راهکاری های افزایش سود


سود پرورش مرغ

سه راهکار در جهت کاهش هزینه های تولید

سه راهکار در جهت کاهش هزینه های تولید

برای کاهش هزینه های تولید مربوط به کسب و کار یک سازمان معمولا راهکارهای پیچیده و زمان بری پیشنهاد می گردد بخصوص اگر راه حل ها متکی بر تلاش و عملیات چند واحد درون سازمانی باشد. در این حالت واحدها ترجیح می دهند به جای اجماع و تعامل با واحد های دیگر برای کاهش هزینه ها به صورت مستقل و انفرادی اقدام نمایند که مطمئناً انجام کار بدین شکل تاثیر به سزایی در کاهش هزینه ها در سازمان نخواهد داشت در حالی که سازمان می تواند با استفاده از روش هایی ساده در عین حال کاربردی در مدت زمانی کوتاه به نتایج مطلوبی دست یابد.

یکی از این موارد، مدیریت هزینه های مواد مستقیم (هزینه خرید مواد اولیه و قطعات مورد استفاده برای تولید یک محصول) است. که هزینه قابل توجهی می باشد و می تواند تا ۵۰ درصد از درآمد یک سازمان تولیدی را به خود اختصاص دهد. با این وجود در اغلب سازمان ها به عنوان یک حوزه مهم کاهش هزینه تولید نادیده گرفته می شود. در برخی سازمان ها ممکن است یک واحد سعی کند هزینه های واحد خود را مستقل از واحد های دیگر کاهش دهد بدیهی است انجام این کار اثر بخشی در کاهش هزینه نهایی تولید برای سازمان به همراه نخواهد داشت.

۱- اجرای اصول مدیریت داده ها در فرایند درخواست قلم جدید :

فرایند درخواست قلم جدید به طور بالقوه می تواند بزرگترین عامل افزایش هزینه تولید در یک سازمان باشد، برای همین بیشترین پتانسیل برای صرفه جویی در هزینه ها را نیز داراست. در هنگامی که یافتن قطعات موجود به علت نبود سازو کار مناسب و کاربر پسند نوعی چالش برای کاربران (مهندسان تولید) ایجاد می کند طبعا انتخاب مسیر آسان تر یعنی درخواست خرید کالای جدید امری بدیهی به نظر می رسد. در این حالت اغلب مواقع درخواست های خرید قطعات بدون کنترل و بررسی انجام می شود که موجب افزایش تنوع قطعات موجود در سازمان، افزایش هزینه خواب سرمایه و افزایش هزینه انبارش قطعات می گردد. برخی بر این باورند که با بکارگیری از نرم افزارهای یکپارچه قادر خواهند بود این مشکل را برطرف نمایند. آنها بهترین راه بهبود اوضاع این حوزه را استقرار نرم افزار های یکپارچه مانند [۱] PLM یا [۲] ERP که هر یک از آنها سرمایه قابل توجهی از منابع و هزینه های سازمان را صرف می کند می دانند. باید توجه داشت که در هنگام استقرار PLM می بایست عملیات بهبود کیفیت داده های مربوط به مواد اولیه و قطعات بکار رفته در تولید محصول نیز انجام پذیرد. تا امکان جستجوی سریع و آسان قطعات موجود برای کاربران فراهم گردد در غیر این صورت مدیریت درخواست های خرید قطعات جدید با شکست مواجه خواهد شد. حتی این یکپارچه سازی موجب افزایش سرعت شکل گیری تنوع های جدید قطعات در سازمان خواهد شد. ورود قطعات جدید به جای استفاده از قطعات موجود در سازمان تاثیر مستقیمی بر هزینه های مواد مستقیم در سازمان دارد. ورود هر قطعه جدید به سازمان موجب افزایش فعالیت هایی همچون تدارکات، زنجیره تامین، لجستیک، تست، کنترل راهکاری های افزایش سود کیفیت، کنترل موجودی و غیره می شود که در نهایت موجب افزایش هزینه تولید خواهد شد.

