انواع مختلف نمودار


استفاده از رنگهای روشن به جای رنگهای تیره برای جلسات فروش نیز مناسب باشد. رسم بیش از حد بسیاری از خطوط و درج داده های بیش از حد در یک نمودار واحد همچنین می تواند نه تنها برای طراح نمودار بلکه برای مدیری که در تلاش برای درک آن است انواع مختلف نمودار بسیار دشوار باشد. به جای آن ، پیشنهاد می شود در صورت لزوم از نمودارهای چند گانه استفاده شود تا داده ها به درستی به تصویر کشیده شود.

انواع چارت سازمانی

انواع چارت سازمانی شامل سلسله مراتبی، پروژه ای، وظیفه ای، ماتریسی، افقی، بخشی، شبکه ای، خطی، مبتنی بر تیم و دایره ای به همراه مزایا و معایب هریک در این مطلب آمده است .

شناخت هر یک از انواع چارت سازمانی ، به شما کمک می نماید تا بتوانید متناسب با سازمان خود ، نمودار سازمانی تدوین نمایید.

مهم‌ترین انواع ساختار سازمانی و کاربردهای آن توسط تیم پیام خرازیان گردآوری‌شده است

انواع چارت سازمانی

1- نمودار سلسله مراتبی(Hierarchical)

مرسوم‌ترین نوع نمودار سازمانی است که در آن کارکنان در گروه‌های مختلف دسته‌بندی‌شده و هر گروه یک مافوق دارد. هر فرد به مافوق خود و هر بخش به بخش بالایی گزارش می‌دهد. مرکز قدرت در بالای نمودار مشخص‌شده است

نمودار سلسله‌مراتب سازمانی را می‌توان به هرم تشبیه کرد و به‌نوعی آن را شبیه به طبقات اجتماعی دانست.

سلسله‌مراتب و بوروکراسی زیاد از ویژگی‌های این ساختار نمودار سلسله مراتبی است. میزان ارتباطات در این نوع ساختار محدود به سلسله‌مراتب است و هر شخص تنها به مافوق خود گزارش می‌دهد.

مزایا و معایب نمودار سازمانی سلسله مراتبی
مزایامعایب
روابط مشخص.ارتباطات کم در سازمان.
سادگی در ترسیم.بوروکراسی زیاد.
ایجاد انگیزه برای پیشرفت و رسیدن به سطوح بالاتر.نگاه وظیفه‌ای هر بخش.

ساختار سازمانی سلسله مراتبی

2- نمودار وظیفه‌ای(Functional)

در این نوع نمودارها، به‌جای به‌کارگیری مدیران بامهارت های عمومی که در نمودارهای ساختارهای سلسله مراتبی به کار می‌رود، از مدیران وظیفه‌ای و متخصص استفاده می‌شود.

هر مدیر سرپرستی گروهی را که وظایف مشابهی دارند به عهده می‌گیرد. در این نوع ساختار به‌جای جایگاه و پست، برای وظیفه و کارکرد سلسله‌مراتب تعیین ‌می‌کنیم. این کار موجب تخصصی شدن بیشتر کار و افزایش بهره‌وری می‌شود اما از سویی مهارت‌های مدیریتی تا حدودی نادیده گرفته می‌شوند زیرا مدیران عملیاتی جایگزین مدیران ارشد می‌شوند. سرپرست هر بخش، بر آن بخش کنترل کامل دارد و می‌تواند اموری مانند آموزش، تخصیص وظایف و ارتقاء را انجام دهد.

این نوع ساختار در سازمان‌های کوچک تا متوسط مفیدتر است اما اگر تعارض‌های مدیریتی به شکل صحیح مدیریت شود در شرکت‌های بزرگ نیز مفید است.

مزایا و معایب نمودار سازمانی وظیفه‌ای
مزایامعایب
تخصصی شدن کارهاکاهش انعطاف‌پذیری و محدود شدن برخی روابط
افزایش کاراییکمبود نوآوری و دیدگاه محدود از اهداف سازمانی برای کارکنان.
به اشتراک‌گذاری دانش و مهارتهماهنگی ضعیف افقی زیرا بخش‌ها به یکدیگر پاسخ‌گو نیستند.

ساختار سازمانی وظیفه‌ای

3- نمودار پروژه‌ای(Project)

این ساختار برای سازمان‌های پروژه‌ای مناسب است. در یک سازمان پروژه‌ای، تمامی شرکت در قالب پروژه‌ها سازمان‌دهی می‌شوند.
سازمان‌هایی که از ساختار چارت سازمانی پروژه‌ای استفاده می‌کنند، اهداف سازمانی خود را بر مبنای اهداف پروژه قرار می‌دهند و در طول اجرای پروژه، افراد به مافوق خود گزارش می‌دهند و لازم به ذکر است که در این ساختار ، افراد بدون بخش هستند و تنها در مسیر اجرای پروژه فعالیت دارند.

این ساختار موقت است و زمانی که پروژه تمام شود این ساختار نیز منحل می‌شود. برای مثال در پروژه‌ی توسعه‌ی یک محصول ، افراد با توانایی‌های مختلف در تیم‌های مختلف تقسیم می‌شوند. زمانی که پروژه به اتمام برسد این ساختار نیز منحل خواهد شد

مزایا و معایب نمودار سازمانی پروژه‌ای
مزایامعایب
شفافیت و گزارش مستقیم به مدیر پروژه که باعث تصمیم‌گیری آسان در امور می‌شود.عدم احساس امنیت شغلی برای کارکنان
افزایش مهارت و تجربه برای اعضا به دلیل حضور در پروژه‌های مختلف.برنامه‌ریزی دقیق آن ممکن است استرس‌زا باشد.
سازمان برنامه‌ریزی‌شده عمل می‌کند.چالش‌های مدیریتی به دلیل قدرت زیاد مدیر پروژه
اگر سازمان دو یا پروژه داشته باشد، در صورت تخصیص نابرابر منابع ممکن است سوءتفاهم پیش بیاید.
موقت بودن
نیاز به افراد ماهر.

