تنظیم اهداف سود


تنظیم اهداف سود

تنظیم صورتهای مالی و تقسیم سود

معمولا در همه شرکتها تجاری حسابهای شرکت چه در شکل تعریف شده و نظام مند به خصوص در مورد شرکتهای سهامی و چه در قالب مورد قبول شرکا برای احراز سود قابل تقسیم تهیه و تنظیم تنظیم اهداف سود می شود . تنها قاعده ای که به حسابهای شرکت تضامنی و نسبی اشاره دارد ، بخش اخر ماده 137 قانون تجارت است که به موجب آن :اگر توافق اساسنامه باید سال به سال به حساب شرکت رسیدگی شود فسخ در موقع ختم محاسبه سالیانه به عمل می آید .

نکته قابل توجه در قاعده بالا آنکه قانون گذار در مقام تبیین زمان فسخ شرکت و به شکلی گذرا به حسابهای احتمالی شرکت اشراه نمود و لذا موضوع حسابها امری فرعی در این ماده به شمار می رود . عبارت مزبور که با (اگر ) همراه است ،به روشنی نشان دهده عدم لزوم تهیه عبارت مزبور صورتهای مالی سالیانه برای شرکت است.

بنابراین در صورت عدم اختلاف میان شرکا که منجر به دخالت کارشناسان منتخب دادگاه می گردد ،ظاهرا ضرورتی به تنظیم صورتهای مالی سالیانه برای شرکت بر اساس استانداردهای حسابداری نباشد .

با این حال با توجه به ارتباط مالی این شرکت با برخی مراجع قانونی و از جمله ادارات مالیات ، شهرداریو. که با حفظ حقوق عامه سرو کار دارند. همه شرکتهای تجاری به تنظیم صورتهای مالی قابل قبول برای مراجع یاد شده ناگزیر ند.

با توجه به تعمیم ماده 137 مرقوم به شرکت نسبی طبق ماده 189 قانون تجارت این شرکت نیز جز در برخورد با مراجع مالیاتی و دیگر نهادهای مرتبط درتهیه و تنظیم صورتهای مالی همانند شرکت تضامنی آزادی عمل دارد .

تقسیم سود میان شرکای شرکتهای تضامنی و نسبی به نسبت سرمایه هر یک شریک صورت می پذیرد . این نکته به روشنی در دو ماده 119و185 قانون تجارت بدین شرح آمده است :

"در شرکت تضامنی منافع به نسبت سهم الشرکه بین شرکا تقسیم می شود مگر آنکه شرکت نام غیر از این ترتیب را مقرر داشته باشد ."

در تحلیل مفاد ماده بالا یاد آوری دو مطلب شایان توجه است ، نخست آنکه ، حکم بالا اختیاری بوده و شرکا در شرکتنامه ممکن است برای برخی از شرکا به جهاتی سود بیشتری منظور نمایند . قانون گذار عمدا ترتیب خلاف حکم بالا را تنها رد شرکتنامه معتبر می داند . چرا که شرکتنامه در هنگام تاسیس شرکت باید به امضای همه موسسین برسد و پس از تشکیل شرکت نیز هر گونه تغییری به اتقای آراء اعتبار می یابد . به همین دلیل چنانچه همه شرکا برای یک یا چند شریک در شرکتنامه سودی بالا تر از نسبت سرمایه وی معین دارند، خواسته اند تا در برابر سودی برای شرکت شریکی را از منفعت بالاتر بهره مند سازد.

اینکه آیا از نقطه نظر حقوقی در شرکتنامه امکان درج مقرره ای به عدم تعلیق سود به یک یا چند شریک وجود دارد ، محل اختلاف است . برخی از نویسندگان حقوقی نه تنها چنین قیدی را بی اعتبار ، بلکه موجب بطلان اصل شرکت می داند [1]

هیچ گونه توضیح و استدلالی درباره مبنای بطلان از سوی معتقدان به این دیدگاه ارائه نشده ، لکن به نظر می رسد شرط عدم تعلق سود به شریک را برخلاف مقتضای ذات عقد شراکت دانسته باشد.

بطلان اصل شرکت به دلایل بالا ، دور از ذهن تنظیم اهداف سود می نماید. زیرا که با فرض بی اعتباری چنین قیدی در شرکتنامه یا اساسنامه ، تنها شرط راباید باطل تلقی نمود و نظر به بقای شرکت داد. چرا که شرط عدم تعلق سود به شریک با رضایت خود وی نبایستی خللی به ارکان عقد شرکت در مرحله تاسیس و به نهاد شرکت به عنوان یک شخصیت حقوقی وارد سازد. افزون برآن، به همان دلیلی که امکان تعیین سود کمتر برای یک شریک و سود بالاتر برای دیگری پذیرفتنی است ، نباید منعی برای عدم تعلق سود به یک یا چند شریک متصور بود. چرا که مشارکت در یک شرکت تجاری بر خلاف عقود مدنی، چهره های گوناگون دارد که منحصر به دریافت سود نیست . افزون بر آن در عقد مضاربه نیز امکان توافق بهه عدم تعلق زیان به شریکی از طریق تملیک پیشاپیش تنظیم اهداف سود مال مضارب به آن شریک وجود دارد .

