این امر زمانی میسر می‌شود که هنگام اجرای کانال کشی داکت اسپلیت تکنسین ها با دقت و توجه بالا و طبق انواع کانال ها اصول و استانداردهای به روز مراحل کانال کشی را پیش ببرند. این موضوع را هم باید به خاطر داشت که با توجه به انواع کانال داکت اسپلیت، نوع کارگذاری و اجرای هر یک از آنها متفاوت خواهد بود، اگرچه محاسبات دقیق ابعاد انواع کانال داکت اسپلیت نیز در اجرای اصولی و خوب کانال‌ها توسط تکنسین ها تاثیر به سزایی دارد.

در کانال کشی داکت اسپلیت به موارد زیر توجه کنید:

 • استفاده از کانال مناسب از نظر جنس و اندازه
 • محاسبه میزان تولید و اتلاف حرارت
 • استفاده نکردن از کانال های خمیده در مسیرهای طولانی

نحوه صحیح اجرای کانال کشی داکت اسپلیت

محاسبه ابعاد کانال داکت اسپلیت

محاسبات مورد نیاز در خصوص ابعاد کانال داکت اسپلیت برای هر یک از انواع کانال داکت اسپلیت متفاوت است، اما موارد دیگری مانند ابعاد و قطر کانال، میزان پیچیدگی مسیر، بزرگی فضای مورد نظر و … نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. البته اجرای کانال کشی داکت اسپلیت باید متناسب با جریان هوادهی یا همان ظرفیت دستگاه هواساز باشد. باید خاطر نشان کرد مهندسین هنگام انجام محاسبات ابعاد کانال، قطر کانال را برحسب اینچ و میزان هوادهی پنل داخلی را بر حسب فوت مکعب بر دقیقه یا CFM در نظر می گیرند.

انواع کانال داکت اسپلیت

معمولا کانال کشی داکت اسپلیت با 4 جنس گالوانیزه، اسپیرال، فلکسیبل و پلی اورتان انجام می‌شود که هر کدام از این کانال‌ها مزایا و معایب خود را دارند و البته با توجه به ساختمانی که نیاز به اجرای کانال کشی دارد، توسط تکنسین ها و متخصصین مورد استفاده قرار می گیرند. مورد دومی که در انتخاب نوع کانال کشی داکت اسپلیت بیشترین تاثیر را دارد، قیمت تمام شده اجرای این کانال‌ها برای سازندگان است. این چهار نوع کانال خود به گروه های بیشتری تقسیم می شوند که این تقسیم بندی ها معمولا بر اساس شکل ظاهری و یا عایق استفاده شده بر روی آنها انجام می‌شود.

کانال داکت اسپلیت

کانال گالوانیزه:

کانال گالوانیزه از قدیمی ترین نوع کانال کشی ها محسوب می‌شود اما همچنان در ساختمان های امروزی یکی از پرکاربردترین کانال های مورد استفاده در کانال کشی داکت اسپلیت به حساب می‌آید. این نوع کانال ها در دو مدل چهار گوش و دوار تولید می شود. کانال گالوانیزه به علت سهولت در اجرا و هزینه پایین به انواع کانال ها شدت مورد استقبال کارفرمایان قرار گرفته است، البته نوع عایق به کار رفته بر روی سطح آن نیز در هزینه کانال گالوانیزه تاثیرگذار خواهد بود، بهترین نوع عایق برای این نوع کانال، عایق الاستومری است که هزینه این نوع کانال کشی داکت اسپلیت را به شدت بالا می‌برد، از همین رو برخی از تکنسین ها با توجه به درخواست کارفرمایان برای کاهش هزینه های کانال کشی داکت اسپلیت به جای عایق الاستومری از پلی اتیلن برای عایق کردن کانال گالوانیزه استفاده می کنند که به مرور زمان دچار فرسودگی شده و دیگر کارایی لازم را نخواهد داشت که در نتیجه موجب کاهش چشمگیر بازدهی داکت اسپلیت خواهد شد.

