استراتژی shorting


اغلب موقعیت‌های شورت با دارایی وام‌گرفته‌شده ایجاد می‌شوند.

تحلیل رفتار فنرمانند بدن حین اجرای آزمون‌های هاپینگ یک و دوطرفه با استراتژی‌های حرکتی مختلف

زمینه و هدف: سفتی پا، یکی از متغیرهای مرتبط با عملکرد ورزشی و آسیب‌های اندام تحتانی است که اغلب با استفاده از آزمون هاپینگ سنجیده می‌شود. هدف از انجام این پژوهش، مقایسة سفتی پا بین سه استراتژی حرکتی آزمون هاپینگ (بیشینه، ترجیحی، کنترلی) و بین سه شیوة اجرای این آزمون (دوطرفه، روی پای برتر، روی پای غیربرتر) و مقایسة سفتی پای دوطرفه با مجموع سفتی دو پا بود.
روش بررسی: 27 مرد جوان سالم، آزمون هاپینگ را به 9 روش (3 استراتژی × 3 شیوة اجرا) روی یک صفحة نیرو، در مقابل یک دوربین سرعت‌بالا انجام دادند. سفتی پا با تقسیم نیروی بیشینة عمودی عکس‌العمل زمین بر جابجایی عمودی مرکز جرم در مرحلة تماس، محاسبه شد. آزمون‌های آماری آنووا با اندازه‌گیری‌های مکرر و تی زوجی در سطح معناداری 05/0، مورد استفاده قرار گرفتند.
یافته‌ها: عدم تفاوت معنادار در سفتی پای دوطرفه بین سه استراتژی، تفاوت معنادار در سفتی پای برتر بین استراتژی‌های ترجیحی و کنترلی، تفاوت بین سفتی پای برتر و غیربرتر در هاپینگ بیشینه و عدم تبعیت رابطة بین سفتی پای دوطرفه و یک‌طرفه از قوانین حاکم بر فنرها، یافته‌های مهم این تحقیق بودند.
نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌ها، میزان متغیر سفتی پا بستگی به استراتژی و شیوة اجرای آزمون هاپینگ دارد و ممکن است از اصول حاکم بر فنرها و فرض تقارن جانبی تبعیت نکند. در نظر گرفتن این نکات، می‌تواند در تعیین میزان بهینة سفتی پا برای داشتن عملکرد مناسب و خطر بروز آسیب پایین و در تشخیص افراد با ریسک آسیب بالا حائز اهمیت باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

مراجع

Ashrostaghi, M., Sadeghi, Heydar., Shirzad, Elham. (In Press). [A review of the concept of stiffness in the research on mechanical properties and behavior of human body and its measurement methods in lower extremity]. Scientific Journal of Rehabilitation Medicine. (In Persian)

Ashrostaghi, M., Shirzad, E., & Sadeghi, H. (2016). [Comparing the leg stiffness in hopping test between female and male athletes]. Journal of Modern Rehabilitation, 9(7), 37-44. (In Persian)

Ashrostaghi, M., Shirzad, E., Arshi, A. A. (2015). [The relationship between leg stiffness and the stretch-shortening cycle efficiency during vertical jump in female athletes]. Sport Medicine Studies, 7(18),79-90. (In Persian)

Brauner, T., Sterzing, T., Wulf, M., & Horstmann, T. (2014). Leg stiffness: Comparison between unilateral and bilateral hopping tasks. Human Movement Science, 33, 263-272.

Ditroilo, M., Watsford, M., Murphy, A., & De Vito, G. (2011). Assessing musculo-articular stiffness using free oscillations: theory, measurement and analysis. Sports Medicine, 41(12), 1019-1032.

Farley, C. T., & Morgenroth, D. C. (1999). Leg stiffness primarily depends on ankle stiffness during human hopping. Journal of Biomechanics, 32(3), 267-273.

Fukashiro, S., Rob, M., Ichinose, Y., Kawakami, Y., & Fukunaga, T. (1995). Ultrasonography gives directly but noninvasively elastic characteristic of human tendon in vivo. European Journal of Applied Physiology and Occupational Physiology, 71(6), 555-557.

Granata, K., Padua, D., & Wilson, S. (2002). Gender differences in active musculoskeletal stiffness. Part II. Quantification of leg stiffness during functional hopping tasks. Journal of Electromyography and Kinesiology, 12(2), 127-135.