ساختار سازمانی پروژه‌ای

4- نمودار ماتریسی(Matrix)

این نوع نمودار ترکیبی از نمودار وظیفه‌ای و پروژه‌ای شبیه یک جدول است که در آن افراد به دو یا چند مافوق گزارش می‌دهند. یکی مدیر پروژه/محصول و یکی مدیر وظیفه‌ای. در طراحی ماتریس فعالیت‌های روی محور عمودی برحسب وظیفه گروه‌بندی می‌شوند و بر روی این الگوی عمودی یک الگوی افقی مبتنی بر تفکیک سازی برحسب پروژه یا محصول قرار می‌گیرد و افراد برای انجام کارهای مشابه می‌توانند به هم ملحق شوند. پویایی و جریان وسیع اطلاعات از ویژگی‌های مثبت و بی‌نظمی و پیچیدگی از ویژگی‌های منفی این ساختار است.

سه نوع ساختار ماتریسی چارت سازمانی وجود دارد:

الف) ساختار ماتریسی قوی: اختیارات مدیر پروژه‌ای بیشتر است و ساختار به سمت پروژه‌ای بودن گرایش دارد.
ب) ساختار ماتریسی ضعیف: اختیارات مدیر وظیفه‌ای بیشتر است و ساختار به سمت وظیفه‌ای بودن گرایش دارد.
ج) ساختار ماتریسی متعادل(بالانس): حالت تعادل وجود دارد.

ساختار سازمانی ماتریسی

5- نمودار افقی یا مسطح (Horizontal/Flat)

این نوع ساختار سازمانی در سازمان‌هایی بر مبنای خود مدیریتی اداره می‌شوند به کار گرفته می‌شود. دارای سلسله‌مراتب کمتری است و بیشتر در کسب‌وکارهای کوچک استفاده می‌شود اما سازمان‌های بزرگ از آن مستثنا نیستند. در این نوع ساختار تأکید بر خود مدیریتی و افزایش توانایی کارکنان در تصمیم‌گیری است.

یکی از تفکرات بنیادی در این نوع ساختار، وجود لایه‌های کم مدیریت و حذف سلسله‌مراتب و مرزهای میان بخش‌های مختلف است. درواقع در این ساختار نگاه فرآیندی تر است تا وظیفه‌ای. از دیگر ویژگی‌های این ساختار ، استفاده از تیم‌های تخصصی به‌جای افراد متخصص است.

در مقایسه با یک ساختار سلسله مراتبی، در ساختار افقی مسئول یک دپارتمان مسئولیت بیشتری نسبت به یک مدیر دارد. معروف‌ترین شرکتی که از این ساختار استفاده می‌کند، شرکت بازی‌سازی Valve است. در این شرکت کسی به شما نمی‌گوید که چه‌کاری انجام دهید اما هرکدام از کارکنان می‌توانند پروژه‌های مختلف را ببینند و هرکدام را که می‌خواهند انتخاب کنند.

مزایا و معایب نمودار سازمانی افقی(مسطح)
مزایامعایب
خودمختاری و تصمیم‌گیری بدون اتکا به دیگر بخش‌هاهرکدام از کارکنان به یک مدیر گزارش می‌دهند که باعث سردرگمی می‌شود
تخصصی سازی کارها
ایجاد خود رهبری در یک محیط کار آزاد.

ساختار سازمانی افقی

6- نمودار بخشی(Divisional)

در این نوع ساختار، افراد با ویژگی‌های مشابه در یک دپارتمان قرار می‌گیرند. نوع تصمیم‌گیری در این سازمان‌ها غیرمتمرکز است و هر دپارتمان تجهیزات ، منابع و منابع خاص خود را داردکه روش کار مستقل‌تر را امکان‌پذیر می‌نماید تا مانند یک سازمان مستقل فعالیت نماید
اغلب، بخش‌ها بدون نیاز به تأیید دیگران سریعاً تصمیم می‌نمایند و .تقسیم‌بندی دپارتمان‌ها بر اساس محصول، منطقه‌ی جغرافیایی، مشتری و یا زمان( به‌عنوان‌مثال شیفت‌های کاری سازمان ) صورت می‌گیرد.
معمولاً شرکت‌های بزرگ از این ساختار استفاده ‌می‌کنند.

مزایا و معایب نمودار سازمانی بخشی
مزایامعایب
کاهش لایه‌های مدیریتی غیرضروری. ناکارآمدی عملیاتی در تفکیک وظایف تخصصی
تصمیم‌گیری سریع.هزینه‌های اجرا بالا.
امکان سنجش عملکرد هر بخش. خودمختاری بیش‌ازحد هر بخش.

ساختار سازمانی بخشی

7- ساختار شبکه‌ای(Network)

این ساختار غیرمتمرکزتر و انعطاف‌پذیرتر از سایر ساختارها است به این معنی که سلسله‌مراتب کمتری در آن وجود دارد و همچنین روابط داخلی و خارجی بین مدیران و مدیران ارشد را به‌خوبی مجسم می‌کند. ساختار شبکه‌ای مبتنی بر روابط آزاد و با الهام گرفتن از ساختارهای اجتماعی است.
در ساختارهای سلسله مراتبی به علت وجود ساختاری بوروکراتیک، بیشتر تصمیم‌گیری‌ها از جانب مدیریت است که با یک اشتباه می‌تواند به تمام سازمان ضرر برساند اما در ساختار شبکه‌ای از دیگر افراد نیز کمک گرفته می‌شود.

