الگوي نوسان انبساطی


الگوي نوسان انبساطی

دنیای اقتصاد- بررسی‌ها نشان می‌دهد بر خلاف انتظار و پیش‌بینی اغلب تئوری‌های اقتصادی، سیاست‌های پولی در ایران در کوتاه‌مدت هم تاثیری بر متغیرهای حقیقی اقتصاد ندارد. طبق نتایج یک بررسی که از سوی یکی از پژوهشگران بانک مرکزی انجام شده، به دلیل اینکه «تناوب تغییرات قیمت‌ها در اقتصاد ایران بالا است و به طور متوسط، هر شش ماه یک بار قیمت‌ها عوض می‌شود»، می‌توان نتیجه گرفت اقتصاد ایران دارای «چسبندگی ضعیف قیمت‌ها» است و بنابراین سیاست‌های انبساطی پولی و تزریق نقدینگی، حتی در کوتاه‌مدت هم توانایی اثرگذاری بر متغیرهای حقیقی مثل تولید و اشتغال را ندارد. بنابراین و بر اساس شواهد تجربی در اقتصاد ایران، آثار سیاست‌های پولی چه در کوتاه‌مدت و چه در بلندمدت، روي تغییرات قیمت‌ها و متغیرهای اسمی اقتصاد الگوي نوسان انبساطی تخلیه می‌شود. نتایج پژوهش‌های انجام شده بیان می‌کند در عین اینکه این پدیده، سیاست‌های انبساطی را در کوتاه‌مدت «خنثی» می‌کند، اما باعث می‌شود سیاست‌های تثبیت نقدینگی و تورم، آثار منفی کمتری بر تولید و اشتغال داشته باشد.
اثر سیاست پولی در ایران خلاف تئوری‌های اقتصادی است
ظهور یک پدیده غیر منتظره در اقتصاد ایران
گروه بازار پول- در حالی‌که شواهد از اثرگذاری سیاست‌هاي پولی الگوي نوسان انبساطی در کوتاه مدت حکایت دارد، نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد به دلیل انعطاف قیمتی در اقتصاد ایران سیاست‌هاي انبساطی پولی در کوتاه‌مدت نیز بر تحریک بخش واقعی اقتصاد اثرگذاری ندارد و آثار خود را تماما در افزایش قیمت‌ها و تورم تخليه می‌کند. پژوهش یاد شده خط بطلانی می‌تواند بر این فرضیه باشد که به کارگیری سیاست‌هاي تحریک نقدینگی و انبساط پولی به صورت کوتاه‌مدت می‌تواند رونق را در بخش تولید ایجاد كند. بی‌اثر بودن سیاست‌هاي پولی به‌دلیل ضعیف بودن پدیده «چسبندگی قیمت‌ها» در ایران است و به دلیل چنین کاستی «اثر سیاست‌هاي پولی در کوتاه‌مدت» هم خنثی است. این پژوهش با عنوان «چسبندگی قیمت‌ها و سیاست پولی در اقتصاد ایران» در بیست‌وسومین همایش سیاست‌هاي پولی ارزی ارائه شده و توصیه می‌کند «در این شرایط، سیاست‌هاي تثبیتی هزینه کمتری از نظر کاهش تولید در کوتاه‌مدت خواهد داشت.»
چسبندگی قیمت‌ها چیست
چسبندگی قیمت مفهومی اقتصادی است که در نظریه‌هاي مختلف، با تعاریف متفاوتی ارائه شده است. نظریه‌هاي اقتصادی می‌گوید اگر قرار باشد بازار به نقطه تعادلی برسد که در آن عرضه و تقاضا با هم برابر است، باید سیستم قیمتی به راحتی کار کند و قیمت بتواند به راحتی بالا و پایین شود. اگر در این بین سطوح قیمتی وجود داشته باشد که بازار نتواند به راحتی از آنها عبور کند، گفته می‌شود در بازار «چسبندگی» وجود دارد. چسبندگی هم می‌تواند در بازار کالا رخ دهد که به آن «چسبندگی قیمتی» مي‌گويند و هم در بازار نیروی کار که به آن «چسبندگی دستمزد» گفته می‌شود. از عوامل موثر در چسبندگی بازار می‌توان به هزینه لیست قیمتی، توهم پولی،‌ الگوي نوسان انبساطی اطلاعات ناقص و دوره‌های قرارداد اشاره کرد.
هر یک از این عوامل تعریف خود را دارد. «هزینه تغییر لیست قیمت‌ها»، موجب می‌شود بنگاه‌ها حداقل در کوتاه‌مدت قیمت‌های خود را تغییر ندهند. «توهم پولی» وقتی رخ می‌دهد که افراد نه به متغیرهای واقعی که به متغیر‌های اسمی واکنش نشان دهند؛ مثلا ممکن است با وجود تورم 20 درصدی، سطح افزایش دستمزدهای اسمی، ‌10 درصد باقی بماند، یعنی کمتر از میزان تورم باشد؛ در این حالت دستمزد حقیقی کاهش پیدا می‌کند. اما عرضه نیروی کار حتی با وجود این کاهش دستمزد حقیقی تغییری نکند و در همان وضعیت بماند. این امر باعث می‌شود چسبندگی دستمزد در بازار نیروی کار رخ دهد. «توهم پولی» را نیز می‌توان به عنوان نابرابری تورم انتظاری و تورم واقعی نیز تلقی کرد که این الگوي نوسان انبساطی امر هم می‌تواند به‌عنوان عاملی برای چسبندگی قیمت مطرح شود. عامل دیگری که موجب چسبندگی قیمت می‌شود، «دوره مشخص قرار‌دادها» است. مثلا دو طرف خریدار و فروشنده تصمیم می‌گیرند برای یک دوره مشخص، یک کالا را با یک سطح از قیمت مبادله کنند، در این حالت چسبندگی قیمتی رخ می‌دهد و اگر شوکی هم در بخش پولی ایجاد شود، دیگر نمی‌توان قیمت کالا را تعدیل و اصلاح کرد. در بازار نیروی کار این وضعیت بیشتر به چشم می‌خورد، زیرا قرارداد‌های نیروی کار در بیشتر موارد یک‌ساله است و تعدیل دستمزدها در هر سال یک بار انجام می‌شود و از همین رو دستمزد نمی‌تواند به راحتی جابه‌جا شود و به سطح تعادل برسد. از سوی دیگر اطلاعات ناقص در مورد تحولات قیمتی در بازار نیز می‌تواند موجب شود تا قیمت محصول بنگاه‌ها با سرعت لازم تعدیل نشود و از خود چسبندگی نشان دهد.
چسبندگی در اقتصاد ایران
در ادبیات اقتصادی، دو دسته الگوی قیمت‌گذاری وجود دارد: الگوهای قیمت‌گذاری وابسته به زمان و الگوهای قیمت‌گذاری وابسته به وضعیت. در الگوهای قیمت گذاری وابسته به زمان، فرض بر این است که زمان‌بندی تغییر قیمت از سوی بنگاه‌هاي اقتصادی به صورت برون زا و بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی تعیین می‌شود. در حالی که در الگوهای قیمت‌گذاری وابسته به وضعیت، بنگاه‌ها با توجه به وضعیت متغیرهای کلان که از جمله مهم‌ترین آنها نرخ تورم است؛ در رابطه با تعدیل قیمت کالای خود تصمیم‌گیری می‌کنند. در یکی از پژوهش‌هایی که از سوی نشریه پژوهشکده پولی و بانکی منتشر شده و به بررسی قیمت ماهانه 359 قلم کالا و خدمات اختصاص دارد، عنوان شده که در اقتصاد ایران، قیمت‌هاي خرده فروشی از انعطاف‌پذیری بالایی برخوردار است. به گونه‌ای که قیمت 75 درصد از کالاها و خدمات مصرفی در سبد مصرف‌کننده در هر ماه با تغییر همراه است. در پژوهش دیگری که رضا بوستانی محقق بانک مرکزی ارائه کرده؛ چسبندگی قیمت‌ها «ضعیف» توصیف شده و عنوان می‌کند که به همین دلیل، سیاست‌هاي پولی در کوتاه مدت پاسخ مناسبی نمی‌دهد. براساس این پژوهش توالی قیمت‌ها در اقتصاد ایران بالا است؛ به گونه‌ای که به طور میانگین هر 6 ماه یک بار قیمت‌ها تغییر می‌کند.چنین پدیده‌ای در تعارض با چسبندگی قیمت‌ها بوده بنابراین کارآیی سیاست‌هاي پولی در کوتاه‌مدت را نیز بی‌اثر می‌کند.
چسبندگی قیمت‌ها و سیاست‌گذاری پولی
شواهد زیادی مدل‌هاي اقتصادي وجود دارد که نشان می‌دهد «اثرگذاری سیاست‌هاي پولی به درجه چسبندگی قیمت‌ها در اقتصاد بستگی دارد و در واقع هرچه قیمت‌ها چسبندگي بیشتری داشته باشند، اثرگذاری سیاست‌هاي پولی در کوتاه‌مدت بیشتر است و مقامات پولی می‌توانند در دوره رکود برای تحریک اقتصاد از سیاست پولی انبساطی بهره‌گیری کنند.» در عین حال هرچه چسبندگی قیمت‌ها بیشتر باشد، سیاست کاهش تورم با کاهش شدید در تولید همراه می‌شود. پژوهشی که ارائه شده است، نشان می‌دهد چسبندگی قیمت‌ها در اقتصاد ایران وجود دارد، اما این چسبندگی بسیار کمتر از مقادیری است که به صورت «نرمال» مورد نیاز است. وجود چسبندگی قیمت‌ها موجب می‌شود پول در کوتاه‌مدت بر متغیرهای حقیقی اقتصاد تاثیر بگذارد و هر چه این چسبندگی‌ها بیشتر باشد؛ یعنی برای دوره طولانی‌تری بدون تغییر باقی بماند، اثرگذاری سیاست‌هاي پولی بیشتر شود.
تاثیر سیاست‌هاي پولی بر نوسانات تولید
در این پژوهش سعی شده با استفاده از یک مدل تعادل عمومی ساده، چسبندگی قیمت‌ها در ایران تخمین زده شود. این پژوهش با استفاده از مدل به کار گرفته شده، نتیجه گرفته که «نوسانات تولید، بیشتر به دلیل سیاست‌هاي پولی به کار گرفته شده در ایران به وجود آمده؛ نه عوامل بخش واقعی اقتصاد.» چنانکه این پژوهش خاطرنشان می‌کند «60 درصد از نوسانات تولید به واسطه شوک‌هاي پولی و 40 درصد باقیمانده به واسطه شوک‌هاي واقعی به اقتصاد به وجود آمده است.» بخش دیگر نتایج این پژوهش یک موضوع جالب‌تر را منعکس می‌کند: «اگر چه شوک‌هاي پولی (تغییرات در برخی عوامل پولی مانند نقدینگی، پایه پولی و. ) به سرعت در اقتصاد محو می‌شود، اما بزرگی این شوک‌ها، موجب شده که متغیرهای واقعی اقتصاد نیز از مسیر بلندمدت خود منحرف شود.» براساس این پژوهش، «نتایج نشان می‌دهد که قیمت‌ها در ایران چسبندگی کمی دارد و این اثرگذاری سیاست پولی را محدود می‌کند.» این پژوهش اضافه می‌کند: «قیمت‌ها هر 6 ماه یک بار تعدیل می‌شود و در این شرایط سیاست‌هاي تثبیتی هزینه کمتری از نظر کاهش تولید در کوتاه‌مدت خواهد داشت.» منظور از سیاست‌هاي تثبیتی نیز آن دسته از سیاست‌ها هستند با تعادل بخشی در سیاست‌هاي پولی هدف اول خود را ثبات قیمت‌ها قرار دهند. سیاستی که در کوتاه‌مدت گرچه موجب رونق نمی‌شود، اما به دلیل مدیریت انتظارات تورمی و ممانعت از نوسان و تکانه‌هاي قیمتی موجب تشویق و افزایش انگیزه‌هاي سرمایه‌گذاری در نهایت رونق اقتصادی خواهد شد.