Hobara, H., Inoue, K., & Kanosue, K. (2013). Effect of hopping frequency on bilateral differences in leg stiffness. Journal of Applied Biomechanics, 29(1), 55-60.

Hobara, H., Kobayashi, Y., Kato, E., & Ogata, T. (2013). Differences in spring-mass characteristics between one-and two-legged hopping. Journal of Applied Biomechanics, 29(6), 785-789.

Hobara, H., Kobayashi, Y., Yoshida, E., & Mochimaru, M. (2015). Leg stiffness of older and younger individuals over a range of hopping frequencies. Journal of Electromyography and Kinesiology, 25(2), 305-309.

Hobara, H., Tominaga, S., Umezawa, S., Iwashita, K., Okino, A., Saito, T., . Ogata, T. (2012). Leg stiffness and sprint ability in amputee sprinters. Prosthetics and Orthotics International, 36(3), 312-317.

Lamontagne, M., & Kennedy, M. J. (2013). The biomechanics of vertical hopping: a review. Research in Sports Medicine, 21(4), 380-394.

Latash, M. L., & Zatsiorsky, V. M. (1993). Joint stiffness: Myth or reality? Human Movement Science, 12(6), 653-692.

Maloney, S. J., Fletcher, I. M., & Richards, J. (2016). A comparison of methods to determine bilateral asymmetries in vertical leg stiffness. Journal of Sports Sciences, 34(9), 829-835.

McGill, S. M. (2009). Ultimate back fitness and performance (4th ed.). Waterloo, Canada: Backfitpro Incorporated.

McMahon, J. J., Comfort, P., & Pearson, S. (2012). Lower Limb Stiffness: Effect on Performance and Training Considerations. Strength & Conditioning Journal, 34(6), 94-101.

McMahon, T. A., & Cheng, G. C. (1990). The mechanics of running: How does stiffness couple with speed? Journal of Biomechanics, 23, 65-78.

Moir, G. (2016). Strength and conditioning : a biomechanical approach. Burlington, Massachusetts: Jones & Bartlett Learning.

Moresi, M. P., Bradshaw, E. J., Greene, D. A., & Naughton, G. A. (2015). The impact of data reduction on the intra-trial reliability of a typical measure of lower limb musculoskeletal stiffness. Journal of Sports Sciences, 33(2), 180-191.

Pruyn, E. C., Watsford, M., & Murphy, A. (2014). The relationship between lower-body stiffness and dynamic performance. Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism, 39(10), 1144-1150.

Pruyn, E. C., Watsford, M. L., Murphy, A. J., Pine, M. J., Spurrs, R. W., Cameron, M. L., & Johnston, R. J. (2012). Relationship between leg stiffness and lower body injuries in professional Australian football. Journal of Sports Sciences, 30(1), 71-78.

Rejc, E., Lazzer, S., Antonutto, G., Isola, M., & Di Prampero, P. E. (2010). Bilateral deficit and EMG activity during explosive lower limb contractions against different overloads. European Journal of Applied Physiology, 108(1), 157-165.

Riese, S., Seyfarth, A., & Grimmer, S. (2013). Linear center-of-mass dynamics emerge from non-linear leg-spring properties in human hopping. Journal of Biomechanics, 46(13), 2207-2212.

Sadeghi, H., Allard, P., & Duhaime, M. (1997). Functional gait asymmetry in able-bodied subjects. Human Movement Science, 16(2), 243-258.

Sadeghi, H., Allard, P., Prince, F., & Labelle, H. (2000). Symmetry and limb dominance in able-bodied gait: a review. Gait & posture, 12(1), 34-45.

Seeley, M. K., Umberger, B. R., & Shapiro, استراتژی shorting R. (2008). A test of the functional asymmetry hypothesis in walking. Gait & posture, 28(1), 24-28.

Serpell, B. G., Ball, N. B., Scarvell, J. M., & Smith, P. N. (2012). A review of models of vertical, leg, and knee stiffness in adults for running, jumping or hopping tasks. Journal of Sports Sciences, 30(13), 1347-1363.

Shirzad, E., Ravasi, A. A., Ashrostaghi, M. (2015). [Correlation between lower body stiffness and agility in racket-players]. Research in Sport Medicine & Technology, 13(9),37-46. (In Persian)

Watsford, M. L., استراتژی shorting Murphy, A. J., McLachlan, K. A., Bryant, A. L., Cameron, M. L., Crossley, K. M., & Makdissi, M. (2010). A prospective study of the relationship between lower body stiffness and hamstring injury in professional Australian rules footballers. The American Journal of Sports Medicine, 38(10), 2058-2064.

