دفتر ثبت معاملاتی


دفتر ثبت معاملاتی

دفتر روزنامه

معاملات و عمليات مالي موسسات بطور مداوم در طول دوره مالي تجزيه و تحليل و سپس در يك دفتر ثبت اوليه به نام دفتر روزنامه ثبت ميشود. تمام اطلاعات لازم براي تجزيه وثبت معاملات از اسناد و مدارك مثبته استخراج ميشود .

دفتر روزنامه انواع متعددي دارد .دفتر روزنامه اي را كه در ان كليه معاملات و عمليات مالي ثبت مي شود دفتر روزنامه عمومي مي گويند دفتر روزنامهاي كه در ان فقط يك نوع خاص از معاملات و عمليات مالي ثبت مي گردد دفتر روزنامه اختصاصي خوانده مي شود .مانند دفتر روزنامه فروش – دفتر روزنامه خريد – دفتر روزنامه دريافتهاي نقدي و دفتر روزنامه پرداختهاي نقدي .

دفتر روزنامه عمومي ساده ترين نوع دفتر روزنامه است .اين دفتر در واقع دفتر ثبت عمليات روزانه موسسه است و همانگونه كه از اسم ان معلوم است براي ثبت تمام معاملات و عمليات مالي مورد استفاده قرار مي گيرد .دفتر روزنامه عمومي معمولا دو ستون مبلغ دارد يكي براي ثبت اقلام بدهكار و ديگري براي ثبت اقلام بستانكار .بعد از وقوع هر معامله اطلاعات مندرج در اسناد مثبته به اجزاي بدهكار وبستانكار تجزيه و به ترتيب تاريخ وقوع در دفتر روزنامه عمومي ثبت مي شود .

سال در بالاي ستون تاريخ درج ميشود بعد از ثبت اولين قلم در دفتر روزنامهنوشتن مجدد سال ضرورتي ندارد مگر اينكه صفحه جديد شروع شود يا سال تغيير كند .

ماه در ستون تاريخ روي اولين خط ماه انجام معامله نوشته مي شود بعد از اولين ثبت دفتر روزنامه نوشتن مجدد ماه ضرورتي ندارد مگر اينكه صفحه جديدي شروع شود و يا ماه تغيير كند .

روز در ستون تاريخ روي اولين خط تاريخ روز انجام معامله نوشته مي شود روز انجام هر معامله بايد در ستون تاريخ روي خط اول هر ثبت نوشته شود .

نام حساب بدهكار روي اولين خط در ابتداي حاشيه سمت راست ستون شرح نوشته ميشود .

مبلغ بدهكار روي همان خطي كه نام حساب بدهكار درج شده است در ستون بدهكار نوشته ميشود .

نام حساب بستانكار هميشه روي خط زيرين حساب بدهكار نوشته مي شود نام حساب بستانكار بايد حدود 2 سانتيمتر از حاشيه سمت راست ستون شرح فاصله داشته باشد .

مبلغ بستانكار روي همان خطي كه نام حساب بستانكار درج شده است در ستون بستانكار نوشته ميشود

شرح مختصر معامله زير نام حساب بستانكار از ابتداي حاشيه سمت راست ستون شرح نوشته ميشود .

هنگامي كه معاملات در دفتر روزنامه عمومي ثبت مي شود در ستون عطف چيزي نوشته نمي شود در تاريخي كه اقلام بدهكار و بستانكار به حسابهاي مربوط انتقال مي يابد شماره اين حسابها در ستون عطف دفتر روزنامه درج مي شود تا نشان دهد كه اقلام از دفتر روزنامه به حسابهاي مر بوط انتقال يافته است . هر معامله ثبت شده در دفتر روزنامه را يك ارتيكل يا يك ثبت روزنامه مي گويند .

اگر چه حسابهاي T براي اموزش و حل مسائل حسابداري مورد استفاده قرار مي گيرد اما نمي توان ان را به عنوان مدرك مالي براي ثبت معاملات و عمليات مالي موسسات ملاك عمل قرار دارد .در عمل موسسات بجاي حسابهاي T از فرم چاپي حساب كه داراي سر فصل و ستونهاي متعددي است استفاده مي كنند .معمولا دفاتري حاوي فرمهاي چاپ شده حساب وجود دارد كه در اصطلاح به ان دفتر كل مي گويند .مجموعه حسابها را مي توان خارج از دفتر كل به شكل كارت يا اوراق ازاد در جزوه دان يا جعبه مخصوصي نگهداري كر د كه اين اوراق نيز در حكم دفتر كل است .در هر حال مجموعه حسابها با هم دفتر كل را تشكيل ميدهند. اين دفتر مشتمل بر تمام حسابهاي يك موسسه است كه در صورتهاي مالي منعكس مي شود .

