بازارهای بورس نفت


همایون دارابی کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصاد ، در خصوص عرضه نفت در بورس و تأثیرات آن گفت: نفت در تمام دنیا در بازار‌های بورس عرضه می‌شوند و همواره بازار‌های بورس محل معامله نفت بودند و از این نظر سابقه طولانی دارند.

اثرات متقابل بازارهای جهانی نفت و طلا بر بورس ایران رهیافت توابع کاپولا –گارچ (GARCH-Copula)

بررسی رابطه متقابل بین بازارهای جهانی و بورس کشورها یکی از مهمترین موضوعات مورد مطالعه در بازارهای مالی دنیا است. بررسی این رابطه می‌تواند نقش مهمی در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران ایفا نماید. یک تخمین مناسب از ساختار وابستگی در یک دورة سرمایه‌گذاری نقطة آغازین بسیار مهمی‌ در کنترل ریسک سرمایه‌گذاری است. هدف از این مقاله، مطالعه و بررسی رابطه متقابل ساختار وابستگی در بازدهی بازار بورس تهران و قیمت طلا و نفت جهانی در بازه زمانی سال‌های 2010 تا 2017 به صورت روزانه است. برای این منظور، از رویکرد GARCH-Copula استفاده شده است. نتایج حاکی از وجود رابطه متقابل نامتقارن بین بازدهی‌های مورد بررسی است؛ به نحوی که در این پژوهش، مشخص گردید که تابع کاپولای t- استیودنت بهتر از سایر توابع می‌تواند این ساختار را برای هر دو جفت بازدهی "بورس تهران و بازار طلا" و "بورس تهران و بازار نفت" شناسایی نماید. نتایج نشان می‌دهد بازار بورس تهران به شدت به بازارهای جهانی طلا و نفت در مقادیر حدی وابسته بوده و تغییرات حدی آنها موجب وابستگی شدیدتر این بازارها به یکدیگر می‌شود.

کلیدواژه‌ها

 • بازار بورس تهران
 • بازار جهانی طلا
 • بازار نفت
 • مدل‌های GARCH-Copula
 • ساختار وابستگی

عنوان مقاله [English]

The oil and gold global market interaction on the stock market of Iran; the GARCH-Copula approach

نویسندگان [English]

 • Seyed Mozaffar Mirbargkar 1
 • Maryam Borzabadi Farahani 2

1 Assistant Professor in Economy, Department of Management, Rasht Branch, Islamic Azad University Rasht, Iran

2 P.HD. Student, Financial engineering, Department of Management, Rasht Branch, Islamic Azad University Rasht, Iran (Corresponding author)

Studying the countries' stock market and global market interaction has been one of the most important research subjects in the global market. Thus, studying the relationships may have a significant role for the decision making of the investors. An appropriate estimation of the dependence structure has been the significant starting point at an investing period, for the investment risk control. The present research aims to study the interaction between dependence structure at Tehran stock market efficiency and the global price of gold and oil, at the period of 2010-2017, on a daily basis. In doing so, بازارهای بورس نفت GARCH-Copula approach has been applied. The results show the asymmetric mutual relationship between the studied efficiencies. As it can be seen in the present paper, the t-student Copula functions can have a better recognition than other functions for both efficiencies; 'Tehran stock and gold market', and 'Tehran stock and oil market'. The results indicate that the Tehran stock market has been highly dependent to both oil and gold markets, and their threshold changes may lead to a stronger dependency of the markets together.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Tehran stock market
 • gold global market
 • oil market
 • GARCH-Copula models
 • dependence structure

مراجع

* کشاورز حداد، غلامرضا؛ حیرانی، مهرداد، (1393)، "برآورد ارزش در معرض ریسک با وجود ساختار وابستگی در بازدهی بازارهای مالی: رهیافت توابع کاپولا"، مجله تحقیقات اقتصادی، دوره 49، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 869-902

* کریم‌زاده، مصطفی، (1385)، "بررسی رابطه بلندمدت شاخص قیمت سهام بورس با متغیرهای کلان پولی با استفاده از روش هم‌جمعی در اقتصاد ایران"، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، شماره 26، سال 1385

* Agnolucci, P., 2009. Volatility in crude oil futures: a comparison of the predictive ability of GARCH and implied volatility models. Energy Econ. 31, 316–321.

* Aloui, C., Mabrouk, S., 2010. Value-at-risk estimations of energy commodities via longmemory, asymmetry and fat-tailed GARCH models. Energy Policy 38, 2326–2339.

* Arouri, M., Hammoudeh, S., Lahiani, A., Nguyen, D.K., 2012a. Long memory and structural breaks in modeling the return and volatility dynamics of precious metals. Q. Rev. Econ. Finance 52 (2012), 207–218.

* Arouri, M., Lahiani, A., Lévy, A., Nguyen, D.K., 2012b. Forecasting the conditional volatility of oil spot and futures prices with structural breaks and longmemory models. Energy Econ. 34 (1), 283–293.

* “backtesting” in conjunction with the internal model-based approach to market risk capital requirements. Bank for International Settlements, Basel, Switzerland.