قطعات جدیدی که واقعا مورد نیاز سازمان است، می بایست از طریق یک فرایند نظام مند درخواست، بررسی و پس از تصویب خریداری شوند. ضروری است که قطعات جدید مورد نیاز از مسیری که در آن امکان جستجو، یافتن و استفاده مجدد قطعات موجود در سازمان وجود دارد خریداری شوند. یک روش مناسب برای انجام این کار قرار دادن قطعات مشابه در دسته های یکسان و تعیین مشخصه های توصیفی هر دسته بندی و ارزش دهی به مشخصه ها به ازای هر قطعه است، انجام این کار کمک می کند که مطمئن شویم در هنگام ثبت داده های توصیف کننده هر قطعه الزامات مورد نظر رعایت شده است. درخواست های خرید قطعات جدید می بایست توسط دو واحد مهندسی و تدارکات مورد بازبینی (جهت شناسایی وجود قلم مشابه موجود) قرار گیرد تا اطمینان کافی حاصل شود که درخواست قطعه جدید در قالب یک فرایند نظام مند بررسی شده است. این امر موجب کاهش درخواست های منجر به خرید و در نهایت کاهش هزینه تولید خواهد شد.

۲-نرمال سازی داده ها قبل از انتقال به ERP/PLM :

نرمال سازی را می توان فرایندی تعریف نمود که در طی آن قواعد نامگذاری اقلام مشابه توسط گروهای ذی نفع، تجمیع و یکسان سازی می گردد. به گونه ای که فقط یک قاعده برای توصیف یک دسته از اقلام مشابه وجود داشته باشد.

به طور معمول واحد های مهندسی در هنگام تعیین مواد مستقیم محصول جدید توجهی به مواد اولیه و قطعات موجود سازمان ندارند در این حالت احتمال خرید اقلامی که دارای قلم مشابه در سازمان می باشند وجود دارد. یا ممکن است اقلام یکسانی توسط واحد های مهندسی به طور جداگانه از تامین کنندگان مختلف، در حجم و با قیمت متفاوتی خریداری شوند. اولین گام در نرمال سازی داده های اقلام، شناسایی اقلام پرمصرف مشترک بین واحد ها می باشد. تا بتوان در گام بعد در مورد قیمت، تامین کننده، تعداد و نحوه خرید آنها به صورت یکپارچه تصمیم گیری نمود. نرمال سازی داده های اقلام می بایست قبل از انتقال داده های سازمان به سیستم ERP انجام گیرد در صورت عدم انجام این کار علی رغم صرف هزینه های مالی، سیستم ERP کارایی لازم را نخواهد داشت و حتی ممکن است این یکپارچه سازی نتیجه عکس داده و موجب تسریع در تکثیر داده های بی کیفیت و تنوع اقلام جدید در سازمان گردد.

چگونگی مرتبط نمودن اقلام تکراری در هنگام انتقال داده های اقلام به سیستم ERP/PLM :

قبل از انتقال داده های اقلام می بایست داده های تکراری مرتبط با هر قلم شناسایی شده و تجمیع گردد. برای این کار می بایست شناسه های قدیمی مربوط به قلم تکراری به شناسه جدید قلم مرتبط شوند با انجام این کار بین شناسه های قدیمی و جدید قلم لینک برقرار شده و موجب شناسایی اقلام تکراری می گردد. استفاده از شناسه های قدیمی ممکن است تا مدت زمانی حتی بعد از انتقال داده ها به سیستم ERP/PLM توسط واحد های ذی نفع انجام پذیرد. وجود این لینک موجب می گردد به نوعی سوابق راهکاری های افزایش سود اطلاعاتی وابسته به شناسه های قدیمی در دسترس کاربران باشد. همچنین این ارتباط (بین شناسه های قدیم و جدید) امکان فازبندی انتقال داده ها را از سیستم های قدیمی به سیستم جدید فراهم می نماید.