مزایا و معایب نمودار سازمانی شبکه‌ای
مزایامعایب
کاهش اشتباهات مدیریتی.افزایش پیچیدگی در روابط سازمانی.
کمک به مدیران در تصمیم‌گیری.اختلاف در پاسخگویی و گزارش دهی کارکنان.
تسریع در تصمیم‌گیری‌ها.افزایش احتمال رخداد شرایط غیرقابل‌پیش‌بینی.
کنترل بیشتر در سطوح سازمانی
انعطاف‌پذیری.

ساختار سازمانی شبکه‌ای

8- ساختار خطی(Linear)

یکی از ساده‌ترین انواع ساختار سازمانی است که در آن قدرت در بالا قرار دارد و برای هر بخش سرپرستی تعریف‌شده که بر آن بخش کنترل دارد. ساختار اداری مستقل از ویژگی‌های انواع مختلف نمودار اصلی آن است و تصمیمات مستقل گرفته می‌شود. این ساختار گاهی حالت خشک و دیکتاتور گونه دارد و هر بخش وظایف خود را مستقل و بدون کمک انجام می‌دهد.
ساختار خطی بیشتر در شرکت‌های کوچک وجود دارد این ساختار می‌تواند به‌صورت خطی مطلق یا خطی دپارتمانی تعریف شود ساختار خطی بخشی، که با انواع مختلف نمودار عنوان ساختار وظیفه‌ای (functional structure) معرفی می‌شود .

مزایا و معایب نمودار سازمانی خطی
مزایامعایب
نقش‌های مدیریتی ساده و روشن است.در صورت نبود مدیر امکان قطع روابط تجاری و عدم حرکت شرکت وجود دارد.
اجازه می‌دهد تصمیمات سریع بگیریم.تمرکز قدرت و کم شدن ابتکار عمل کارکنان.
حفظ انضباط در میان کارکنان آسان است.

ساختار سازمانی خطی

9- نمودار مبتنی بر تیم(Team-Based)

در این ساختار تیم‌هایی وجود دارد که علاوه بر وظایف شخصی، برای رسیدن به یک هدف نیز تلاش می‌کنند. کارکنان در تیم‌هایی که پروژه‌ی مشخصی برای آن‌ها وجود دارد فعالیت می‌کنند. نظارت بر تیم‌ها کم است و یا چند تیم زیر نظر یک مدیریت فعالیت می‌کنند که نیازمند خودکنترلی بیشتر در بین کارکنان است. در این ساختار، مدیر اهداف و مایل استون(milestone) و استانداردها عملکردی را تعریف می‌نماید و اعضای تیم اجازه دارند که نحوه‌ی دستیابی به این الزامات را تعیین کنند.
در این ساختار سلسله‌مراتب کمتر و انعطاف‌پذیری بیشتر است.

مزایا و معایب نمودار سازمانی مبتنی بر تیم
مزایامعایب
حل سریع‌تر مشکلات به‌وسیله‌ی تیم‌ها.بالقوه برای مناقشه است.
انعطاف‌پذیر و توانمند ساختن کارکنان.برخی کارکنان برای کار تیمی مناسب نیستند.
کارکنان ضعف خود را پشت تیم مخفی می‌کنند.

ساختار سازمانی تیمی

10- نمودار دایره‌ای

در این نوع از ساختار، سلسله‌مراتب و سطوح مختلف سازمانی به‌صورت دایره‌ای نمایش داده می‌شود. مرکز قدرت در وسط قرارگرفته و لایه‌های بعدی، نشان‌دهنده‌ی سطوح بعدی است به این معنی که همچنان سلسله‌مراتب در این نوع ساختار وجود دارد
هر چه لایه‌ای به مرکز نزدیک‌تر باشد، در سطح بالاتری قرار دارد.
رهبران و مدیرانی که در یک سازمان دایره‌ای قرار دارند، بجای ارسال دستورالعمل‌ها از طریق سلسله‌مراتب، آن‌ها را رو به بیرون می‌فرستند. ساختار دایره‌ای برای افزایش ارتباطات و جریان آزاد اطلاعات بین بخش‌های مختلف سازمان است و درحالی‌که یک ساختار سنتی بخش‌های مختلف مستقل یا نیمه‌مستقل در نظر می‌گیرد، ساختار دایره‌ای تمام این بخش‌ها را به‌عنوان جزئی از کل نشان می‌دهد.

مزایا و معایب نمودار سازمانی دایره‌ای
مزایامعایب
ساختار مبتنی برریشه یابی مشکل و کمک به حل مسئله در سازمان. ممکن است برای کارکنان هنگام گزارش دهی و گزارش‌گیری گیج‌کننده باشد.
جریان بالای اطلاعات

ساختار سازمانی دایره‌ای

با بررسی انواع چارت سازمانی ، سازمان‌ها می‌توانند ساختار سازمانی متناسب با سازمان خود را انتخاب و به‌کارگیرند در سازمان‌های ایرانی ،عموماً از ساختار سلسله مراتبی، وظیفه‌ای ، بخشی یا پروژه‌ای استفاده می‌شود.

انواع مختلف نمودار در سیستم عامل Binomo توضیح داده شده است

انواع مختلف نمودار در سیستم عامل Binomo توضیح داده شده است

انواع مختلف نمودار در سیستم عامل Binomo توضیح داده شده است

نمودار خطی ، منطقه ای

حرکت قیمت را می توان به عنوان یک خط نشان داد. نمودارهای منطقه ای و خطی برای این منظور در اختیار شماست. اما بیشتر اوقات از شمعدان های ژاپنی برای مشاهده نمودارها و تحلیل وضعیت امروز بازار استفاده می شود.

