زنجیره ارزش چیست؟


"هو عليم بذات الصدور"
مطالب : علوم مدیریت، مقالات مدیریتی، تجربیات مدیریتی، آموزش و بهسازی نیروی انسانی سازمانها و چکیده پایان نامه،
تخصص :مدرس دورس مدیریتی ( استراتژیک ، منابع انسانی، مدیریت دانش)، مشاوره در خصوص پایان نامه و مقاله نويسي، تحصیلی و شغلی، آشنایی تجربي و علمی در مدیریت منابع انسانی ، تهیه ساختار کلی و تفصیلی سازماني
نويسنده:حكمت ا. اينانلو شاه وردلی - دکترای مدیریت
شماره تماس
همراه (موبایل ) : 09125617045
تلگرام کانال مدیریت سازمانی : telegram.me/HIS94
بله کانال مدیریت سازمانی : https://ble.im/om_inanloo
سروش کانال مدیریت سازمانی: @om.inanlo

مدیریت سازمانی

ثبت اطلاعات مدیریتی و کلیدی مورد نیاز مدیران اجرایی سازمانها و موارد مربوط به آموزش

زنجیره ارزش در مراکز آموزشی

اول : عصرآموزش در منزل بوده که پدران و نیاکان ما نسبت به آموزش عملی کار همراه با تجربه همت می ورزیند.
دوم : عصر آموزش در مکتب بوده است که افراد در سنین مختلف در مکتب خانه توسط یک به قول آن زمان "ملا" تدریس می شده است و در این عصر با استفاده از چماق و زور فرزندان را به تحصیل وادار می کردند.
سوم: عصر مدارس امروزی و دانشگاه و مراکز علمی می باشد که در حال حاضر نیز به آن شیوه تدریس می گردد.
اما موضوع سخن ما این است که این مراکز پاسخگوی نیازهای ما در محیط کار و صنعت نبوده و باعث آن شده است که قسمتی به نام آموزش و بهسازی در صنایع و مراکز دولتی ایجاد گردد و به تبع از آن مراکز آموزشی ارگانها و آزاد جهت تخصصی شدن کارکنان دایر گردیدند.
در این مراکز در ابتدای امر ٬کارها بحث گروهی کردن کار بر مبنای کار بوده است که در حال حاضر به صورت زنجیره ارزش تکامل یافته است نمونه زنجیره ارزش به صورت ذیل می باشد.

طراحی و بهبود-------- بازاریابی(اعلام پودمان و درخواست دوره)--------------اجراء----------ارزیابی

موارد مذکور به صورت زنجیره به هم ارتباط دارند و در اصطلاح به زنجیره ارزش نامگذاری شده است .

"هو عليم بذات الصدور"
مطالب : علوم مدیریت، مقالات مدیریتی، تجربیات مدیریتی، آموزش و بهسازی نیروی انسانی سازمانها و چکیده پایان نامه،
تخصص :مدرس دورس مدیریتی ( استراتژیک ، منابع انسانی، مدیریت دانش)، مشاوره در خصوص پایان نامه و مقاله نويسي، تحصیلی و شغلی، آشنایی تجربي و علمی در مدیریت منابع انسانی ، تهیه ساختار کلی و تفصیلی سازماني
نويسنده:حكمت ا. اينانلو شاه وردلی - دکترای مدیریت
شماره تماس
همراه (موبایل ) : 09125617045
تلگرام کانال مدیریت زنجیره ارزش چیست؟ سازمانی : telegram.me/HIS94
بله کانال مدیریت سازمانی : https://ble.im/om_inanloo
سروش کانال مدیریت سازمانی: @om.inanlo

مدیریت سازمانی

ثبت اطلاعات مدیریتی و کلیدی مورد نیاز مدیران اجرایی سازمانها و موارد مربوط به آموزش