شماره گذاري صفحات دفتر كل از عدد يك شروع مي شود و به ترتيب ادامه مي يابد . براي هر حساب صفحه يا صفحاتي جداگانه در دفتر كل در نظر گرفته مي شود .براي مثال ممكن است اولين صفحه دفتر كل به حساب صندوق اختصاص يابد و در اين حساب افزايش و كاهش ناشي از معاملاتي كه متضمن دريافت يا پرداخت وجه نقد است ثبت شود .براي حسابهايي نظير صندوق و بانك كه طي سال گردش زياد تري دارند معمولا بيش از يك صفحه اختصاص مي يابد .بنابراين اين دفتر تمام معاملات و عمليات مالي را به منظور تهيه صورتهاي مالي طبقه بندي و تلخيص مي كند و حاوي اطلاعات با ارزشي نظير جمع فروش – جمع خريد – موجودي نقدي و جمع هر يك از انواع هزينه در پايان دوره است .حسابهاي دفتر كل به ترتيبي كه در صورتهاي مالي منعكس خواهند شد مرتب ميشوند (يعني دارائيها – بدهيها – درامدها و هزينه ها )

در برخي از موسسات نگهداري و گزارش اطلاعات تفصيلي يا جزئيات انواع معيني از معاملات كه نمي توانند به سهولت از دفتر كل بدست ايد ضرورت دارد .در اين صورت از دفاتري كه جنبه كمكي فرعي و تكميلي دارند استفاده مي شود .اين گونه دفاتر را اصطلاحا دفتر معين مي گويند . براي هر حساب دفتر كل كه شامل حسابهاي جداكانه متعددي است دفتر معين نگهداري مي شود .

براي مثال اگر يك موسسه داراي ده حسابجاري در بانك باشد ممكن است از دفتر معين بانك استفاده كند كه در اين صورت حساب بانك در دفتر كل يك حساب كنترل خواهد بود .به عبارت ديگر وقتي لازم باشد كه تعداد زيادي حساب مشابه در دفتر كل افتتاح شود بهتر است براي تمامي اين حسابها يك حساب كنترل در دفتر كل افتتاح و هر يك از اين حسابها را به طور جداگانه در دفتر معين نگهداري كر د

دفتر ثبت معاملاتی

با توجه به کاهش ساعت کاری بانک ها به منظور رفاه حال شما و عدم تأخیردر دریافت وجه،خواهشمند است تقاضای وجه خود را حداکثر تا ساعت 13:00 روز کاری قبل از سررسید ثبت نمائید.در صورت تأخیر در ثبت تقاضا بدیهی است پرداخت وجه شما به روز کاری بعد از سررسید منتقل خواهد شد.

نگران فرصت های از دست رفته نباشید

شرکت کارگزاری سهام بارز با کارشناسان مجرب، ابزارهای به روز و قدرتمند معاملاتی شما را به سودآوری و کسب سرمایه می رسانند.

شرکت کارگزاری سهام بارز

سامانه معاملات اینترنتی

خدمات دفتر ثبت معاملاتی ما

شرکت کارگزاری سهام بارز جدیدترین خدماتی که برای انجام یک معامله سودمند و موفق به آن نیاز دارید را در اختیارتان قرار می دهد.

بورس اوراق بهادار

اوراق بهادار هر نوع ورقه یا مستندی است که متضمن حقوق مالی قابل نقل و انتقال برای مالک عین و یا منفعت آن باشد. بورس اوراق بهادار سهام بارز بازاری شفاف و منصفانه برای کسب درآمد شماست.

تحلیل تکنیکال

با استفاده از ابزار تحلیل تکنیکال اختصاصی ما می توانید سهم های خود را تحلیل کنید و با خیال آسوده و راحت ترید نمایید.

برای ثبت نام در سامانه سجام کلیک نمایید.

مشاوره عرضه و پذیرش

پذیرش و عرضه پذيرش در بورس به معنی تطبيق وضعيت و شرايط ناشر با شرايط مندرج در دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار در بورس به منظور فراهم شدن امکان معامله اوراق در بورس است.

هدف ما سود کردن مشتریان است.

پشتیبانی دائمی کارشناسان ما برای کمک به اطمینان از اینکه استراتژی شما با اهداف تجاری شما منطبق باشد.