قیمت و خرید انکر بولت مدل HSA-10/90

در خصوص قیمت و خرید انکر بولت HSA باید اشاره کرد که انکر بولت یکی از ابزارآلات مهم و ضروری در ساخت انواع سازه‌های مختلف محسوب می‌شود که برای اتصال سایر اشیاء به مصالح پایه نظیر بتن، سنگ و … کاربرد دارد. انکر بولت‌ها معمولا در مدل‌ها، اندازه‌ها و انواع گوناگونی ساخته می‌شوند که هر کدام در جای متفاوتی به کار می‌روند. یکی از مدل‌های انکر که بسیار شناخته‌شده بوده و برای کارهای مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد، انکر بولت مدل HSA-10/90 است. در ادامه با مشخصات این انکر و همچنین نکات قابل ‌توجه درباره آن آشنا خواهیم شد.

انکر بولت مدل HSA-1090 چیست؟

اگر بخواهیم به‌صورت کلی انکر بولت‌ها را دسته‌بندی کنیم، باید بگوییم که تمام انکرها در دو دسته شیمیایی و مکانیکی قرار می‌گیرند. انکر بولت مدل HSA-1090 یکی از انکرهای مکانیکی بوده که حالت منبسط شونده دارد. از این انکر بولت برای بتن‌های بدون ترک استفاده می‌شود و می‌توان به کمک آن یک اتصال بسیار ایمن و مستحکم به وجود آورد.