مطلب دیگر آنکه تقسیم سود در شرکت های تضامنی و نسبی با محدودیت مذکور در ماده 132 قانون تجارت مواجه است ، که به موجب آن :"اگر در نتیجه ضررهای وارده سهم الشرکه شرکا کم شود مادام که این کمبود جبران نشده تادیه هر نوع منفعت به شرکا ممنوع است ."

نکته پایانی راجع به سرمایه شرکتهای اشخاص به تغییر در سرمایه آن شرکتها مربوط می گردد . با توجه به سکوت قانون گذار درباره سرمایه این شرکتها و نیز به دلیل ماهیت ویژه شرکتهای مزبور ممکن است ، اعتقاد به ممنوعیت تغییر در سرمایه آنها برود . در پاسخ باید گفت کاهش یا افزایش سرمایه شرکتهای تضامنی و نسبی نه تنها با اوصاف این شرکتها مخالفتی ندارد ، بلکه در راستای اهداف آن نیز قرار دارد . چرا که با وصف لزوم وجود سرمایه برای کلیه شرکتهای تجاری و عدم پیش بینی حداقل سرماه برای شرکتهای اشخاص ، دلیلی وجود ندارد که تغییر در سرمایه این شرکتها پس از تشکیل آنها را مجاز نشماریم .

گذشته از تشکیل آن ، با توجه به تضمین پرداخت مطالبات بستانکاران از دارایی شخصی شرکا افزون بر دارایی خود شرکت کاهش یا افزایش سرمایه خللی بر حقوق بستانکاران وارد نمی آورد این تغییر در مسئولیتها وتعهدات شرکا در برابراشخاص ثالث نیز اثری ندارد . سرانجام در صورتی که کاهش یا افزایش سرمایه درشرکتهای سهامی و با مسئولیت محدود را که در آنها سرمایه تنها منبع تامین حقوق اشخاص ثالث است ، روا بدانیم چرا نبایستی به طریق اولی همین امکان را برای شرکتهای اشخاص که اعتبار و دارایی شخصی شرکا منبع اصلی تامیم و پرداخت حقوق و مطالبات دیگرا ن به شمار می رود، امکان پذیر بدانیم.

در هر حال تغییر درسرمایه شرکت باید با موافقت همه شرکا صورت پذیرد . شایان یاد آوری است که افزایش سرمایه در این دو شرکت با ماده 133 قانون تجارت پیوند تنگاتنگ دارد، که مطابق تنظیم اهداف سود آن جز در مورد فوق هیچ یک از شرکا را شرکت نمی تواند به تکمیل سرمایه که به علت ضررهای وارده کم شده است ملزم کرده و یا او را مجبور نماید بیش از آنچه که در شرکتنامه مقرر شده است به شرکت سرمایه دهد.

مفاد مقرره بالا هیچ گونه حکایتی از منع افزایش سرمایه ندارد . بلکه بر منع اتخاذ تصمیم اکثریت به الزام شرکا به آوردن سرمایه جدید جهت جبران خسارات وارده به شرکت و یا بیش از سرمایه ثبت شده تحت هر عنوان از جمله افزایش سرمایه بر خلاف میل یک یا چند شریک نظر دارد ، منعی که با اتفاق آراء و نبود هیچ مخالفی بر طرف می گردد.

اهداف و طراحی پلن معاملاتی و استراتژی اختصاصی

اهداف و طراحی پلن معاملاتی

یک معامله گر حرفه ای در بازار مالی و بورس باشیم

حمایت مقاومت پولبک

پولبک،حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

الگوهای کلاسیک و شیوه تحلیل در بازار های مالی

الگوهای کلاسیک و شیوه تحلیل در بازار های مالی

محصولات زیرا حتما ببینید .

متاسفانه موردی یافت نشد .