کانال گالوانیزه

کانال اسپیرال:

کانال اسپیرال از ورقه های گالوانیزه که به صورت دوار و مارپیچ در هم تنیده شده‌اند، تشکیل شده و ضخامت ورق های مورد استفاده در ساخت این کانال ها هم به قطر استوانه کانال اسپیرال بستگی دارد. شکل زیبا و مدرن کانال اسپیرال باعث شده از این نوع کانال ها به صورت روکار و یا اصطلاحا اکسپوز در ساختمان هایی با کاربری های متفاوت مانند مراکز خرید، فودکورت ها، کافی شاپ، پاساژ و یا حتی منازل مسکونی استفاده شود. با توجه به اینکه کانال اسپیرال به صورت گرد طراحی شده است و ورودی پنل هواساز چهارگوش است بنابراین برای اجرای کانال اسپیرال در ابتدا باید از یک مقطع تبدیل چهارگوش به گرد استفاده کنیم تا بتوانیم هوای مطبوع را به نقاط مختلف فضای مدنظرمان انتقال دهیم.

کانال اسپیرال

کانال فلکسیبل:

یکی از بهترین انواع کانال داکت اسپلیت، کانال فلکسیبل است. این کانال از یک روکش آلومینیومی در خارج و یک فنر مارپیچی و سپس یک لایه آلومینیومی دیگر در داخل تشکیل شده است. اجرای کانال فلکسیبل با توجه به انعطاف پذیری بالای آن به راحتی و با سرعت بالایی انجام می شود. همچنین کانال فلکسیبل در فضاهایی که نیاز به کانال کشی پر پیچ و خم است و استفاده از کانال گالوانیزه و پلی اورتان امکان پذیر نیست، بهترین گزینه محسوب می شود. برای عایق کاری این نوع کانال ها از مواد متفاوتی مانند پلی اتیلن، پشم شیشه، الاستومری و … استفاده می کنند که مانند دیگر کانال های داکت اسپلیت، عایق الاستومری بهترین گزینه برای بالا بردن راندمان کاری دستگاه خواهد بود.

خیلی از کارفرمایان و سازندگان با توجه به شکل ظاهری کانال فلکسیبل بر این باورند که این نوع کانال ها از دوام و استقامت بالایی برخوردار نیستند و از همین رو به سختی تن به استفاده از آنها می دهند در صورتی که اگر این کانال ها توسط تکنسین های ماهر و به صورت اصولی و استاندارد انجام شوند و همچنین از عایق الاستومری برای عایق کاری این انواع کانال ها کانال ها استفاده شده باشد، طول عمر مفید بالایی خواهند داشت. از دیگر مزایای کانال فلکسیبل می‌توان به حمل و نصب آسان و سریع، قیمت پایین نسبت به دیگر انواع کانال داکت اسپلیت، بهترین گزینه در فضاهای پر پیچ و خم، کمترین انتقال صدا، کمترین افت فشار و … اشاره کرد.

کانال فلکسیبل

کانال پلی اورتان (از پیش عایق):

کانال پلی اورتان که به کانال از پیش عایق نیز معروف است به صورت ورقه ای ساخته می شوند و بسیار سبک بوده و نصب آن هم نسبت به کانال گالوانیزه با سرعت بیشتری صورت می‌گیرد. لایه داخلی کانال پلی اورتان توسط یک نوع فوم سرد تزریقی و یک لایه روکش آلومینیومی در داخل و خارج شکیل شده است که این ترکیب باعث شده تا هدر رفت سرمایش و یا گرمایش نسبت به کانال گالوانیزه به شدت کاهش یابد، در حالی که قیمت تمام شده کانال پلی اورتان نسبت به کانال گالوانیزه پایین تر است. یکی از معایب کانال پلی اورتان این است که به مرور زمان لایه داخلی و خارجی آن پوسته پوسته می شود و در اثر جریان هوا به خارج از کانال پرتاب می شود، اما این اتفاق معمولا بعد از چندین سال رخ می دهد و به نوع مواد استفاده شده در حین اجرای این کانال ها نیز بستگی دارد.

شما همراهان عزیز می توانید برای کسب اطلاعات فنی و ظرفیت و خرید داکت اسپلیت های دایکین و دریافت مشاوره درخصوص اجرای انواع کانال کشی داکت اسپلیت برای ساختمان خود با جهان تهویه ریما با شماره 72315-021 تماس بگیرید.