۳-سازمان دهی خرید اقلام پرمصرف :

برای سازمان هایی که در مدیریت داده های اقلام تدارکاتی خود دارای برنامه نمی باشند و هر یک از واحد های سازمانی به صورت مستقل نسبت به تدارک اقلام مورد نیاز خود اقدام می نمایند یک فرصت مناسب وجود دارد تا نسبت به منطقی نمودن هزینه های تولید خود اقدام نمایند. برای کاهش هزینه ها و تعیین اقلام تکراری لازم نیست تمامی اقلامی که سازمان از تامین کنندگان خریداری می کند به صورت دقیق شناسایی گردند. برای شروع می توان به صورت آزمایشی در یک مقیاس کوچک دسته ای از اقلام پر مصرف سازمان را انتخاب و نسبت به غنی سازی داده های توصیفی آن اقدام نمود. این کار تشخیص اقلام مشابه را آسان می نماید. اغلب مواقع اختلاف قیمت خرید در اقلام مشابه تدارکاتی به علت تفاوت در تامین کننده یا حجم خریداری شده می باشد. اگر سازمان بتواند در حوزه خرید اقلام پر مصرف خود با تامین کنندگان کمتری (تشکیل وندور لیست) و با حجم بیشتری (تجمیع خرید های خرد) خرید انجام دهد به طور حتم شاهد کاهش قابل توجهی در هزینه های خرید و صرفه جویی منابع در بازه زمانی کوتاهی خواهیم بود.

وجود پشتیبانی و حمایت اجرایی دو واحد تولید-مهندسی و خرید-تدارکات موجب می گردد تا آشنایی به مراحل اجرا حاصل شده و از نتیجه بخش بودن عملیات اطمینان حاصل شود. بعد از حاصل شدن نتیجه برای دسته اقلام منتخب می توان خرید سایر اقلام پر مصرف در سطح سازمان را نیز بدین نحو سازمان دهی نمود. این امر ضمانت اجرای فرایند برای کل اقلام است که نتیجه آن کمک به صرفه جویی و کاهش هزینه ها به صورت دراز مدت خواهد بود.

خلاصه :

سه راهکار ساده که شما می توانید با استفاده از آن هزینه تولید در سازمان را کاهش دهید به شرح زیر است :

اول، ایجاد یک فرایند یکپارچه در مدیریت درخواست های اقلام جدید در بین واحد ها که می تواند صرفه جویی قابل توجهی در هزینه های مربوط به تامین اقلام مستقیم محصول داشته باشد. البته باید توجه داشت که این فرایند می بایست از جانب مدیران سازمان به نحو شایسته ای حمایت گردد. دومین راهکار که عامل کلیدی در اجرای موفقیت آمیز صرفه جویی در هزینه های تولید می باشد بهبود کیفیت داده های اقلام است این عامل موجب می گردد تا کاربران به آسانی بتوانند قلم مورد نظر خود را از بین اقلام موجود در سازمان شناسایی کرده یا اقلام پیشنهادی مشابه با قلم درخواست شده را در سیکل درخواست قلم جدید مشاهده نمایند. برای اجرای این عامل کلیدی نیاز به داده هایی از قلم است که پاک سازی، طبقه بندی و نرمال سازی شده باشند. باید توجه داشت که قبل از انتقال داده های اقلام به سیستم ERP ، داده های تکراری هر قلم می بایست شناسایی و به یکدیگر مرتبط گردند. سوم، با استخراج اقلام پرمصرف واحد ها و تجمیع عملیات خرید آنها می توان با قدرت چانه زنی بیشتر نسبت به دریافت تخفیف و عقد قراردادهای بلند مدت با تامین کنندگان اقدام نمود و کنترل هزینه های خرید مواد پرمصرف مستقیم را به دست گرفت.

قیمت مواد غذایی کاهش یافت٬ برای ثابت نگه داشتن آن باید برنامه ریزی شود

مبصر آژانس باختر مینگارد؛ سخنگوی امارت اسلامی افغانستان میگوید« قیمت مواد غذایی و سوخت کاهش چشمگیری داشته است» این خبر برای مردم افغانستان که روز های دشوار اقتصادی را سپری کرده اند یک خبر خوش است٬ کاهش بهای مواد غذایی و سوختی با برنامه ریزی های متنوع که از سوی نهاد های حکومتی روی دست گرفته شد میسر شد.