Winter, D. A. (2009). Biomechanics and motor control of human movement (4 th ed.). Hoboken, New Jersey, USA: John Wiley & Sons.

چگونه از نزول قیمت‌ها در ارز دیجیتال سود ببریم؟

موقعیت شورت

روش‌های بی‌شماری برای کسب سود در بازارهای مالی وجود دارد.

برخی از معامله‌گران از تحلیل تکنیکال بهره می‌برند و برخی دیگر با استفاده از تحلیل فاندامنتال روی شرکت‌ها و پروژه‌های مختلف سرمایه‌گذاری می‌کنند. از این رو، شما به‌عنوان یک معامله‌گر یا سرمایه‌گذار، برای ایجاد یک استراتژی معاملاتی سودآور گزینه‌های مختلفی دارید.

با این حال، اگر بازار در شرایط نزولی طولانی‌مدتی قرار گرفته است به‌صورتی‌که قیمت‌ها به‌طور مداوم در حال کاهش هستند، آیا باز هم روشی برای کسب درآمد از معاملات خواهید داشت؟ بله!

روش شورت کردن (shorting) یا موقعیت شورت (short position) به معامله‌گرها اجازه می‌دهد تا حتی در زمان نزول قیمت‌ها نیز سود کسب کنند.

شورت کردن به زبان ساده یعنی فروش یک دارایی (مثلا بیتکوین) در قیمت بالاتر و خرید آن در قیمت پایین‌تر. به عبارت دیگر، در شورت کردن (بدون اینکه دارایی موردنظر را داشته باشید) آنرا می‌فروشید و در قیمت پایین‌تر معامله را می‌بندید تا سود کنید.

شورت کردن می‌تواند روشی عالی برای مدیریت ریسک و محافظت از دارایی‌های موجود در برابر ریسک قیمت و کاهش ارزش دارایی‌ها باشد.

در ادامه این مقاله، به جزییات فرآیند شورت کردن، شیوه شورت کردن بیت کوین در بایننس و خطرهای احتمالی ناشی از ورود به موقعیت‌های شورت نگاهی دقیق‌تر خواهیم داشت.

شورت کردن چیست؟

ورود به موقعیت شورت به‌معنای اقدام به فروش دارایی به امید خرید آن در آینده با قیمت پایین‌تر است. معامله‌گری که شورت می‌کند، انتظار دارد قیمت دارایی کاهش یابد؛ در این حالت، معامله‌گر موضعی نزولی نسبت به بازار اتخاذ کرده است.

بنابراین، به‌جای نگهداری و صبرکردن، برخی از معامله‌گرها ترجیح می‌دهند از طریق استراتژی شورت کردن از کاهش قیمت دارایی خود سود ببرند. به همین علت، شورت کردن می‌تواند روش مناسبی برای حفظ سرمایه در هنگام افت بازار باشد.

شورت کردن روشی برای کسب سود از بازار نزولی است.

شورت کردن اصطلاحی بسیار رایج در هر بازار مالی، از جمله بازار سهام، کالاها، فارکس و البته بازار ارزهای دیجیتال است. به همین ترتیب، بسیاری از سرمایه‌گذاران بازار و شرکت‌های معامله‌گری حرفه‌ای، همچون صندوق‌های پوشش ریسک (هِج‌فاند) از موقعیت‌های شورت استفاده می‌کنند. شورت کردن سهام یا ارزهای دیجیتال یک استراتژی کاربردی است که برای هر دو نوع معاملات کوتاه‌مدت و بلندمدت کاربرد دارد.

در مقابل موقعیت شورت، موقعیت لانگ (long position) وجود دارد که در آن معامله‌گر یک دارایی را به امید افزایش قیمت آن در آینده می‌خرد.

موقعیت شورت چگونه کار می‌کند؟

معامله‌گرها اغلب با دارایی‌های وام‌گرفته‌شده وارد موقعیت‌های شورت می‌شوند؛ البته، همیشه به این صورت نیست.

فروش بیت کوین خودتان در ۳۵,۰۰۰ دلار به امید خرید مجدد همان میزان بیت کوین در ۳۰,۰۰۰ دلار نیز یک موقعیت شورت محسوب می‌شود. با این حال، می‌توان گفت اغلب موقعیت‌های شورت توسط دارایی‌های وام‌گرفته‌شده ایجاد می‌شوند. به‌همین علت، شورت کردن تا حد زیادی به بازار معاملات مارجین (margin trading)، قراردادهای آتی (futures) و سایر محصولات مشتقه (derivatives) مرتبط و نزدیک است.