انواع کانال های دیجیتال مارکتینگ

در مطالب قبلی درباره تعریف دیجیتال مارکتینگ و استراتژی و برنامه هایی که برای کسب و کار خود داشته باشید صحبت کردیم (برای مطالعه مقاله درباره دیجیتال مارکتینگ اینجا کلیک کنید) در این مطلب قصد داریم انواع کانال های دیجیتال مارکتینگ را معرفی کنیم.

دیجیتال مارکتینگ

انواع مختلفی از کانال های دیجیتال مارکتینگ وجود دارد. این کانال ها پلتفرم هایی هستند که می توانید از آن ها برای دستیابی به مخاطبان هدفی که متناسب با برند، محصول یا خدمات تان هستند، استفاده کنید و به اهداف بازاریابی خود نزدیک شوید.

به خاطر داشته باشید که تمامی راه هایی که در ادامه معرفی خواهیم کرد بسته به نوع خدمات و یا محصول و جامعه هدفی که شما درنظر گرفته اید کارآمد هستند و نسبت به یک دیگر برتری ندارند، حتی در مواقعی می توانید به صورت ترکیبی از آنها استفاده کنید و نتیجه بهتری بگیرید. مهم ترین نکته این است که بتوانید راه درستی را انتخاب کنید که منجر به افزایش نرخ تبدیل و در نهایت فروش شما باشد.

در ادامه به توضیح دقیق تری از هر کدام از این موارد می پردازیم تا بتوانید با درنظر گرفتن همه موارد بهترین مورد را برای کارهای خود انتخاب کنید.

انواع کانال های دیجیتال مارکتینگ

 • بازاریابی محتوا
 • بهینه سازی موتور جستجو (SEO)
 • جستجوی پولی
 • ایمیل مارکتینگ
 • تبلیغات کلیکی
 • بازاریابی شبکه های اجتماعی
 • اتوماسیون بازاریابی
 • محتوای حمایت شده
 • روابط عمومی آنلاین
 • بازاریابی درونگرا
 • افیلیت مارکتینگ
 • بازاریابی موبایلی

در ادامه به توضیح برخی از موارد گفته شده می پردازیم.

بازاریابی محتوا (Content Marketing):

بازاریابی محتوایی یکی از بهترین راه های مارکتینگ است، در این روش شما می توانید با تولید محتوای با کیفیت و مفید در حوزه تخصصی خودتان، ارزش محتوا و برند خود را افزایش دهید و به عنوان یک مرجع در این زمینه شناخته شوید. این نتایج به شما کمک می کند تا کاربرانی که از محتوای شما استفاده می کنند در صورت رضایت آن را به اشتراک بگذارند و این منجر به جلب اعتماد و خرید آنها از شما می شود.

انواع کانال های دیجیتال مارکتینگ

بازاریابی محتوایی انواع مختلفی از محتوا را دربر می گیرد. وبلاگ ها، ویدیوها، پست های شبکه های اجتماعی، کتاب های الکترونیکی، بروشورها، مطالعات موردی و غیره همگی نمونه هایی از انواع محتوای محبوب در وب هستند.

بهینه‌سازی موتور جستجو (SEO) :

بیش از 90% تجربه کاربران با فضای مجازی از یک سرچ ساده در گوگل شروغ میشود که از آن برای خرید و یا سرگرمی استفاده می کنند. این امر خیلی بدیهی است که کاربران تمایل دارند برای خرید و یا سرگرمی با افرادی پیش بروند که رتبه بهتری دارند، با سئو شما می توانید در صفحه نتایج موتور جستجو (مانند گوگل) برای مرتبط ترین کلمات کلیدی خود رتبه بندی کنید و از این راه به تعداد زیادی از خریداران یا مصرف کنندگان بالقوه دست یابید.

انواع کانال های دیجیتال مارکتینگ

سئو داخلی شامل انتخاب کلمات کلیدی مناسب و ارائه توضیحات متا برای محتوای شما است؛ درحالی که سئو خارج از صفحه شامل تکنیک های لینک سازی خارجی و ایجاد بک لینک، بهینه سازی فنی وب سایت و موارد دیگر است.

سئو داخلی و خارجی با هم سیگنال هایی را ایجاد می‌کند که گوگل می تواند از آن ها برای رتبه بندی سایت شما استفاده کند. حتی یک زیرمجموعه خاص به نام سئوی محلی وجود دارد که بر بازاریابی مشاغل کوچک برای جوامع محلی آن ها تمرکز دارد. سئو به بازاریابان کمک می کند تا با بهینه سازی محتوای آنلاین، ترافیک وب سایت باکیفیت بالا و پتانسیل تبدیل بالایی داشته باشند.