معاملات اوراق بهادار

با ظهور معاملات آنلاین تحول بزرگی در سرعت و کیفیت انجام معامله ایجاد گردید. منظور از"معاملات آنلاین"، دسترسی سریع، آسان و مطمئن سرمایه‌گذاران به سیستم‌های معاملات بازارهای اوراق بهادار است. با سامانه معاملات آنلاین شرکت کارگزاری سهام بارز بدون محدودیت در زمان و مکان براحتی معامله کنید و از مهمترین مزایای سامانه معاملات آنلاین سرعت فوق العاده، خرید و فروش آنی، مشاهده اطلاعات بازار، مشاهده پرتفوی کاربر، افتتاح حساب، ارتباط لحظه ای با حساب های بانکی و . بهره مند شوید.

با سامانه معاملات اینترنتی کارگزاری سهام بارز می توانید به صورت غیرحضوری سفارشات خود را حتی در خارج از ساعات بازار ثبت نمایید و انجام معاملات خود را با اطمینان و آسودگی خاطر به کارشناسان با تجربه و خبره ما بسپارید. در این روش شما ضمن عقد قرارداد با شرکت کارگزاری ، نام کاربری و گذرواژه سیستم سفارشات اینترنتی را دریافت نموده و می توانید براحتی سفارشات خرید یا فروش خود و تقاضاهای دریافت و واریز وجوه را بصورت غیرحضوری به کارگزاری ارائه فرمائید. لازم به ذکر است در روش اینترنتی ، سفارشات خرید یا فروش توسط شما در سیستم ثبت شده و از طرف دیگر سفارشات توسط معامله گران حرفه ای و مجرب کارگزاری سهام بارز وارد سیستم معاملات می شود.

با سامانه معاملات همراه دیگر افسوس از دست دادن فرصت ها را نمی خورید و در هر زمان و مکان براحتی می توانید معاملات خود را انجام دهید و از وضعیت بازار مطلع شوید. از مهمترین مزایای سامانه معاملات همراه سرعت، امنیت، دسترسی آسان به اطلاعات بازار، خرید و فروش لحظه ای و . می باشد که لذت معاملات در بورس را برای شما دوچندان می نماید.

دفتر ثبت معاملاتی

به صرفه‌ترین راه برای خرید خودرو از بورس کالا توسط حافظ

به صرفه‌ترین راه برای خرید خودرو از بورس کالا توسط حافظ

به صرفه‌ترین راه برای خرید خودرو از بورس کالا توسط حافظ

کارگزاری حافظ، بعنوان کارگزار متخصص خرید خودرو از بورس کالا شرایط با کیفیتی را برای تمامی متقاضیان خرید خودرو از بورس کالا فراهم کرده است. در این مسیر.

کارگزاری حافظ، بعنوان کارگزار متخصص خرید خودرو از بورس کالا شرایط با کیفیتی را برای تمامی متقاضیان خرید خودرو از بورس کالا فراهم کرده است. در این مسیر.

چه کسانی سرمایه‌گذار حرفه‌ای هستند؟

چه کسانی سرمایه‌گذار حرفه‌ای هستند؟

طبق اطلاعیه شرکت فرابورس ایران کلیه امور مربوط به احراز شرایط فوق برای متقاضیان حقیقی و حقوقی توسط کارگزاران رسمی بازار سرمایه انجام شده و تمهیدات لازم برای انجام معاملات مورد نظر سرمایه‌گذاران حرفه‌ای از طرف شرکت‌های کارگزاری فراهم می‌شود.

طبق اطلاعیه شرکت فرابورس ایران کلیه امور مربوط به احراز شرایط فوق برای متقاضیان حقیقی و حقوقی توسط کارگزاران رسمی بازار سرمایه انجام شده و تمهیدات لازم برای انجام معاملات مورد نظر سرمایه‌گذاران حرفه‌ا.

چرا یک پلن معاملاتی مهم است؟

به طور خلاصه، موفق ترین معامله گران یک برنامه دارند. شما نمی توانید تضمین کنید که همیشه می توانید بازار را شکست دهید، اما یک برنامه می تواند به ایجاد زمینه برای تجارت موفق کمک کند.

با قرار دادن یک برنامه نوشته شده، بسیار راحت تر می توانید بر روی اهداف معامله گری خود متمرکز بمانید. زمانی که بازارها در پر استرس ترین حالت خود قرار دارند، نمی خواهید به قضاوت خود تکیه کنید. یک برنامه دقیقاً به شما می گوید که چه کاری انجام دهید، بنابراین می توانید نظم و انضباط و ثبات را حفظ کنید و در عین حال ضرر را کنترل کنید.