مثالی از موقعیت شورت

تصور کنید که پیش‌بینی شما از یک ابزار مالی، مانند سهام یا ارزهای دیجیتال، سقوط آن در آینده نزدیک است. سپس، میزان مشخصی وثیقه در اختیار پلتفرم وام‌دهی قرار می‌دهید، مقدار مشخصی دارایی وام می‌گیرید و فوراً آن را می‌فروشید.

اغلب موقعیت‌های شورت با دارایی وام‌گرفته‌شده ایجاد می‌شوند.

در این حالت، شما یک موقعیت شورت باز کرده‌اید. اگر بازار طبق پیش‌بینی شما پیش برود و قیمت کاهش یابد، همان مبلغی را که وام گرفته‌اید، دوباره می‌خرید و آن را (به‌همراه سود) به وام‌دهنده پس می‌دهید. سود شما درواقع، تفاوت بین مبلغ فروش اولیه و خرید مجدد با کسر سود وام‌دهنده است.

اکنون مثالی مشخص‌تر را بررسی می‌کنیم: شما 1 بیت کوین وام می‌گیرید و آن را با قیمت ۳۵,۰۰۰ دلار می‌فروشید. اکنون، شما یک موقعیت شورت یک بیت کوینی دارید که باید به‌ازای آن سود پرداخت کنید. یک ماه بعد، قیمت از ۳۵,استراتژی shorting ۰۰۰ دلار به ۳۰,۰۰۰ دلار کاهش می‌یابد. شما مجدداً، یک بیت کوین با قیمت ۳۰,۰۰۰ دلار خریداری می‌کنید و آن را به‌همراه سود به وام‌دهنده (که اغلب یک پلتفرم معاملاتی است) پس می‌دهید. در این حالت، (با کسر کارمزد و پرداخت سود) شما 5,000 دلار سود کرده‌اید.

خطرهای شورت کردن

اگرچه کسب سود به‌هنگام افت بازار و زمانی‌ که اغلب معامله‌گرها متضرر هستند، بسیار خوشایند است؛ اما، باید توجه داشته باشید که خطرات زیادی در ورود یک موقعیت شورت وجود دارد.

برجسته‌ترین خطر موقعیت‌های شورت، احتمال اشتباه شما در پیش‌بینی بازار است؛ خبری غیرمنتظره یا یک متغیر مهم که شما نادیده گرفته‌اید، به‌راحتی می‌تواند بازار را دگرگون و صعودی کند. بسیاری از معامله‌گرهای حرفه‌ای با ورود به موقعیت شورت پیش از صعود قیمت، در دام این خطر استراتژی shorting افتاده‌اند و تمام دارایی خود را از دست داده‌اند.

احتیاط کنید! در موقعیت شورت ممکن است مبلغی بیش از سرمایه اولیه خود را از دست بدهید.

اگر وارد موقعیت لانگ (خرید) شده باشید، تمام ضرر شما در میزان موقعیت شما (سرمایه‌ای که وارد معامله کردید) خلاصه می‌شود. به‌عنوان مثال، اگر 1 بیت کوین با قیمت ۳۵,۰۰۰ دلار خریداری کرده باشید، بدترین وضعیت ممکن این است که قیمت بیت کوین به صفر برسد و شما سرمایه اولیه خود را از دست بدهید.

با این حال، اگر وارد یک موقعیت شورت در یک پلتفرم معاملات مارجین شده باشید، ضرر شما بی‌نهایت خواهد بود! زیرا، برخلاف زمانی که وارد موقعیت لانگ می‌شوید و در بدترین حالت ممکن قیمت به صفر می‌رسد، در موقعیت شورت، میزان رشد احتمالی قیمت بی‌نهایت است. در استراتژی shorting مثال لانگ کردن که اشاره شد، بیشترین احتمال ضرر ۳۵,۰۰۰ دلار است و قیمت نمی‌تواند از 0 کمتر شود. اما، اگر پس از شورت کردن شما، بازار روندی صعودی پیش بگیرد، هیچ سقفی برای رشد قیمت و در نتیجه، ضرر شما وجود ندارد.