بزرگ ترین ایرادی که می توان به سئو گرفت این است که نتایج آن در دراز مدت به بار می نشیند؛ این امر شاید برای برخی از صاحبان کسب و کار اندکی وقت گیر باشد؛ به‌خصوص الگوریتم هایی که موتور جستجویی مانند گوگل انواع کانال ها برای رتبه بندی محتوا استفاده می کند، همیشه به‌ روز می‌ شوند. با این حال با سئو ماندگاری بیشتری برای دیده شدن در نتایج اولیه خواهید داشت.

تبلیغات کلیکی (Pay Per Click)

پرداخت به ازای کلیک یا PPC یک مدل تبلیغاتی خاص است که در آن شما فقط به ازای تعداد کلیک هایی که روی تبلیغ خود دریافت می کنید هزینه می پردازید. در نتیجه هزینه تبلیغات شما با مجموع تعداد کلیکی که کاربران روی تبلیغ کرده اند، متناسب است. با توجه به این امر، هر چه کلیک بیشتری صورت گیرد، هزینه افزایش پیدا می کند. در تبلیغات کلیکی، با توجه به قیمت کلیکی که تعیین ‌می کنید و متناسب با بودجه ای که برای تبلیغات خود در نظر می گیرید، کلیک دریافت می کنید و هزینه می پردازید.

از آنجایی‌ که برای تبلیغات کلیکی معمولاً هزینه اولیه کمی نیاز است، این امر انواع کانال ها آن را برای مشاغل کوچکی که بودجه محدودی دارند، بسیار مناسب می کند.

بازاریابی شبکه های اجتماعی :

بازاریابی شبکه های اجتماعی (SMM)، همان طور که از نام آن پیداست،همه چیز در مورد استفاده از قدرت محتوا در این شبکه ها برای بازاریابی کسب و کار شما است. شبکه های اجتماعی در دهه اخیر بر رسانه های دیجیتال تسلط داشته اند و میلیون ها یا حتی میلیاردها کاربر را در سراسر جهان جذب کرده اند. همین موضوع آن ها را به منبعی ارزشمند برای افزایش ترافیک تبدیل می کند.

برای موفقیت در این بازار رقباتی شما باید بتوانید، محتوایی تولید کنید که متناسب با نیاز مشتریان شما باشد. برا این کار می توانید محصولات خود را به اشتراک بگذارید یا دکمه های اشتراک‌گذاری رسانه های اجتماعی را در وب سایت خود اضافه کنید. برای جذب کاربران بیشتر سعی کنید صفحات شبکه های اجتماعی و وب سایت شما بیشترین تعامل و ارتباط را با یکدیگر داشته باشند.

آیا برای دیجیتال مارکتینگ به بودجه زیادی نیاز است؟

میزان بودجه لازم به استراتژی بازاریابی دیجیتال شما بستگی دارد. برای دسته اول که بازاریابی دیجیتال نوع آفلاین بود هزینه‌ های شما ممکن است بسیار بالا باشد. از قیمت های سرسام­ آور تبلیغات تلویزیونی نمی­ توان چشم­ پوشی کرد. اما در روش‌ های بازاریابی آنلاین روش­ های بسیار کم هزینه­ تری موجود است.

آموزش پیدا کردن کانال تلگرام و ربات تلگرام

پین کردن پیام در سوپر گروه تلگرام

برای هرگونه سوال در رابطه با این مطلب یا هر مشکل دیگری در زمینه نرم افزارهای موبایل، با شماره پشتیبانی ۹۰۹۹۰۷۱۰۱۵ از خط تلفن ثابت تماس بگیرید.

شما به راحتی و از طریق خود برنامه تلگرام می‌توانید ربات ها و کانال های مختلف را جستجو یا اصطلاحا سرچ کنید. بدین منظور فقط کافیست که نام ربات یا کانال مد نظرتان را بدانید. در این مقاله قصد داریم تا به آموز نحوه جستجوی کانال تلگرام و ربات تلگرام از طریق خود این مسنجر بپردازیم. با موبایل کمک همراه باشید.