زنجیره ارزش در مراکز آموزشی

اول : عصرآموزش در منزل بوده که پدران و نیاکان ما نسبت به آموزش عملی کار همراه با تجربه همت می ورزیند.
دوم : عصر آموزش در مکتب بوده است که افراد در سنین مختلف در مکتب خانه توسط یک به قول آن زمان "ملا" تدریس می شده است و در این عصر با استفاده از چماق و زور فرزندان را به تحصیل وادار می کردند.
سوم: عصر مدارس امروزی و دانشگاه و مراکز علمی می باشد که در حال زنجیره ارزش چیست؟ حاضر نیز به آن شیوه تدریس می گردد.
اما موضوع سخن ما این است که این مراکز پاسخگوی نیازهای ما در محیط کار و صنعت نبوده و باعث آن شده است که قسمتی به نام آموزش و بهسازی در صنایع و مراکز دولتی ایجاد گردد و به تبع از آن مراکز آموزشی ارگانها و آزاد جهت تخصصی شدن کارکنان دایر گردیدند.
در این مراکز در ابتدای امر ٬کارها بحث گروهی کردن کار بر مبنای کار بوده است که در حال حاضر به صورت زنجیره ارزش تکامل یافته است نمونه زنجیره ارزش به صورت ذیل می باشد.

طراحی و بهبود-------- بازاریابی(اعلام پودمان و درخواست دوره)--------------اجراء----------ارزیابی

موارد مذکور به صورت زنجیره به هم ارتباط دارند و در اصطلاح به زنجیره ارزش نامگذاری شده است .

"هو عليم بذات الصدور"
مطالب : علوم مدیریت، مقالات مدیریتی، تجربیات مدیریتی، آموزش و بهسازی نیروی انسانی سازمانها و چکیده پایان نامه،
تخصص :مدرس دورس مدیریتی ( استراتژیک ، منابع انسانی، مدیریت دانش)، مشاوره در خصوص پایان نامه و مقاله نويسي، تحصیلی و شغلی، آشنایی تجربي و علمی در مدیریت منابع انسانی ، تهیه ساختار کلی و تفصیلی سازماني
نويسنده:حكمت ا. اينانلو شاه وردلی - دکترای مدیریت
شماره تماس
همراه (موبایل ) : 09125617045
تلگرام کانال مدیریت سازمانی : telegram.me/HIS94
بله کانال مدیریت سازمانی : https://ble.im/om_inanloo
سروش کانال مدیریت سازمانی: @om.inanlo

کشاورزی مازندران در بخش «زنجیره ارزش» مشکل دارد

ساری- جهانی، استاد دانشگاه و یک کارآفرین در مازندران با اشاره به اینکه محصولات مختلفی با مشقت فراوان در استان تولید می شود، گفت: در زنجیره ارزش و فروش دارای مشکلات هستیم.

محمد جهانی در گفتگو با خبرنگار بازار با اظهار اینکه یکی از نگرانی ها در حوزه کشاورزی استان این است که زمان های تولید محصول زیاد بوده و برای بازاریابی وفروش آن نیز دغدغه داریم، افزود: نظام توزیع محصولات چندان علمی نیست.

وی با عنوان اینکه کشاورزی بخش مهمی از اقتصاد استان به شمار می رود، افزود: در زنجیره ارزش با مشکلاتی زیادی روبرو هستیم و بسیاری از مواقع، محصول با سختی های فراوانی زیادی تولید می شود و به دلیل ضعف در زنجیره ارزش به بازارهای فروش و مصرف نمی رسد.

وی با بیان اینکه سود در کسب وکارها در حاشیه تولید است، ادامه داد: زنجیره ارزش، بازاریابی، بازرگانی از مهمترین بخش ها در حوزه تولید هستند و قطعا شرکت های دانش بنیان می توانند با تولید فناوری ها، به بخش کشاورزی کمک کنند.

جهانی تصریح کرد: به عنوان نمونه یک کارآفرین با هزینه اندک دستگاهی را تولید کرد که می تواند میوه ها را خشک کرد و این مسئله سبب ماندگاری میوه تا چندماه می شود.