ابعاد انکر بولت مدل HSA-1090 چقدر است؟

این انکر بولت مکانیکی با کد 1090 شناخته می‌شود که قطر و طول آن را نشان می‌دهد؛ به این معنا که قطر این محصول برابر 10 میلی‌متر بوده و طول HAS-1090 هم 90 میلی‌متر است. دانستن ابعاد انکر بولت‌ها یکی از الزاماتی است که باعث می‌شود کاشت و نصب آن‌ها به‌درستی انجام شود تا بتوانیم اتصالی با حداکثر استحکام را داشته باشیم.

کاشت و نصب انکر بولت HSA

برای کاشت انکر بولت مدل HSA-1090 شما نیاز به یک دریل و مته 10 میلی‌متری، چکش، پمپ مکنده هوا و فرچه دارید و باید مراحل زیر را طی کنید:

 • با کمک مته، حفره‌ای متناسب با اندازه انکر بولت بر روی دیوار ایجاد کنید.
 • بعد از سوراخ کردن، باید پمپ مکنده هوا را روشن کرده و با کمک آن، تمام آلودگی‌ها و گرد و خاک‌های موجود در درون حفره را تمیز کنید. برای این کار می‌توانید از یک فرچه مخصوص هم کمک بگیرید.

نکته مهم: فرآیند تمیز سازی را سه بار انجام دهید تا هیچ‌گونه آلودگی درون حفره باقی نماند. وجود ذره‌ای آلودگی درون سوراخ باعث می‌شود که اتصال شما به مقدار کافی محکم و قوی نشود.

 • در این مرحله باید انکر را درون سوراخ قرار داده و با چکش به آن ضربه بزنید تا کاملا درون آن جاگیر شود.
 • مرحله آخر نصب، مربوط به فعال‌سازی انکر است. به دلیل اینکه انکر بولت HAS-1090 از نوع انبساطی بوده، به هنگام فعال‌سازی می‌تواند تمام حفره را پوشش دهد و با دیواره‌های آن کاملا ارتباط پیدا کرده و مماس شود. درنتیجه این فرآیند انبساطی، انکر به‌صورت کاملا مستحکم درون حفره قرارگرفته و یک اتصال قدرتمند آماده تحمل بار خواهد بود.

ویژگی‌های انکر بولت مدل HSA-1090

 • مقاومت بسیار بالا در باربر
 • نصب سریع و آسان
 • دارای تأییدیه تست آتش‌سوزی و مقاومت بالا در برابر آن
 • فاصله کم از لبه
 • دارای طول زیاد و مناسب برای سازه‌های چوبی
 • دارای تأییدیه ETA اروپا

جنس انکربولت HSA

به دلیل اینکه برای ساخت انکر HSA از مواد مختلفی استفاده می‌شود، می‌توان این محصول را بر اساس جنس طبقه‌بندی کرد. انواع مختلف HAS-1090 در یکی از زیر دسته‌های گالوانیزه، گالوانیزه گرم، فولاد ضدزنگ A4 یا A2 قرار می‌گیرند. می‌توان گفت انکر بولت HSA ساخته‌شده از فولاد و روکش روی که به نام گالوانیزه هم مشهور است، یکی از پرکاربردترین انکر بولت‌های مکانیکی است که در ساخت سازه‌ها استفاده می‌شود.

قیمت انکر بولت HSA

قیمت این مدل انکر بولت همواره در حال نوسان است؛ چراکه در ایران تولید نمی‌شود و عوامل متعددی بر روی آن تأثیر می‌گذارند. اولین عامل مؤثر در این زمینه، نوسانات ارز است. افزایش و یا کاهش قیمت ارز تأثیری مستقیم بر روی قیمت انکر بولت HAS-1090 خواهد گذاشت.

عامل مؤثر بعدی مربوط به وزن محصول است؛ طبیعتا هرچه انکر سنگین‌تر باشد، متریال بیشتری در آن به کار برده شده و قیمت آن نیز بیشتر خواهد شد. نوع متریال به‌کاررفته در ساخت رول بوت نیز بر روی قیمت آن تأثیر خواهد گذاشت.

سخن پایانی

یکی از پرکاربردترین انکر بولت‌های مکانیکی را می‌توان انکر بولت مدل HSA-1090 دانست که از آن در انواع سازه‌ها برای دستگیره‌ها، راه‌پله‌ها، نرده‌ها و … استفاده می‌شود. این انکر را اغلب برای بتن‌های بدون ترک به کار می‌برند. نحوه کاشت و نصب این انکر انبساطی مانند سایر انواع مکانیکی بوده و به‌راحتی انجام می‌شود. HAS-1090 با متریال مختلفی ساخته شده، اما معروف‌ترین آن‌ها فولاد با روکش روی است که کاربرد بسیار زیادی نیز دارد.

برای کسب اطلاعات بیشتر جهت خرید انواع میلگرد و انکربولت با همکاران ما در آیین صنعت در ارتباط باشید.

پژوهشکده پولی و بانکی قواعد استقلال سیاست پولی را پیشنهاد کرد/ نجات پول از سلطه مالی