در روز اول پیروزی دوباره امارت اسلامی٬ واردات مواد غذایی و سوختی به کشور به دلایل زیادی کاهش یافت٬ دلیل عمده آن مختل شدن سیستم بانکی کشور بود و همچنان مسدود شدن ذخایر ارزی افغانستان باعث شد که اعتبارات بانکی افغانستان کاهش قابل ملاحظه یی پیدا کند٬ در حالی که مبادلات پول در عصر حاضر بیشتر از طریق بانک ها صورت میگیرد و مسدود شدن ذخایر ارزی این امکانات را از افغانستان گرفت.

برنامه ریزی های نهاد های حکومتی برای خرید مواد اولیه از روسیه در کاهش قیمت مواد اولیه نقش داشت٬ نهاد های حکومتی بعدا این روند را با عقد قرار داد با ایران٬ قزاقستان و ترکمنستان ادامه دادند٬ عقد قرار داد با این چهار کشور که از لحاظ تولید مواد خوراکی و نفتی در سطح بلند قرار دارند و از لحاظ جغرافیای نزدیک به افغانستان اند در خور اهمیت است.

در حال حاضر قیمت مواد غذایی و نفتی در افغانستان به مراتب نازل تر از کشور های همجوار است و در عین حال ثابت نگه داشتن ارز خارجی از سوی بانک مرکزی درکاهش نرخ مواد اولیه نقش بارزداشته است.

این اقدامات امارت اسلامی قابل تحسین است مگر آخر کار نیست٬ نباید فراموش کرد که نرخ ارز خارجی همیشه در حالت نوسانات است واز طرف دیگر دستان پیدا و پنهان برای احتکار و قاچاق مواد اولیه و نفتی از افغانستان بخصوص بسمت مرزهای جنوبی فعال اند باید امارت اسلامی با کاهش قیمت های مواد اولیه به فکر ایجاد و پر کردن ذخایر استراتیژیک خود هم باشد تا در روز های دشوار از آن استفاده شود٬ در کنار آن باید بازار بدیل برای واردات مواد خوراکی و نفتی مد نظر باشد٬ همچنان لازمی است٬ دستگاه دیپلماسی کشور برای رفع تحریم در برابر افغانستان و آزاد سازی ذخایر ارزی کشور گام های بیشتر بر دارد این کار بخصوص برای احیا دو باره فعالیت های بانکی در کشور ضروری میباشد و به بانک های کشور اعتبار می بخشد.

در حالی که ادامه مسدود ماندن ذخایر ارزی٬ همچنان فعالیت های بانکی را مختل نگه خواهد داشت و این برای ادامه یک تجارت سودمند٬ موانع زیادی را ایجاد خواهد کرد و سرمایه گذاری های بزرگ را کند خواهد ساخت

دستگاه دیپلماسی کشور٬ رسانه ها و هر شهروند کشور باید صدای شان را بلند کنند که تحریم‌های موجود بر افغانستان اهداف سیاسی دارند و بحران اقتصادی در کشور را افزایش داده‌اند٬ تحریم های که جنبه حقوقی و قانونی ندارد و ادامه آن جز ازدیاد فشار بر مردم افغانستان پیامدی دیگری ندارد. باید با استفاده از نیروهای متخصص و تعامل مثبت با جامعه جهانی، گام های اساسی را برای حل بحران فزاینده انسانی و اقتصادی بردارند.