* Basel Committee on Banking Supervision, 2004. International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards. Bank for International Settlements, Basel,Switzerland.

* Baur, D.G., McDermott, T.K., 2010. Is gold a safe haven? International evidence. J. Bank. Finance34, 1886–1898.

* Bollerslev, T., 1986. Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity. J. Econ. 31,307–327.

* Engle, R.F., 1982. Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of UK inflation. Econometrica 50, 987–1008.

* Engle, R.F., Bollerslev, T., 1986. Modelling the persistence of conditional variances. Econ. Rev. 5, 1–50.

* Aas, K., & Berg, D. (2009). Models for construction of multivariate dependence a comparison study. European Journal of Finance, 15(7–8), 639–659.

* Aas, K., Czado, C., Frigessi, A., & Bakken, H. (2009). Pair-copula constructions of multiple dependence. Insurance: Mathematics and Economics, 44(2), 182–198.

* Akaike, H. (1974). A new look at the statistical model identification. Automatic Control, IEEE Transactions on, 19(6), 716–723.

* Cherubini, U., Luciano, E., & Vecchiato, W. (2004). Copula methods in finance. Chichester: John Wiley & Son Ltd.

* Clarke, K. A. (2007). A simple distribution-free test for nonnested model selection. Political Analysis, 15(3), 347–363.

* de Haan, L., & de Ronde, J. (1998). Sea andwind:Multivariate extremes atwork. Extremes, 1(1), 7–45.

* de Haan, L., & Ferreira, A. (2006). Extreme value theory: An introduction. New York: Springer-Verlag. de Haan, L., & Resnick, S. (1977). Limit theory for multivariate sample extremes. Z. Wahrscheinlichkeitstheorie und Verw. Gebiete, 40(4), 317–337.

* Demarta, S., & McNeil, A. J. (2005). The t copula and related copulas. International Statistical Review, 73(1), 111–129.

* J. Dißmann, E.C. Brechmann, C. Czado, D. Kurowicka, Selecting and estimating regular vine copula and application to financial returns, Comput. Statist. Data Anal. 59 (2013) 52–69.

* Dötz, N., & Fischer, C. (2010). What can EMU countries' sovereign bond spreads tell us about market perceptions of default probabilities during the recent financial crisis? What can EMU countries' sovereign bond spreads tell us about market perceptions of default probabilities during the recent financial crisis? Discussion Paper Series 1: Economic Studies. Deutsche Bundesbank, Research Centre.

* Eichengreen, B., Hausmann, R., & Panizza, U. (2003). Currency mismatches, debt intolerance and original sin:Why they are not the same and why itmatters. National Bureau of Economic Research, Inc.

* Embrechts, P., Lindskog, F., & McNeil, A. (2003). 8 modelling dependence with copulas and applications to risk management. In S. T. Rachev (Ed.), Handbook of heavy tailed distribution in finance (pp. 329–384). Elsevier.

* Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987–1007.

* Fougères, A. -L. (2003). Multivariate extremes. In B. Finkenstädt, & H. Rootzén (Eds.), Extreme values in finance, telecommunications, and the environment. Chapman and Hall/CRC.

* Frees, E.W., Carriere, J., & Valdez, E. (1996). Annuity valuation with dependent mortality. The Journal of Risk and Insurance, 63(2), 229–261.

* Genest, C., & Favre, A. (2007). Everything you always wanted to know about copula modeling but were afraid to ask. Journal of Hydrologic Engineering, 12(4), 347–368

کاهش قیمت نفت و سقوط بازارهای بورس از آسیا تا اروپا

اعلام همه‌گیری جهانی کرونا و همینطور منع سفر اروپایی‌ها به آمریکا هم نیاز به نفت را کاهش داد و هم اعتماد بازارها به دولت‌ها برای مهار بحران کرونا را خدشه‌دار کرد.

اعلام همه‌گیری جهانی کرونا و همینطور منع سفر اروپایی‌ها به آمریکا هم نیاز به نفت را کاهش داد و هم اعتماد بازارها به دولت‌ها برای مهار بحران کرونا را خدشه‌دار کرد. نتیجه: کاهش قیمت نفت و سقوط بازارهای بورس از آسیا تا اروپا

این مطلب را به اشتراک بگذارید

رئیس جمهوری آمریکا بامداد پنجشنبه ۱۲ مارس/ ۲۲ اسفند اعلام کرد برای جلوگیری از شیوع کروناویروس جدید ورود شهروندان اروپایی به مدت ۳۰ روز به خاک آمریکا ممنوع می‌شود. بریتانیا از این قاعده مستثنی است. در واکنش به تصمیم دونالد ترامپ و همچنین اعلام همه‌گیری جهانی کووید ۱۹ از طرف سازمان جهانی بهداشت، قیمت نفت در بازارهای جهانی برای دومین روز پیاپی ۵ درصد کاهش یافت. ارزش سهام بازارهای بورس اروپا، آسیا و اقیانوسیه نیز سقوط کرد.