به گزارش نامه نیوز، این در حالی است که در اکثر کشورها سیاست‌های پولی در تنظیم متغیرهای کلان اقتصادی نقش دارد و معمولا اولویت اصلی خود را تورم‌زدایی و حفظ ارزش پول تعیین می‌کند. با توجه به این مساله درازمدت در اقتصاد ایران که نشات گرفته از وابستگی به درآمدهای نفتی است، پژوهشکده پولی بانک مرکزی الگویی طراحی و پیشنهاد کرده است که درصورت عملیاتی‌شدن می‌تواند در افزایش استقلال بانک مرکزی، کارآمدی ابزارهای پولی و خروج از سلطه مالی موثر باشد. چارچوب این الگو براساس تجربه کشورهای نفتی بر قواعد مخارج، تراز بودجه ساختاری و قاعده متکی بر قیمت طراحی شده است. راهکار پذیرفته‌شده در قاعده مخارج این است که درآمدهای منابع طبیعی برای سرمایه‌گذاری عمومی (تامین مخارج بخش بهداشت و آموزش) استفاده شود؛ بنابراین در طراحی این قاعده باید اولویت در مقایسه با مخارج جاری، به مخارج عمرانی داده شود؛ همچنین در صورت استفاده از قاعده متکی بر قیمت نیز باید قیمت نفت و درآمدهای حاصل از آن پیش‌بینی و تعیین شود. یافته‌های یک تحقیق نشان می‌دهد کشورهای نفتی عمدتا با سه مشکل «بیماری هلندی»، «دوره‌های نسبتا طولانی رونق و رکود» و «اتخاذ سیاست‌های انبساطی در دوره رونق و سیاست‌های انقباضی در دوره رکود (موافق چرخه‌ای بودن رفتار مالی دولت)» مواجه هستند. تحقیق پژوهشکده پولی و بانکی به بررسی قواعد مالی و نحوه پیاده‌سازی آن در ایران براساس الگوهای موجود در کشورهای نفتی پرداخته و الگوی سیاستی را پیشنهاد کرده که براساس آن ابزارهای پولی کارآمدتر و سیاست‌های پولی از سلطه مالی خارج می‌شوند. همچنین این تحقیق تاکید می‌کند که عملیات مالی دولت شفاف شود و به پایداری و ثبات اقتصادی کمک کند و در دوران رکود سیاست‌های انبساطی و دوران رونق سیاست‌های انقباضی را در دستور کار خود قرار دهند. ژاله زارعی پژوهشگر پژوهشکده پولی و بانکی به بررسی قواعد مالی و نحوه پیاده‌سازی آن در ایران پرداخته و پس از تعریف قواعد مالی، بسترهای مناسب جهت طراحی و پیاده‌سازی قواعد مالی و محدودیت‌های پیش‌روی قاعده‌مند‌سازی سیاست مالی در ایران را مورد بررسی قرار داده که در این مطلب به آن اشاره خواهد شد. قواعد مالی بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد قواعد مالی اهداف مختلفی دارند، اما تمرکز اصلی آنها علاوه‌بر پایداری مالی، مقاومت در مقابل اختلالات بودجه‌ای متاثر از مولفه‌های سیاسی، جلوگیری از افراط در مخارج (خصوصا در دوران رونق اقتصادی)، ثبات اقتصادی، حفظ اندازه دولت و عدالت بین نسلی است. اهمیت استفاده از قواعد مالی تا حدی بوده است که در طول دو دهه گذشته، در جهان به شدت الگوي نوسان انبساطی گسترش یافته؛ به‌طوری‌که تعداد کشورهایی که تا پایان آگوست 2۰13 از قواعد ملی و فراملی استفاده کرده‌اند، به ۸۷ کشور رسیده است که 13 درصد آنها کشورهای متکی بر ثروت منابع طبیعی هستند. قاعده تراز بودجه، بدهی، درآمد و مخارج از مهم‌ترین قواعد مالی بوده‌اند که طی دو دهه گذشته مورد استفاده قرار گرفته‌اند و به رهایی سیاست‌های پولی کشورها از سلطه مالی کمک کرده‌اند. براساس تعریفی که از قاعده تراز بودجه وجود دارد، سقفی برای تراز بودجه نسبت به تولید ناخالص داخلی تعیین می‌شود که ضامن وجود یک سطح محدودکننده بر رفتار سیاست‌گذاران مالی است. همچنین بنا بر قاعده بدهی سقفی معین بر حسب درصدی از تولید ناخالص داخلی برای بدهی تعیین می‌شود که میزان بدهی انباشته‌شده دولت را محدود می‌کند. براساس قاعده درآمد در این پژوهش نیز دامنه‌ای مشخص برای درآمدهای دولت تعیین می‌شود تا از یک طرف از فشارهای مالیاتی و استفاده نامحدود از درآمد منابع در کشورهای غنی اجتناب شود و از طرف دیگر دولت را به تامین منابع درآمدی جهت ایفای نقش حاکمیتی آن ملزم کند. همچنین طبق تعریفی که از قاعده مخارج وجود دارد محدودیتی برای مقادیر حقیقی هزینه‌های دولت بر حسب نرخ‌های رشد یا درصدی از تولید ناخالص داخلی از مخارج در یک بازه زمانی تعریف می‌شود. در معیار هزینه‌ای جدید در سطح فراملی، رشد سالانه هزینه اولیه پس از کنار گذاشتن کمک خرجی‌های بیکاران و کسر مازادهای اختیاری درآمد نباید از رشد تولید ناخالص داخلی بلندمدت فراتر رود. این معیار تنها هنگامی اعمال می‌شود که کشوری در مسیر کسری زیاد قرار نداشته ‌باشد. بسترهای طراحی و پیاده‌سازی قواعد مالی بررسی‌های پژوهشکده پولی و بانکی بیان می‌کند قواعد مالی حتی زمانی که به خوبی طراحی و تنظیم شده باشند به‌ تنهایی قادر به پشتیبانی از پایداری مالی، ثبات اقتصادی و نیز اهداف ناظر بر رفتار دولت نخواهند بود. اگر سازوکارهای اجرایی و پاسخگویی داخل کشور ضعیف باشند، الزاما قواعد مالی اثربخش نخواهند بود. بر همین اساس برای عملیاتی شدن قواعد مالی پاسخ به سوال‌هایی مبنی بر اهداف کمّی قواعد، ظرفیت‌های نهادی اجرایی و نظارتی که انحرافات دولت از قواعد را شناسایی می‌کند، الزامات قانونی ناظر بر اجرای قاعده و انعطاف لازم جهت تعدیل قواعد در مواجهه با شوک‌های احتمالی به یک امر ضروری تبدیل می‌شود. قواعد مالی در کشورهای دارای منابع طبیعی براساس پژوهش‌های صورت گرفته در کشورهای دارای منابع طبیعی، عموما با سه مشکل بیماری هلندی، سیاست‌های مالی موافق چرخه‌ای (اتخاذ سیاست‌های انبساطی در دوران رونق و اتخاذ سیاست‌های انقباضی در دوران رکود) و نیز دوره‌های نسبتا طولانی رونق مواجه بوده‌اند. بر همین اساس قواعد طراحی شده در این کشورها باید به نحوی باشد که تمرکز سیاست‌های مالی از رویکرد کوتاه‌مدت به سمت رویکرد بلندمدت پایدار جهت تحقق اهداف ثبات اقتصادی و نیز صیانت از دارایی‌های بین‌نسلی را تغییر دهند. در صورتی که چنین اتفاقی رخ دهد این قواعد می‌توانند با تبیین یک چارچوب بلندمدت جلوی افراط در مخارج را با محدودکردن دولت در افزایش بسیار سریع هزینه‌ها را بگیرند و دولت را به اعمال سیاست مالی پادچرخه‌ای (اتخاذ سیاست‌های انقباضی در دوران رونق و سیاست‌های انبساطی در دوران رکود) ‌ترغیب کنند تا اثرات منفی نوسانات درآمدی را کاهش دهد. براساس یافته‌های پژوهش حاضر الگوي نوسان انبساطی با فرض اینکه درآمد این کشورها دائمی باشد، قواعد مالی برای این کشورها باید به نحوی باشد که دولت‌ها در بودجه عمومی سالانه تنها مجاز به استفاده سهم ثابتی از بازدهی پس‌انداز یا سرمایه‌گذاری ناشی از درآمدهای صادرات منابع طبیعی باشند. این قاعده، علاوه‌بر حفظ عدالت بین نسلی، با پس‌انداز کردن درآمدهای حاصل از منابع طبیعی، به هموار کردن مخارج و حل مشکل نوسانات بودجه‌ای کمک می‌کند. طراحی قواعد مالی در ایران بررسی‌های پژوهشکده مالی و بانکی در زمینه قواعد مالی در ایران بیانگر آن است که برای طراحی یک قاعده مالی خود به تعیین نوع قاعده برای سیاست‌گذار مالی، ضمانت اجرایی و حمایت