در بعد داخلی لازمی است که نهاد های حکومتی راهکار مناسب را اتخاذ کنند که دیگر سود جویان ومنفعت طلبان با احتکار و قانون شکنی مردم را در گرو خود نگیرند. تحلیل سیاسی

شگفت انگیزترین ترفندها برای افزایش سود پرورش مرغ

دلایل محبوبیت پرورش مرغ

یکی از کسب‌وکارهایی که در سال‌های اخیر طرفداران بسیار زیادی در سطح کشور داشته و افراد زیادی سرمایه‌های خود را برای کسب سود وارد این کسب‌وکار نمودند، پرورش مرغ است. اما چه دلایلی باعث افزایش سود پرورش مرغ شده و کاربران زیادی را به سمت این کسب‌وکار هدایت کرده است؟ در این مقاله سعی داریم به بررسی تمام موارد و مسائل مربوط به سود حاصل از پرورش مرغ پرداخته و روش‌هایی را نیز برای افزایش این سود به کاربران علاقه‌مند معرفی خواهیم کرد. با ما در سایت قفس بلدرچین در این مطلب که وقت شما را حدود 7 دقیقه خواهد گرفت، همراه باشید.

استفاده از آموزش‌های لازم برای افزایش سود پرورش مرغ

قبل از اینکه به بررسی عوامل و کارهای مؤثر در افزایش سود حاصل از پرورش مرغ بپردازیم، ابتدا باید یادآور شویم که کاربران می‌بایست قبل از هر اقدامی نسبت به کسب آموزش‌های لازم برای این کسب‌وکار اقدام نمایند. در غیر این صورت ممکن است شرایط برای آنها پیچیده شده و کسب‌وکار آنها با رونق کمتری روبرو باشد.

دلایل محبوبیت پرورش مرغ

دلایل محبوبیت پرورش مرغ

دلایل پرطرفدار بودن پرورش مرغ نسبت به سایر دام و طیور

  1. تقاضا برای گوشت مرغ به شدت نسبت به سایر دام و طیور بیشتر است و همین امر می‌توان تضمینی برای فروش کامل گوشت حاصل باشد.
  2. دوره پرورش مرغ نسبت به سایر دام و طیور بسیار کمتر است.
  3. ضایعات ناشی از کشتار مرغ نسبت به گوسفند کمتر است.
  4. به نسبت گوسفند، پرورش مرغ مراحل ساده‌تری دارد.

عوامل مؤثر در سود پرورش مرغ

هر کسب‌وکاری بنا به ارزش‌آفرینی که داشته و محصولی که در نهایت تولید می‌کند، سود مشخصی هم به همراه دارد. البته باید یادآور شویم که در هر کسب‌وکاری شرایطی هم وجود دارند که می‌توانند بر سود نهایی حاصل از پروژه تأثیر داشته باشند. برخی از این عوامل، عوامل بیرونی بوده و برای هر کسب‌وکاری از پیش مشخص شده و ثابت است. برخی عوامل نیز برحسب نوع کار و شرایط فراهم شده می‌توانند متغیر باشند. در ادامه ابتدا عواملی را با هم مرور می‌کنیم که تأثیر آنها در سود حاصل از پرورش مرغ ثابت بوده و همه کارآفرینان می‌توانند از این موارد استفاده نمایند.

قیمت گوشت مرغ

یکی از مهم‌ترین عوامل در افزایش سود در پرورش مرغ قیمت گوشت آن است. گوشت مرغ دائماً با نوسانات قیمتی همراه بوده و در سال‌های اخیر با افزایش روبرو شده است. این مهم باعث می‌شود تا سود حاصل از این کسب‌وکار نیز افزایش یابد.

قیمت تخم‌مرغ

افزایش قیمت تخم‌مرغ نیز همچنین عاملی دیگر در افزایش سود پرورش مرغ است.

سود پرورش مرغ

سود پرورش مرغ

تقاضای زیاد برای گوشت مرغ

یکی از عوامل مهم در کسب‌وکار پرورش مرغ تقاضای زیادی است که برای گوشت آن وجود دارد. گوشت مرغ عضو جدایی‌ناپذیر سفره‌های ما ایرانی‌ها است. از این جهت می‌توان سود حاصل از پرورش آن را به نوعی تضمین شده دانست.