انواع مختلف نمودار در سیستم عامل Binomo توضیح داده شده است

نمودار شمعدان های ژاپنی

شمعدان های ژاپنی

شمعدان ها حاوی اطلاعات مربوط به تغییرات قیمت برای یک دوره زمانی خاص هستند و از بدن و فتیله تشکیل شده اند.

انواع مختلف نمودار در سیستم عامل Binomo توضیح داده شده است

فتیله و بدن

مرز بدنه ها قیمت باز و بسته شدن را نشان می دهد در حالی که مرزهای بالا و پایین فتیله حداکثر و حداقل قیمت را نشان می دهد.

انواع مختلف نمودار در سیستم عامل Binomo توضیح داده شده است

اطلاعات قیمت روی شمعدان

در صورت افزایش قیمت دارایی از شمعدان سبز می شود. اگر قیمت کاهش یابد ، شمعدان قرمز می شود. شمعدان پنج دقیقه ای حاوی اطلاعاتی درباره تغییرات قیمت در این دوره زمانی است. همچنین ممکن است آن را 5 دوره یک دقیقه ای تصور کنید که حاوی داده های مشابه اما در مقیاس متفاوت است.

انواع مختلف نمودار در سیستم عامل Binomo توضیح داده شده است

شمعدان 5 دقیقه ای حاوی داده های مربوط به 5 دوره یک دقیقه ای است

نمودار میله ای

انواع مختلف نمودار در سیستم عامل Binomo توضیح داده شده است

میله ها شبیه شمعدان هستند

میله ها بر اساس همان اصل طراحی می شوند. آنها از خطوط عمودی و دو خط عمود کوتاه به چپ و راست ساخته شده اند. خطوط عمود قیمت و باز و بسته شدن و خطوط عمودی حداقل و حداکثر قیمت را نشان می دهند.

انواع مختلف نمودار در سیستم عامل Binomo توضیح داده شده است

قیمت ها در نمودار میله ای

چرا شمعدان از محبوبیت بیشتری برخوردار است؟

شمعدان های ژاپنی در بین تاجران حرفه ای محبوب هستند. ارزش نمودار شمعدان در سهولت جسورانه استفاده و عمق اطلاعات با آن است. بازرگانان نه تنها یک تصویر بلکه یک ابزار تحلیلی بنیادی تمام عیار بدست می آورند که بدون آن بیشتر شاخص ها امکان پذیر نیست.

آموزش کامل رسم نمودار درختی، خطی، شاخه ای، میله ای و.. در ورد

همانطور که می دانید بیشتر گزارشات پایان نامه، پروپزال، اداری و غیره در نرم افزار ورد تهیه می شود. برای مقایسه داده های عددی خود که از شبیه سازی های متعدد به دست آورده اید شما می توانید از نمودار ورد استفاده کنید. نرم افزار Word با استفاده از ویژگی Automated Chart با نرم افزار اکسل ارتباط برقرار می کند و به شما اجازه رسم انواع مختلف نمودار در برناه ورد را می دهد. امروز در انزل وب نحوه رسم نمودار درختی، خطی، شاخه ای، میله ای و.. در ورد را به طور کامل به شما آموزش خواهیم داد.

آموزش رسم نمودار در Word 2007, 2010, 2013, 2016 و..

Learn How to Use Chart in Word 2007,2010, 2016

اگر شما به سربرگ Insert برنامه ورد وارد شوید در گروه Illustrations ابزاری به نام Chart را مشاهده خواهید کرد. چارت ابزای است که می توانید از آن برای نمایش گرافیکی اطلاعات تان استفاده کنید. یک نمودار به شما کمک می کند تا داده های عددی خود را مقایسه و روند رشد یا نزول اطلاعات تان را تماشا کنید بنابراین درک و خواندن داده ها برای شما ساده تر می شود. در ورد چند نوع نمودار وجود دارد که می توانید از آنها برای نمایش داده هایتان استفاده کنید. قبلا در انزل وب نحوه رسم نمودار خطی، ستونی و تابع در اکسل با فرمول و.. را به شما آموزش دادیم، در ادامه قصد داریم نحوه رسم نمودار درختی، خطی، شاخه ای، میله ای و.. ورد را به طور کامل به شما آموزش دهیم.

آموزش رسم نمودار در word 2007،2010، 2016 و..

علاوه بر اینکه شما باید انواع نمودار را بشناسید باید نحوه خواندن یک چارت یا نمودار را به خوبی درک کنید. نمودارها شامل اجزای مختلفی هستند که به شما در تفسیر داده ها کمک می کنند. در تصویر زیر شما می توانید عنوان نمودار که در مورد فروش کتاب است را مشاهده کنید در محور X شما دسته بندی کتاب (کلاسیک، رمان، و غیره) را مشاهده خواهید کرد و در محور Y میزان فروش کتاب را ملاحظه می کنید. در قسمت پایین نمودار هم راهنمای رنگی وجود دارد که مشخص می کند کدام رنگ به کدام ماه میلادی تعلق دارد. حالا اگر بخواهیم این نمودار را بخوانیم برای مثال می توانیم بگوییم که در ماه می کتاب رمان ۸۰ هزار دلار فروش داشته است در حالی که کتاب کلاسیک در ماه می کمتر از ۴۰ هزار دلار فروش داشته است.

آموزش رسم نمودار در word 2007،2010، 2016 و..