نکته قابل توجه این می باشد که یک طرح بی فایده است مگر اینکه عملی شود. بسیاری مرتکب این اشتباه می شوند که زمان زیادی را برای ایجاد یک استراتژی سرمایه گذاری می کنند، اما زمانی که شروع به معامله در بازار می کنند، آن را کنار می گذارند.

پلن معاملاتی

چگونه یک پلن معامله گری بسازیم؟

۱.خودتان را ارزیابی کنید

برای ایجاد یک برنامه معاملاتی، ابتدا باید یک قدم به عقب بردارید و تخصص بازار، اهداف و نقاط ضعف خود را ارزیابی کنید. پس از همه، شما می خواهید که برنامه شما تا حد امکان متناسب با شما باشد.

تجربه و تخصص

با ارزیابی دانش خود از بازارها شروع کنید، بنابراین می توانید مطمئن شوید که از عمق خود خارج نمی شوید. برای مثال، اگر کاملاً مبتدی هستید، استراتژی‌های گزینه‌های پیشرفته ممکن است مکان خوبی برای شروع نباشند.

همچنین ایده خوبی است که مشخص کنید با کدام دسته از دارایی ها راحت تر هستید و در ابتدا چند بازار را برای تمرکز روی آنها انتخاب کنید.

با افزایش اعتماد به نفس، همیشه می توانید برگردید و برنامه خود را اصلاح کنید.

اهداف

چرا معامله می کنید؟ اگر پاسخ فقط «پول درآوردن» است، ممکن است به اندازه کافی به این موضوع فکر نکرده باشید.

شاید بخواهید برای بازنشستگی، شغل جدیدی را شروع کنید یا زمانی را برای گذراندن با دوستان و خانواده آزاد کنید. هدف نهایی شما هرچه باشد، مطمئن شوید که برنامه شما با انگیزه شما ساخته شده است.

یکی از بهترین راه ها برای انجام این کار این است که از هدف نهایی خود شروع کنید و به سمت عقب حرکت کنید. در نظر بگیرید که می‌خواهید ده سال دیگر کجا باشید و ده نقطه عطف سالانه را تعیین کنید که شما را به آنجا برساند.

نقاط قوت و ضعف

شما می خواهید که برنامه معاملاتی شما مطابق با نقاط قوت شما باشد و نقاط ضعف شما را کاهش دهد

به عنوان مثال، ممکن است نیاز داشته باشید که دائماً موقعیت‌های باز خود را تماشا کنید – که اگر معاملات را یک شبه انجام دهید ممکن است مشکل باشد. می‌توانید با پایبندی به معاملات روزانه یا استفاده از اعلان‌ها و هشدارها برای پیگیری معاملات بدون اینکه همیشه مراقب مانیتور خود باشید، این ضعف را برطرف کنید.

با پیشرفت در مورد نقاط قوت و ضعف خود اطلاعات بیشتری کسب خواهید کرد، بنابراین مطمئن شوید که برنامه خود را به صورت دوره ای بازبینی و ویرایش کنید.

سبک معاملاتی خود را انتخاب کنید

۲.سبک معاملاتی خود را انتخاب کنید

اکنون که تخصص، اهداف، نقاط قوت و ضعف خود را مشخص کرده اید، باید بتوانید تشخیص دهید که کدام سبک معامله گری برای شما مناسب تر است.

اگر بازده های بلندمدت را هدف قرار می دهید و نمی خواهید هر روز زمان زیادی را به موقعیت های باز و بسته اختصاص دهید، برای مثال، معاملات موقعیت یا نوسان ممکن است برای شما مناسب باشد. یا اگر قصد دارید تمام وقت معامله کنید اما می خواهید از پرداخت بودجه یک شبه خودداری کنید، می توانید معاملات روزانه را در نظر بگیرید.

۳. ایجاد یک استراتژی

استراتژی معاملانی شما باید شامل موارد زیر باشد:

  • چگونه فرصت ها را پیدا می کنید
  • ریسک / پاداش شما در هر معامله
  • چه زمانی ترید کنیم
  • انواع سفارش برای استفاده
  • استراتژی خروج شما

یافتن فرصت ها

همانطور که در دو دوره گذشته توضیح داده شد، بیشتر معامله گران فرصت هایی را با استفاده از تحلیل تکنیکال یا بنیادی یا ترکیبی از این دو پیدا می کنند. اکنون می دانید که هر گزینه چگونه کار می کند، روش دلخواه خود را برای یافتن موقعیت های جدید بسنجید.