دوره کوتاه پرورش مرغ

شما تقریباً ۶ تا ۸ هفته لازم خواهید داشت تا وزن جوجه تازه به دنیا آمده را تا ۴۰ برابر افزایش دهید. از این رو به دلیل کوتاه بودن دوره پرورش مرغ، این کسب‌وکار شما را در مدت زمان بسیار کوتاهی به سود قابل توجهی رسانده و از این نظر می‌توانید در طول یک سال چندین بار از این فرایند استفاده نمایید. بسیاری از کسب‌وکارهای مختلف این امکان را نداشته و یکی از دلایل جذابیت و محبوبیت پرورش مرغ در میان کاربران امروزی همین امر است. بسیاری از کارآفرینان از این فرآیند استفاده نموده و تمام هزینه‌ها و خرج‌های لازم برای پرورش مرغ را در طول یک سال از دوره اول پرورش آن استخراج و بقیه دوره‌های آن را به عنوان کسب سود به حساب می‌آورند.

کمترین ضایعات ممکن مرغ کشتار

یکی دیگر از مزیت‌هایی که در پرورش موجود دارد و باعث افزایش میزان سود حاصل از این کسب‌وکار می‌شود، کم بودن ضایعات ناشی از مرغ کشتاری است. اگر به صورت متوسط در نظر بگیریم در هر کشتار تنها ۲۵ درصد وزن تمام شده یک مرغ به عنوان ضایعات، دور ریخته می‌شود. البته اگر بخواهیم این مورد را برای پرورش گوسفند پرواری در نظر بگیریم این عدد به حدود ۵۰ درصد خواهد رسید.

چگونه سود پرورش مرغ را افزایش دهیم؟

جدای از تمام مواردی که به عنوان پارامتر ثابت برای بالا بردن سود ناشی از کسب‌وکار پرورش مرغ برشمردیم، عواملی هم وجود دارند که به صورت متغیر و بسته به نوع فعالیت کارآفرین می‌تواند این شرایط را برای کسب‌وکار وی رقم بزند. با توجه به تأثیرگذاری بسیار زیاد این عوامل بهتر است حتماً دقت بسیار زیادی روی عملیاتی کردن آن‌ها به خرج دهید. در ادامه کارهایی که باعث افزایش سود حاصل از پرورش مرغ می‌شوند را با هم مرور می‌کنیم.

صرفه‌جویی در مصرف دان و خوراک

صرفه‌جویی در هزینه‌های خوراک یکی از عوامل بسیار مؤثر و مهم در کسب سود بیشتر خواهد داشت. با توجه به اینکه همراه با افزایش قیمت گوشت مرغ و تخم‌مرغ قیمت دان و خوراک مرغ نیز در حال افزایش است کاربران بایستی حتماً اقدامات لازم برای بهینه‌سازی در مصرف خوراک مرغ را در دستور کار خود قرار دهند. استفاده از قفس مرغ می‌تواند بهترین تصمیم برای این مورد باشد.

به حداقل رساندن راهکاری های افزایش سود بیماری‌ها و تلفات در مرغداری

یکی دیگر از عواملی که سرمایه‌های کاربران را در کسب‌وکار پرورش مرغ تهدید می‌نماید، بیماری‌ها و تلفات مرغ‌ها در زمان پرورش آن است. فراهم آوردن یک محیط بهداشتی و تمیز می‌تواند بهترین شرایط را برای رشد مرغ فراهم آورده و کمترین تلفات را برای کسب‌وکار شما را رقم بزند. محیط‌های سالم و بهداشتی مانند قفسه‌های صنعتی مناسب برای پرورش مرغ می‌توانند شما را در ایجاد چنین شرایطی یاری سازند.

صرفه‌جویی در مصرف آب و انرژی

در کنار صرفه‌جویی در مصرف خوراک، صرفه‌جویی در مصرف آب و انرژی نیز یکی دیگر از عواملی است که می‌تواند باعث افزایش سود پرورش مرغ در مرغداری‌ها شود.