قانونی و انعطاف‌پذیری قواعد توجه کرد. رفتار مالی دولت ایران و وابستگی آن به درآمدهای نفتی نیز همانند سایر کشورهای نفتی با چالش‌هایی همچون بیماری هلندی، سیاست‌های مالی موافق چرخه‌ای و ناپایداری مالی مواجه بوده و تصمیمات مالی اتخاذشده دولت مصلحتی و براساس دسترسی به درآمدهای قابل‌تصرف نفتی بوده است. از سوی دیگر وجود سلطه مالی و عدم تعامل سیاست‌های پولی و مالی، توانایی بانک مرکزی را در استفاده از ابزارهای پولی برای کنترل تورم محدود ساخته است. بر همین اساس دولت ایران می‌تواند با طراحی و پیاده‌سازی قواعد مالی از اتخاذ تصمیمات مقطعی سیاسی و مصلحتی (خصوصا در دوران فراوانی درآمدهای منابع نفتی) جلوگیری نماید تا اثرات منفی ناشی از نوسانات درآمدهای آتی را کاهش دهد و دولت را در به‌کارگیری «سیاست مالی پادچرخه‌ای» تشویق ‌کند. بررسی‌های موجود نشان می‌دهد برای تعیین قاعده بهینه مالی برای اقتصاد ایران باید به تجربه کشورهای دیگر و ویژگی‌های ساختاری اقتصاد ایران توجه ویژه داشت؛ به‌طوری‌که تجربه کشورهای دیگر بیانگر آن است که اتخاذ قاعده مخارج می‌تواند در هموار کردن هزینه‌های دولت و محدود کردن رفتار موافق ‌چرخه‌ای سیاست مالی نقش مهمی را ایفا کند. همچنین استفاده از قاعده درآمد یا به عبارتی قاعده متکی بر قیمت (ایجاد صندوق‌های ثروت ملی) در راستای ذخیره‌سازی بخشی از درآمدهای نفتی برای نسل‌های آتی در صندوق نفتی نیز در نظر گرفته می‌شود. این قاعده می‌تواند برای اقتصاد ایران به‌‌عنوان یک کشور نفتی مناسب باشد، زیرا وابستگی اقتصاد این کشور به منابع نفتی مشهود بوده است. بنابراین قاعده متکی بر قیمت در راستای جلوگیری از ورود شوک‌های قیمت نفت می‌تواند در ذخیره‌سازی درآمدهای نفتی در دوران رونق و استفاده از آن در دوران رکود در راستای هموارسازی مخارج دولت در چرخه‌های تجاری و افزایش پس‌انداز احتیاطی نقش مهمی داشته باشد. استفاده از این تجربه‌ها که در کشورهای دیگر رخ داده است نشان می‌دهد قاعده پیشنهادی در اقتصاد ایران می‌تواند ترکیبی از قواعد مخارج، تراز بودجه ساختاری و قاعده متکی بر قیمت باشد؛ زیرا با توجه به رفتار موافق چرخه‌ای سیاست مالی در ایران، دولت باید تمرکز بیشتری بر مدیریت تقاضای کوتاه‌مدت در مقایسه با پایداری مالی داشته باشد. همچنین بررسی‌های موجود نشان می‌دهد شوک‌های نفتی از تمام شوک‌های وارد بر اقتصاد ایران بااهمیت‌تر است؛ به‌طوری‌که عدم مدیریت نوسان درآمدهای نفتی می‌تواند به‌عنوان یکی از عوامل بی‌ثباتی نرخ ارز در کوتاه‌مدت و مهم‌ترین عامل انحراف روند نرخ ارز از روند مبتنی بر برابری قدرت خرید باشد. اگرچه بانک مرکزی می‌تواند تا حدی اثر نوسانات درآمدهای نفتی بر نرخ ارز را با تغییر ذخایر ارزی خود مدیریت کند، اما زمانی که درآمدهای نفتی با شوک‌های پیوسته چه در جهت مثبت و چه در جهت منفی مواجه می‌شود، قدرت مانور بانک مرکزی برای حفظ ثبات نرخ ارز به شدت کاهش می‌یابد. بر این اساس مدیریت جریان ورودی درآمدهای نفتی به اقتصاد ایران از اهمیت بالایی برخوردار است بنابراین، جهت ممانعت از ورود نوسانات ارزی و مدیریت جریان ورودی درآمدهای نفتی از صندوق توسعه ملی، رعایت قواعد برداشت و نیز نحوه سرمایه‌گذاری و هزینه منابع ارزی صندوق توسعه از ملزومات قاعده تعریف شده است که هزینه تخطی از آن می‌تواند بسیار بالا باشد زیرا با انباشت ذخایر ارزی (در صندوق توسعه و ذخایر ارزی بانک مرکزی) در دوره رونق نفتی، سیاست‌گذار ارزی می‌تواند از یک طرف از کاهش شدید نرخ ارز در دوره‌های رونق نفتی جلوگیری الگوي نوسان انبساطی کند و از طرف دیگر قدرت مانور خود را در مدیریت نرخ ارز در دوره رکود نفتی حفظ کند و تا حدی مانع کاهش عرضه ارز به بازار و افزایش شدید نرخ ارز در دوره‌های رکود نفتی شود. توصیه‌های سیاستی بررسی‌های پژوهش مذکور نشان می‌دهد برای عبور از مشکلات موجود اقتصادی ابزارهای پولی در ایران باید کارآمدتر شود و سیاست‌های پولی از سلطه مالی خارج شوند. این رفتار به شفاف شدن عملیات مالی دولت و ثبات اقتصادی کمک می‌کند. بر این اساس الگوی سیاستی باید در دوران رونق و رکود معکوس شود. به بیان دیگر در دوران رکود، سیاست‌های انبساطی و دوران رونق، سیاست‌های انقباضی را در دستور کار خود قرار دهند. این در حالی است که در حال حاضر سیاست‌های مالی در دوران رونق درآمدهای نفتی انبساطی و در دوران کاهش درآمد انقباضی می‌شود. همچنین با توجه به اینکه سیاست‌های پولی در اقتصاد ایران تحت سلطه مالی است و این موضوع در کنار عدم تعامل سیاست‌های پولی و مالی، توانایی بانک مرکزی در استفاده از ابزارهای پولی برای کنترل تورم به دلیل سلطه مالی محدود شده است برای رهایی از این وضعیت باید قواعد مالی طراحی شود که از تمهیدات حمایتی و ظرفیت‌های نهادی مناسب برخوردار بوده و بتوانند از تصمیمات مقطعی سیاسی و مصلحتی جلوگیری کند. قواعدی که از ضمانت اجرایی، حمایتی و انعطاف‌پذیری لازم نیز برخوردار باشد. این پژوهش قاعده مالی پیشنهادی در ایران را ترکیبی از قواعد مخارج، تراز بودجه ساختاری و قاعده متکی بر قیمت پیشنهاد کرده است. زیرا با توجه به رفتار موافق چرخه‌ای سیاست مالی در ایران، دولت باید تمرکز بیشتری بر مدیریت تقاضای کوتاه مدت در مقایسه با پایداری مالی داشته باشد. در این پژوهش احتمال داده شده قاعده مخارج بتواند به‌عنوان لنگر مالی مؤثر، از خاصیت موافق چرخه‌ای بودن جلوگیری کند و علاوه‌بر هدایت مخارج دولت، به افزایش پس‌انداز احتیاطی نیز کمک کند، به‌طوری‌که این قاعده در کنار قاعده متکی بر قیمت، می‌تواند در هموارسازی نوسانات مساعدت کند؛ زیرا با اینکه مخارج به‌طور مستقیم تحت کنترل سیاستگذاران است، اما بدون ملاحظه طرف درآمد دولت‌ها، قاعده مخارج دولت به‌طور مستقیم به کسری بودجه و به دنبال آن به بدهی پیوند نمی‌خورد. راهکار پذیرفته‌شده در پیاده‌سازی قاعده مخارج این است که درآمدهای منابع طبیعی صرفا برای سرمایه گذاری عمومی و تامین مخارج در بخش بهداشت و آموزش استفاده شود. بنابراین در طراحی این قاعده باید اولویت در مقایسه با مخارج جاری، به مخارج عمرانی داده شود و افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی و تامین تدریجی کل اعتبارات هزینه‌ای از محل منابع غیرنفتی نیز مدنظر قرار گیرد. در صورت استفاده از قاعده متکی بر قیمت در ترکیب با قواعد مخارج، ابتدا باید قیمت نفت و درآمدهای حاصل از آن پیش‌بینی و تعیین شود. این فرآیند می‌تواند از طریق تعریف و پیاده‌سازی یک مدل که به‌طور مستمر به‌روز می‌شود صورت پذیرد یا یک کمیته مستقل از خبرگان که جهت انجام این کار تشکیل شده‌اند، قیمت‌ها و درآمدهای میان‌مدت و بلندمدت را با استفاده از ترکیبی از قیمت‌های گذشته، حال و آینده منابع و تعریف وزن خاصی برای آنها پیش‌بینی کنند.