ریسک و پاداش

تعیین میزان تحمل ریسک شما می تواند برای هر کسی دشوار باشد. یک نقطه شروع محکم این است که در نظر بگیرید که در مجموع چقدر می توانید ضرر کنید، به یاد داشته باشید که انحلال می تواند و در صورتی اتفاق بیفتد که مارجین مورد نیاز خود را کامل حفظ نکنید.

معامله‌گران موفق ممکن است لزوماً موقعیت‌های برنده بیشتری نسبت به موقعیت‌های بازنده باز نکنند. در عوض، آنها معاملات بازنده را مدیریت می کنند تا اطمینان حاصل کنند که برنده ها آنها را سودآور نگه می دارند.

زمان سنجی

زمان بندی می تواند همه چیز هنگام معامله باشد.

علاوه بر اطمینان از باز بودن بازارهای انتخابی شما هنگام برنامه ریزی برای معامله، ایده خوبی است که در مورد زمانی که ممکن است در بی ثبات ترین حالت خود هستند، تحقیق کنید. نوسان اغلب در آغاز یا پایان یک جلسه و همچنین زمانی که گزارش ها یا اخبار منتشر می شود به اوج خود می رسد.

در این مرحله، ممکن است بخواهید بازه های زمانی نمودار خود را نیز انتخاب کنید. در حالت ایده آل، شما نمی خواهید تایم فریم ها را به صورت تصادفی تغییر دهید. یک نمودار «پایه» را انتخاب کنید که در درجه اول از آن استفاده می‌کنید، با دو نمودار دیگر که می‌توانید هنگام تأیید روندها به آنها مراجعه کنید.

ژورنال معاملاتی داشته باشید

۴.مراقب جزئیات باشید

آخرین مرحله در ایجاد یک برنامه معامله گری موفق، اضافه کردن جزئیات تا حد امکان است. دقیقا مشخص کنید که کدام بازارها و چه زمانی قرار است معامله کنید. تصمیم بگیرید که چه مقدار سرمایه به هر موقعیت اختصاص دهید، و همچنین محل توقف و محدودیت را تعیین کنید.

چک لیست می تواند یادآور مفیدی برای استفاده در عمل باشد. این به تعیین مسیر انتخابی شما کمک می کند و دلیل معامله را تقویت می کند. در حالت ایده آل، چک لیست شما باید هر مرحله را هنگام یافتن فرصت ها، باز کردن معاملات و مدیریت موقعیت ها پوشش دهد.

دفتر ژورنال معاملاتی شما می تواند به همان اندازه که می خواهید دقیق باشد. اما حداقل باید موارد زیر را پوشش دهد:

  1. استدلال پشت هر معامله
  2. هدف سود و حداکثر ضرر
  3. سطوح ورودی و خروجی
  4. احساسات هنگام ورود و خروج از موقعیت

یک دفتر ژورنال معاملاتی همچنین می تواند به شما کمک کند تا ببینید آیا به طور مداوم معامله می کنید یا خیر . اگر بتوانید اطمینان حاصل کنید که با استراتژی خود سازگار هستید، می توانید ببینید که کجا اشتباه می کند و آن را مطابق با آن تغییر دهید.

بنگاه یا دفاتر اسناد، مسئله این است!

–

قانون «تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی» مشتمل بر 8 ماده و یک تبصره که در تاریخ 24/5/1385 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، حاصل تلاش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران و دفتریاران بود.
بعضی از اهداف این قانون را می‌توان حذف استعلامات زاید در تنظیم اسناد، رفع تکالیف بی‌شمار از دفاتر اسناد رسمی، تنظیم و تنسیق روابط متقابل و سه‌جانبه دولت و مردم و دفاتر اسناد رسمی، واگذاشتن وصول مطالبات عمومی به مراجع ذی‌ربط و ترغیب اشخاص به رسمی کردن معاملات و اعمال حقوقی‌شان برشمرد. در واقع، این قانون در پی ایجاد سهولت در تنظیم اسناد مراجعان است، به نحوی که خاطره تلخ عبور از پیچ و خم نظام اداری سنتی برای گرفتن پاسخ استعلامات غیرضروری و بعضاً غیرمرتبط از اذهان متقاضیان ثبت سند زدوده شود. «احمدعلی سیروس» عضو هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران از نتایج و اهمیت این قانون سخن می گوید.