مقدمه‌ای در رابطه با جستجوی کانال تلگرام و ربات تلگرام

شاید برایتان پیش آمده باشد که نام یک کانال یا ربات را بدانید، اما ندانید که چطور باید از طریق خود تلگرام به آن دسترسی پیدا کنید! انجام این عمل به سادگی امکانپذیر است. شما فقط با طی کردن چند مرحله ساده می‌توانید از طریق خود برنامه تلگرام، ربات ها و کانال های مورد نظرتان را جستجو و در صورت نیاز از آن‌ها استفاده کنید.

در این مقاله قصد داریم تا به آموزش نحوه جستجوی کانال تلگرام و ربات تلگرام از طریق خود این مسنجر بپردازیم. چنانچه در رابطه با هر یک از بخش‌ها و مراحل شرح داده شده نیاز به توضیحات بیشتری داشتید، می‌توانید از طریق شماره‌های موجود انواع کانال ها با کارشناسان موبایل کمک تماس حاصل کرده و از آن‌ها راهنمایی دقیق‌تری بخواهید. با موبایل کمک همراه باشید.

نحوه جستجوی کانال تلگرام و ربات تلگرام

اگر نام یک ربات یا کانال را می‌دانید و قصد دارید که در تلگرام به جستجوی آن پرداخته و در صورت نیاز عضو آن شوید، کافیست که مراحل ساده زیر را طی کنید:

 • برنامه تلگرام را اجرا کنید.
 • آیکون “ذره بین” موجود در گوشه سمت راست و بالای صفحه را لمس کنید.
 • نام ربات یا کانال مد نظرتان را وارد کنید.
 • در این شرایط ممکن است بخش‌های مختلفی نمایان شود که هر یک مربوط به موضوعات منحصر به فرد دربرگیرنده عبارت جستجویی شما می‌شوند. این بخش‌ها ممکن است شامل مواردی همچون Contacts، Global Search، Messages و غیره باشند. بخشی که مجموعه ربات ها و کانال های هم‌سو با عبارت جستجو شده شما را نمایش می‌دهد، بخش Global Search است!

بنابراین با طی کردن مراحل فوق در بخش Global Search مجموعه ربات ها و کانال هایی که نام آن‌ها با عبارت جستجو شده شما هم سو هستند را مشاهده خواهید کرد. در این بخش برای تفکیک ربات ها از کانال ها، نمادهای خاصی ارائه شده‌اند. در کنار نام ربات‌ها یک آیکون شبیه به “سر ربات” را مشاهده می‌کند، اما در کنار نام کانال‌ها یک آیکون “بلندگو” ارائه شده است. با انتخاب هر یک از کانال ها یا ربات های مورد نظر قادر به مشاهده صفحه آن‌ها خواهید بود.

نکته: در مورد کانال باید به دو موضوع توجه داشته باشید. اول اینکه کانال های خصوصی یا پرایوت (Private Channel) تلگرام قابل جستجو نبوده و در لیست جستجو نمایش داده نمی‌شوند. دوم اینکه نام کانال صرفا عبارتی نیست که در کنار عکس کانال مشاهده می‌کنید! نام کانال در واقع عبارتی است که در صفحه اطلاعات کانال مورد نظر در کنار نماد @ یا عبارت t.me/ نوشته شده است. با جستجوی این عبارت است که قادر به یافتن کانال می‌شوید نه عبارتی که در کنار عکس کانال نوشته شده است. بنابراین برای جستجوی کانال تلگرام باید از این عبارت استفاده شود.

آموزش پیدا کردن کانال تلگرام و ربات تلگرام

جمع‌بندی

همانطور که مشاهده کردید در این مقاله به آموزش نحوه جستجوی کانال تلگرام و ربات تلگرام از طریق خود برنامه تلگرام پرداختیم. چنانچه در رابطه با هر یک از بخش‌ها و مراحل شرح داده شده نیاز به توضیحات بیشتری داشتید، می‌توانید از طریق شماره‌های موجود با کارشناسان موبایل کمک تماس حاصل کرده و از آن‌ها راهنمایی دقیق‌تری بخواهید.

برای هرگونه سوال در رابطه با این مطلب یا هر مشکل دیگری در زمینه نرم افزارهای موبایل، با شماره پشتیبانی ۹۰۹۹۰۷۱۰۱۵ از خط تلفن ثابت تماس بگیرید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.