بزرگ‌ کنید اعلام همه‌گیری جهانی کرونا و همینطور منع سفر اروپایی‌ها به آمریکا هم نیاز به نفت را کاهش داد و هم اعتماد بازارها به دولت‌ها برای مهار بحران کرونا را خدشه‌دار کرد. نتیجه: کاهش قیمت نفت و سقوط بازارهای بورس از آسیا تا اروپا

کاهش بیشتر قیمت نفت

به گزارش خبرگزاری رویترز قیمت نفت‌خام برنت و وست تگزاس اینترمدیت (WTI) در روز پنجشنبه با بیش از ۵ درصد کاهش به ترتیب به ۳۳ دلار و ۸۱ سنت و ۳۰ دلار و ۸ سنت به ازای هر بشکه رسید. منع سفر اروپایی‌ها به آمریکا از این نظر بر قیمت نفت تأثیرگذار بود که شرکت‌های هواپیمایی پروازهای خود را می‌بایست لغو کنند و لذا نیاز آن‌ها به سوخت کاهش می‌یابد. علاوه بر این، تصمیم دولت ترامپ برای برقراری منع سفر اروپایی‌ها به آمریکا، اعتماد به دولت‌ها برای مهار پیامدهای اقتصادی شیوع کووید ۱۹ در جهان را نیز مخدوش کرده است. پیش از این مخالفت روسیه با پیشنهاد عربستان برای کاهش تولید نفت، به فروپاشی اتحاد اوپک و غیراوپک و سقوط ۱۰ درصدی قیمت نفت در دوشنبه گذشته انجامید. در دو روز گذشته در مجموع قیمت نفت در بازارهای جهانی بیش از ۸ درصد دیگر کاهش یافت.

سقوط بازارهای بورس

بازارهای بورس هم تحت تأثیر تصمیم دولت ترامپ و بی‌اعتمادی به دولت‌ها برای مهار پیامدهای اقتصادی کرونا قرار گرفتند:

شاخص بورس فوتسی ۱۰۰ لندن ۵,۳ درصد، داکس فرانکفورت آلمان ۵,۸ درصد، پاریس ۵,۱ بازارهای بورس نفت درصد، شاخص بازار سهام مادرید ۵,۵ درصد و شاخص بورس سوئیس نیز ۴,۸ درصد در ابتدای گشایش این بازارها سقوط کردند.

بازار بورس توکیو در پایان معاملات ۴,۴ درصد، سیدنی استرالیا ۷,۴ درصد و هنگ کنگ ۳,۵ درصد سقوط کردند.

بازارهای بورس سئول کره جنوبی، سنگاپور و جاکارتای اندونزی هم هر کدام بیش از ۳ درصد ریزش داشتند.

شاخص بورس نیوزیلند ۵ درصد و ارزش سهام در بازار تایوان نیز ۴,۳ درصد کاهش یافت.

تنش در روابط آمریکا و چین

مقامات دولت آمریکا چین را مسئول همه‌گیری جهانی کرونا ویروس جدید دانسته‌اند. سخنگوی وزارت خارجه چین این اظهارات را «غیرمسئولانه و غیراخلاقی» دانست.

شامگاه گذشته مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد که آمریکایی‌ها می‌بایست همه‌گیری جهانی ویروس جدید کرونا را به عنوان ویروسی که ساخته چین است به یاد بسپرند. پمپئو از کووید ۱۹ به عنوان «ویروس ووهان» نام برد. رابرت اوبراین، مشاور امنیت ملی کاخ سفید در سخنانی در بنیاد هریتیج که یک اندیشکده محافظه‌کار در واشنگتن است گفت:

«گزارش‌های شهروندی زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد دولت چین پزشکانی را که با این ویروس سر و کار داشتند وادار به سکوت کرد و لاجرم مبارزه با همه‌گیری ویروس دو ماه به تعویق افتاد.»

اوبراین گفت اگر این دو ماه در اثر پنهانکاری‌های دولت چین از دست نمی‌رفت، جامعه جهانی ساده‌تر می‌توانست مانع ازگسترش ویروس جدید کرونا شود.

گنگ شوانگ، سخنگوی وزارت خارجه چین پنجشنبه ۱۲ مارس/ ۲۲ اسفند در واکنش به اظهارات مقامات آمریکایی گفت:

«اظهارات غیر اخلاقی و غیرمسئولانه برخی مقامات آمریکایی به مهار همه‌گیری کرونا در آن کشور کمک نمی‌کند. تلاش‌های چین برای کاهش سرعت شیوع ویروس باعث شد که جامعه بین‌المللی خود را برای مقابله با آن آماده کند.»

سخنگوی وزارت خارجه چین در ادامه این نشست خبری گفت:

«ما آرزو داریم که برخی مقامات آمریکایی بر مقابله با ویروس متمرکز باشند و به جای آنکه چین را مقصر جلوه دهند، به همکاری‌های بین‌المللی کمک کنند.»