مدیریت فضاها برای به حداکثر رساندن تعداد مرغ‌ها

استفاده بهینه از فضای مرغداری برای پرورش حداکثر میزان مرغ ممکن نیز یکی دیگر از پارامتر‌هایی است که می‌تواند باعث رونق کسب‌وکار شما شود.

مزایای استفاده از قفس در پرورش مرغ

مزایای استفاده از قفس در پرورش مرغ

مزایای استفاده از قفس برای افزایش سود پرورش مرغ

استفاده از قفس‌های صنعتی برای کسب‌وکار پرورش مرغ می‌تواند مزیت‌های زیر را برای شما به دنبال داشته و در نتیجه باعث افزایش سود حاصل از این کسب‌وکار برای شما شود:

  1. در درجه اول با استفاده از این قفس‌ها، شما بیشترین صرفه‌جویی در مصرف خوراک و ‌دان مرغ‌ها خواهید داشت.
  2. استفاده از قفس‌ها باعث ایجاد محیط‌های بهداشتی و سالم در فرایند پرورش مرغ خواهد شد.
  3. با استفاده از قفس‌های صنعتی تعداد کارگران لازم برای رسیدگی به مرغ داری نیز کم شده و از این طریق در هزینه‌ها صرفه‌جویی خواهد شد.
  4. استفاده بهینه از فضای مرغداری برای به حداکثر رساندن تعداد مرغ‌ها نیز یکی دیگر از مزیت‌های استفاده از قفس‌های صنعتی در پرورش مرغ است.

برای ما از راه کارهای افزایش سود پرورش مرغ بنویسید

سود پرورش مرغ و عوامل و پارامترهای مختلفی بستگی دارد که برخی از این پارامترها به صورت ثابت وجود دارد اما برخی از این پارامترها نیز شرایطی است که کار کارآفرین در کسب‌وکار خود ایجاد می‌نماید. آشنایی با این پارامترها، کاربران می‌توانند بیشترین میزان سود را از کسب‌وکار خود در پرورش مرغ کسب کنند.

اجرای پروژه بازرسی مجدد تختال‌های نزول کیفیت‌شده

اجرای پروژه بازرسی مجدد تختال‌های نزول کیفیت‌شده

دنیای معدن- رئیس کنترل کیفی فولادسازی و ریخته‌گری مداوم از اجرای موفق پروژه بازرسی مجدد تختال‌های نزول کیفیت‌شده در ناحیه فولادسازی جهت جاری‌سازی فرایند و بازگشت سرمایه ازدست‌رفته خبر داد.

به گزارش دنیای معدن، مهدی مرندی در گفت‌وگو با خبرنگار ایراسین درباره پروژه بازرسی مجدد تختال‌های نزول کیفیت‌شده در ناحیه فولادسازی اظهار کرد: در شرکت فولاد مبارکه با راه‌اندازی و بهره‌برداری کامل از ماشین شماره ۵ ریخته‌گری از اواسط سال ۹۶ و افزایش تولید تختال در ناحیه فولادسازی و ریخته‌گری مداوم به میزان ۱.۵ میلیون تن در سال و با توجه به عدم امکان نورد تمام تختال‌های تولیدی در نورد گرم و تأخیر در اجرای پروژه نورد گرم شماره ۲، فروش تختال به مشتریان داخل و خارج از فولاد مبارکه در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: با توجه به اهمیت زیاد جلب رضایت مشتریان تختال در جهت ارتقای نام و برند شرکت فولاد مبارکه، واحد کنترل کیفی فولادسازی اقدام به تشکیل تیم مجزا جهت بازرسی دقیق تختال‌های فروشی از نظر بررسی عیوب سطحی و شکلی و ابعاد تختال‌ها در انبارهای بیرون از ناحیه نمود و از تعدادی از بهترین و زبده‌ترین بازرس‌های خود برای این امر خطیر استفاده کرد.