خرید اکانت پریمیوم تریدینگ ویو

کانال vip ازدیجیتال

وریفای بایننس

فیلتر بورس چیست؟

فیلتر بورس چیست؟

اشتراک طلایی چیست؟

سفارش اکسپرت

دانلود اندیکاتور

نوشته‌های تازه

 • رفع خطا و مشکل کندی فیلتر های نوسان گیری در بورس ۱۸ شهریور ۱۴۰۱
 • رفع مشکل هنک کردن فیلتر و تنظیم اهداف سود کند شدن مرورگر در هنگام کار با فیلتر بورس ۱۶ شهریور ۱۴۰۱
 • دانلود رایگان فیلتر ورود پول بر اساس حجم یک ماه گذشته مخصوص بورس ایران ۱۶ شهریور ۱۴۰۱
 • آموزش فیلتر نویسی در اسکرینر سایت تریدینگ ویو جهت تشخیص روند صعودی و نزولی ۱۴ شهریور ۱۴۰۱
 • دانلود و آموزش اندیکاتور ترسیم اتوماتیک خط روند در تریدرنگ ویو Auto Trendline [KL] ۱۲ شهریور ۱۴۰۱
 • اندیکاتور Session Volume Profile در تریدینگ ویو مخصوص معاملات اسکالپ 68 views
 • اندیکاتور تشخیص حمایت و مقاومت SUPPORT RESISTANCE در تریدینگ ویو 40 views
 • فیلتر رایگان HF-152 نوسانگیری دو و سه روزه مخصوص پیداکردن سهم هایی آماده حرکت صعودی و در کف قیمتی 22 views
 • شیوه اضافه کردن نمادهای بورس ایران به متاتریدر یا مفیدتریدر 22 views
 • آموزش اندیکاتور ++ZigZag برای شناسایی سیگنال ورود و خروج و تشخیص روند با استفاده از موج شماری مخصوص تریدینگ‌ویو 21 views
 • اکسپرت محاسبه حجم لات ،حد ضرر و حد سود هر پوزیشن طبق ریسک هر معامله و پوزیشن گیری راحت مخصوص فارکس 19 views
 • فیلتر غول سیگنال مخصوص یافتن سهم های رانتی و طلایی و نوسانی SG ONE 18 views
 • خرید اکانت پریمیوم تریدینگ ویو 65 تومان یک ماهه با ضمانت 18 views
 • دانلود اندیکاتور MACD پیشرفته MACD Histogram, multi-color 16 views
 • استراتژی نوسان گیری مخصوص ارزدیجیتال و تریدینگ ویو 16 views
 • 1436 کاربر کل کاربران سایت
 • 0 محصول مجموع محصولات
 • 387 مطلب کل مطالب سایت
 • 1390 دیدگاه کل باز خورد مطالب

نوشته‌های تازه

 • رفع خطا و مشکل کندی فیلتر های نوسان گیری در بورس
 • رفع مشکل هنک کردن فیلتر و کند شدن مرورگر در هنگام کار با فیلتر بورس
 • دانلود رایگان فیلتر ورود پول بر اساس حجم یک ماه گذشته مخصوص بورس ایران
 • آموزش فیلتر نویسی در اسکرینر سایت تریدینگ ویو جهت تشخیص روند صعودی و نزولی

چطوری با ما در تماس باشید؟

شما برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره 09364549266 در واتساپ و تلگرام با ما در ارتباط باشید ضمنا برای تماس تلفنی از ساعت 8 صبح تا 4 بعد از ظهر پاسخگوی کاربران عزیز می باشیم

ما کی هستیم و چیکار میکنیم؟

سایت هوش فعال یک گروه با انگیزه می باشد که هدف آن تولید محتوای کاربردی و حرفه ای در زمینه تحلیل تکنیکال و برنامه نویسی بازارهای مالی،طراحی و تولید فیلتر هایی بورسی،پادکستهای انگیزشی و آموزشی و ارائه کتابهای صوتی و الکترونیکی اختصاصی در زمینه بورس بود.

آدرس : مازندران، ساری،خیابان معلم، خیابان امام هادی، آکادمی هوش فعال

تلفن ثابت : 91010105-011 موبایل : 09364549266

سایت هوش فعال به منظور قانون مند کردن فعالیت های خود مجوز فعالیت نشردیجیتال برخط و تصدی رسانه برخط پیام ده را از مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی متعلق به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با شماره پرونده 12565 را در تاریخ 1400/09/21 اخذ کرده است.

حسابداری با نگرش سیستمی؛ یک قدم رو به جلو

حسابداری با نگرش سیستمی؛ یک قدم رو به جلو

چگونه ایجاد مجموعه حساب سود و زیان و تنظیم سند سود و زیان و گزارشات حاصله

یکی از مواردی که در سیستم هدیه نوسا جزء تعاریف اولیه می‌باشد و کاربردهای خاص خود را دارد، مجموعه حساب می‌باشد، که مورد کاربرد آن برای حساب‌های همگنی که بصورت پراکننده در کدینگ حساب‌ها تعریف شده ولی از تجمیع آن‌ها در کنار یکدیگر ما به یک هدف خاص می‌رسیم، می‌باشد. مثلا ما می‌خواهیم کل دریافتی ها و پرداختی های یک مجموعه را در کنار هم مورد بررسی قرار دهیم، یا کل درآمدها و هزینه‌های یک شرکت را در کنار هم مورد بررسی قرار دهیم، در این شرایط بهترین راهکار، ایجاد یک مجموعه حساب است که در این پست به یررسی آن خواهیم پرداخت.