بنابراین، اگر دارایی خود را وام گرفته باشید و قیمت به‌طور مداوم افزایش یابد، به‌طور مرتب دچار ضرر خواهید شد.

با این همه، نیازی به نگرانی بیش از حد نیست! در بسیاری از پلتفرم‌های معاملاتی، موقعیت شما به‌صورت خودکار پیش از منفی‌شدن موجودی‌تان، لیکوئید (liquidate) می‌شود و از بین می‌رود. بنابراین دارایی شما منفی نمی‌شود. با این حال، بهتر است جانب احتیاط را رعایت کنید و همیشه مراقب مشکلات معاملات مارجین باشید و همیشه سفارش حد ضرر (stop-loss) تنظیم کنید.

علاوه بر این، اصول استاندارد مدیریت ریسک نیز باید در خصوص شورت کردن رعایت شود.

همه احتمالات را در نظر بگیرید و حتماً سفارش حد ضرر ایجاد کنید. در مورد اندازه موقعیت تصمیم‌گیری صحیح داشته باشید و مطمئن شوید که از تمام شرایط و خطرهای لیکوئیدشدن در پلتفرم مورد نظر به‌خوبی آگاه هستید.

نحوه ایجاد موقعیت شورت در صرافی بایننس

برای شورت کردن بیت کوین یا هر ارز دیجیتال دیگر در بایننس می‌توانید از روش‌های مختلفی استفاده کنید.

موقعیت شورت در بخش معاملات مارجین بایننس (Binance Margin Trading)

برای شورت کردن در معاملات مارجین بایننس این مراحل را طی کنید:

 • اگر تازه‌وارد هستید، یک حساب مارجین در صرافی بایننس باز کنید.
 • به پلتفرم Binance Margin Trading بروید.
 • جفت‌ارز مورد نظر خود (مثلاً BTC/USDT یا BTC/BUSD) را انتخاب کنید.
 • سپس، دستورالعمل‌های معاملات مارجین بایننس را دنبال کنید. (برای این منظور، می‌توانید از این لینک در وب‌سایت بورسینس استفاده کنید.)

موقعیت شورت در بخش قراردادهای آتی صرافی بایننس (Binance Futures)

علاوه بر آنچه ذکر شد، می‌توانید از طریق پلتفرم بایننس فیوچرز نیز وارد موقعیت شورت شوید. برای این منظور، مراحل زیر را طی کنید:

 • به Binance Futures بروید.
 • بین قراردادهای آتی دائمی یا سه‌ماهه یک گزینه را انتخاب کنید.
 • حتماً راهنمای معاملات آتی در پلتفرم بایننس را در اینجا بخوانید و سپس معاملات خود را آغاز کنید.

اگر ترجیح می‌دهید ابتدا روی کاغذ معاملات خود را انجام دهید و از استراتژی معاملاتی خود مطمئن شوید، می‌توانید از شبکه آزمایشی Binance Futures استفاده کنید. به این ترتیب، می‌توانید معاملات شورت را بدون ریسک ازدست‌دادن سرمایه واقعی امتحان کنید.

موقعیت شورت در بخش قراردادهای اختیار معامله صرافی بایننس (Binance Options)

علاوه بر دو راهکار فوق، از پلتفرم قراردادهای اختیار معامله بایننس نیز می‌توانید استفاده کنید. این پلتفرم برای دو نسخه iOS و اندروید در دسترس است. قراردادهای اختیار معامله نیز می‌توانند راهی عالی برای ورود به موقعیت شورت باشند. اگر پیش‌بینی می‌کنید که قیمت بیت کوین پایین خواهد آمد، می‌توانید از قرارداد اختیار فروش (put option) استفاده کنید. این قرارداد به شما اجازه (و نه الزام) می‌دهد تا بیت کوین خود را با قیمتی مشخص بفروشید. به این منظور، می‌توانید مراحل زیر را طی کنید.

 • اپلیکیشن موبایلی بایننس را از این صفحه دانلود کنید. پلتفرم قراردادهای اختیار معامله برای iOS و اندروید دردسترس است.
 • اگر حساب قراردادهای اختیار معامله بایننس (Binance Futures) خود را هنوز فعال نکرده‌اید، این کار را انجام دهید. برای فعال‌کردن حساب خود باید به پلتفرم قراردادهای اختیار معامله در صرافی بایننس دسترسی داشته باشید.
 • دستورالعمل‌های موجود در این صفحه را دنبال کنید.