چه الزاماتی در جامعه باعث تصویب «قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی» شد؟

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 بر سر راه معاملات رسمی مشکلاتی ایجاد شده بود که نیاز به رفع آنها شدیدا احساس می‌شد. در نهایت، در سال 85 مجلس شورای اسلامی این قانون را تصویب کرد که که باعث حذف بسیاری از استعلامات غیرضروری شد. به عبارت دیگر، به اجبار بسیاری از الزامات بی‌دلیل با هدف ایجاد سهولت انجام معاملات کنار گذاشته شد، چرا که هر معامله‌ای که انجام نشود، احتمال مراجعه مردم به دادگستری و تحمیل هزینه برای حدود 8 تا 10 میلیون هزینه دادرسی به دولت وجود دارد. بنابراین، هدف اصلی این قانون آسان‌تر شدن ثبت رسمی اسناد و کاهش هزینه‌های ناشی از عدم ثبت، از جمله هزینه‌های دادرسی و مانند آنها بود.

موضوع کد رهگیری و داستان‌های مربوط به آن در این میان چیست؟ تکلیف مشاوران املاک چه می‌شود؟

فقط هیات دولت، ریاست‌جمهوری یا معاون اول رئیس‌جمهوری می‌توانند به این قضیه ورود کنند و به بررسی مزایا و معایب طرح کد رهگیری بپردازند. اگر هدف آنها ایجاد یک بانک اطلاعاتی است می‌توان این اطلاعات را در زمان رجوع مردم به وزارت دارایی ایجاد کرد و توسط سیستم مالیاتی به سیستم وارد کرد تا اجباری به تحمیل هزینه بیشتر به مردم و در نهایت، فرار از انجام معاملات در میان نباشد. عده‌ای می‌گویند برداشته شدن این سد و مانع، باعث بیکاری 80 درصد مشاوران املاک می‌شود. پاسخ منطقی به این افراد این است که ما باید از شغل‌های کاذب جلوگیری کنیم، زیرا اقتصاد کشوری که متکی به این‌گونه شغل‌‌ها باشد، قطعا اقتصادی بیمار است. اگر هدف از چنین شغلی گردش پول باشد، ممکن است در کوتاه‌مدت نتایجی داشته باشد، اما وقتی که به صورت یک شغل کاذب به این روند نگریسته شود، نه تنها نتیجه مثبتی ندارد، بلکه اقتصاد کشور را هم دچار سردرگمی می‌کند و موجب می‌شود بسیاری از مشاغلی که در بخش تولید و خدمات فعال بودند به طول کامل تعطیل شوند. بنابراین، در اصل این 80 درصد بیکار نمی‌شوند، بلکه آنها پیشتر مشاغل تولیدی یا خدماتی فعال بودند که تعطیل و به مشاوران املاک تبدیل شدند. اکنون با اجرای رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، طبیعتا این افراد باید به شغل سابق‌شان بر گردند.

تعطیل مشاغل تولیدی و خدماتی موجب زیان اقتصاد کشور است. با بازگشت این قشر به شغل گذشته خود، دیگر انگیزه کاذب ایجاد نمی‌شود و ما با تعطیل مشاغل دیگر مواجه نمی‌شویم. تعداد بنگاه‌هایی که جواز دارند بیش از 124 هزار مورد است. نباید نگران بیکاری این واحدها باشیم. اگر کسانی برای خرید و فروش عادی به بنگاه‌ها مراجعه کنند، طبیعتا باید هزینه خدمات آنها را نیز بپردازند، اما آن 25 تا 30 درصدی که به بنگاه نرفته‌اند چرا باید بابت کاری که صورت نگرفته است هزینه کنند؟! این کار فقط باعث می‌شود کار مشاوران املاک بچرخد. این مورد جای ایراد است و باعث می‌شود که اقتصاد را بیمار کند.

راهکار پیشنهادی کانون سردفتران و دفتریاران برای رفع این مشکل چیست؟

کانون سردفتران و دفتریاران فقط می‌تواند پیشنهادکننده دفتر ثبت معاملاتی باشد و همان کاری را که از ابتدا می‌کرده است هم‌اکنون نیز همان را انجام می‌دهد و به دولت پیشنهاد می‌کند که این الزام وزارت دارایی را از میان بردارد.
فرض کنید شخصی که از طریق اگهی ملکش را فروخته است، می‌خواهد از اداره دارایی مفاصاحساب بگیرد تا به دفترخانه برود اما دارایی به او مفاصاحساب نمی‌دهد. طبق بند ج ماده یک «قانون تسهیل تنظیم اسناد» چنانچه خریدار بدهی را تقبل کند، بدون مفاصاحساب دارایی می‌توان سند را تنظیم کرد. بنابراین بسیاری از کسانی که به دفترخانه می‌روند و از قانون تسهیل استفاده می‌کنند، دلیل‌شان این است که دارایی به آنها مفاصاحساب نمی‌دهد؛ یعنی معاملات انجام می‌شود و در روند کار اخلالی به وجود نمی‌آید. در نهایت، رقمی را پیش شخص امین می‌گذارند تا بعد از انجام معامله پرداخت شود، زیرا بعد از معامله به کد رهگیری نیازی نیست.