در این فاصله، خبرگزاری رویترز به نقل از دو دیپلمات اروپایی گزارش داده است که نشست اقتصادی چین و اتحادیه اروپا که قرار بود برای گفت‌وگو درباره تعرفه‌گذاری کالاها در مارس/ اسفند سال جاری برگزار شود، به سبب شیوع کرونا به زمان دیگری موکول شده است. وزارت خارجه چین درباره این خبر سکوت کرده است.

مقامات وزارت بهداشت چین روز پنجشنبه اعلام کردند که اگر کشورها بتوانند به طرز موثری با شیوع کرونا مقابله کنند، تا اوایل تابستان بشریت می‌تواند بر کووید ۱۹ غلبه کند.

بیشتر بخوانید:

نظرها

خوبی تحریمها اینه که منابع ما خیلی دیرتر حیف و میل میشه به امید اینکه این نظام سقوط کنه و این منابع خرج مردم بشه

۱- بدلیل سیاستهای فاجعه بار رژیم منحوس ولایی - و در راس آن خامنه ای نجس - ایران دارد نفت خود را بصورت التماسی و به زیان بارترین شکل می فروشد : بشکه ای ۲۰ دلار ، قبول تمام هزینه های حمل و تحویل و بیمه ، تسویهء ۶ ماهه تا یکساله پس از تحویل ، ضمانت کتبی به خریداران که هرگونه جریمه ای بدلیل تقض تحریم ها به خریداران تعلق گرفت ، تا ده سال ، بعهدهء ایران خواهد بود و . خلاصه یک افتضاح تمام عیار . ۲- از آمریکا بدلیل اعمال تحریم های سخت و جلوگیری از فروش نفت ایران باید سپاسگزار باشیم چون : - اگر ایران روزی ده میلیون بشکه نفت به قیمت بشکه ای پانصد دلار هم بفروشد بازهم وضع ما همین خواهد بود و تمامی درآمدها نصیب هیئت حاکمهء سراسر فاسد و منحط ما خواهد شد ؛ و یا حداکثر صرف مقاصد توسعه طلبانه، میلیتاریستی و تروریستی سپاهیان خائن خواهد شد . - با تحریم های فعلی حداقل مخازن و میادین نفتی ما دیرتر خالی شده و می تواند پشتوانهء ایران آباد و آزاد در آینده باشد ؛ مخصوصا در شرایط فعلی که کشورهای نفتی به مسابقهء حراج و فروش مشغول شده اند .

گزارش تغییرات بازار بورس و نفت

چهارشنبه 97/10/05 ، تهران , (اخبار رسمی): گزارش تغییرات بازار بورس و نفت منتهی به آذر ماه 97 در ادامه ارائه می‌شود.

گزارش تغییرات بازار بورس و نفت

گزارش بازار بورس:

براساس گزارش هفتگی بررسی بازارها که هر هفته توسط مدیریت تحقیق و توسعه بورس تهران تهیه و منتشر می‌شود، در هفته منتهی به 28 آذر ماه، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات روز چهار­شنبه مورخ 28 آدرماه به عدد 156083 واحد رسید که در مقایسه با پایان هفته گذشته 9269 کاهش داشته است.

تعداد روزهای کاری این هفته 5 روز بود و حجم معاملات 6467 میلیون سهم و ارزش آن 17159 میلیارد ریال بوده است که حجم و ارزش معاملات نسبت به هفته گذشته به ترتیب 17 درصد و 94 درصد کاهش داشته است. ارزش بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات این هفته به عدد 5924682 میلیارد ریال رسید که در مقایسه با پایان هفته گذشته 5/6 درصد کاهش داشته است.

همچنین از ابتدای سال جاری تا هفته منتهی به 28 آذر ماه 97، شاخص کل با 1 / 62 درصد افزایش به رقم 156083واحد بالغ شد و شاخص کل هم وزن با 2 / 54 درصد افزایش عدد 26637 واحد را تجربه کرد. صنایع صنعت خودرو و ساخت قطعات بیشترین ارزش معاملات را با 8 / 16 درصد و بیشترین حجم معاملات را با 6 / 25 درصد در هفته منتهی به 28 آذر به بازارهای بورس نفت خود اختصاص داد.

بر این اساس در 30 روز منتهی به 28 آذر ماه 1397، «محصولات کاغذی» با بازدهی 5 / 21 + درصد در صدر صنایع بورسی قرار گرفت. در مدت مشابه صنعت «استخراج کانه‌های فلزی» با افت با 8 / 17 - درصدی بیشترین افت را تجربه کرد. همچنین در محاسبه شاخص کل بورس تهران با برخی از شاخص بورس‌های بین‌المللی نسبت به پایان هفته گذشته، در محاسبه بازدهی‌ها نسبت به پایان هفته گذشته شاخص بورس استانبول (BIST 100) با رشد 8 / 2 درصدی بیشترین بازدهی و شاخص بورس نزدک (NASDAQ) با افت 5 / 6 درصدی کمترین بازدهی را به خود اختصاص داده‌اند.