این کارآفرین افزود: کشورهای مختلف مواد و محصولات را از ما خریداری می کنند و با توجه به زنجیره ارزش و فرآوری آن، چندین برابر سود می کنند.

وی ادامه زنجیره ارزش چیست؟ داد: در بخش کشاورزی و تولید محصولاتی نظیر زعفران می توان با توجه به زنجیره ارزش منعفت زیادی کسب کرد و در این راستاف تکنولوژی پایه مهم در زنجیره های ارزش محسوب می شود.

معرفی زنجیره ارزش خدمات ITIL 4

زنجیره ارزش خدمات به عنوان قلب SVS می‌باشد و در حقیقت یک مدل عملیاتی قابل انعطاف برای ایجاد و مدیریت محصولات و خدمات دارای ارزش است. زنجیره ارزش خدمات از شش فعالیت تشکیل شده است که با بکارگیری آن‌ها می‌توان گام‌های تحقق ارزش مورد انتظار مشتریان در سازمان را به عنوان جریان‌های ارزشی (Value Stream) سازمان تعریف نمود.

ابزار تحقق ارزش مورد انتظار مشتریان در سازمان‌ها جریان‌های ارزشی تعریف شده در آن سازمان می‌باشند که باتوجه به نیازمندی و تقاضای مشتریان در شکل‌های متفاوتی تعریف می‌گردد. این شش فعالیت‌ها عبارتند از برنامه ریزی، بهبود، مشارکت، طراحی و انتقال، دریافت/ تولید و تحویل و پشتیبانی.

معرفی زنجیره ارزش خدمات – SERVICE VALUE CHAIN in ITIL 4

برنامه ریزی (Plan)

هدف از این فعالیت حصول اطمینان از درک چشم‌انداز، وضعیت فعلی و راهبردهای بهبود برای هریک از ابعاد مدیریت خدمات و کلیه محصولات و خدمات در سازمان می‌باشد. بکارگیری فعالیت برنامه‌ریزی کمک می‌نماید تا بتوان از همسویی نیازها و انتظارات ذینفعان با اهداف و استراتژی‌های سازمان اطمینان حاصل نمود.

بهبود (Improve)

هدف از این فعالیت حصول اطمینان از بهبود مستمر محصولات، خدمات و اقدامات (Practices) در کلیه گام‌های زنجیره ارزش در سازمان می‌باشد. بکارگیری این فعالیت در جریان‌های ارزشی سازمان به معنای تمرکز بر بهبود مستمر در هریک از فعالیت‌های مرتبط با آن در زنجیره ارزش می‌باشد. این زنجیره ارزش چیست؟ فعالیت همچنین بر بهبود مستمر برای هریک از ابعاد مدیریت خدمات نیز تمرکز دارد.

مشارکت (Engage)

هدف از این فعالیت درک نیازمندی‌های ذینفعان به صورت مناسب، ایجاد شفافیت و برقراری تعامل و رابطه اثربخش و مستمر با کلیه ذینفعان می‌باشد. بکارگیری این فعالیت در جریان‌های ارزشی سازمان کمک می‌نماید تا بتوان نیازمندی‌ها و انتظارات ذینفعان را به‌واسطه تعامل با ایشان به درستی دریافت نمود.
برگزاری دوره ITIL4 Foundation در دیجی وایز آکادمی

طراحی و انتقال (Design & Transition)

هدف از این فعالیت حصول اطمینان از اینکه محصولات و خدمات سازمان مطابق با نیازمندی‌های فنی تعیین شده توسط ذینفعان و در زمان مشخص و با هزینه مورد انتظار آن‌ها ارائه می‌گردد.