آموزش رسم نمودار خطی، ستونی، میله ای و.. در ورد

خب اولین کاری که ما باید برای رسم نمودار انجام دهیم این است که به سربرگ Insert برنامه ورد برویم و از گروه Illustrations ابزار Chart را انتخاب کنیم. بعد از کلیک روی ابزار چارت صفحه Insert Chart برای شما ظاهر خواهید شد. به تصویر زیر دقت کنید در قسمت چپ شما انواع نمودارهای ورد را مشاهده خواهید کرد که شامل نمودار ستونی، خطی، دایره ای، میله ای، اسکاتر و غیره است. نوع نمودار خود را انتخاب کنید و از قسمت بالای پنجره نوع نمایش نمودار خود را انتخاب کنید و روی OK کلیک کنید.

روش رسم نمودار در ورد

بعد از اینکه دکمه OK را انتخاب کردید شما دو پنجره خواهید داشت که یکی مربوط به خود برنامه ورد است که شامل فرم خام نمودار ورد است و دیگری پنجره برنامه اکسل است. در واقع برنامه ورد از قابلیت ایجاد نمودار اتوماتیک (Automated Chart) استفاده می کند و اطلاعات فایل اکسل را برای ترسیم نمودار ورد بکار می برد.

روش رسم نمودار در ورد

حالا ما باید در پنجره اکسل اطلاعات خود را وارد کنیم.

روش رسم نمودار در ورد

توجه داشته باشید که فقط اطلاعاتی که در کادر آبی هستند به صورت نموداری به شما نمایش داده می شود بنابراین اگر قصد دارید ستون ها و سطرهای بیشری را برای ترسیم نمودار ورد استفاده کنید باید گوشه راست – پایین که در تصویر زیر هم مشخص کرده ایم را بگیرید و بکشید.

روش رسم نمودار در ورد

بعد از انجام این مراحل روی علامت X کلیک کنید تا پنجره اکسل بسته شود.

روش رسم نمودار در ورد

حالا نمودار شما کامل می شود و باید به صورت زیر به شما نمایش داده شود.

روش رسم نمودار در ورد

توجه داشته باشید اگر قصد دارید داده های نمودار خود را ویرایش کنید به سربرگ Design بروید و از گروه Data ابزار Edit Data را انتخاب کنید.

روش رسم نمودار در ورد

حالا با استفاده از مراحلی که در بالا توضیح دادیم شما می توانید شروع به رسم نمودار خطی، ستونی، میله ای و.. در ورد کنید. اگر در حین استفاده از برنامه ورد با مشکل مواجه می شوید می توانید تنظیمات ورد (Word) را ریست و به حالت اولیه برگردید.

نحوه ویرایش نمودار با استفاده از ابزار Chart

روش های زیادی برای سفارشی سازی نمودار ورد شما وجود دارد. برای مثال شما می توانید نوع نمودار را تغییر دهید و حتی نحوه نمایش نمودار را تغییر دهید. بعضی وقتها شما می خواهید داده های نموداری که گروه بندی شده است را با هم عوض کنید. برای مثال در نمودار زیر داده ها توسط ژانر گروه بندی شده است. اگر ما سطر و انواع مختلف نمودار ستون را با هم عوض کنیم داده ها توسط ماه گروه بندی می شوند. در هر دو حالت نمودار شامل اطلاعات یکسانی است اما نحوه ارائه اطلاعات متفاوت است.

ویرایش نمودار با استفاده از ابزار chart

برای عوض کردن سطر و ستون، نموداری که می خواهید ویرایش کنید را انتخاب کنید تا سربرگ Design در سمت راست ریبون ظاهر شود. از سربرگ Design و از گروه Data ابزار Edit Data را انتخاب کنید.

ویرایش نمودار با استفاده از ابزار chart

دوباره برای انتخاب نمودار روی آن کلیک کنید و Switch Row/Column را انتخاب کنید.

ویرایش نمودار با استفاده از ابزار chart

حالا سطر و ستون شما با هم عوض می شود.

ویرایش نمودار با استفاده از ابزار chart

آموزش تغییر نوع نمودار سینوسی، درختی، خطی و.. در ورد

اگر شما نوع نموداری که انتخاب کرده اید را برای داده هایتان مناسب نمی بینید می توانید آن را با نمودار دیگری تغییر دهید. برای مثال در اینجا ما نوع نمودار ستونی را به نمودار خطی تغییر خواهیم داد.

نمودار ستونی خود را انتخاب کنید تا سربرگ Design ظاهر شود. از سربرگ Design ابزار Change Chart Type را انتخاب انواع مختلف نمودار کنید.

آموزش تغییر نوع نمودار در وزد

از صفحه ظاهر شده نموداری که می خواهید را انتخاب کنید و روی OK کلیک کنید. در اینجا ما نمودار خطی را انتخاب خواهیم کرد.

آموزش تغییر نوع نمودار در وزد

حالا نوع نمودار جدید ظاهر خواهد شد.

آموزش تغییر نوع نمودار در وزد

بعد از اینکه نمودار خود را در ورد ایجاد کردید می توانید شروع به نوشتن علامت تیک و مربع ، چک باکس و سایر کارکترهای ویژه کنید.

نحوه طرح بندی نمودار خطی، ستونی و.. ورد

برای تغییر چیدمان نمودارتان شما باید سعی کنید یک طرح بندی مختلف را انتخاب کنید. طرح بندی می تواند روی اجزای مختلف نمودار از جمله عنوان نمودار و برچسب های داده تاثیر بگذارد.

نموداری که می خواهید ویرایش کنید را انتخاب کنید تا سربرگ Design ظاهر شود. از سربرگ Design ابزار Quick Layout را انتخاب کنید.

نحوه طرح بندی نمودار خطی، ستونی و . ورد

از منوی کرکره ای Layout مورد علاقه خود را انتخاب کنید.

نحوه طرح بندی نمودار خطی، ستونی و . ورد

حالا نمودار شما با طرح بندی جدید ظاهر خواهد شد.