علاوه بر موارد فوق، بازدهی بورس تهران، فرابورس ایران، نرخ ارز و طلا به صورت هفتگی و ماهانه در اختیار خواننده قرار دارد. صنایع و شرکت‌‌های با بیشترین تأثیر بر شاخص، معاملات به تفکیک صنایع، ریسک و بازدهی صنایع نیز از دیگر اطلاعات ارایه ‌شده در این گزارش است. مقایسه‌ی بازدهی صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله و همچنین خلاصه‌ای از بازده برخی از بورس‌ها، انس طلا، قیمت جهانی نفت، نرخ ارزهای مبادل‌های و قیمت فلزات اساسی نیز در بخش پایانی این گزارش قابل مشاهده است.

گزارش بازار نفت:

به گزارش بانک مرکزی؛ روز چهارشنبه، پس از انتشار آمارهای آمریکا از تقاضای قوی محصولات پالایشگاهی، بهای نفت افزایش یافت. هرچند، به دلیل افزایش شاخص دلار آمریکا بخشی از تقویت مذکور از بین رفت. با این وجود، اعتماد منفی بر بازار حکم فرما است، چرا که سرمایه‌گذاران با تضعیف تقاضا و نگرانی‌ها پیرامون مازاد عرضه دست به گریبان هستند.

مطابق اعلام اداره اطلاعات انرژی آمریکا؛ در هفته منتهی به 14دسامبر، ذخایر نفتی این کشور طی سومین کاهش متوالی، به میزان 497 هزار بشکه (کمتر از کاهش2/4 میلیون بشکه‌ای مورد انتظار تحلیلگران) کاهش یافته است. همچنین اداره مذکور اعلام کرد؛ ذخایر میعانات آمریکا شامل گازوئیل و نفت گرمایشی، بازارهای بورس نفت علی رغم انتظارات برای افزایش 573 هزار بشکه‌ای، 4/2 میلیون بشکه کاهش یافته است.

روز چهارشنبه، افزایش تقاضای میعانات به بالاترین سطح از ژانویه 2003 موجب افزایش خرید آتی، به خصوص نفت گرمایشی (به عنوان شاخص گازوئیل در بازار) شد؛ تا جایی که بهای نفت گرمایشی آتی با حدود ۳ درصد افزایش به 1/8054 دلار در هر گالن رسید. در معاملات پایانی این روز، بهای نفت برنت و نفت آمریکا به ترتیب 98 و 96 سنت در هر بشکه تقویت شد.

روز پنجشنبه، در پی نگرانی‌ها پیرامون مازاد عرضه نفت و چشم انداز تقاضای انرژی به دلیل افت بازار سهام پس از افزایش نرخ‌های بهره آمریکا، بهای نفت حدود 5 درصد کاهش یافت و به پایین‌ترین سطح یک سال اخیر رسید. در این روز، رییس آژانس بین المللی انرژی، اظهار داشت: افزایش چشمگیر قیمت‌های نفت در کوتاه مدت مورد انتظار نیست، مگر اینکه مسایل جغرافیایی- سیاسی وجود داشته باشد. وزیر انرژی عربستان سعودی نیز گفت: انتظار می‌رود ذخایر جهانی نفت تا پایان سه ماهه اول سال 2019 کاهش یابد. وی افزود: بازار همچنان نسبت به عوامل سیاسی و اقتصادی و همچنین گمانه زنی‌ها آسیب پذیر است.

در این روز، معامله گران با اشاره به آمارهای شرکت اطلاعات انرژی جن اسکیپ اعلام کردند؛ ذخایر نفت خام کوشینگ اوکلاهما در هفته منتهی به 18 دسامبر 1/85 میلیون بشکه افزایش یافته است.

در معاملات پایانی روز پنجشنبه، بهای نفت برنت و نفت آمریکا به ترتیب 2/89 و 2/29 دلار در هر بشکه کاهش داشت.

روز جمعه، پیش از تعطیلات طی دو هفته آتی، در پی اجتناب خریداران از ورود به بازار نفت به دلیل مازاد عرضه جهانی، بهای نفت به پایین‌ترین سطح از سه ماهه سوم سال 2017 کاهش پیدا کرد.

شایان ذکر است؛ بهای نفت در هفته جاری بیش از 11 درصد کاهش یافت. پیش از آغاز سال نو میلادی، در پی نگرانی سرمایه گذاران پیرامون تقویت اقتصاد جهانی در سال آینده، بهای نفت خام همراه با بازارهای عمده سهام افت کرد. چشم انداز احتمال تعطیلی دولت آمریکا (بزرگترین مصرف کننده نفت جهان) نیز به نگرانی‌های سرمایه گذاران افزوده است. در این روز، معامله‌گران اظهار داشتند: کاهش قیمت‌های نفت به دلیل حجم کم معاملات و ریسک‌گریزی در آستانه تعطیلات کریسمس و سال نو، تشدید شده است.

در این روز، دبیر کل اوپک، در نامه‌ای اعلام کرد: این سازمان در تلاش برای نشان دادن تعهد خود به کاهش عرضه، قصد دارد جدولی حاوی سهم هر یک از اعضا و متحدانش (مانند روسیه) از کاهش تولید را منتشر کند.