دریافت/ تولید (Obtain / Build)

هدف از این فعالیت حصول اطمینان از اینکه اجزاء مختلف خدمات سازمان مطابق با انتظارات تبیین شده در فعالیت طراحی زنجیره ارزش چیست؟ و انتقال، تولید شده و در دسترس ذینفعان قرار خواهد گرفت. این فعالیت می‌تواند به صورت برونسپاری و یا توسط تیم داخلی سازمان انجام گردد.

تحویل و پشتیبانی (Deliver & Support)

هدف از این فعالیت حصول اطمینان از تحویل و پشتیبانی از خدمات مطابق زنجیره ارزش چیست؟ با انتظارات توافق شده با ذینفعان در فعالیت برنامه‌ریزی می‌باشد.

زنجیره ارزش ؛ حلقه مفقوده در صنعت نفت و گاز ایران پساتحریم

باید نهادهای ذیربط از جمله وزارت نفت، صنعت، نیرو طرح جامع زنجیره ارزش صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی، برنامه ریزی و اقدامات لازم را به منظور گره خوردن سیاستهای توسعه ای این صنایع را در دستور کار خود قرار دهند، اقدامی که به عنوان حلقه مفقوده بیش از هرچیز ضروری می نماید.

زنجیره ارزش ؛ حلقه مفقوده در صنعت نفت و گاز ایران پساتحریم

به گزارش نفت ما ،ایران به عنوان اولین دارنده منابع گازی دنیا و چهارمین دارنده منابع نفت دنیا و از طرف دیگر قرارگیری در منطقه خاورمیانه و نزدیکی به بازارهای مصرف و در حال رشد، فرصتهای فراوانی را به منظور توسعه زنجیره ارزش نفت و گاز دارد. «مایکل پورتر» در سال ۱۹۸۵ مفهوم زنجیره ارزش را ارائه نمود. به نوعی این مفهوم در یک بیان ساده به دنبال بهینه کردن کلیه فعالیتهای حاکم در یک سازمان و یا شرکت در جهت افزایش مزیت زنجیره ارزش چیست؟ رقابتی است. پورتر را می توان از جمله مهمترین کسانی دانست که در فراگیر کردن مفهوم رقابت و استراتژیهای رقابتی نقش داشته است. پورتر مفاهیمی همچون زنجیره ارزش، مزیت رقابتی، پنج نیروی پورتر و گروههای استراتژیک را مطرح و مورد تحلیل قرار داده است. در تحلیل زنجیره ارزش به نوعی تمامی فعالیتهای یک شرکت که در ایجاد ارزش نهایی اثرگذار هستند در دو بخش فعالیتهای اصلی و فعالیتهای پشتیبانی تقسیم شده اند. فعالیتهای اصلی شامل: 1-تدارکات منابع تولید، 2-عملیات تولید، 3- تدارکات محصولات و خدمات، 4- بازاریابی و فروش، 5- خدمات پس از فروش. و فعالیتهای پشتیبانی نیز عبارتند از: 1-تامین زیرساخت های مورد نیاز، 2-مدیریت منابع انسانی، 3-توسعه فناوری، 4-سیستم تامین (بعد نرم افزاری). در واقع هر شرکتی به منظور کاهش هزینه های خود و نتیجتا افزایش حاشیه سود و کسب مزیت رقابتی باید بتواند هر دو فعالیتهای فوق را به خوبی سازماندهی و هدایت نماید. در لایه های مختلف زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کشور چه در بعد ملی و چه در بعد بنگاهی مفاهیم فوق به خوبی مورد توجه قرار نگرفته است به همین منظور خیلی از مجتمع های پالایشی و پتروشیمیایی و همچنین رشته صنعتهای موجود در صنایع تکمیلی مرتبط با نفت و گاز قدرت ایجاد مزیت رقابتی جهت رقابت با کالاهای وارداتی و یا صادرت نداشته باشند. هر چند محیط کسب و کار نیز از حیث ساختاری، قانونی و رفتاری از یک محیط ایده آل فاصله دارد و این مشکلات نیز به کاهش بهره وری بنگاهها کمک می کند. احیای زنجیره ارزش چیست؟ بازارهای سنتی ایران و حضور در بازارهای جدید و منطقی نفت خام و گاز طبیعی بدون تردید باید یک اولویت مهم صنعت زنجیره ارزش چیست؟ نفت ایران در پساتحریم قرار گیرد. در همین زمینه البته باید به این نکته توجه کرد که همزمان با کاهش نقش نفت خام در اقتصادهای بزرگ جهان و پررنگ تر شدن نقش گاز طبیعی به دلیل ملاحظات اقتصادی و زیست محیطی، ایران قادر است با بهره گیری از ظرفیتهای عظیم بخش تولید گاز خود، ساختار جدید مشتریان انرژی خود را بر مبنای سبدی از نفت خام و گاز طبیعی تنظیم نماید و با این راهبرد برای بیست سال آینده اقتصاد ملی ایران نیز ضمانتهایی ارزشمند کسب کند. در همین حوزه اما به نظر می‌رسد باید روش و استراتژی کلان صنعت نفت در زمینه زنجیره ارزش صادرات نفت خام و گاز طبیعی نیز تغییر کند. تاکنون شرکت ملی نفت ایران بازاریابی و صادرات نفت خام یا گاز طبیعی را به عنوان اصلی ترین وظیفه فعالیتهای بین‌المللی خود تلقی می‌کرد در حالیکه در شرکتهای هم وزن و رقیب شرکت ملی نفت ایران شکل دهی به زنجیره ارزش(VALUE CHAIN) جزو اولویتهای سیاست خارجی نفتی آنهاست. برای خروج از وضعیت آسیب پذیر تحریم یا شرایط مشابه آن، باید کانونهای ایجاد ارزش افزوده نفت و گاز ایران را به چهارگوشه جهان منتقل کرد، ایجاد مشارکتهای اقتصادی و تجاری برای تاسیس پالایشگاههای تولید سوخت و نیروگاههای تولید برق در مناطق مستعد جهان به ویژه در حوزه اقتصادهای نوظهور آفریقای جنوبی، ترکیه و برزیل و تامین هیدروکربور مورد نیاز این واحدها از سوی شرکت ملی نفت ایران با هدف تسخیر بازارهای جدید در زمینه فرآورده‌های نفتی و انرژی برق می‌تواند در کوتاه مدت نیز ساختار بازرگانی و زنجیره ارزش نفت و گاز ایران را به سود کشور تغییر دهد. تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز در جهت افزایش ارزش افزوده و جلوگیری از خام فروشی یکی از اصولی است که مقام معظم رهبری برای سرازیر کردن درآمدهای نفتی به سمت تولید داخلی در سیاست های کلی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار داده اند. توسعه یکنواخت و پایدار زنجیره ارزش نفت و گاز، مستلزم گره خوردن سیاستهای توسعه ای صنعت پالایش و پتروشیمی است. به نظر می رسد طی سالهای گذشته نقشه راه توسعه صنعت پالایش نفت و صنعت پتروشیمی از یکدیگر مستقل بوده اند و صنعت پالایش صرفا متولی تولید و عرضه سوخت در کشور بوده است این در حالیست که صنعت پالایش می تواند به عنوان تامین کننده و حتی تولیدکننده مواد با ارزش میانی جهت تبدیل به صدها محصول در صنعت پتروشیمیایی باشد. لذا نیاز است نهادهای ذیربط از جمله وزارت نفت، صنعت، نیرو طرح زنجیره ارزش چیست؟ جامع زنجیره ارزش صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی، برنامه ریزی و اقدامات لازم را به منظور گره خوردن سیاستهای توسعه ای این صنایع را در دستور کار خود قرار دهند، اقدامی که به عنوان حلقه مفقوده بیش از هرچیز ضروری می نماید. فاتیما رضایی/نفت مااشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.