شایان ذکر است که قرارداد اختیار فروش یکی از پرخطرترین و دشوارترین راه‌های شورت کردن بیت کوین و ارزهای دیجیتال است. پیش از ورود به معاملات، حتماً از شرایط و قوانین پلتفرم بایننس آگاهی کسب کنید.

سخن پایانی

با مطالعه این مقاله، می‌دانیم که موقعیت شورت چیست و چرا معامله‌گرها مایل به شورت کردن هستند. همچنین می‌دانیم که معامله‌گرهایی که شورت می‌کنند، دیدگاهی نزولی نسبت به آینده بازار دارند.

ایجاد موقعیت شورت به معامله‌گرها اجازه می‌دهد تا از کاهش قیمت و افت بازار سود کسب کنند. آنها می‌توانند این کار را بدون لزوم نگهداری دارایی انجام دهند.

مهم: توجه داشته باشید، استراتژی shorting بسیاری از پلتفرم‌های معاملاتی که قابلیت Short کردن را دارا هستند ایرانیان را تحریم کرده‌اند. بنابراین قبل از هرگونه اقدام برای افتتاح حساب در صرافی‌های مختلف، تحقیق و پرس‌وجوی لازم را انجام دهید.

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید:

مطالعه برهمکنش های مشتقات کوئینازولون با ساختار G-quadruplex DNA به عنوان یکی از استراتژی های نوین ضد سرطان با استفاده از روش های محاسباتی

در سال های اخیر پایدار کردن ساختارهای G-quadruplex
به عنوان یک هدف در درمان سرطان توجه زیادی را به خود جلب کرده است.
مشتقات کوئینازولون (QD) از دسته لیگاندهایی هستند که جهت پایدار کردن این ساختارها طراحی
و سنتز شده اند. درک ماهیت برهمکنش بین این لیگاندها و ساختار G-quadruplex از
اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. جهت بررسی دقیق تر اینکه چگونه این برهمکنش ها
با تغییر ساختار لیگاند تحت تأثیر قرار می گیرند، برهمکنش های بین دو مشتق کوئینازولون
(QD1
و QD2)
و ساختار G-quadruplex
با استفاده از روش های داکینگ مولکولی و شبیه سازی دینامیک مولکولی
مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. مطالعات نشان داد که لیگاندQD1 با زنجیره آلکیلی
کوتاهتر برهمکنش های قویتری نسبت به لیگاند QD2 دارد. در واقع
کوتاهتر کردن طول زنجیره این مشتقات نقش بسیار مهمی در تشکیل پیوندهای هیدروژنی و
برهمکنش های الکتروستاتیک با گروه فسفات چهارچوب G-quadruplexایفا می کند که به طور تجربی اطلاعاتی درباره این برهمکنش ها بدست نیامده است.

کلیدواژه‌ها

 • G-quadruplex
 • کوئینازولون
 • داکینگ مولکولی
 • شبیه سازی دینامیک مولکولی
 • انرژی آزاد

عنوان مقاله [English]

Computational studies of the interactions between quinazolone derivatives and G-quadruplex DNA as an anticancer strategy

نویسندگان [English]

 • Kiana Gholamjani Moghaddam
 • Majid Hashemianzadeh

In recent years, stabilization of G-quadruplex structures with
small molecules has attracted considerable attentions as a promising target for
cancer therapy. Quinazolone derivatives (QD) are among the most important
classes of ligands that is designed and synthesized to stabilize G-quadruplex
structures. Understanding the nature of interactions between the ligands and
G-quadruplex is of great importance. To precisely investigate how these
interactions can be influenced by structural variation of the ligand, binding
interactions of two quinazolone derivatives (QD1 and QD2) with G-quadruplex
were studied by molecular docking and molecular dynamics simulation. The
results revealed that ligand QD1 has stronger interactions with G-quadruplex
than QD2. In fact, side chain shortening of these derivatives play a crucial
role in hydrogen bond formation and electrostatic interactions with the
phosphate backbone of G-quadruplex which is not obtained experimentally.

تلاش‌های هماهنگ برای کاهش قیمت تتر!

تلاش‌های هماهنگ برای کاهش قیمت تتر!