وی افزود: برای دستیابی به کاهش تولید پیشنهادی (1/2 میلیون بشکه)، کاهش موثر برای هر عضو 3/02 درصد خواهد بود. شایان ذکر است؛ این رقم بیش از 2/5 درصد مورد بحث اولیه اوپک است؛ چراکه ایران، لیبی و ونزوئلا از این کاهش معاف شده‌اند. مطابق گزارش روز جمعه شرکت خدمات انرژی بیکر هیوز، شرکت‌های انرژی آمریکا در هفته منتهی به 21 دسامبر با 10 حلقه افزایش (نخستین افزایش طی سه هفته اخیر و بیشترین تعداد افزایش از اوایل نوامبر)، تعداد چاه‌های نفتی فعال این کشور را به 883 حلقه رسانده‌اند. در معاملات پایانی روز جمعه، بهای نفت برنت و نفت پایه آمریکا به ترتیب 53 و 29 سنت در هر بشکه کاهش یافت.

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

بورس های جهان پشت چراغ قرمز! / نفت جهانی هم نزولی شد

بورس های جهان پشت چراغ قرمز! / نفت جهانی هم نزولی شد

شاخص های مهم بورسی جهان تحت تاثیر آمار بد اقتصادی چین ریزش کردند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از ایسنا؛ آمارهای جدید از وضعیت اقتصادی چین باعث ناامیدی معامله گران شده تا جایی که علاوه بر افزایش نرخ بیکاری، تولیدات صنعتی به میزان محسوسی کاهش یافته است. نرخ بیکاری چین در ۱۲ ماه منتهی به جولای در شرایطی به ۵.۱ درصد رسیده است که در مقایسه با بازه مشابه منتهی به ماه قبل، نرخ بیکاری این کشور ۰.۱ درصد افزایش یافته است. این نرخ بیکاری که ۰.۱ درصد بیشتر از برآورد قبلی کارشناسان است، بالاترین نرخ بیکاری ثبت شده در این کشور در دو ماه اخیر محسوب می‌شود.

به دنبال کاهش شدید عرضه مسکن، متوسط رشد قیمت خانه ها در بزرگ ترین اقتصاد جهان در سه ماهه دوم امسال به بالاترین سطح خود در طول تاریخ معاصر این کشور رسیده است. نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد بازارهای بورس نفت قیمت مسکن آمریکا ۲۳ درصد اندازه گیری شده که نسبت به بازه مشابه به فصل قبل ۰.۸ درصد افزایش داشته است. متوسط قیمت مسکن آمریکا طی بازه زمانی فوق ۳۵۸ هزار دلار بوده که این رقم نسبت به سال قبل ۶۶ هزار و ۸۰۰ دلار بیشتر شده است.

روند احیای اقتصادی و خروج تدریجی از رکود ناشی از کرونا در بسیاری از اقتصادهای بزرگ جهان به طور امیدوارکننده ای ادامه داشته است. مرکز آمار انگلیس در گزارشی اعلام کرد که در نتیجه کاهش محدودیت های کرونایی و پیشرفت در روند واکسیناسیون، اقتصاد این کشور در سه ماه منتهی به ژوئن ۴.۸ درصد رشد کرده که این عملکرد ۱.۲ درصد بیشتر از رشد ثبت شده بازه منتهی به ماه قبل بوده است. این رشد اقتصادی همچنین نیرومندترین رشد فصلی یک سال اخیر انگلیس بوده است.

پس از چندین افزایش ماهانه متوالی، متوسط تورم بزرگ‌ترین اقتصاد جهان در ۱۲ ماه منتهی به جولای بدون تغییر نسبت به دوره مشابه منتهی به ماه قبل به سطح ۵.۴ درصد رسید. این نرخ تورم که ۰.۱ درصد بیشتر از نرخ مورد انتظار قبلی و بالاترین سطح تورمی ثبت شده در آمریکا در ۱۳ سال اخیر بوده، بیش از همه تحت تاثیر قیمت بخش انرژی قرار گرفته؛ چرا که تورم بنزین به ۲۳.۸ درصد رسیده است. پس از این بخش نیز، حمل و نقل با تورم ۶.۴ درصد قرار گرفته است.

با شدت گرفتن موج چهارم کرونا در اروپا، شاخص اطمینان سرمایه گذاران در سطح منطقه یورو (متشکل از ۱۹ کشور اروپایی) در نخستین هفته از ماه آگوست با کاهش ۱۸.۵ واحدی نسبت به ماه قبل به ۴۸.۷ واحد رسیده است. این رقم همچنین کمترین رقمی است که از نوامبر سال قبل بدین سو به ثبت رسیده بود و تحلیل گران انتظار دارند در ماه های انتهایی سال جاری میلادی شاهد کاهش محسوس حجم سرمایه گذاری ها در این منطقه و کاسته شدن از سرعت رشد اقتصادی باشیم.