نحوه طرح بندی نمودار خطی، ستونی و . ورد

روش تغییر استایل نمودار ورد ۲۰۱۶، ۲۰۱۳، ۲۰۱۰ و..

برای تغییر استایل، نموداری که می خواهید ویرایش کنید را انتخاب کنید تا سربرگ Design ظاهر شود. از سربرگ Design منوی کرکره ای More گروه Chart Styles را انتخاب کنید.

تغییر استایل نمودار ورد 2016، 2013، 2010 و .

از استایل های مختلفی که برای شما ظاهر می شود یکی را انتخاب کنید.

تغییر استایل نمودار ورد 2016، 2013، 2010 و .

حالا استایل به نمودار شما اعمال می شود.

تغییر استایل نمودار ورد 2016، 2013، 2010 و .

در آخر توصیه می کنیم برای پایان نامه، کتاب و گزارش خود در ورد فهرست مطالب خودکار یا به صورت دستی بسازید.

نظرات و پیشنهادات شما؟

اگر در زمینه انواع نمودار منحنی، شاخه ای، سینوسی، ستونی و.. سوالی دارید و یا نکته ای وجود دارد که در آموزش امروز انزل وب از قلم افتاده است می توانید در بخش دیدگاه این پست با ما در میان بگذارید.

رسم نمودار در متلب- بخش دوم : انواع نمودار دو بعدی در متلب

رسم نمودار دوبعدی در متلب

قابلیت رسم نمودار جزو پایه‌ای‌ترین امکانات نرم‌افزار متلب است که به کمک آن می‌توان نتایج را در شکل‌های گوناگون به تصویر کشید. ما در گام98، طی سری مقالات « طریقه رسم نمودار در متلب » به انواع مختلف نمودار آموزش این بخش مهم پرداختیم. در بخش اول ترسیم نمودار در متلب صفر تا 100 ترسیم نمودار دو بعدی در متلب با دستور plot را بررسی کردیم. اکنون در این بخش دوم ترسیم نمودار در متلب می‌خواهیم انواع دستورات رسم نمودار دو بعدی در متلب را بیان کنیم.

قبل از مطالعه این بخش توصیه ما این است که حتما بخش اول ترسیم نمودار در متلب را که انواع زیردستورات ترسیم نمودار در متلب در آن بیان شده است را مطالعه نمایید چون در این بخش از آن زیردستورات استفاده خواهیم کرد.

نکات اولیه :1- در بخش اول با جزئیات کامل دستور plot آشنا شدیم اما در این بخش علاوه بر جزئیات قبلی با جزئیات بیشتری برای هر دستور آشنا خواهیم شد که لازم است با دقت نکات مربوط به آن‌ها را مطالعه کنید.

2- دستور linspace که در کدهای این مقاله به وفور مشاهده می‌شود برای تولید m*n عدد با فواصل مساوی در بازه [a b] می‌باشد به صورت زیر می‌باشد:

linspace(a,b,n,m)

که در رابطه بالا تعداد اعداد مشخص نشود به طور پیش‌فرض 100 عدد تولید می‌شود.

آشنایی با نرم‌افزار متلب و برنامه‌نویسی در آن، جزو مهمترین مهارت‌های دانشجویان مهندسی است. اگر می‌خواهید بصورت پایه‌ای با طریقه برنامه‌نویسی در متلب آشنا شوید از طریق لینک « آموزش برنامه نویسی متلب » به صفحه آموزش متلب گام98 مراجعه نمایید.

رسم نمودار لگاریتمی در متلب – دستور semilogy، semilogx، loglog در متلب

در بسیاری از موارد نیاز داریم تا بتوانیم یکی از محورهای نمودار یا هر دو را بصورت لگاریتمی ترسیم کنیم.

به عنوان مثال در درس مکانیک خاک رشته مهندسی عمران برای رسم نمودار دو بعدی تخلخل برحسب بار برای یک نمونه اشباع خاک که معمولا در حالت معمول بصورت منحنی است برای اینکه تغییرات را بصورت خطی ببینیم محور بار را لگاریتمی در نظر خواهیم گرفت.

برای رسم نمودار لگاریتمی در متلب برای هر دو محور، فقط محور x و یا فقط محور y به ترتیب از دستورات loglog ، semilogx و semilogy استفاده می‌کنیم.

برای رسم نمودار لگاریتمی در متلب به عنوان یک مثال برای هر 3 دستور توابع زیر را در یک شکل ترسیم می‌کنیم:

نمودار فروش چیست ؟ انواع ، محتوا و نکات نمودارها و گراف های فروش

نمودار فروش چیست ؟ انواع ، محتوا و نکات نمودارها و گراف های فروش

تحلیل و نمودار فروش ارئه ای بصری از داده های فروش برای یک دوره معین است. نمودار فروش / چارت فروش می تواند با استفاده از ابزارهای زیادی ایجاد شود. نمودارهای استاتیک و همچنین نمودارهای پویا وجود دارد. نمودارهای پویا تعاملی و انیمیشنی هستند و به درک کاربر کمک می کند. آنچه در این مقاله فروش خواهید خواند :

نمودار انواع مختلف نمودار فروش به عنوان یک ابزار گرافیکی

انواع نمودار فروش

  1. تجزیه و تحلیل فروش سالانه
  2. تحلیل بودجه
  3. کل فروش به مشتری
  4. هزینه خرید مشتری
  5. عملکرد نماینده فروش
  6. چرخه فروش

3 نکته برای نمودار فروش حرفه ای

  1. طرحی زیبا و ساده
  2. محاسبات
  3. نمودار فروش و داشبورد آن را در دسترس و خاص قرار دهید

محتوای نمودار فروش

نمودار فروش به عنوان یک ابزار گرافیکی

تحلیل و نمودار های فروش / چارت فروش می تواند با استفاده از ابزارهای زیادی ایجاد شود. نمودارهای استاتیک و همچنین نمودارهای پویا وجود دارد. نمودارهای پویا تعاملی و انیمیشنی هستند. و به درک کاربر کمک می کند. این برنامه ها به ایجاد چارت فروش کمک کرده و سپس عناصر نمودار را در زمان واقعی چرخانده و یا اصلاح می کنند.