ایجاد مجموعه حساب به منظور بررسی سود و زیان یک مجموعه:
برای ایجاد یک مجموعه حساب متناظر با درآمدها و هزینه‌ها به منظور بررسی سود و زیان یک شرکت، ابتدا به منوی حساب رفته - وارد تعریف مجموعه حساب شده، حال مطابق شکل زیر اقدام به احضار حساب‌های مورد نیاز برای تشکیل مجموعه حساب سود و زیان می‌نماییم.

پس از ایجاد مجموعه حساب سود و زیان، حال نوبت استفاده از این مجموعه برای اهداف سازمان می‌باشد، در ادامه به بررسی چند مورد استفاده از مجموعه حساب سود و زیان می‌نماییم.

الف: بستن حساب های موقت (سود و زیان سال جاری):

برای رسیدن به این هدف به منوی سند مراجعه می‌نماییم، سپس وارد قسمت تنظیم سند اختتامیه یا سود و زیان شده و مطابق مراحل زیر اقدام به تنظیم سند سود و زیان می‌نماییم.


پس از تنظیم هر یک از مراحل ذکر شده با تصویب کلید مرحله بعد تا تشکیل سند پیش می‌رویم، به دین شکل حساب‌های موقت بسته شده و سند سود و زیان حاصل می‌شود.

ب:
بدست آوردن سود و زیان سال جاری در هر مقطع زمانی:
برای رسیدن به هدف مذکور وارد منوی تراز شده، تراز 4 ستونی حساب‌ها، و با فشردن کلید تصویب وارد قالب اصلی تراز می‌شویم.
حال با انتخاب گزارش از یک مجموعه حساب، به هدف مطلوب خویش می‌رسیم.

ج: مقایسه سود و زیان سال‌های مختلف مالی:
برای رسیدن به این هدف به منوی گزارش مراجعه می‌نماییم و مطابق مراحل زیر رفتار می‌نماییم.

به صفر رسیدن نرخ سود بانکی هدف طرح بانکداری نیست

به صفر رسیدن نرخ سود بانکی هدف طرح بانکداری نیست

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اختلاف نظر کارشناسان درباره وابستگی مطلق تا استقلال کامل بانک مرکزی گفت: در کشورهایی که نرخ سود بانکی به یک تا دو درصد می‌رسد، نرخ تورم بسیار پایین است اما منطقی نیست که این موضوع را به عنوان یک هدف در قانون مطرح کنیم.

مهدی طغیانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، در خصوص بررسی طرح بانکداری اسلامی در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: اصل بازنگری در طرح بانکداری با توجه به تحولات سال‌های گذشته و لزوم اضافه شدن تجربیات جدید به ویژه در بخش بانک مرکزی که نزدیک به ۵۰ سال که از تدوین قانون پولی بانکی می‌گذرد یک ضرورت مورد اجماع است.

وی اختلاف نظرهای کنونی را مربوط به جزئیات این قانون و شیوه اجرای آن دانست و افزود: در بین صاحب‌نظران اقتصادی و بانکی در این زمینه اختلاف نظرهای بسیار زیادی وجود دارد، یک گروه بر این باورند که بانک مرکزی باید مستقل از دولت سیاست‌گذاری کند و عده دیگر معتقدند که بانک مرکزی باید وابسته به دولت و یکی از ابزارهای سیاست‌گذاری آن باشد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اختلاف نظر کارشناسان درباره وابستگی مطلق تا استقلال کامل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: زیاد بودن اختلاف نظر کارشناسان در این زمینه طبیعی است زیرا نظرات هیچ‌یک از دو طیف تأمین نشده است و نظرات موافقان و مخالفان استقلال بانک مرکزی در رسانه‌ها اعلام می‌شود.

وی با اشاره به نظر اعضای کمیسیون اقتصادی برای در پیش گرفتن یک مسیر میانه در این زمینه گفت: می‌توان گفت این لایحه برآیند نظرات کارشناسان و اکثریتی است که معتقد به اصلاح قانون بانکداری هستند البته متن پیشنهادی باید با قانون اساسی همخوانی داشته باشد زیرا قانون اساسی اداره بانک مرکزی را به رئیس جمهور واگذار کرده است و اجازه استقلال کامل بانک مرکزی را نمی‌دهد.

نادیده گرفتن پول‌های دیجیتال منطقی نیست

طغیانی یکی دیگر از موضوعات مورد توجه در اصلاح قانون بانکداری اسلامی را مربوط به رمزارزها دانست و اظهار کرد: درباره رمز ارزها جزئیات پررنگی در این لایحه مطرح نشده و تنها در این حد اشاره شده است که تنظیم‌گری حوزه رمزپول و رمز ارز از وظایف بانک مرکزی است اما جزئیات آن، سیاست‌گذاری و تدوین قانون در این زمینه باید در آینده به شکل آئین‌نامه و دستورالعمل در بانک مرکزی تدوین شود.