وضع دریافت مالیات در معاملات مشاوران املاک و دفترخانه‌ها چگونه است؟

وقتی دفترخانه ارزش معاملاتی را حساب می‌کند، چون 5 درصد ارزش معاملاتی مالیات و نیم درصد ارزش معاملاتی حق‌الثبت است، سردفتر هم مکلف است در صورت نبودن تسویه حساب دارایی، یا خودش یا با کمک کارمند دارایی، ارزش معاملاتی را حساب کند و به این ترتیب می‌توان به حدود مبلغ نقل و انتقال پی ببرد. بدهی‌های مالیاتی غیر از مالیات نقل و انتقال املاک، شامل موارد دیگری هم می‌شود. اگر املاک مسکونی باشد، غیر از مالیات نقل و انتقال مالیات مستغلاتی نیز ممکن است به این ملک تعلق بگیرد، مثل وقتی که ملک دارای مستاجر و بدهی است. البته با توجه به تبصره 11 ماده 53 «قانون مالیات‌های مستقیم» املاک زیر 150 متر مربع در تهران و 200 متر مربع در شهرستان‌ها از مالیات مستغلاتی معاف هستند. بنابراین بسیاری از این معاملات مالیات مستغلاتی ندارند. گذشته از این، املاک غیر مسکونی که دارای کاربری تجاری، اداری، تولیدی، خدماتی، بهداشتی، ورزشی و حتی انبار هستند، علاوه بر مالیات مستغلاتی، مشمول مالیات مشاغل، مالیات حقوق کارمندها و مالیات سرقفلی هم می‌شوند.
مالیات سرقفلی هم 2 درصد قیمت سرقفلی است که فروشنده سرقفلی دریافت می‌کند و می‌توان به راحتی آن را محاسبه کرد، اما دغدغه‌ای که خریدار ممکن است داشته باشد مالیات مشاغل، مالیات حقوق کارمندان و مالیات مستغلاتی است. اینها مواردی است که فقط حوزه مالیاتی می‌داند در حالی که می‌تواند حداقل در این خصوص به خریدار کمک کند، زیرا این کار از موارد محرمانه نیست. آنها حتی فروشنده را هم مطلع نمی‌کنند و می‌گویند این کار مستلزم بررسی و تلاش است که نیاز به وقت دارد، حال آنکه حوزه مالیاتی باید همیشه و به صورت برخط بدهی احتمالی هرکس یا هر ملکی را حساب رده و در حال محاسبه باشد تا اگر بدهی وجود دارد، در پرونده منعکس و به طرف ابلاغ شود.

پس می‌توان گفت یکی از دلایل اختیاری شدن ارائه مفاصاحساب در «قانون تسهیل تنظیم اسناد» همین روند بوده است؟

بله همین‌طور است. مجلس شورای اسلامی به دلیل همین مشکل به این قضیه ورود کرد، زیرا حوزه‌های مالیاتی و ادارات سازمان تامین اجتماعی و کسانی که مالیات، عوارض و حقوق دولتی را وصول می‌کنند، برای وصول این رقم تلاش نمی‌کنند و منتظر مراجعه ارباب رجوع می‌شوند.
طبق ماده 217 «قانون مالیات‌های مستقیم» یک درصد مالیات و جرایمی که از سوی حوزه‌های مالیاتی و کسانی که وصول‌کننده مالیات هستند، به عنوان پاداش به خودشان داده می‌شود و این پاداش از مالیات هم معاف است. البته مالیات سرانجام گرفته می‌شود، اما هرچه جرایم بیشتر شود، به نفع حوزه مالیاتی یا وصول‌کننده حقوق دولتی است و باعث می‌شود که حوزه‌های مالیاتی انگیزه‌ای در وصول مالیات نداشته باشند. قانونگذار باید به این ماده توجه می‌کرد، زیرا این روند نه تنها انگیزه مثبتی ایجاد نمی‌کند، بلکه موجب ایجاد انگیزه منفی می‌شود. این قضیه به ضرر دولت و از همه مهم‌تر به ضرر مردم و موجب نارضایتی گسترده در وزارت دارایی می‌شود.