رئیس کنترل کیفی فولادسازی و ریخته‌گری مداوم با بیان اینکه در شرکت فولاد مبارکه با انجام به‌موقع شات‌دان‌ها و تعمیرات موردنیاز دوره‌ای تجهیزات، درصد تولید تختال‌های بدون عیب به حدود ۹۴.۵ درصد رسیده است، گفت: از میان تختال‌های دارای عیب، درصد بسیار زیادی به‌دلیل سبک بودن عیب با انجام عملیات اسکارف و برش به‌طور کامل رفع عیب می‌شوند؛ اما در حین انجام فرایند بازرسی تختال‌ها در طول سالیان گذشته، تعدادی از تختال‌ها نیز به‌دلیل عدم امکان رفع عیب کامل مطابق با دستورالعمل‌های کنترل کیفی از سفارش فروش و صادرات جدا شده و به‌اصطلاح نزول کیفیت شده است.

مرندی مهم‌ترین عوامل نزول کیفیت گفت: تختال‌هایی که به دلیل وقوع شرایط غیرطبیعی حین ریخته‌گری (Abnormal conditions) و با توجه به حساسیت کاربرد برخی از گریدها، نزول کیفیت شده‌اند؛ همچنین تختال‌هایی که به‌علت عیوب سطحی یا شکلی غیرقابل‌قبول و خارج از محدوده دستورالعمل‌های کنترل کیفی از سفارش خارج شده است؛ تختال‌هایی که به‌علت شدت عیب حتی پس از رفع عیب توسط اسکارف به‌دلیل ظاهر نامطلوب و اسکارف نامتعارف خارج از مقدار مجاز دستورالعمل، برای فروش مناسب تشخیص داده نمی‌شوند؛ و تختال‌هایی که به‌لحاظ ابعادی با درخواست مشتری مطابقت ندارد و از نظر طول، عرض و ضخامت خارج از رواداری مجاز موردنظر مشتری است.

وی افزود: این تختال‌ها پس از نزول کیفیت در انبارهای روباز انبار می‌شود و علاوه بر افت قیمت فروش به‌صورت انباری به‌دلیل دانگرید بودن، هزینه‌های سنگین انبارداری و حمل‌ونقل را نیز به شرکت تحمیل می‌کند.

رئیس کنترل کیفی فولادسازی و ریخته‌گری مداوم اضافه کرد: در این خصوص واحد کنترل کیفی فولادسازی با همکاری بسیار خوب واحد ۲۸ در اقدامی مؤثر، ضمن تعریف پروژه TQ بازرسی مجدد و بسیار دقیق این تختال‌ها و ارائه راهکارهای مناسب و تعریف گریدهای متناظر قابل‌ارسال به نورد گرم، موفق شد حدود ۶۰ درصد تختال‌های دانگریدشده را به سفارش‌های داخلی وصل کند.

مرندی با بیان اینکه با اجرای این پروژه از حدود ۷ هزار و ۸۰۰ تن تختال بازرسی مجددشده، ۴ هزار و ۶۰۰ تن تختال با تعریف گرید مناسب جهت ارسال به نورد گرم بازیابی شد تاکید کرد: این اقدام تاکنون ارزش‌افزوده‌ای بالغ‌بر ۱۴۰ میلیارد ریال به همراه داشته است و همچنین سبب شده هزینه انبارداری و حمل‌ونقل اضافی این تختال‌ها نیز کاسته شود. مابقی تختال‌ها نیز درصورتی‌که میکروآلیاژی نباشد برش داده خواهد شد و با تعیین آنالیز شیمیایی دقیق می‌توان آن‌ها را به‌صورت بیلت به فروش رساند. این یک فرایند ادامه‌دار و همیشگی است و از این پس نیز به‌طور مستمر انجام خواهد شد.

وی در پایان از حمایت‌های مدیریت ناحیه، مدیریت کنترل کیفی و همچنین همکاری واحدهای MPT، دفاتر فنی، PPC و واحد آماده‌سازی و اصلاح تختال، آزمایشگاه فولادسازی و سایر واحدهای درگیر که در این راه صمیمانه تلاش کردند تشکر و قدردانی کرد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.