وی نادیده گرفتن پدیده‌های جدیدی به نام رمزارز و رمزپول در نظام پولی و مالی کشور را غیرمنطقی دانست و افزود: کنار گذاشتن پدیده‌های رمزارز و رمزپول یا پول‌های دیجیتال که در دنیا به طور جدی مورد توجه قرار دارد، منطقی نخواهد بود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی درباره پیشنهاد برخی نمایندگان درباره نرخ سود صفر بانکی نیز تصریح کرد: در قانون بانکداری بدون ربا یا قراردادهایی که بر مبنای عقود شرعی تنظیم می‌شود، سود این عقود تابع نوع قرارداد است، گاهی نوع قرارداد مشارکت است که باید سود کار بین دو طرف به نسبت سهم آنها تقسیم شود.

وی با اشاره به اینکه بانکداری بدون ربا بر مبنای عقود بر اساس سود آن عقد و قرارداد آن تنظیم می‌شود، یادآور شد: اگر نرخ سود سپرده را صفر در نظر بگیریم به این معنا است که بانک وارد هیچ نوع مشارکتی نمی‌شود یا باید تسهیلات خود را باید به شیوه قرض‌الحسنه پرداخت کند که حتی مؤسسات قرض‌الحسنه نیز مبلغ دو تا چهار درصد را بابت هزینه‌های جاری و امور اداری خود در هنگام پرداخت تسهیلات دریافت می‌کنند.

به صفر رسیدن نرخ سود خارج از دایره اهداف

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه به صفر رسیدن نرخ سود بانکی جنس یک هدف را ندارد، ادامه داد: هرچه تورم کاهش یابد نرخ سود به نرخ واقعی عایدی سرمایه‌گذاری نزدیک می‌شود زیرا بسیاری اوقات بخش زیادی از نرخ سود بانکی به دلیل تورم بالا است و باید این دو موضوع را از یکدیگر جدا کرد.

وی با اشاره به پایین بودن نرخ سود بانکی در برخی کشورها اظهار کرد: در کشورهایی که نرخ سود به یک تا دو درصد می‌رسد، نرخ تورم بسیار پایین است اما منطقی نیست که این موضوع را به عنوان یک هدف در قانون ذکر کنیم.

طغیانی درباره برنامه دولت برای تغییر نرخ بهره بانکی گفت: این موضوع مربوط به سیاست‌های دولت است که در هر دوره زمانی بسته به شرایط اقتصادی سهم سود سپرده‌ها را مشخص می‌کند، منطق دیگری که در این زمینه وجود دارد این است که شاید نتوان بر مبنای عقود برای سود سرمایه‌گذاری سهم تعیین کرد زیرا بازده فعالیت‌های اقتصادی و سقف و کف آن تقریباً مشخص است.

وی افزود: برخی از فعالیت‌های اقتصادی مولد نیستند بلکه واسطه‌گری به شمار می‌آیند مانند ایجاد پاساژ و مال که ممکن است سرمایه‌گذاری در آنها سودهای بالا به همراه داشته باشد اما به صلاح منافع عموم نیست، به همین دلیل بانک مرکزی سقفی تعیین می‌کند که بیش از آن سودی پرداخت یا به عنوان سود تسهیلات دریافت نشود.

نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی درباره پیامدهای کاهش نرخ سود بانکی یادآور شد: بانک مرکزی سقف نرخ سود را بسته به وضعیت اقتصادی جامعه و چگونگی بازدهی سرمایه‌گذاری‌ها تعیین می‌کند، به عنوان مثال عددهای ۲۲ تا ۲۴ درصد را اعلام می‌کند و همه قراردادها و تسهیلات پرداختی باید آن را رعایت کنند.

شرکت هلدینگ چیست و چه تفاوتی با شرکت های سرمایه گذاری دارد؟

شرکت هلدینگ چیست؟ اداره شرکت هلدینگ چه تفاوتی با شرکت سرمایه گذاری دارد؟

شرکت هلدینگ (Holding Company) که گاهی در ایران – با کمی بی‌دقتی – به عنوان شرکت مادر هم شناخته می‌شود، اصطلاحی است که طی سال‌های اخیر در ادبیات مدیریتی و رسانه‌ای کشور بسیار رواج پیدا کرده است.

البته مفهوم هلدینگ و شرکت های هلدینگ به تازگی مطرح نشده و چندین دهه قدمت دارد. اما تنظیم اهداف سود گسترش کسب و کارهای اینترنتی طی سال‌های اخیر و افزایش رغبت به سرمایه‌گذاری در استارت آپ‌ها باعث شده که هلدینگ‌های جوانِ بسیاری شکل بگیرند و این اصطلاح، به گفتگوهای روزمره هم راه پیدا کند.