پس از چندین ماه صعود پی در پی تورم، شیب افزایش قیمت ها در بسیاری از کشورها کند شده تا جایی که نرخ تورم چین در ١٢ ماه منتهی به جولای به مثبت ۱.۰ درصد رسید. این نرخ تورم که ۰.۱ درصد کمتر از تورم ماه قبل و نرخ پیش‌بینی شده قبلی بوده، بیش از همه تحت تأثیر افزایش تورم بخش حمل و نقل قرار گرفته که تورم آن به مثبت ۶.۹ درصد افزایش پیدا کرده است. این کمترین تورم چهار ماه اخیر در چین بوده است.

نرخ بیکاری در بزرگ ترین اقتصاد جهان تا پایان ماه جولای کاهشی شد و رقم ۵.۴ درصد را ثبت کرد. این نرخ بیکاری که ۰.۵ درصد کمتر از ماه قبل بوده، کمترین نرخ بیکاری این کشور در طول ۱۶ ماه اخیر است. از آوریل پارسال که نرخ بیکاری آمریکا با رسیدن به ۱۴.۸ درصد رکوردشکنی کرد، روند نزولی نرخ بیکاری آمریکا ادامه داشته است. شمار جمعیت بیکاران نیز طی همین مدت به هشت میلیون و ۷۰۰ هزار نفر کاهش پیدا کرد که ۷۸۲ هزار نفر کمتر از ماه قبل است.

رشد اقتصادی کشورها در حال بازگشت به محدوده مثبت است: مرکز آمار آلمان اعلام کرد بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۱ به میزان ۱.۵ درصد رشد کرده که این رشد، نخستین رشد مثبت فصلی یک سال اخیر این کشور محسوب می شود. مرکز آمار فرانسه نیز اعلام کرد در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۱، متوسط رشد اقتصادی این کشور ۰.۹ درصد اندازه‌گیری شده است که ۱.۱ درصد بیشتر از رشد اقتصادی ثبت شده این کشور در سه ماهه قبلی بوده است.

تاکنون بیش از ۲۰۸ میلیون و ۲۶۳ هزار و ۸۲۷ مورد ابتلا به کرونا گزارش شده است که در این بین چهار میلیون و ۳۷۹ هزار و ۶۱۲ نفر جان خود را از دست داده‌اند. در بین کشورهای مختلف، بالاترین تلفات مربوط به آمریکا با ۶۳۷ هزار و ۵۷۲ نفر، برزیل با ۵۶۹ هزار و ۲۱۸ نفر، هند با ۴۳۲ هزار و ۱۱۰ نفر، مکزیک با ۲۴۸ هزار و ۳۸۰ نفر و پرو با ۱۹۷ هزار و ۳۹۳ نفر بوده است.

دیوید اسپیکا - کارشناس ارشد سرمایه گذاری در موسسه گاید استون کپیتال - گفت: به صورت کلی، تمایل معامله گران به فروش سهام خود با بهبود چشم انداز اقتصادی خیلی کمتر از قبل شده است. با این حال ریسک های زیادی وجود دارد که می تواند روند را به طور کامل معکوس کند: گونه دلتا ویروس کرونا نیز با توجه به قدرت سرایت بالایش به یک نگرانی مهم تبدیل شده است. ما نگرانی های تورمی و احتمال افزایش تنش ها بین چین و آمریکا را نیز کماکان داریم.

بورس آمریکا

در وال استریت همه شاخص ها ریزشی بودند؛ تا جایی که هر سه شاخص اصلی بورسی در سطح پایینتری از روز قبل خود بسته شدند.

شاخص «داوجونز ایدانستریال اوریج» با ۰.۰۲ درصد کاهش نسبت به روز قبل و در سطح ۳۵ هزار و ۵۰۲.۲۲ واحد بسته شد. شاخص «اس اند پی ۵۰۰» با ۰.۱۵ درصد ریزش تا سطح ۴۴۶۱.۰۸ واحدی پایین رفت و دیگر شاخص مهم بورسی آمریکا یعنی «نزدک کامپوزیت» با ۰.۴۸ درصد کاهش در سطح ۱۴ هزار و ۸۰۷.۴۸ واحدی بسته شد.

بورس‌های اروپایی

در معاملات بازارهای بورس در اروپا، شاخص "فوتسی ۱۰۰" بورس لندن با ۰.۹ درصد ریزش نسبت به روز قبل و در سطح ۷۱۵۳.۹۸ واحد بسته شد. شاخص "دکس ۳۰" بورس فرانکفورت در آلمان با کاهش ۰.۳۲ درصدی و ایستادن در سطح ۱۵ هزار و ۹۲۵.۷۳ واحدی به کار خود خاتمه داد و شاخص "کک ۴۰" بورس پاریس با عقبگرد ۰.۸۳ درصدی در سطح ۶۸۳۸.۷۴ واحد بسته شد. در مادرید شاخص "ایبکس ۳۵" ۰.۸۱ درصد پایین رفت و به ۸۹۲۶.۶۰ واحد رسید.