پائولو آردوینو (Paolo Ardoino)، مدیر ارشد فناوری تتر، تأیید کرده که برخی از صندوق‌های تأمینی از زمان فروپاشی پروژه ترا (Terra) در ماه می، به صورت هماهنگ در تلاشند تا با ایجاد فشاری میلیاردی، به نقدینگی تتر آسیب بزنند تا در نهایت بتوانند این استیبل کوین را با قیمتی بسیار پایین‌تر بازخرید کنند.
فروش استقراضی (Short-selling) یک استراتژی سرمایه‌گذاری است که طی آن، سرمایه‌گذار یک دارایی را قرض می‌گیرد، بلافاصله آن را در بازار می‌فروشد و قصد دارد بعداً آن را با قیمت کمتری خریداری کند تا مابه‌التفاوت را به جیب بزند. این استراتژی به سرمایه‌گذار اجازه می‌دهد تا از کاهش ارزش یک سهم یا دارایی سود کند.
داده‌های بازار نشان می‌دهند که استیبل کوین تتر در زمان انتشار این خبر در محدوده قیمتی ۰٫۹۹۸۹ دلار معامله می‌شود که یک افت ۰٫۰۶ درصدی نسبت به روز گذشته دارد.
آردوینو ضمن رد شایعاتی مبنی بر عدم پشتیبانی ۱۰۰ درصدی از تتر و انتقاد از کسانی که FUD (ترس، عدم اطمینان و شک) را گسترش می‌دهند، اعلام کرد این شرکت با تنظیم‌کننده‌ها نهایت همکاری را داشته و تلاش‌های خود برای شفاف‌سازی را هم بیشتر کرده است.
او همچنین خاطرنشان کرد که تتر «هرگز در بازخرید شکست نخورده است» و افزود که تنها در ۴۸ ساعت گذشته، تتر حدود ۱۰ درصد از کل دارایی‌های خود را بازخرید کرده که به گفته او «کاری تقریباً غیرممکن است، حتی برای مؤسسات بانکی.»

دانلود ترجمه مقاله راهبرد زنجیره تامین، قابلیت انعطاف، و کارایی: مطالعه استراتژی shorting مقایسه ای

استراتژی زنجیره تامین، انعطاف پذیری، و عملکرد: مطالعه تطبیقی شرکت های کوچک و متوسط در پاکستان و کانادا

Supply chain strategy, flexibility, and performance: A comparative study of SMEs in Pakistan and Canada

مدیریت زنجیره تامین؛ شرکت های کوچک و متوسط؛ کشورهای در حال توسعه؛ استراتژی؛ زنجیره ارزش؛ عملکرد؛ انعطاف پذیری؛ کشورهای توسعه یافته

مدیریت زنجیره تامین

آیا این مقاله برای بیس پایان نامه مناسب است؟ : بله آیا این مقاله برای ارائه کلاسی مناسب است؟ : بله
وضعیت شکل ها و عنوان شکل ها: ترجمه شده است. وضعیت جداول و عنوان جداول : ترجمه شده است.
وضعیت تایپ فرمول ها : فرمول ندارد نام مجله مقاله : The International Journal of Logistics Management (مجله بین المللی مدیریت لجستیک)
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش : 21 صفحه با فونت ۱۴ B Nazanin آیا در بسته تبلیغات سایت نیز قرار داده شده است؟: محتوی بسته این محصول فاقد هر گونه تبلیغات می باشد.
استراتژی shorting
پاورپوینت : ندارد گزارشکار : نداردشبیه سازی : ندارد
سطح کیفیت ترجمه و ضمانت فراپیپر برای این مقاله چگونه است؟

ترجمه دارای وضعیت طلایی بوده و تا 24 ساعت در صورت عدم رضایت مشتری مبلغ مورد نظر عودت داده خواهد شد.

بعد از خرید این محصول یک فایل برای شما قابل دانلود خواهد بود که دارای ورد (word) ترجمه مقاله است که قابل ویرایش است و همچنین pdf ترجمه مقاله به همراه pdf مقاله انگلیسی برای شما قابل مشاهده خواهد بود. در فایل های دانلود هیچگونه تبلیغاتی وجود ندارد و شما با خیال راحت میتوانید از ترجمه مقاله استفاده کنید.