جالب اینجاست که افراد بسیاری، هر مجموعه‌ای از فعالیت‌های متنوع را هلدینگ فرض می‌کنند. مثلاً بعید نیست پای صحبت یک دوست بنشینید و او بگوید: «اخیراً در شرکت خود کارهای مختلفی انجام می‌دهیم و می‌شود گفت به یک هلدینگ تبدیل شده‌ایم.»

منظور از شرکت سرمایه گذاری چیست؟

برای این‌که شرکت هلدینگ را به خوبی درک کنیم، لازم است ابتدا تعریف شرکت‌های سرمایه گذاری را بشناسیم. سپس به این موضوع بپردازیم که هلدینگ چه تفاوتی با یک شرکت سرمایه گذاری دارد.

تعریف شرکت سرمایه گذاری

شرکت سرمایه‌گذاری، یک بنگاه اقتصادی است که سرمایه‌ی خود را با هدف کسب سود، به خرید سهام شرکت‌ها، صندوق‌ها و سایر دارایی‌های سود‌ ده، اختصاص می‌دهد.

شرکت سرمایه‌گذاری بسته به ترجیحات سرمایه‌گذاران خود و میزان ریسک پذیری آن‌ها، سبد سرمایه گذاری (پورتفوی) خود را تشکیل داده و مدیریت می‌کند.

ویژگی مهم شرکت‌های سرمایه‌گذاری این است که هنگام خرید سهام شرکت‌ها تمایل ندارند به ساختار مدیریتی و جزئیات عملیاتی آن‌ها ورود کنند و صرفاً بر اساس ارزش سهام، سود سهام و آینده‌ی شرکت و سهام آن، تصمیم می‌گیرند که چه میزان از سبد سرمایه‌گذاری خود را به هر شرکت اختصاص دهند.

در شرکت های سرمایه گذاری، بیش از هر چیز، اصول مدیریت پورتفولیو بر انتخاب‌ها و تصمیم‌گیری‌ها حاکم است. به عبارت دیگر، این شرکت‌ها می‌کوشند ترکیبی از دارایی‌ها را تشکیل دهند که سود آن‌ها در مقایسه با ریسکی که متحمل می‌شوند، بهینه باشد.

بنابر این الزاماً قرار نیست سبد یک شرکت سرمایه‌ گذاری از نظر جنس دارایی‌ها یا جهت‌گیری استراتژیک، هم‌خوان باشند. چه بسا یک شرکت سرمایه گذاری، در کنار خرید سهام چند شرکت ساختمانی، سهم یک شرکت حوزه‌ی فناوری اطلاعات را هم خریداری کند و معتقد باشد که خریداری سهام شرکت‌های این حوزه، شاخص‌های کلی سود و ریسک آن‌ها را بهبود می‌بخشد.

البته با همه‌ی این توضیحات، بسیاری از شرکت های سرمایه گذاری ترجیح می‌دهند روی حوزه های تخصصی کار کنند و سرمایه‌ی خود را در حوزه‌های محدودی توزیع کنند، تا بتوانند تحلیل و سنجش وضعیت بازار تنظیم اهداف سود را سریع‌تر و عمیق‌تر انجام دهند.

تعریف شرکت هلدینگ چیست؟

هلدینگ هم شرکتی است که سهام چند شرکت مختلف را می‌خرد و نگهداری می‌کند. اما هلدینگ‌ها با شرکت های سرمایه گذاری یک تفاوت مهم و کلیدی دارند:

تفاوت شرکت هلدینگ و شرکت سرمایه گذاری

هلدینگ‌ها بر خلاف شرکت های سرمایه گذاری، ادعای مدیریتی هم دارند و تمایل دارند با خریدن بخشی از سهام شرکت‌ها در تصمیم گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های داخلی آن‌ها ورود کنند.

اگر یک شرکت هلدینگ خودرو بخشی از سرمایه خود را به خرید سهام در یک شرکت خودروسازی اختصاص می‌دهد، قاعدتاً برنامه‌هایی برای مدیریت آن شرکت دارد یا معتقد است که اعمال نفوذ در سیاست‌های داخلی آن شرکت می‌تواند منافع اقتصادی هلدینگ را بیشتر و بهتر تأمین کند.

با این توضیحات می‌توان گفت یک شرکت هلدینگ خود را در حوزه‌ی فعالیت شرکت های سرمایه پذیر، صاحب‌نظر می‌داند.

هلدینگ‌ها چگونه شرکت‌های سرمایه‌پذیر را کنترل می‌کنند؟

وقتی یک هلدینگ، سهام قابل‌توجهی از یک شرکت را خریداری کند، می‌تواند از طریق انتخاب یک یا چند نفر از اعضای هیأت مدیره،‌ روی تصمیم‌های شرکت تأثیر بگذارد.