تعمیر پکیج دیواری مرکوری

لوگو-پکیج-مرکوری

پکیج از جمله لوازمی است که در آپارتمان های جدید جایگزین موتور خانه قدیمی شده است. از پکیج دیواری برای گرم کردن آب مصرفی و هم چنین گرمابخشی محیط استفاده می کنند.
مرکز تعمیرات ایران سانتیگراد به عنوان نمایندگی تعمیرات پکیج مرکوری در تهران تمامی خدمات از جمله: نصب، سرویس و تعمیر پکیج دیواری‌ مرکوری را با به کار گیری کارشناسان متخصص و متبحر در این زمینه برای مشتریان خود انجام می دهد.
یکی از پرفروش ترین پکیج های موجود در بازار ایران پیچ مرکوری است که به علت خدمات پس از فروش مانند تعمیر و عیب یابی یکی از دلایل این برند مطرح ایرانی به شمار می رود. وقتی پکیج شما خراب شود و کارایی خود را از دست دهد، همکاران ما آماده خدمات رسانی در زمینه تعمیرات پکیج دیواری مرکوری شما هستند.
به جرات می توان گفت که مرکز تعمیرات ایران سانتیگراد بهترین و با کیفیت ترین نمایندگی تعمیرات پکیج دیواری مرکوری است. کارشناسان این شرکت به صورت شبانه روزی پاسخگوی مشکلات پکیج دیواری شما هستند.

نمایندگی تعمیر پکیج مرکوری (MERCURY)

مرکز تعمیرات ایران سانتیگراد نمایندگی تعمیر پکیج مرکوری (MERCURY) به صورت شبانه روزی در تهران با گارانتی طولانی مدت می باشد. این مرکز ضمن ارائه خدمات حرفه ای به کاربران، با ارائه گارانتی رسمی این اطمینان را به کاربران پکیج مرکوری (MERCURY) می دهد که بدون نگرانی و دغدغه به استفاده از پکیج تا مدت زمانی نامحدود بپردازند.

وقتی حرف از تعمیر پکیج دیواری مرکوری می شود، کیفیت و ضمانت حرف اول را می زند. برای تعمیر پکیج MERCURY باید از مرکز تعمیرات ایران سانتیگراد نمایندگی تعمیر پکیج دیواری مرکوری کمک بگیرید. چون این پکیج با پکیج های دیگر فرق دارد و از قطعاتی تشکیل شده است که فقط از یک شرکت معتبر قابل ارائه است.

هدف بیشتر کارشناسان ما تعمیر پیکج دیواری مرکوری است تا تعویض قطعات آن. در صورتی که تعمیر پیکج دیواری مرکوری امکان پذیر نبود و یا تعمیر آن، کاربر متحمل هزینه زیادی شود، همکاران ما در تعمیرگاه پکیج دیواری مرکوری تعویض را انتخاب می کنند. ما این اطمینان را به شما می دهیم از قطعات اصلی و فابریک استفاده می کنیم.

سرعت در ارائه خدمات

تعمیرکاران و تکنسین های مرکز تعمیرات ایران سانتیگراد در سراسر نقاط شهر تهران آمادگی کامل جهت ارائه خدمات به مردم عزیز در سریع ترین زمان ممکن در کلیه نقاط شهر را دارند.

هزینه های منصفانه

تمامی هزینه های دریافتی تکنسین های ایران سانتیگراد کاملا تحت نظارت مجموعه بوده، حدود هزینه نیز پیش از انجام کار خدمت مشتریان اعلام خواهد شده و هزینه ها پس از اتمام کار دریافت می گردد.

اولویت با تعمیرات ​

اولویت ما تعمیر قطعات دستگاه بوده و تنها در شرایطی که امکان تعمیر قطعه اصلا وجود نداشته باشد، قطعه مورد نظر را تعویض می نمایند و ما قطعات اورجینال استفاده می نمایند.

نصب پکیج مرکوری

اصلی ترین قدم در خصوص نگهداری یا راه اندازی لوازم خانگی نصب آن هاست که از اهمیت زیادی برخوردار است. ما به شما توصیه می کنیم هرگز خودتان یا افراد غیر حرفه ای پکیج دیواری را نصب نکنید. کار نصب آن را به تکنسین هایی واگذار کنید که از دانش کافی در حوزه نصب پکیج مرکوری برخوردار هستند.
از آن جایی که این دستگاه خیلی پیچیده و حساس است، اگر نصب آن به صورت اصولی و تخصصی نباشد، راندمان دستگاه را پایین می آورد. در نهایت عمر دستگاه کاهش پیدا می کند.
مقررات تایید شده برای نصب پکیج مرکوری
حداقل متراژ لازم برای نصب پکیج مرکوری در ساختمان مسکونی و اداری 64 متر ، در غیر این صورت باید دریچه تامین هوای تازه برای احتراق در محل نصب پکیج نصب شود.
مقررات نصب پکیج در ساختمان های مسکونی به این شکل است که حداقل پکیج با ظرفیت 24000 برای متراژ 120 متر مربع، پکیج با ظرفیت 28000 برای فضای تا 180 متر مربع و مدل‌هایی با ظرفیت 35000 برای متراژ 240 متر مربع مناسب هستند. این اصولی که فقط یک تعمیرکار تعمیر پکیج مرکوری از نمایندگی تعمیر پیکچ مرکوری از آن اطلاع دارد.