نمودار فروش به عنوان یک ابزار گرافیکی

نمودار فروش به عنوان یک ابزار گرافیکی

همچنین امکان نمایش نمودار در D -2 یا D- 3 و تبدیل نمودار از یک نوع نمودار به نوع دیگر وجود دارد. در مقابل ، نمودارهای استاتیک با استفاده از Excel ، Access یا انواع مختلف نمودار PowerPoint قابل توسعه هستند. و محدودیت هایی برای نمایش دارند.

انواع نمودار فروش

نمودارهای فروش شامل انواع زیادی هستند. تعیین اینکه چه داده هایی را می خواهید ارائه دهید بسیار مهم است. و بر این اساس می توانید نمودار مناسب و مربوط را انتخاب کنید. در زیر چند مثال از نمودارهای فروش متداول وجود دارد :

تجزیه و تحلیل فروش سالانه

در تجزیه و تحلیل فروش سالانه ، نمای کلی فروش شرکت ارائه می شود. و عملکرد شرکت در سال گذشته به تصویر کشیده شده است. این مطالعه همچنین نشان می دهد که برای سال آینده چه اقداماتی لازم است و ماموریت و چشم انداز شرکت در هنگام تصمیم گیری در مورد اهداف و تعیین اهداف مورد توجه قرار می گیرد. همه چیز از صورتهای مالی شرکت در تجزیه و تحلیل فروش سالانه پوشش داده می شود.

مقالات بازاریابی

فایل اکسل محاسبه پورسانت فروش + ویدیوهای آموزشی مفهوم پورسانت و استفاده از فایل های اکسل

نمودار تجزیه و تحلیل فروش سالانه شامل ورودی های تیم فروش ، تیم بازاریابی و سایر بخش های ذیربط است. داشبورد را می توان با نام و تقسیم بندی مشتری به همراه منطقه و نام کارشناس فروش به فروش ماهانه تقسیم کرد.

تحلیل بودجه

داشبورد تحلیل بودجه رابطی است که توسط بسیاری از تحلیلگران مالی برای به دست آوردن چشم اندازی سریع از بودجه و پیش بینی دقیق در یک نگاه استفاده می شود. مدیر فروش می تواند نمودارها و گرافهای فروش را تحلیل کند. و همچنین می تواند با کمک تحلیل بودجه آینده را پیش بینی کند.

فروش را می توان با محصولات به استان ها و شهرهای مختلف تقسیم کرد. و خلاصه ای از بودجه واقعی و فروش در مقابل بودجه را می توان ارائه داد.

کل فروش به مشتری

فروش کل را می توان در داشبورد به همراه تفسیر و خروجی تک تک مشتریان ارائه داد. این داشبورد نشان دهنده کل فروش و مبلغی است که از مشتری به دست می آید. و به صورت دوره ای می تواند به صورت ماهانه یا سه ماهه در صورت نیاز بدست آید.

کل فروش به مشتری همچنین برای تعیین میانگین خرید هر مشتری در کسب و کار ضروری است. و سازمان می تواند خریدهای حاصل از یک مشتری خاص برای یک دوره خاص را مقایسه کرده و دلایل رشد یا کاهش در تجارت را تحلیل کند.

هزینه خرید مشتری

هزینه خرید مشتری یکی از شاخص های کلیدی عملکرد است که هر شرکتی آنرا پیگیری می کند. تحلیل مشتری می تواند به شما کمک کند تا داده های زیادی را در تجارت خود بدست آورید. انتظار می رود که هزینه خرید مشتری را تا حد ممکن پایین نگه دارد. با این وجود ، اگر ارزش طول عمر مشتری شما بالاتر از رقبا باشد . می توانید با پرداخت هزینه های خرید مشتری سهم خود در بازار را حفظ کنید.

مقالات بازاریابی

تأثیر داده ها و تکنولوژی بر بازاریابی کسب و کار شما در 2017

به عنوان مثال ، اگر وب سایتی دارید که محصولات دیجیتالی با قیمت های مختلف دارد . می توانید قیف بازاریابی و بازاریابی ایمیلی خود را برای تقویت ارزش طول عمر مشتری خود تنظیم کنید. و می توانید بیشتر در فیس بوک و گوگل هزینه کنید.

هزینه دستیابی به مشتری یک عامل اساسی است که باید با سایر شاخص های کلیدی عملکرد ارزیابی شود.

عملکرد نماینده فروش

فعالیتهای کارمندان یا فعالیتهای تجاری می تواند شاخصی برای اندازه گیری عملکرد نماینده فروش باشد. چارت فروش طراحی شده برای اندازه گیری عملکرد نماینده فروش متغیرهای مختلفی دارد و اهداف براساس آن عملکرد اندازه گیری می شود.

اگر شرکت فعالیت های دیگری را برای نماینده فروش انجام داده باشد ، آن فعالیت ها نیز در برابر عملکرد اندازه گیری می شود و ارزش تجمعی تعیین می شود. در بیشتر موارد ، رتبه یا نمره ای به عملکرد کارمندان داده می شود که در مقابل آن تصمیمات مهمی مانند افزایش ، ارزیابی ، ارتقاء و در صورت لزوم آموزش یا اخراج کارمند انجام می شود.