اما انتخاب عضو هیأت مدیره، صرفاً یکی از روش‌های کنترل و اعمال نفوذ است. هر شرکتی بسته به اساسنامه و چارت سازمانی خود، ارکان اداره‌کننده‌ی متعددی دارد و فرایند در اختیار گرفتن هر یک از این ارکان هم، شفاف و مشخص است.

بنابراین ممکن است یک هلدینگ، با مالکان یک شرکت مذاکره کرده و توافق‌نامه‌ای را تنظیم کند که بر اساس آن، به ازاء خرید بلوک مشخصی از سهام شرکت، اختیار تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری و حتی مدیریت عملیاتی بخشی از شرکت را در دست بگیرد.

نحوه‌ی ورود شرکت هلدینگ در اداره‌ی امور شرکت‌های زیرمجموعه، تنظیم اهداف سود تابع قواعد مکانیکی و از پیش‌تعیین‌شده نیست و حد و حدود این دخالت‌ها، تابع شکل توافق (یا چارچوب‌های از پیش‌ تعریف شده‌ی شرکت سرمایه‌پذیر) است.

اما عرف این است که برای مشخص کردن قدرت هلدینگ، از دو اصطلاح نفوذ قابل ملاحظه و کنترل استفاده می‌کنند.

تفاوت نفوذ و کنترل

نفوذ قابل ملاحظه (به انگلیسی: Significant Influence) به معنای توانایی مشارکت در تصمیم‌گیری‌های مربوط به سیاست‌های مالی و عملیاتی شرکت است.

اما کنترل به این معناست که اداره‌ی کامل سیاست‌های مالی و عملیاتی یک شرکت، در اختیار هلدینگ قرار می‌گیرد.

بنابراین می‌توانید حدس بزنید که برای کنترل یک شرکت، لازم است بلوک بزرگی از سهام آن خریداری شود.

ساختار هلدینگ چه مزیت‌هایی دارد؟

انگیزه‌های متنوعی برای استفاده از ساختار هلدینگ وجود دارد.

به عنوان مثال، ممکن است یک شرکت، به تدریج زیرمجموعه‌های متعددی تشکیل دهد یا بخش‌های مختلفی از آن، در قالب شخصیت‌های حقوقی مستقل، فعال شوند.

تأسیس یک شرکت به عنوان هلدینگ که سهام با نفوذ قابل ملاحظه (یا حتی کل سهام) شرکت‌های زیرمجموعه را در اختیار دارد، کمک می‌کند تا ضمن راهبری کلان کل مجموعه، زمینه برای شکل‌گیری تنظیم اهداف سود چابکی مطلوب در زیرمجموعه‌ها هم فراهم شود.

چنین هلدینگ‌هایی از دل خود شرکت‌ها سر بر می‌آورند.

در این وضعیت، معمولاً شرکت هلدینگ، نگاه کلان‌تری به فعالیت‌های کل مجموعه دارد و می‌تواند در جابه‌جایی و تخصیص منابع، نگاهی سیستمی‌تر و استراتژیک‌تر داشته باشد.

شاید یکی از بهترین‌ نمونه‌های این نوع هلدینگ‌ها در سطح جهان، شرکت آلفابت باشد که در گوگل ریشه دارد؛ اما امروز مالک گوگل محسوب می‌شود و سایر فعالیت‌ها را هم در قالب شرکت‌های مستقل مدیریت می‌کند.

اما همیشه‌ی شرکت‌های هلدینگ به این شیوه شکل نمی‌گیرند. گاهی شرکت‌های بزرگ به خاطر اهمیت استراتژیک برخی کسب و کارها، با خرید سهام، کنترل مدیریتی آن شرکت‌ها را در اختیار می‌گیرند.

هم‌چنین هلدینگ‌های تخصصی هم وجود دارند که تا حدی به شرکت‌های سرمایه گذاری شبیه‌اند. آن‌ها در یک زمینه‌‌ی ویژه، دانش تخصصی دارند و اگر به نتیجه برسند که پتانسیل یک شرکت بالا و قدرت مدیریتی آن ضعیف است، آن را وارد هلدینگ خود می‌کنند و پس از ایجاد تحول در شرکت، سهام آن را واگذار می‌کنند.

البته ما به انگیزه‌های مشروع و اخلاقی و حرفه‌ای اشاره کردیم. اما فرار مالیاتی، جابجایی منابع مالی و پول‌های کثیف میان شرکت‌ها و نیز اخذ تسهیلات ویژه می‌توانند انگیزه‌های دیگری باشند که افرادی را به ثبت شرکت در قالب هلدینگ تشویق می‌کنند.