1. مقدمه
2. مطالعات تطبیقی در مدیریت زنجیره تامین
3. استراتژی زنجیره تامین، انعطاف پذیری و عملکرد
4. مدل پژوهش پایه و فرضیه ها
5. روش تحقیق
6. اقدامات عملیاتی استراتژی shorting متغیرها
7. مدل تحلیل مسیر
8. تجزیه و تحلیل نتایج و داده ها
9. بحث و بررسی
10. مفاهیم مدیریتی و نظری
11. جهت های نتیجه گیری و تحقیقات آینده

مفاهیم مدیریتی و نظری:
با توجه به اینکه سه گانه استراتژی، انعطاف پذیری و عملکرد به صورت بالقوه به مدیران زنجیره تامین برای بهینه سازی عملیات زنجیره تامین در کشورهای در حال توسعه کمک خواهد کرد، هر دو عامل سطح خرد و کلان می توانند در مفهوم سازی آینده در مورد انعطاف پذیری زنجیره تامین استراتژیک و پیامدهای عملکرد در نظر گرفته شوند. این امر به طور بالقوه به مدیران زنجیره در کشورهای در حال توسعه کمک خواهد کرد تا محیط کسب و کار مربوطه را بهتر درک کنند. این همچنین فرصتی برای اتخاذ بهترین شیوه به منظور بهینه سازی دستاوردهای بهره وری و ایفای نقش مهم در هدایت سیاست های عمومی در زیرساخت های لوجیستیک فراهم آورده است. تولید کنندگان پاکستان به سطح قابل قبولی از CSP از طریق DLF دست یافته اند. ضریب مسیر استاندارد برای DLF و CSP برابر با 27/0 بود. توانایی در پاسخگویی به نوسانات تقاضا به صورت آشکار، توانایی یک شرکت برای افزایش CSP را تقویت می کند. با این حال، نتایج نشان می دهد که DLF دارای اثر منفی بر NPP می باشد. متاسفانه، افزایش DLF به نظر نمی رسد که طراحی جدید و نوآوری در کسانی که با استراتژی در ارتباط هستند را بهبود بخشد (فنتزی و همکاران، 2009). تولید کنندگان پاکستان به LTP، SGP و NPP از طریق DLF دست نیافته اند. این یک نشانه قوی است که تولید کنندگان پاکستانی استراتژی shorting تاکید قوی تری بر عملکرد مالی ندارند. NPF اثراتی مستقیم و مثبت تنها در LTP دارد. از قضا، این انعطاف پذیری دارای یک رابطه منفی و یا مثبت ضعیف با سایر ابعاد عملکرد می باشد. تنها توضیح برای این یافته های غیر منتظره این است که یک سازمان زنجیره تامین که NPF را اتخاذ کرده است، تاکید قوی تری بر LTP نسبت به دیگر ابعاد عملکرد دارد. به نظر می رسد که تولید کنندگان پاکستانی، که در حال کوتاه شدن زمان به بازار هستند، شاهد سود در رضایت مشتری خود هستند. تجزیه و تحلیل تطبیقی در این مطالعه نشان می دهد که مدیران زنجیره تامین در پاکستان نیاز دارند به تفکر انتقادی در مورد اینکه کدام نوع از انعطاف پذیری را اجرا کنند و اینکه آنها نباید تمام ابعاد انعطاف پذیری در ظرفیت خود را افزایش دهند.

Managerial and theoretical implications:
Taking into account the triad of strategy, flexibility, and performance will potentially help supply chain managers to optimize supply chain operations in developing countries. Both micro- and macro-level factors could be considered in future conceptualizations of strategic supply chain flexibility and performance consequences. This will potentially help supply chain managers in developing countries to better understand their respective business environments. This also presents an opportunity to adopt best practices in order to optimize efficiency gains and play an instrumental role in steering public policy in logistics infrastructure. Pakistan manufacturers have achieved an acceptable level of CSP through DLF. The standardized path coefficient for DLF and CSP was 0.27. Being able to respond to demand volatility apparently enhances a firm’s ability to increase CSP. However, the results show that DLF has a negative effect on NPP. Unfortunately, increasing DLF does not seem to improve new design and innovation associated with those strategies (Fantazy et al., 2009). Pakistan manufacturers have not achieved LTP, SGP, and NPP through DLF. This is a strong indication that Pakistani manufacturers are not placing a stronger emphasis on financial performance. NPF has positive direct effects only on LTP. Ironically, this flexibility has either a negative or a weak positive relationship with other performance dimensions. The only explanation for this unexpected finding is that a supply chain organization adopting NPF places a stronger emphasis on LTP than on other performance dimensions. It appears that Pakistani manufacturers, who are shortening the time to market, are استراتژی shorting seeing a benefit in their customer satisfaction. The comparative analysis in this research study suggests that Pakistani supply chain managers need to think critically about which type of flexibility they implement and that they should not increase all dimensions of flexibility in their capacity.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.