چرخه فروش

این نمودار فروش میزان زمان مورد نیاز مشتریان را برای طی کردن قیف فروش شما نشان می دهد. زمان به عنوان پارمتری برای زمان متوسط گرفتن سفارش تعیین می شود. هرچه چرخه فروش کوتاه تر باشد ، برای شرکت بهتر است ، بنابراین این نمای انواع مختلف نمودار گرافیکی برای مقایسه عملکرد مدیران و نمایندگان مختلف فروش حیاتی است.

مقالات بازاریابی

تعریف استراتژی فروش و 15 نکته برای استراتژی فروش

شما باید از حفظ اندازه معاملات خود اطمینان حاصل کنید و ارزش طول عمر مشتریان آینده تان را ردیابی کنید. ممکن است متوجه شوید که برخی از مدیران فروش نسبت به سایر مدیران مدت طولانی برای عقد قرارداد فروش را به خود اختصاص داده اند. چارت رشد فروش یک نمودار مهم در فروش سازمان است که به دستیابی به وضوح بیشتر در سفارشات و مشتریان خاص کمک می کند.

3 نکته برای نمودار فروش حرفه ای

تعریف نمودار فروش

تعریف نمودار فروش

هدف اصلی نمودار فروش تعیین وضعیت فروش در سازمان است. چارت فروش می تواند یک سیستم هشدار و یک گزارش اساسی را برای سازمان فراهم کند که در آن می توان بسیاری از تصمیمات مهم را اتخاذ کرد. به همین دلیل ایجاد چارت فروش در سازمان کاری حرفه ای و بی اندازه مهم است.

در زیر چند نکته برای تهیه و آماده کردن نمودار فروش حرفه ای وجود دارد:

طرحی زیبا و ساده نمودار فروش

در ارائه نمودارهای فروش هدف به نمایش گذاشتن نمودار مجموعه ای از اطلاعات وسیع است. استفاده بیش از حد از رنگ ها در نمودارها و گرافهای فروش می تواند برای شخصی که سعی در درک نمودار فروش دارد ، گیج کننده باشد. رنگها همچنین می توانند برای داده های موجود در نمودار فروش نگران کننده باشند و درک آن می تواند چالش برانگیز باشد.

استفاده از فیلترهای مناسب در نمودار ضروری است تا داده های مربوطه نشان داده شود. و داده های غیر مرتبط نیز از نمودار فروش خارج شوند. یک پیشنهاد مفید این است که نمودار فروش را در گوشه بالا سمت چپ داشبورد تحلیل نگه دارید.

استفاده از رنگهای روشن به جای رنگهای تیره برای جلسات فروش نیز مناسب باشد. رسم بیش از حد بسیاری از خطوط و درج داده های بیش از حد در یک نمودار واحد همچنین می تواند نه تنها برای طراح نمودار بلکه برای مدیری که در تلاش برای درک آن است بسیار دشوار باشد. به جای آن ، پیشنهاد می شود در صورت لزوم از نمودارهای چند گانه استفاده شود تا داده ها به درستی به تصویر کشیده شود.

محاسبات

استفاده از محاسبات مناسب می تواند برای همه مفید و صرفه جویی در وقت باشد. اعضای تیم می توانند از محاسبه بهره مند شوند زیرا نیازی به نگرانی از تعداد بیش از حد اعداد برای بررسی میزان رشد ماهانه ندارند. محاسبات همچنین زمانی مفید است که فقط باید یک منطقه خاص یا بخش خاصی از چارت فروش را محاسبه کنند.

به عنوان مثال ، در یک نمودار فروش مشتری ، که معاملات مشتری را سالانه یا ماهانه به تصویر می کشد . اگر کسی بخواهد درصد فروش اختصاص داده شده توسط مشتری را برای یک دوره خاص محاسبه کند ، محاسبات می توانند بسیار راه گشا باشند. انتظار می رود برای ارائه گزارش فروش کلیه مقادیر مهم ممکن در نمودار فروش از قبل محاسبه شده باشد تا درک بهتری از فروش داشته باشیم.

نمودار فروش و داشبورد آن را در دسترس و خاص قرار دهید

چارت فروش باید توسط همه افراد سازمان بویژه تصمیم گیرندگان و مدیریت در دسترس باشد. اگرچه ممکن است آنها به کل داده ها و ارزیابی مشتری مداری نیاز نداشته باشند. اما باید دیدگاه جامعی از وضعیت فروش در سازمان را بدانند.

محتوای نمودار فروش

در حالی که روش های مختلفی برای ارائه نمودار فروش وجود دارد که اکثر آنها در بالا توضیح داده شده است . گزینه های ساده تری نیز وجود دارد که برای به تصویر کشیدن داده ها در نمودار فروش از جمله نمودارهای میله ای یا نمودار های دایره ای که بسیار استفاده می شوند . کسب و کارهای کوچک که حداقل داده برای نمایش دارند از این روشها استفاده می کنند.

این اطلاعات از فروش را می توان با کمک این نمودارهای ساده به مدیریت ارائه داد – هیستوگرام یکی دیگر از روشهای ارائه فروش است. نمودار خطی یا نمودار روند برای تعیین حجم فروش و دستیابی به مشتریان جدید است. و از از نمودار پراکنش scatterplot نیز می توان برای تعیین ارتباط بین دو متغیر مانند تعداد فروشندگان و حجم فروش استفاده کرد.

بیشتر اوقات ، طراحی نمودار فروش بستگی به محتوا و اطلاعاتی دارد که باید منتقل شود. به عنوان مثال ، نمودار فروش می تواند فعالیت های فروش را در بر داشته باشد . و مشخصات و ویژگی های فروشنده در هر منطقه فروش را شامل گردد. و این داده ها باید شامل درآمد فروش هر شخص و حجم فروش وی باشد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.