شرکت های هلدینگ در بازار بورس ایران

در حال حاضر شرکت‌های هلدینگ متعددی در بازار بورس کشور فعال هستند که از جمله‌ی آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • توسعه سرمایه و صنعت غدیر
 • سرمایه گذاری دارویی تأمین
 • سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
 • گروه سرمایه گذاری سایپا
 • گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو

فهرست کامل شرکت‌های هلدینگ پذیرفته شده در بورس را می‌توانید در سایت سازمان بورس ببینید.

البته واضح است که قرار نیست حتماً یک شرکت هلدینگ در بازار بورس فعال باشد. اما از آن‌جا که شرکت‌های بورسی ملزم به ارائه‌ی گزارش‌های شفاف‌سازی متعدد هستند، پیگیری گزارش‌های این نوع شرکت‌ها می‌تواند نقطه‌ی‌ آغاز خوبی برای آشنایی بیشتر با فضای هلدینگ‌ها باشد.

ضمناً می‌توانید با دانلود نمونه اساسنامه شرکت هلدینگ پیشنهادی سازمان بورس، کمی بیشتر با فضای این شرکت‌ها آشنا شوید:

معادل فارسی هلدینگ

بسته به این‌که در چه فضایی فعالیت کنید و اصطلاح هلدینگ را برای چه مخاطبی به کار ببرید، معادل فارسی آن می‌تواند متفاوت باشد.

مثلاً با مراجعه به سایت سازمان بورس می‌بینید که این شرکت، شرکت هلدینگ و شرکت مادر را به عنوان مترادف به‌کار برده است (+).

اما این را هم باید به خاطر داشته باشیم که برای شرکت مادر در زبان انگلیسی اصطلاحِ مستقلِ Parent Company وجود دارد و دقیق‌تر این است که شرکت مادر را برای مجموعه‌ای به کار ببریم که تقریباً تمام مالکیت شرکت زیرمجموعه را در اختیار دارد. در چنین حالتی، به شرکت زیرمجموعه‌ هم، شرکت تابعه یا Subsidiary Company تنظیم اهداف سود گفته می‌شود.

ضمناً کسانی که اصطلاح شرکت مادر را به عنوان معادل هلدینگ به کار می‌برند، برای هلدینگ تخصصی هم از اصطلاح شرکت مادر تخصصی استفاده می‌کنند.

استراتژیست‌ها و علاقه‌مندان به مدیریت استراتژیک، گاهی از اصطلاح بنگاه (Firm) برای اشاره به هلدینگ‌هایی که کسب و کارهای متعدد را در اختیار دارند استفاده می‌کنند (در واقع Firm را مجموعه‌ای از Business‌ها در نظر می‌گیرند).

البته این را می‌دانیم که اقتصاد‌دان‌ها، بنگاه را به معنای بسیار گسترده‌تری به‌کار می‌برند و حتی کسب و کاری در مقیاس یک نانوایی کوچک را هم بنگاه اقتصادی در نظر می‌گیرند.

اما فراموش نکنید که همه‌ی این نام‌گذاری‌ها قراردادی هستند و معیارهای کاملاً عینی و صلب در این زمینه وجود ندارد. نه می‌توانیم بین نفوذ و کنترل مرز قطعی تعریف کنیم و نه میان سرمایه‌گذاری و هولدینگ.

چون حتی یک شرکت سرمایه‌گذاری که سهامش کمتر از نفوذ مستقیم در شرکت است، می‌‌تواند با مدیریت عرضه و تقاضای سهم یک شرکت، مدیران آن را تا حدی تحت فشار قرار دهد.

بگذریم از این‌که بسیاری از شرکت هایی که خود را شرکت سرمایه گذاری می‌نامند، واقعاً سهامی در حد هلدینگ و کنترل در شرکت‌های مختلف خریداری می‌کنند.

بنابراین بهترین روش این است که وقتی از این اصطلاحات استفاده می‌کنیم، به مخاطب بگوییم که چه تعریفی در ذهن داریم و آن‌ها را به چه معنایی به‌کار می‌بریم.

و البته به یاد داشته باشیم که هلدینگ همیشه به ساختاری متشکل از رابطه‌ی چند شخصیت حقوقی مستقل اشاره دارد و یک شرکت منفرد، هر چقدر هم که فعالیت‌های متنوعی را درون خود سامان داده باشد، نمی‌تواند خود را هلدینگ بنامد.

اگر به استراتژی و مدیریت استراتژیک علاقه‌مند هستید، می‌توانید در ادامه‌ی این بحث، درس سطوح مختلف استراتژی را بخوانید. از میان سه سطح استراتژی، سطح سوم یعنی Corporate Strategy (استراتژی شرکتی) به مسائل استراتژیک مورد توجه هلدینگ‌ها می‌پردازد.

دسترسی کامل به مجموعه درس‌های کارآفرینی برای اعضای ویژه متمم امکان‌پذیر است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.