سرویس پکیج مرکوری

مانند تمام پکیج ها، پکیج مرکوری هم به سرویس دوره ای و منظم احتیاج دارد. پس بهتر است هر چند وقت یکبار، برای سرویس پکیج دیواری خود اقدام کنید.

یک تعمیرکار پکیج مرکوری بعد از بررسی پکیج، کار سرویس دستگاه را انجام می دهد. سرویس پکیج مرکوری باعث افزایش راندمان و کاهش مشکلات احتمالی می شود. بنابراین سرویس آن را جدی بگیرید. همکاران ما آماده اند تا به عیب یابی و تعمیر پکیج مرکوری بپردازند.
سرویس پکیج مرکوری شامل: تعویض ترموستات ها، رفع صدای فن یا صدای دستگاه، رفع مشکل آب دهی دستگاه، سرویس شیر پر کن، تنظیم ارتفاع، تعویض اورینگ های دستگاه و بهبود گرمایش شوفاژها می شود.

مدل ‌های مختلف پکیج دیواری مرکوری

پکیج دیواری مرکوری در دو مدل تک مبدل و دو مبدل، با ظرفیت ‌های 24000 الی 40000 کیلو کالری ساخته و تولید شده اند. از ویژگی های مثبت این پکیج می توان از صدای کم، برخورداری از فن برای خارج کردن گازهای احتراقی، سیستم ضد یخ زدگی، عیب یابی و کنترل هوشمند، ضد گریپاژ پمپ و گرفتگی دودکش نام برد.

انواع مدل های پکیج مرکوری

مدل های پکیج مرکوری شامل موارد زیر می شوند:

 • مدل 24MD دو مبدل فن دار ظرفیت 24000
 • مدل 24CB چگالشی فن دار 24000
 • مدل 24FT تک مبدل فن دار 24000
 • مدل مگاترم مگا 24 ،تک مبدل فن دار 24000
 • مدل پکیج مرکوری 28 ،تک مبدل فن دار 28000
 • مدل 32 ،تک مبدل فن دار 32000
 • مدلXL تک مبدل فن دار 36 کیلو وات
 • مدل HDدو مبدل فن دار 40 کیلو وات

پکیج مدل مگا 24 مرکوری XL و مدلHD از قابلیت ترموستات اتاقی سیم دار و بی سیم برخوردارند. تک مبدل یعنی، یک مبدل گرمایشی دو منظوره بایوترمیک دارد. دو مدل یعنی، یک مبدل اصلی مونوترمیک و مبدل ثانویه دارد.

راهنمای عیب یابی و تعمیر پکیج مرکوری

عیب یابی و تعمیر پکیج مرکوری (MERCURY) با توجه به نوع دستگاه، مدل و همینطور علت خرابی یا نقص عملکرد پکیج بر اساس یک فرمول مشخص انجام نمی گیرد. بر همین اساس در اختیار داشتن دانش فنی بالا در حوزه عیب یابی پکیج به ویژه انواع پکیج مرکوری (MERCURY) نکته بسیار مهمی است که در غیر این صورت نمی توان شاهد رضایت بخش بودن مراحل عیب یابی و تعمیرات دستگاه بود.

لیست کامل ارورهای پکیج مرکوری

زمانی که پکیج دیواری مرکوری دچار ایراد یا خرابی شود، خود دستگاه با نمایش ارور در عیب یابی و تعمیر به شما کمک می کنند. برای یافتن عیب و تعمیر پکیج دیواری مرکوری شناخت ارورهای پکیج ایران مرکوری به شما کمک می کند.

 • کدهای خطای E1 پکیج مرکوری: عدم تشکیل یا تشخیص شعله و نبود گاز: سنسور جرقه زن این مشکل را اعلام می کند

راه حل: شیر ورودی را چک کنید. یون تنظیم شعله را تمیز یا تنظیم کنید.

 • کدهای خطای E2 پکیج مرکوری: سنسور به بیشتر از 105 درجه رسیده است.

راه حل: امکان دارد پمپ دستگاه خراب شده یا رسوب گرفته باشد. یا اینکه مسیر شیرهای رادیاتور رسوب گرفته یا خراب شده است.

 • کدهای خطای E3 پکیج مرکوری: سوئیچ فشار هوا این مشکل را اعلام کرده است که مشکل از فن یا سوئیچ ایمنی دودکش است.

راه حل: برای تعمیر پکیج دیواری مرکوری فن یا پروانه فن یا پرشر سویئچ هوا باید تعمیر شود

 • کدهای خطای E4 پکیج مرکوری: آب درون دستگاه کم شده است که این مشکل از سوئیچ فشار آب بروز کرده است.

راه حل: باید بار پکیج را الگوي نوسان انبساطی روی 1.5 تنظیم شود. اگر مشکل حل نشد باید پرشر سوئیچ تعویض شود

 • کدهای خطای E6 پکیج مرکوری: سنسور آب گرم مصرفی دچار خرابی شده است که این مشکل توسط NTC مسیر آب گرم مصرفی اعلام شده است.

راه حل : جهت تعمیر پکیج دیواری مرکوری باید سنسور آب گرم تعویض شود

 • کدهای خطای E7 پکیج مرکوری: سنسور رفت گرمایش دچار مشکل شده است که مشکل توسط NTC مسیر گرمایش اعلام شده است

راه حل: باید سنسور شوفاژ عوض شود.

 • کدهای خطای E9 پکیج مرکوری : هشداری برای جلوگیری از یخ زدن دستگاه

راه حل : باید از محلول ضدیخ استفاده کنید و آن را داخل مدار شوفاژ Maham PROTE بریزید

 • کدهای خطای E10 پکیج مرکوری : دستگاه رسوب گرفته است.

راه حل : برای رفع این مشکل و تعمیر پکیج دیواری مرکوری باید مبدل ثانویه را به خوبی بشویید.

مشکلات متداول پکیج مرکوری (MERCURY)

چرا آب مصرفی گرم است اما رادیاتورهای آن کاملا سرد هستند؟

این مشکل برای پکیج های تک مبدل و دو مبدل متفاوت است. خرابی پمپ و یا بازماندن سوپاپ بای پس، در صورتی که پکیج تک مبدل باشد. اگر پکیج دو مبدلی بود، الگوي نوسان انبساطی علت آن می تواند خراب شدن شیر موتوری سه راهه باشد.