بورس‌های آسیایی

در معاملات بورس‌های آسیا، شاخص‌ها عملکرد بدی داشتند؛ تا جایی که شاخص "نیک کی ۲۲۵" بورس توکیو ژاپن با ریزش ۱.۶۲ درصدی تا سطح ۲۷ هزار و ۵۲۳.۱۹ واحدی پایین رفت. شاخص "هانگ سنگ" بورس هنگ‌کنگ ۰.۸ درصد پایین رفت و در سطح ۲۶ هزار و ۱۸۱.۴۶ واحد بسته شد.

در چین شاخص "شانگهای کامپوزیت" کاهش ۰.۱ درصدی را تجربه کرد و در سطح ۴۹۴۱.۰۷ واحد بسته شد. در استرالیا شاخص "اس اند پی اس اند ایکس ۲۰۰" بورس سیدنی با ۰.۶۱ درصد ریزش و ایستادن در سطح ۷۵۸۲.۴۶ واحدی به کار خود خاتمه داد. در بین دیگر شاخص‌های مهم آسیایی، شاخص " تاپیکس" ژاپن نزولی بود. (معیار محاسبه تغییرات قیمتی، ساعت پایانی معاملات روزانه بورس نیویورک بوده است.)

نفت

در بازار طلای سیاه روند قیمت‌ها نزولی بود. هر بشکه نفت "وست تگزاس اینتر مدیت" با ۱.۳۳ درصد کاهش به ۶۷.۵۳ دلار رسید و نفت خام برنت دریای شمال با کاهش ۱.۱۶ درصدی به ازای ۶۷.۹۹ دلار در هر بشکه مبادله شد.

طلا و نقره

همچنین در بازار فلزات گران‌بها، بهای هر اونس طلا با افزایش ۰.۵۶ درصدی نسبت به روز قبل در سطح ۱۷۸۷.۵۰ دلار معامله شد. هر اونس نقره با صعود ۰.۱۳ درصدی به ازای ۲۳.۸۱ دلار مبادله شد.

فروش نفت در بورس سابقه طولانی دارد/مدیریت دولتی مانع عرضه نفت در بازار سرمایه

کارشناس بازار سرمایه گفت: نفت در تمام دنیا در بازار‌های بورس عرضه می‌شوند و همواره بازار‌های بورس محل معامله نفت بودند و از این نظر سابقه طولانی دارند.

نفت

همایون دارابی کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصاد ، در خصوص عرضه نفت در بورس و تأثیرات آن گفت: نفت در تمام دنیا در بازار‌های بورس عرضه می‌شوند و همواره بازار‌های بورس محل معامله نفت بودند و از این نظر سابقه طولانی دارند.

وی افزود:کشور‌ ما به دلیل ساختار‌های سنتی و مدیریت‌های دولتی توجیه اقتصادی پروژه ها کم است و به دنبال حداکثر کردن سود خود نیستند، به همین خاطر از این بازار‌ها دور افتاده اند.

کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: مسئولین عرضه نفت چه در بازار‌های بین المللی و چه در بازار‌های داخلی، مکانیزم بورس را مورد توجه قرار نمی‌دهند و به همین دلیل خسارت‌های را تا الان در این زمینه دیده ایم و منافع زیادی را از دست داده ایم.

وی گفت: متاسفانه با ساختار‌های دولتی که در حال حاضر وجود دارد هیچ زمان نمی‌توانیم به مکانیزم عرضه نفت در بورس برسیم و این ساختار مدیریتی و منافعی که در آن و جود دارد اجازه بازارهای بورس نفت نخوهد داد نفت در بورس عرضه شود و ساختار فروش نفت شفاف شود.

کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: اگر ما به عنوان اولین کشوری که در خاورمیانه به نفت رسیدیم، از همان سال‌ها بر روی عرضه نفت در بورس کار می‌کردیم لازم نبود که نفت دوبی یا عمان شاخص خلیج فارس بازارهای بورس نفت شود و یا قیمت نفت ما را کمتر از قیمت نفت دوبی یا عمان قیمت گذاری کنند.

وی افزود: این در شرایطی است که سایر کشور‌ها مانند عمان، امارات متحده ظرفیت تولیدی مانند ایران ندارند و یا دارای مخازن همانند ایران نیستند و نه دومین قدرت انرژی دنیا به حساب بازارهای بورس نفت می آیند. ما متاسفانه علی رغم تمام پتانسیل‌ها هر چه داشتیم در مدیریت دولتی به باد دادیم.

دارابی گفت: باید به این باور برسیم به هیچ وجه مدیریت دولتی نمی‌تواند منافع اقتصادی را به حداکثر خود برساند و فروش نفت یک امر اقتصادی است که می‌بایست کاملا به بخش خصوصی واگذار شود و دولت باید تنها مالیات و حق مالکانه را اخذ کند و شان دولت تامین کالا‌های اساسی مانند امنیت، آسایش و عدالت به شهروندان است.

وی بیان کرد: دخالت دولت در تولید، فروش و کسب وکار هم فضای اقتصادی را برهم می‌زند و هم منافع جامعه را کاهش می‌دهد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.