موضوع کد رهگیری خودرو را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

بحث کد رهگیری خودرو را کسانی مطرح کردند که ساختار معاملات خودرو را نمی‌شناختند و می‌خواستند در کنار کد رهگیری املاک مورد استفاده قرار گیرد. البته اتحادیه مشاوران خودرو از این موضوع استقبال کرد، ولی در عمل اجرای این طرح امکان‌پذیر نبود، زیرا حدود 50 تا 55 درصد معاملات خودرو واسطه‌ای است یعنی خریدار ،مصرف کننده نهایی نیست و فقط خرید و فروش می‌شود. این الزام را ایجاد کردند که برای خرید و فروش در بنگاه قولنامه نوشته شود تا کد رهگیری بگیرند و بعد برای تعویض پلاک اقدام کنند. این قضیه بر خلاف روند معاملات املاک بود، زیرا در حدود 10 تا 15 درصد موارد، اشخاص ملکی می‌خرند تا آن را بفروشند یا اجاره دهند. در هر صورت از آن استفاده می‌کنند. اما معاملات خودرو این‌گونه نیست، چون استهلاک آن بیشتر از املاک است وقابل نگهداری برای مدت زیاد نیست.

موضوع مالیات بر معاملات خودرو را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

وزارت دارایی هم به این موضوع توجه کرده است که مالیات نقل و انتقال خودرو حذف شود. دریافت مالیات نقل و انتقال خودرو، اولین بار در سال 59 در شورای انقلاب مطرح و تصویب شد و برای هر سیلندر خودرو ایرانی یک‌هزار تومان و برای خودروهای خارجی دوهزار تومان مالیات نقل وانتقال توسط دفاتراسنادرسمی اخذ شد که به مرور زمان، این رقم‌ها بیشتر شد و دلیل آن را هم گرفتن مالیات از دلالان اعلام کردند تا دلالی حذف شود. در حالی که ماجرا برعکس بود و بیشتر فشار به مصرف‌کننده تحمیل می‌شد. این وضع باعث افزایش قیمت خودرو شد. قیمت‌های گزاف بسیاری از خودروها که شاید ارزش چندانی ندارند، به دلیل مالیات نقل و انتقالی است که هر سال دارایی روی خودروها می‌گذارد. به هر روی، کد رهگیری در مورد معاملات خودرو موفق نبوده است.
مالیات نقل و انتقال خودرو تا پایان سال معتبر است و مجلس شورای اسلامی 2 راه برای آن دارد: یا باید یک قانون جدید به تصویب برساند یا اینکه دفتر ثبت معاملاتی دوباره یک سال دیگر آن را تمدید کند.

به نظرتان در صورت حذف مالیات نقل و انتقال خودرو، آیا مردم علاقه‌مند می‌شوند که بعد از تعویض پلاک به دفترخانه بروند؟

این موضوع به دفترخانه مربوط نمی‌شود. درست است که مالیات در دفترخانه وصول می‌شود، ولی برای تعویض پلاک به دلیل رقم مالیات، مراجعه‌ای صورت نمی‌گیرد، آن هم با وجود اینکه نیروی انتظامی برخلاف قانون و آیین‌نامه، مالیات نقل و انتقال نمی‌گیرد. دلیل این روند، چرخه زیاد خریدار و فروشنده در این زمینه است. در این چرخه سرانجام یک خریدار نهایی وجود دارد که اصرار به ثبت در دفترخانه دارد و خودرو را بدون تعویض پلاک نمی‌خرد. برای همه این تعویض پلاک‌هایی که صورت می‌گیرد، باید مالیات و حق‌الثبت پرداخت شود؛ یعنی باید فروشنده و خریدارها را پیدا کنند و معامله را انجام بدهند و برای هر معامله یک مالیات نقل و انتقال و یک حق‌الثبت دریافت شود، در حالی که این گونه نیست. اگر تعویض پلاک صورت نگیرد، این تعداد معامله هم نباید انجام شود. بنابراین کسانی که دلال و واسطه هستند، حتی‌المقدور تعویض پلاک هم انجام نمی‌دهند، ولی وقتی مالیاتی در کار نباشد، قضیه فرار مالیاتی هم وجود نخواهد داشت. در این صورت هم تعویض پلاک صورت می‌گیرد و هم به دفترخانه مراجعه می‌کنند، زیرا حق‌الثبت هم خیلی کمتر می‌شود، چرا که حق‌الثبت به قیمتی تعلق می‌گیرد که دارایی روی هر خودرو می‌گذارد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.