چرا پکیج به صورت انفجاری روشن می شود؟

عدم تنظیم فشار گاز طبیعی مثل کم و زیاد شدن. اکسید شدن الکترود جرقه زن، خرابی دودکش یا استفاده از دودکش نامناسب، استفاده از قطعات گاز شهری بجای گاز مایع و افت ولتاژ برق شهری اصلی ترین علت های این مشکل به شمار می روند.

چرا رادیاتورها گرم نمی ‌شوند؟

علت بروز این مشکل می تواند کاهش ظرفیت حرارتی پکیج نسبت به بار گرمایشی، وجود هوا در داخل دستگاه، باز نبودن شیرهای رفت و برگشت پکیج دیواری مرکوری نیمه باز ماندن سوپاپ، وجود مشکل در پروانه پمپ، رسوب گرفتن مبدل رادیاتورها خرابی کلید حرارتی و … باشد.

علت اینکه آب گرم مصرفی نوسان دارد، چیست؟

زیاد بودن ارتفاع شعله، کاهش دقت ان تی سی مصرفی رسوب گرفتن مبدل ها . خرابی فلوسوئیچ در نوع پکیج دو مبدله، خرابی شیر سه راهه در پکیج دیواری مرکوری دو مبدله، اشکال در پمپ سیرکولاتور در پکیج دو مبدل، خراب شدن برد کنترل

چرا آب مصرفی مدام سرد و گرم می شود؟

این مشکل دلایل زیادی می تواند داشته باشد از آن جایی تعمیر پکیج دیواری مرکوری کار پیچیده ای است بهتر است با ایران سانتیگراد مرکز تعمیرات پکیج مرکوری در تهران تماس بگیرید.

برخی از این مشکلات می توان به نوسان داشتن فشار آب ورودی به ساختمان، خرابی سنسور ان تی سی آب مصرفی رسوب داشتن مبدل صفحه ای یا ثانویه در پکیج نوع دو مبدل، رسوب گرفتن و یا معیوب شدن سوپاپ بایپاس در پکیج دومبدل، رسوب گرفتن مبدل الگوي نوسان انبساطی حرارتی اصلی در پکیج‌های نوع تک مبدل می توان اشاره کرد.

چرا فشار آب در مدار گرمایش افت پیدا می کند؟

نشتی و خرابی در مدار گرمایش و وجود هوا داخل دستگاه از علت های اصلی این مشکل به شمار می روند.

چرا با افزایش دما فشار مدار گرمایش افزایش می یابد؟

. علت آن خرابی و تنظیم نبودن فشار آب است. همچنین منبع فشار آب با حجم آب مدار گرمایش متناسب نیست. شلنگ منبع انبساط مسدود شده است.

پکیج دیواری مرکوری روشن نمی شود؟

ابتدا دستگاه را RESTART کنید. اگر بعد از انجام این کار ارور از بین نرفت بایستی پکیج خود را هواگیری کنید. یکی دیگر از علل های این مشکل کاهش فشار پکیج، رسوب گیری لوله ها هم می باشد.

پکیج دیواری مرکوری مدام روشن و خاموش می‌ شود.

دستگاه هوادهی لازم دارد. خرابی پمپ هم می تواند علل دیگر این مشکل باشد. اگر تعداد رادیاتورها هم کافی نباشد با افزایش تعداد رادیاتورها و بازتر کردن شیر مدار آب این ایراد برطرف می شود.

نکاتی پیرامون بسته اقتصادی

نکاتی پیرامون بسته اقتصادی

بالاخره بعد از فراز و فرودهای بسیار، بسته اقتصادی دولت رونمایی شد. بسته‌ای که برای یک دوره کوتاه‌مدت 6 ماهه تدوین شده و ترکیبی از سیاست‌های پولی و بودجه‌ای انبساطی است. پایه تدوین این بسته، تصور کاهش تقاضای کل در اقتصاد، ناشی از بالا بودن نرخ سود واقعی و کاهش درآمد خانوارها است. حال که دولت بر اجرای این بسته مصمم است، لازم است چالش‌هایی که پیش رو قرار دارد، بررسی شود. مهم‌ترین چالش اجرای این بسته فقدان سازگاری میان دوره اجرا و وسعت سیاست‌های طراحی شده است. تعدد سیاست‌های پولی و بودجه‌ای انبساطی سازگاری کمی با دوره زمانی اجرای بسته دارد که باعث پیچیدگی مدیریت این سیاست‌ها می‌شود. کاهش نرخ سپرده قانونی، اعطای وام خرید خودرو و تسهیلات خرید کالاهای بادوام داخلی عمده سیاست‌های پولی انبساطی بسته است.

به گزارش TSEpress به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد اجرای کلیه این سیاست‌ها برای دوره‌ای 6 ماهه الگوي نوسان انبساطی این توان را دارد که به تکانه‌ای بزرگ برای اقتصاد تبدیل شود. حتی ممکن است اجرای کامل این سیاست‌ها با توجه به مشخص نبودن زمان اثرگذاری سیاست و بزرگی آن به عدم‌اطمینانی شدید در اقتصاد منتهی شود. همچنین، به‌نظر نمی‌رسد تعدیل‌های برنامه‌ریزی شده در یک نیم‌سال تکمیل شود. به‌طور مثال، در حالی که نرخ سود در بازار بین بانکی 26 درصد است، این بسته ارائه تسهیلات 12 و 14 درصد را نوید می‌دهد. کاهش معنادار در نرخ سود آن هم در دوره‌ای کوتاه امری دور از واقعیت است.

از طرف دیگر، دولت حفظ ثبات قیمت‌ها را به صورت یک محدودیت بلندمدت برای عملکرد سیاست‌گذار پولی به رسمیت شناخته است که جای تقدیر دارد. بدون تردید این تصمیم نگرانی‌ها از برگشت تورم را تقلیل می‌دهد. اما فقدان هدف مقداری برای تورم و نبود شاخص قیمتی عاری از نوسانات فصلی و شوک‌های عرضه، کار را برای سیاست‌گذار پولی سخت خواهد کرد. مرور الگوی تورم در گذشته نشان می‌دهد در عین حال که روند رشد قیمت‌ها متاثر از سیاست‌های انبساط پولی است، سهم قابل توجهی از نوسانات تورم ناشی از عوامل فصلی و عوامل سمت عرضه است، اما شاخص قیمتی که بتواند این نوسانات را حذف و تنها آثار سیاست‌گذاری پولی را منعکس کند هنوز وجود ندارد. بنابراین در ادامه اجرای سیاست‌های پولی انبساطی ممکن است عدم‌تشخیص منشا نوسانات قیمت به چالشی برای سیاست‌گذاران اقتصادی تبدیل شود. برای مدیریت بهتر شرایط در مواجهه با این چالش‌ها، سیاست‌گذاران اقتصادی باید اجرای مرحله‌ای بسته‌ را دنبال کنند و علائم مقداری را برای هدایت انتظارات در جهت پیشبرد اهداف خود منتشر کنند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.